SPK Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

SPK Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar

SPK Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar:
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer kanunların sermaye piyasası ile ilgili hükümlerinin uygulanmasını sağlamak ve her türlü sermaye piyasası işlemlerini izlemek, incelemek, denetlemek ve mevzuatında öngörülen diğer görevleri yapmak üzere meslek personeli olarak SPK Uzman ve Uzman Yardımcıları da istihdam etmektedir.

SPK Uzmanlığı
Uzman yardımcılarının seçimi, yetiştirilmesi ve yetkilendirilmesi belirli kurallara bağlanmıştır. Yarışma sınavları ile seçilen adaylar en az üç yıllık bir yardımcılık döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulmakta ve bu sınavı başaranlar Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanı olarak atanmaktadırlar.
Yetiştirilmeleri
Giriş Sınavında başarı olup Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar, en az üç yıllık bir yardımcılık dönemi geçirirler.
Kurum tarafından hazırlanan genel ve özel yetiştirme programları ile meslek personel yardımcılarının yetiştirilmesi sağlanır.
**Tanıtma ve Hazırlama Dönemi
Giriş Sınavında başarılı olan adaylar için yaklaşık altı ay süren Hizmet İçi Eğitim Programı düzenlenir. Adayların topluca katıldığı program, üniversite öğrenim üyeleri ile kıdemli meslek mensupları ve diğer uzman kişiler arasından oluşturulan eğitmenler tarafından yürütülür.
Bu dönemde adayların, yoğun yabancı dil eğitimi veren öğrenim kurumlarında öğrenimleri için gerekli olanaklar sağlanır.
**Uygulamalı Eğitim Dönemi (Refakat Çalışmaları)
Refakat çalışmaları, bilgi birikimine ve deneyime sahip kıdemli meslek personelinin gözetiminde yürütülür. 18 aydan az olmamak üzere programlanacak bu dönemde, bir yandan teorik eğitim sürdürülürken aynı zamanda adayların, inceleme ve araştırma çalışmalarında fiilen görev alarak mesleki uygulamayı öğrenmeleri sağlanır.
**Başlıbaşına İnceleme Dönemi
İlk iki dönem çalışmalarını başarı ile bitiren ve yeterlikleri saptanan meslek personeli yardımcılarına, başlıbaşına inceleme ve araştırma yaparak rapor düzenleme yetkisi verilebilir. Bu dönemde de yerinde inceleme ve denetim programlarının yanısıra meslek içi kurs ve seminerlere devam edilir. Yetki alan Meslek Personel Yardımcılarına, yeterlik sınavına kadar geçecek olan dönemde daha once edindikleri bilgi ve deneyimleri kullanma, inceleme sürecini kendi insiyatifleriyle planlama ve uygulama olanağı sağlanır.
**Yeterlik Etüdü
Kendilerine başlıbaşına inceleme ve araştırma yaparak rapor düzenleme yetkisi verilen uzman yardımcıları söz konusu yetkinin verildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde üç alternatifli olarak belirleyecekleri yeterlik etüdü konularını sunarlar. Etüt konusu Kurul Başkanlık Makamının onayı ile kesinleşir.
Yeterlik sınavı
Meslek Personel Yardımcıları, üç yıl sonunda yazılı ve sözlü aşamalardan oluşan yeterlik sınavına tabi tutulurlar.
Yeterlik sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notları ile özel ve genel yetişme notlarından oluşur. Özel yetişme notu, tanıtma ve hazırlık dönemi notu, uygulamalı eğitim dönemi notu, etüt ve araştırma notu, inceleme raporları notu ve birim başkanının verdiği özel notlardan oluşur. Genel yetişme notu, sınava girenlerin çalışmaları ile yazmış bulundukları raporların değerlendirilmesi suretiyle sınav komisyonu tarafından takdir edilecek nottur.
Uzman kadrosuna atanmaları
Yeterlik sınavında başarılı olanlar, SPK Uzmanı kadrolarına atanırlar.
Meslekten çıkarılmaları
**Yardımcılık döneminde meslek elemanı karakter ve nitelikleriyle bağdaşmayacak tutum ve  davranışları saptananlar (yeterlik sınavı beklenmeksizin),
**Yeterlik sınavını kazanamayan ya da özürsüz olarak bu sınava girmeyenler,
durumlarına ve aldıkları aylık derecelerine uygun başka görevlere nakledilirler ya da Kurul’dan çıkarılırlar.