BAŞBAKANLIK SERMAYE KURULU PİYASASI MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

BAŞBAKANLIK SERMAYE KURULU PİYASASI MAAŞLARI

BAŞBAKANLIK SERMAYE KURULU PİYASASI MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir.


Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer kanunların sermaye piyasası ile ilgili hükümlerinin uygulanmasını sağlamak ve her türlü sermaye piyasası işlemlerini izlemek, incelemek, denetlemek ve mevzuatında öngörülen diğer görevleri yapmak üzere meslek personeli olarak SPK Uzman ve Uzman Yardımcıları da istihdam etmektedir.Bu rehber memurunyeri.com tarafından KPSS A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yol göstermek amaçlı olarak hazırlanmıştır.

SPK Uzmanlığı

Uzman yardımcılarının seçimi, yetiştirilmesi ve yetkilendirilmesi belirli kurallara bağlanmıştır. Yarışma sınavları ile seçilen adaylar en az üç yıllık bir yardımcılık döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulmakta ve bu sınavı başaranlar Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanı olarak atanmaktadırlar.

Ücretleri

SPK Uzman ve Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “SPK Uzman Yardımcısı”, 2017 yılının ilk altı ayında 4.086 TL net maaş alabiliyor. Net maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Öte yandan,1 inci derece SPK Uzmanı kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Yetiştirilmeleri

Giriş Sınavında başarı olup Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar, en az üç yıllık bir yardımcılık dönemi geçirirler.

Kurum tarafından hazırlanan genel ve özel yetiştirme programları ile meslek personel yardımcılarının yetiştirilmesi sağlanır.

**Tanıtma ve Hazırlama Dönemi

Giriş Sınavında başarılı olan adaylar için yaklaşık altı ay süren Hizmet İçi Eğitim Programı düzenlenir. Adayların topluca katıldığı program, üniversite öğrenim üyeleri ile kıdemli meslek mensupları ve diğer uzman kişiler arasından oluşturulan eğitmenler tarafından yürütülür.

Bu dönemde adayların, yoğun yabancı dil eğitimi veren öğrenim kurumlarında öğrenimleri için gerekli olanaklar sağlanır.

**Uygulamalı Eğitim Dönemi (Refakat Çalışmaları)

Refakat çalışmaları, bilgi birikimine ve deneyime sahip kıdemli meslek personelinin gözetiminde yürütülür. 18 aydan az olmamak üzere programlanacak bu dönemde, bir yandan teorik eğitim sürdürülürken aynı zamanda adayların, inceleme ve araştırma çalışmalarında fiilen görev alarak mesleki uygulamayı öğrenmeleri sağlanır.

**Başlıbaşına İnceleme Dönemi

İlk iki dönem çalışmalarını başarı ile bitiren ve yeterlikleri saptanan meslek personeli yardımcılarına, başlıbaşına inceleme ve araştırma yaparak rapor düzenleme yetkisi verilebilir. Bu dönemde de yerinde inceleme ve denetim programlarının yanısıra meslek içi kurs ve seminerlere devam edilir. Yetki alan Meslek Personel Yardımcılarına, yeterlik sınavına kadar geçecek olan dönemde daha once edindikleri bilgi ve deneyimleri kullanma, inceleme sürecini kendi insiyatifleriyle planlama ve uygulama olanağı sağlanır.

**Yeterlik Etüdü

Kendilerine başlıbaşına inceleme ve araştırma yaparak rapor düzenleme yetkisi verilen uzman yardımcıları söz konusu yetkinin verildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde üç alternatifli olarak belirleyecekleri yeterlik etüdü konularını sunarlar. Etüt konusu Kurul Başkanlık Makamının onayı ile kesinleşir.

Yeterlik sınavı

Meslek Personel Yardımcıları, üç yıl sonunda yazılı ve sözlü aşamalardan oluşan yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Yeterlik sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notları ile özel ve genel yetişme notlarından oluşur. Özel yetişme notu, tanıtma ve hazırlık dönemi notu, uygulamalı eğitim dönemi notu, etüt ve araştırma notu, inceleme raporları notu ve birim başkanının verdiği özel notlardan oluşur. Genel yetişme notu, sınava girenlerin çalışmaları ile yazmış bulundukları raporların değerlendirilmesi suretiyle sınav komisyonu tarafından takdir edilecek nottur.

Uzman kadrosuna atanmaları

Yeterlik sınavında başarılı olanlar, SPK Uzmanı kadrolarına atanırlar.

Meslekten çıkarılmaları

**Yardımcılık döneminde meslek elemanı karakter ve nitelikleriyle bağdaşmayacak tutum ve  davranışları saptananlar (yeterlik sınavı beklenmeksizin),

**Yeterlik sınavını kazanamayan ya da özürsüz olarak bu sınava girmeyenler,

durumlarına ve aldıkları aylık derecelerine uygun başka görevlere nakledilirler ya da Kurul’dan çıkarılırlar.
Sermaye Piyasası Kurulu, 2499 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kanunla kurulmuş, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan bir kamu tüzel kişisidir. Kurul'un merkezi İstanbul'da dır , Ankarada Eskişehir Yolu üzerinde hali hazırda bir temsilciliği bulunmaktadır. Spk uzmanları hukuk ve İİBF mezunlarınca KPSS , kurum yazılı sınavı, sözlü mülakat sonucunda uzman yrd olarak göreve başlamaktadır.Yazılı sınavda adaylara yabancı dil , hukuk ve kendi alanına ilişkin sorular yöneltilmektedir. KPSS puan türleri arasında hukukçulardan P 103 , İİBF'den ise P 5 ve P 54 puanları yazılı sınava katılma hakkı kazanmak için esas alınmaktadır.Yazılı sınav oldukça zor bir aşamadır bilhassa Türkçe İngilizce , İngilizceden Türkçeye çeviri kısmı adayları zorlamaktadır.Sınav formatı neredeyse hiç değişiklik göstermemektedir.Önceki yıllarda çıkmış sınav sorularına ulaşmak için tıklayınız.
                   Nerelerde İstihdam Edilirler
Spk uzmanları denetleme,izleme,kayıt tutma,araştırma yapma hak ve yükümlülüğüne sahiptir. Görevlerini kurula bağlı olan 12 daireden bir tanesinde istihdam edilmek suretiyle yaparlar.Kurum bünyesindeki daireler şunlardır:
Denetleme Dairesi
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi
Aracılık Faaliyetleri Dairesi
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi
Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi
Araştırma Dairesi
Muhasebe Standartları Dairesi
Bilgi İşlem, İstatistik ve Enformasyon Dairesi
Hukuk İşleri Dairesi
İdari ve Mali İşler Dairesi
Kurumsal İletişim Dairesi
Strateji Geliştirme Dairesi
Sermaye Piyasası Kurulu 2016 yılının başı itibariyle merkezini Ankara'dan , İstanbul'a taşımıştır . Bu durum çalışanlar ve kuruma girmek isteyen adaylar açısından olumsuzluk yaratmaktadır. Kurumda çalışan kişilerin mali  hakları başbakanlık uzmanlarıyla eşittir ancak yurtdışı yüksek lisans imkanı kendini geliştirme olasılıkları bakanlık veya Başbakanlık uzmanlarından çok öndedir. Kurumun çalışma temposu oldukça fazladır . Mesai 09.00-18.00 arası olsa da çalışanlar genellikle erken gelmeyi veya geç çıkmayı tercih etmektedir . Özellikle uzman yardımcılığı sürecinde sizden yüksek bir tempo beklenecektir.Üstat ilişkisi bulunması da çalışma şartlarını zorlaştırmaktadır.Sermaye Piyasası Kurumu oldukça fazla tebliği olması yönüylede hakim olması zor bir mevzuata sahiptir. 2012 yılından itibaren kurumda uzman ve uzman yrd. kadrolarının maaşlarının düşmesi ve bu tarihten önce istihdam edilenlerden ciddi miktarda az olması  sebebiyle Sermaye Piyasası Kurumu eskisi kadar talep görmese dahi kariyer imkanları hala çok iyi ve idealist adayların vazgeçilmezi.     


Müsteşar maaşları 9498 TL iken genel müdür maaşları 8335 TL olması beklenmektedir. Şube Müdürü 4369 TL alırken düz memur      maaşı 2683 TL dir. Hizmetlilerin başlangıç maaşı 2517 TL’dir. Yeni atanacak öğretmen maaşı 3363 TL olacaktır. Kaymakam maaşı 4596 TL alırken başkomiser maaşı 4366 TL olacaktır. Polis maaşı, 3818 TL, uzman doktor maaşı 5.093 TL, doktor          maaşı 4225 TL, hemşire maaşı 2916, mühendis maaşı 4460 TL, teknisyen maaşı, vaiz maaşı ve imam maaşı  3496 TL, hakim maaşı 4063 TL ve savcı maaşı 4257 TL olacaktır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme