STAJYER KONTROLÖR MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

STAJYER KONTROLÖR MAAŞLARI

STAJYER KONTROLÖR MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir.


İçişleri Bakanlığı,  merkez teşkilatında görev yapmak üzere Mahalli İdareler Kontrolörü olarak yetiştirilmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörü istihdam etmektedir.Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Mahalli İdareler Kontrolörlüğü

Mahalli İdareler Kontrolörleri; mahalli idareler ile bunlara bağlı özel kanunla veya Belediye Kanununa göre kurulmuş katma bütçeli işletme ve idarelerle, döner sermayeli kuruluşların ve bunların kurdukları veya katıldıkları birliklerin yıllık normal teftişler ile iş, işlem ve personel hakkında araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak (Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfından olanların başkanı bulundukları mahalli idarelerin tarh, tahakkuk ve tahsilat dışındaki iş ve işlemleri kontrolörlerin görev alanı dışındadır)  gibi görevleri yerine getiriler.

Ücretleri

Mahalli İdareler Kontrolörü ve Stajyer Kontrolörlerinin aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışmayan) ve çocuksuz bir "Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörü", 2016 yılı ilk altı ayı içerisinde aylık 3.747 TL net ücret alabilecektir. (2015 yıl sonu enflasyonundan kaynaklı olası ilave maaş zammı dikkate alınmamıştır.)

Yabancı Dil Tazminatı hesaplamaya dahil edilmemiştir.

Ayrıca, 1 inci derece Mahalli İdareler Kontrolörü kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Eğitim dalları

Stajyer Kontrolörlüğe; en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının birinden mezun olanlar alınabilmektedir.

Kontrolörlüğe giriş

Kontrolörlüğe, mahalli idareler stajyer kontrolörü olarak girilir. Stajyer kontrolörlüğüne atanabilmek için giriş sınavını kazanmak şarttır.

Mahalli idareler stajyer kontrolörlüğü giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumlarına göre İçişleri Bakanlığı tarafından uygun görülecek zamanlarda, KPSS’ye girmiş adayların katılacağı, yazılı ve sözlü sınav şeklinde ya da sadece sözlü sınav şeklinde yapılır.

Giriş sınavını kazananlar başarı olanlar, duyurulan boş kadro sayısına göre başarı sırası esas alınarak Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörü olarak atanırlar.

Stajyerlikte yetiştirilme

Stajyer Kontrolörlüğe atananlar üç yıl süre ile mülkiye müfettişleri, başkontrolör ve kontrolörlerin refakatinde stajyerlik süresi geçirirler

Bir yıllık stajyerlik dönemini başarı ile tamamlayan stajyer kontrolöre, yanında çalıştıkları mülkiye müfettişi ve kontrolörlerin görüşleri de alınarak tek başına teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yetkisi verilebilir.

Yeterlik sınavı

Stajyer kontrolörler üçüncü yılın sonunda mesleki konularda sözlü olarak bir yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Yeterlik sınavı sonucunda başarılı bulunanlar, Mahalli İdareler Kontrolörü kadrolarına atanırlar.

Kontrolörlüğe atanmadan önce meslekten çıkarılma

Stajyer kontrolörlerden, mesleğin gerektirdiği karakter ve nitelikler ile bağdaşmayacak durum ve davranışları tespit edilenler, yeterlik sınavı beklenmeksizin İçişleri Bakanlığı merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uygun bir göreve atanırlar.

Stajyerlik süresi sonunda yapılan yeterlik sınavlarında başarı gösteremeyen veya haklı bir sebebe dayanmaksızın bu sınava girmeyen stajyer kontrolörler, İçişleri Bakanlığı merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uygun bir göreve atanırlar.
Artan kontrolör ihtiyacının karşılanması amacıyla DHMİ yeni alım yapacak. İstihdam planına göre DHMİ beşi asistan, 60’ı da stajyer olmak üzere 65 hava trafik kontrolörü alımı gerçekleştirilecek.

Stajyer olarak kuruma kabul edilen adaylar, ilk etapta 4 bin 500 lira maaş alacak. En geç iki yıl içerisinde de kadroya geçecek. Stajyerlerin kadro aldıktan sonraki maaşları ise 6 bin 500 lira civarında olacak.

HANGİ ŞARTLAR ARANILIYOR

Asistan hava trafik kontrolör adayları için,

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) 4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak

c) ICAO ANNEX l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu almak, ( aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği'nde yazılı bulunmaktadır.)

ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak,

e) İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek,

f) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için,

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 06/06/2016 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün almamış olmak, (06/06/1990 ve sonrasında doğmuş olmak.)

c) 4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

ç) ICAO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu almak,(aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği'nde yazılı bulunmaktadır.)

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek,

f) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

g) Son başvuru tarihi itibariyle, İngilizce dilinde YDS sınavından en az 70 veya bu puana denk ÖSYM Başkanlığı tarafından 14.01.2015 tarihinde yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil belgesine sahip olmak.

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ:

- Adayların seçiminde; Hava Trafik Kontrol adayları için geliştirilmiş, bilgisayar destekli seçme sınavı veya

- Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav ve

- Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak gibi özelliklerin tespitine yönelik sözlü sınav şeklinde uygulanacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 5 (Beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme programı sınavına veya yazılı yarışma sınavına çağırılacaktır.

Söz konusu açıktan atama ile atanması öngörülen pozisyonlardan şartların uymaması nedeniyle atama yapılamaması halinde sıradaki adaya hak tanınacaktır. Adaylar; Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sınava girmek isteyen adaylar; Genel Müdürlükten veya Web sitesinden (www.dhmi.gov.tr) temin edecekleri Aday Başvuru Formu'nu doldurarak, aşağıdaki belgelerle birlikte 12/04/2016-28/04/2016tarihleri arasında DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. Postadaki gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Son başvuru tarihi saat 17.30’dan sonra Kuruluşumuza intikal eden başvurular kabul edilmeyecektir

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER:

a) Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin fotokopisi,

b) 4,5x6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS sınav sonuç belgesinin çıktısı,

ç) Başvuru sırasında, İngilizce dilinde YDS sınavından en az 70 veya ÖSYM Başkanlığı  tarafından 14.01.2015 tarihinde yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge. (Sadece Aday Stajyer Hava Trafik Kontrolörü için başvuranlar)

d) Aday Başvuru Formu.

e) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

 Bilgisayar destekli seçme programı sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için çağrılan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir.

SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER:

a) Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin fotokopisi (aslını ibraz etmek şartıyla),

b) T.C. kimlik numaralı nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisi (aslını ibraz etmek şartıyla)

c) Askerlik ile ilgisi bulunmadığı, askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair beyan,

ç) Adli sicil kaydı beyanı,

d) 4,5x6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,

e) ICAO Ek-1 Sınıf 3'e uygun alınacak sağlık kurulu raporu (öncelikle Sınavda başarılı olan ilk 60 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve 5 Asistan Hava Trafik Kontrolörü adayları için),

f) Hizmet belgesi (Sadece Kamu Kurum ve Kuruluşunda çalışanlar için)

g) Mal Bildirim Formu (Önlü arkalı tek sayfa olacak şekilde)

h) Hava Trafik Kontrolör Lisansı (Sadece Asistan Hava Trafik Kontrolörleri için)

ı) Promosyon Beyanı (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar için)

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU:

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup, Sınava katılacak adaylara ilişkin liste, sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. Sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) yapılacak duyuruyla çağırılacaktır.

SINAV KONULARI:

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında değişiklik yapılabilir.

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış veri tabanı kullanılarak yapılır.

Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik en az 50 sorudan oluşur.

Sözlü sınavlar; Adaylarının sesli iletişimde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade yeterlilikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Türkçe ve İngilizce mülakatı içerir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde alınacak raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; raporda yer alan toplam puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının yarısı kadar adayda yedek olmak üzere sözlü sınava çağırılır. Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının yarısı kadar adayda yedek olmak üzere seçilir ve sözlü sınava çağrılır. İlan edilen sınav tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir mazeret) sınava katılmayanlar ilgili sınava farklı bir tarihte alınmayacaktır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 12/04/2016 tarihinde başlayacak ve 28/04/2016 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Sınav sonuçları (www.dhmi.gov.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Son başvuru tarihi saat 17.30’dan sonra Kuruluşumuza intikal eden başvurular kabul edilmeyecektir.
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü taşrada istihdam edilmek üzere 5 asistan, 60 stajyer hava trafik kontrolörü alacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi kadrosunu genişletiyor. Kurum, beşi asistan 60’ı ise stajyer olmak üzere 65 hava trafik kontrolörü alacak.

MAAŞ YÜKSELECEK
Stajyer olarak kuruma kabul edilen adaylar, ilk etapta 4 bin 500 lira maaş alacak. En geç iki yıl içerisinde de kadroya geçecek. Stajyerlerin kadro aldıktan sonraki maaşları ise altı bin lira civarında olacak.

DHMİ'nin Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, taşrada istihdam edilmek üzere alınacak olan 5 asistan hava trafik kontrolörlüğü ve 60 stajyer hava trafik kontrolörlüğü pozisyonları için başvurular değerlendirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI
Güneş gazetesinin haberine göre; adayların KPSS P3 puan türünden en az 70 almış olması gerekiyor. Adayların 4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olması şartı aranacak. Adayların ayrıca, hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan gibi bozukluklarının olmaması gerekiyor.
ve 112. Dönem temel ATC kursları, DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal’ın katıldığı törenle başladı.

Aralık ayı içerisinde atamaları gerçekleşen 54 Stajyer hava trafik kontrolörü, Esenboğa Simülatör Merkezinde eğitime başladı.

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ile Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği ATC Kurslarının açılış törenine katılan ve kursiyerlere seslenen Genel Müdür Orhan Birdal, dünyanın en stresli ve sektörün en önemli mesleklerinden biri olan Hava Trafik Kontrolörlüğü mesleğini icra etmek üzere göreve başlayan kursiyerlere, görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kursa başlayan Stajyer Hava Trafik Kontrolörlerinin uzun uğraşlardan, zorlu mücadelelerden sonra bu kurumun mensubu olmaya hak kazandıklarını belirten Birdal, “İnşallah kursu bitirdikten sonra önce asistan sonra da kontrolör olarak ihtisas yapmış olacaksınız. İnsanların güvenliği için insanların bir yerden bir yere salimen seyahatini sağlamak için bu hizmeti yürüteceksiniz inşallah. Bu yönüyle yapacağınız hizmeti ulvi maksadı da olan bir hizmet olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Genel Müdürümüz Orhan Birdal konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Değerli arkadaşlar siz bu kursların 111 ve 112. Dönemine denk geldiniz. Yani sizden önce 110 tane kurs yapıldı. Bu 110 tane kursta eğitim görenler çalışma hayatına atıldı. Her kursun karakteristiği farklıydı. Aynı değildi. Daha önceki senelerde kurs süreleri biraz daha kısaydı. Ama simülatör geldikten sonra hem eğitimin şekli değişti hem kalitesi değişti hem de süresi değişti. Dolayısıyla sizler çok eskilere nazaran daha donanımlı olarak çalışma yerlerine gideceksiniz. Çünkü daha sıkı daha zorlu bir eğitim alacaksınız. Görselliği ön plana alan ve uluslararası standartlarda verilen bir eğitimden sonra buradan mezun olacaksınız.

Şu anda kuruluşumuzda 107 asistan kontrolör, 989 kontrolör, 56 baş kontrolör olmak üzere 1302 hava trafik kontrolörü kuruluşumuzda görev yapıyor. Yine bir dünya projesi olarak kuruluşumuzun başlattığı, yürüttüğü Smart adını verdiğimiz bir projemiz var. Bu Türkiye’deki hava trafik yönetimi kaynaklarının sistematik modernizasyonu anlamına geliyor. Bu modernizasyon işlemleri tamamlandı, şu anda geçiş dönemindeyiz. Geçiş dönemi de bittikten sonra hava trafik kontrol hizmeti özellikle saha kontrol hizmeti Esenboğa havalimanımızda ki merkezden verilecek.

Şuanda devam eden 3 tane kursumuz var. Bu 3 kursta toplamda 96 arkadaşımız var. Bunlar az önce söylediğim gibi Nisan ayında mezun olacak ve görev yerlerine gidecekler. Sizlerde Allah kısmet ederse seneye bu zamanlar diploma töreninizi yaparak çalışma yerlerinize göndereceğiz.

Konuşmamın başında zorlu bir eğitimden geçeceğinizi söylemiştim. Gerçekten zorlu bir eğitim.  Bir kere böyle bir eğitime adapte olabilmek için bir hayli gayret sarf etmeniz gerekiyor.

Zannediyorum bu sefer ki eğitim planlaması meydan kontrol-yaklaşma-yol kontrol şeklinde olacak. Dolayısıyla bu doğru bir sıralama.

Daha önce yer sıkıntısından dolayı bunların yerlerini değiştirebiliyorlardı. Ama ben de eski bir kontrolör olarak sizden yaklaşık 60 küsur dönem önce kursu gören 43. Dönemde kursu gören bir büyüğünüz olarak bu sıralamanın daha doğru olduğu kanaatindeyim.

Önce kuleyi göreceksiniz sonra yaklaşma kontrol ve yol kontrol göreceksiniz. Hocalarınız meslek hocaları yani bu mesleğin içinden gelmiş, bu meslekte yoğurulmuş, bu meslekte yıllarını vermiş ve hem bilgileriyle hem de onun üzerine koydukları tecrübeleriyle önemli bir noktaya gelmiş olan büyükleriniz. Onları can kulağıyla dinleyeceksiniz. Onlar çünkü bu mesleği öğretmek için varlar. Yani asli görevler hava trafik kontrolörü yada kurumdaki görevleri neyse o ama bunun dışında ayrıca birde sizlerin geleceğe hazırlanması için meslek sahibi olabilmeniz için ayrı bir gayret gösteriyorlar onun için hocalarınızın kıymetini bilin, hocalarınızı çok iyi dinleyin ve az öncede belirttiğim gibi bir şeyi kavramadan bir sonrakine geçmemek üzere hocalarınıza her şeyi sorabilirsiniz.

Belki ilk başlarda buranın üniversiteden ne farkı var falan diye düşünebilirsiniz. Birkaç tane önemli farkı var. Bir tanesi üniversitede hep siz para harcamak durumundasınız burada size para veriyorlar bu eğitimi almanız için. Şuanda herhangi bir kurumda göreve başlasanız bu başlayacağınız görevde bir fiil çalışırken alacağınız maaştan daha fazla bir maaşla burada göreve başlamış oluyorsunuz. Okula başlamış oluyorsunuz. Yani okul hayatınızda böyle geçecek. Bu bittikten sonra bunun hakkını da vereceksiniz. O da artık sizin boynunuzun borcu. Ben tekrar hepinize başarılar diliyorum. Yeni yılınızın yeni işinizin hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” dedi.

İnsan Kaynakları Daire Başkanı Selahattin Yiğit, Hava Seyrüsefer Daire Başkanı Mustafa Kılıç, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Vahdet Nafiz Aksu ile Esenboğa Havalimanı Başmüdürü İsmail Selay Mürey ve Yardımcılarının da katıldığı açılış töreninin ardından kursiyerler, 12 ay sürecek olan eğitim maratonuna başladılar.


Müsteşar maaşları 9498 TL iken genel müdür maaşları 8335 TL olması beklenmektedir. Şube Müdürü 4369 TL alırken düz memur      maaşı 2683 TL dir. Hizmetlilerin başlangıç maaşı 2517 TL’dir. Yeni atanacak öğretmen maaşı 3363 TL olacaktır. Kaymakam maaşı 4596 TL alırken başkomiser maaşı 4366 TL olacaktır. Polis maaşı, 3818 TL, uzman doktor maaşı 5.093 TL, doktor          maaşı 4225 TL, hemşire maaşı 2916, mühendis maaşı 4460 TL, teknisyen maaşı, vaiz maaşı ve imam maaşı  3496 TL, hakim maaşı 4063 TL ve savcı maaşı 4257 TL olacaktır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme