SARTEN AMBALAJ MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

SARTEN AMBALAJ MAAŞLARI

SARTEN AMBALAJ MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


SARTEN, Metal ambalaj üretimine 20 Mart 1972 yılında Çorlu fabrikasında başlamıştır. Büyüyen Türkiye pazarında müşterilerinin ihtiyaçları karşılamak üzere SARTEN yeni fabrikalar açtı. SARTEN büyüme stratejisi parelelinde bugün Silivri, Gebze , Karacabey, Gemlik ,Manisa, Ayvalık ve Adana yörelerinde toplam 13 fabrikaya sahip bulunmaktadır. Bu fabrika yatırımları, SARTEN’in müşteri odaklı stratejisi paralelinde müşterilerin fabrikalarının yoğun olarak kümelendiği yerlerde yapılmıştır. SARTEN’in ürün pörtföyünde Metal Ambalajlar, Kavanoz Kapakları ve Plastik ürünler yer almaktadır.

SARTEN Metal ambalajda konserve, yemeklik yağ, aerosol, zirai ilaç, madeni yağ, boya gibi farklı sektörlere üretim yapmaktadır.

SARTEN Plastik ambalajda PET, PE ve PP hammaddelerinden yapılan üretimler ile madeni yağ, zirai ilaç (COEX), boya, ketçap (COEX), süt ürünleri, temizlik malzemeleri ve kozmetik sektörlerine hizmet vermektedir.

Kavanoz kapakları gıda sektörünün ihtiyacını karşılamak için üretilmektedir. 38mm çaptan 100mm çapa kadar çeşitlendirilmiştir.

SARTEN’in yurt dışında tamamı kendi sermayesi ile kurulan Şirketleri bünyesinde iki ayrı fabrikası bulunmaktadır. Bu fabrikalardan ilki SARTEN Bulgaria Ltd. bünyesinde yer alan PLEVEN’de kurulu metal kutu fabrikası, diğeride OOO SARPAK Rusya bünyesinde, NEVINOMINSK’te kurulu aerosol fabrikasıdır.

SARTEN’in Romanyada ve Sırbistanda’da bu ülkelere ve komşu ülkelere pazarlama amacı ile kurulan iki ayrı firması bulunmaktadır.

Metal ve plastik ambalaj sektöründe Pazar ve teknoloji lideri olan SARTEN’in makine ve kalıp imalatı ile tüm fabrikaların teknolojik gelişmelerini sağlayan AR-GE Merkezi Silivri fabrikada yer almaktadır.

Sürekli insana yatırım yapma politikamız kapsamında yine Silivri fabrikamızda yer alan SARTEN AKADEMİ, yeni işe alınan personele, mevcut çalışanlara ve müşterilere yönelik eğitimler vermektedir.
Misyonumuz
Faaliyetde bulunduğumuz Ambalaj sektöründe sahip olduğumuz teknolojimiz ve eğitilmiş iş gücümüz ile sürekli kaliteli ve en iyi çözümleri yaratmak ve bizimle çalışan herkese değer katmak için varız.

Vizyonumuz
Türkiye ve yakın coğrafyası içinde; Ambalaj sektöründe kaliteli ürün, iyi servis ve uygun fiyat özelliği ile müşterilerin öncelikli tercih ettiği lider bir kurum olmaktır.
MÜŞTERİLERİMİZ

Müşterilerimizin memnuniyetini her zaman beklentilerinin üzerinde sağlamayı hedefleriz
Müşterilerimize karşı dürüst, saygılı ve şeffafız

ÇALIŞANLARIMIZ

En önemli kaynağımız çalışanlarımızdır
Sürekli gelişim için çalışanlarımıza yatırım yapmak politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır.
Kalitemizin gücü teminatı tüm çalışanlarımızdır

KALİTEMİZ

Kalite standartlarımızı ve ürünlerimizin kalitesini geliştirmek konusunda insana ve teknolojiye sürekli yatırım yaparız

TEKNOLOJİ ve YENİLİKÇİLİĞİMİZ

Öncelikli tercih edilen bir ambalaj firması olmak konusundaki vizyonumuza ulaşmak için, yenilikçilik konusundada liderliğimizi sürdürmek üzere yeni teknolojileri AR-GE merkezimiz ile takip eder , bütçemizden önemli bir payı AR-GE çalışmalarına ayırırız

ÇEVRE VE TOPLUM

Faaliyetlerimizin sürdürülmesinde çevremize , topluma ve insanlığa yararlı olmak için bilinçliyiz ve çabalıyız.
En üst seviyede müşteri tatminini, ürettiği ambalajlardaki kaliteyi, verimliliği ve çevreciliği esas almış, bunu müşteri ve çalışanlarına yansıtmayı amaç edinmiştir. Kalite müşterinin güven ve tercihini kazanmaktır. Kalite sorumluluğunun Sarten’de herkesin işi olduğunu kabul ederiz. Kaliteli ürünlerin kaliteli insanlar tarafından üretileceği inancı ile eğitime öncelik vermek temel hedef olarak benimsenmiştir.


Sektörün lider ve öncü firması olarak ürün ve hizmetlerimizde standartları belirleyici rolümüzü, müşterilerimizin ürünlerini rekabetçi, sağlıklı ve güvenilir şekilde pazara sunmalarında en yüksek faydayı sağlamak için kullanırız. Bunu gerçekleştirirken maliyetlerimizi düşürmeyi, büyümemizi sürdürülebilir kılmayı, ortak geleceğimizi güven altına almayı hedefliyoruz.

Şirket vizyonu doğrultusunda, toplam kalite felsefesini esas alan ve takım ruhuna önem veren çalışmalar ile örnek alınan rekabetçi süreçler oluşturmayı ve yönetmeyi hedeflemektedir. Sonuç odaklı, değer yaratan, toplumsal sorumluluğu ve marka değeri yüksek bir şirket için sürekli iyileştirme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi, bunun için sistemler kurulması şirketin önceliklerindendir.
I. İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ
A. DÜRÜSTLÜK :
Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm
paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.
B. GİZLİLİK :
Gizli ve özel bilgiler; SARTEN AMBALAJ’a ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları,
henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla
akdedilen "gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki bilgileri kapsar.
Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin
korunmasına özen gösteririz. Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece Şirketin
amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.
* Gizli Bilgilerin Korunması Politikası
Bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve
erişebilirliğinin sağlanması tüm şirketlerimizin ve çalışanların ortak sorumluluğudur. Şirketimizde bilginin
yönetimi ve gizliliğine yönelik kurulan yönetim sistemleri ve uygulanan süreçlerin birbirleri ile uyum içerisinde
olması en üst düzeyde fayda elde edilmesi için önemlidir. Aşağıdaki uygulama esasları; Şirket için gizli bilgileri
tanımlamakta ve çalışanların gizli bilgilere ilişkin uyması gereken ilkeleri düzenlemektedir.
* Uygulama Esasları
Gizli Bilgi bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla, ait marka vb. fikri haklar, her türlü yenilik dahil personelin yazdığı,
bulduğu, geliştirdiği, yaptığı veya uygulamaya döktüğü veri tabanı, basılı iletişim malzemeleri, süreçler, reklam,
ürün ambalajı ve etiketler ile planlar (pazarlama, ürün, teknik), iş stratejileri, stratejik ortaklıklar ve ortaklara
ilişkin bilgiler, mali bilgiler, personel bilgileri, müşteri listeleri, ürün tasarımları, şartnameler, potansiyel ve gerçek
müşterilerin kimliği, tedarikçilere ilişkin bilgiler vb. her türlü yazılı, grafik veya makinede okunabilir bilgiyi
kapsamaktadır.

2
FORM A02
* Gizli bilgilere ilişkin uyulması gereken esaslar aşağıda maddelenmiştir :
1. Bu bilgiler, Resmi Makamlar ve Mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanamaz.
2. Bu bilgiler, değiştirilemez, kopyalanamaz ve tahrip edilemez. Bilgilerin dikkatli tutulması, saklanması ve açığa
çıkmaması için gerekli önlemler alınır. Bilgiler üzerindeki değişiklikler, tarihçesi ile birlikte kayıt altına alınır.
3. Gizli dosyalar kurum dışına çıkarılamaz. Kurum dışına çıkarılması gereken gizli bilgiler için bilginin sorumlusu
veya üst yönetimin onayı alınmalıdır.
4. Şirket bilgilerine erişim için kullanılan şifreler, kullanıcı kodları ve benzeri tanımlayıcı bilgiler gizli tutulur, yetkili
kullanıcılar dışında kimseye açıklanmaz.
5. Şirket gizli bilgileri yemek salonları, kafeterya, ve benzeri umumi yerlerde konuşulmaz.
6. Gizli bilgiler gizlilik derecelerine göre klasifiye edilir, bu bilginin içeriğinde açıkça belirtilir. Şirket personeli,
görevi gereği elde ettiği bilgilerin gizlilik derecelerini bilir ve bu gizliliğe uygun davranır. Gizlilik derecesi açısından
bir tereddüt yaşandığında bir üst gizlilik sınıfına göre davranılır ve gerektiğinde ilgili yöneticinin görüşü alınır.
7. Üçüncü kişi ve/veya kuruluşlarla, Şirket menfaati gereği bilgi paylaşılması söz konusu olursa, bu kişi ve
kuruluşların paylaşılan bilgilerin güvenliği ve korunması ile ilgili sorumluluklarının anlaşılmasını garanti etmek
amacıyla öncelikle bilgi paylaşımına yönelik olarak gizlilik anlaşması imzalanır veya karşı taraftan yazılı gizlilik
taahhüdü alınır.
8. Kişi veya kurumlarla ilgili asılsız beyan ve/veya dedikodu yapılamaz.
9. Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan personele ait ücret, yan fayda ve benzeri özlük bilgileri gizlidir ve
yetkililer dışında kimseye açıklanamaz. Personele ait bilgiler, kişiye özel olarak gönderilir. Personelin bu bilgileri
başkalarına açıklaması veya bilgilerin açıklanması için diğer çalışanlara baskıda bulunulması kesinlikle yasaktır.
C. ÇIKAR ÇATIŞMASI :
SARTEN çalışanları olarak ; çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak;
şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar
sağlamayız. SARTEN dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız.
Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir
şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. Tereddüde düştüğümüz durumlarda
yöneticimize, İnsan Kaynakları Bölümü'ne veya Etik Kurul'a danışırız. İstisnai haller CEO bilgisi ve onayına
tabidir.
Tüm Şirket çalışanlarının, aşağıda çıkar çatışması yaratabilecek faaliyetler olarak maddelenmiş olan durumlara ve
belirtilen ilkelere tam olarak uyması gerekmektedir.
Çalışanlar aile fertleriyle, dostlarıyla veya ilişkide bulunulan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir surette karşılıklı veya
karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmez. Aynı doğrultuda Şirket çalışanları yakın aile fertlerinin rakip
şirketlerde çalışmalarından dolayı oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı da dikkatli olmalıdırlar.
Şirket personeli, Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan hediye talep edemez,
imada bulunamaz; Şirketleri yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel

3
FORM A02
indirimler vb. kabul edemez. Şirket ile iş ilişkisi olan hiçbir kişi veya kuruluştan kişisel yardım, bağış kabul
edilemez. Konuya ilişkin olarak Hediye Kabul Etme ve Verme Politikası uygulanır.
Çalışanların doğrudan ve dolaylı yollarla "tacir" veya "esnaf" sayılmasını gerektiren çalışmalarda bulunmaması,
her ne ad altında olursa olsun çalışma saatleri içinde veya dışında bir başka kişi ve/veya kurum için ücret veya
benzer bir menfaat karşılığı çalışmaması esastır. Ancak, çalışanların mesai saatleri dışında bir başka kişi (aile
ferdi, dost, diğer üçüncü şahıslar) ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaları;
• Diğer iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen politikalar ile uyumsuzluk yaratmaması,
• Şirketteki görevlerini sürdürmelerini olumsuz yönde etkilememesi,
• Yönetimin yazılı onayı
Koşulları ile mümkündür.
Onay Departman Müdürünün görüşünü takiben Etik Kurul'un tavsiye kararı ile CEO' tarafından verilir.
SARTEN çalışanları, Yönetim Kurulu onayı olmaksızın başka şirketlerde yönetim kurulu üyeliği veya denetçiliği
yapamaz; rakip veya Şirketin iş ilişkisinde bulunduğu şirketlerde görev alamaz. Kar amacı gütmeyen
organizasyonlarda ve üniversitelerde, Şirket içindeki görevini aksatmadığı durumlarda, yönetimin yazılı onayı ile
sosyal sorumluluk ve yardım amaçlı görevlerde çalışabilirler.
İşe alım kararı verme durumunda olan yöneticiler, eşlerini, yakın akrabalarını ve bu kişilerin yakınlarını işe
alamaz.
D. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA :
Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları menfaatine ve kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak
Şirkete zarar vermesi kabul edilemez.
Çalışanlar ; Şirketin satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya
da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez.
Çalışanlar ahlaka, kanuna ve Holding/Şirket disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz.
E. KAYNAKLARIN KULLANIMI :
Şirket adına yapılacak kaynak kullanımlarında, Şirket çıkarları dikkate alınır. Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim
altında ve her kim adına ve yararına olursa olsun Şirket varlıkları, olanakları ve personeli Şirket dışında
kullanılamaz. "Her konuda tasarruf" ilkesi tüm personel tarafından uygulanır.
Kaynakların Şirket menfaatine doğru kullanımı, zamanın doğru kullanımını da gerektirir. İş saatleri içinde Şirket
çalışanları, zamanı iyi kullanır, iş saatleri içinde özel işlerine zaman ayırmaz.
G. MEDYA İLE İLİŞKİLER :
Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer-konferans vb. yerlere konuşmacı olarak
katılmak şirket üst yönetiminin onayına bağlıdır. Bu faaliyetlerden hiçbir şekilde kişisel kazanç elde edilemez.

4
FORM A02
H. HEDİYE KABUL ETME ve VERME POLİTİKASI :
Şirket çalışanlarının taraflılıklarını , kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul
etmemesi, 3. kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde
bulunmaması esastır. Aşağıda tanımlanan uygulama esasları, Holding/Şirket çalışanlarının iş ilişkisi içerisinde
bulundukları 3. kişi ve kuruluşlarla olabilecek hediye alış-verişlerini düzenlemekte ve bu konuda uygulanacak
ilkeleri belirlemektedir.
Uygulama Esasları :
1. Şirket çalışanlarının, görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını etkileyen veya
etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan her türlü menfaat ve hediyeyi alması yasaktır.
2. Şirket çalışanları;
• Kurum iş hedefleri ile uyumlu,
• Yürürlükteki mevzuata uygun olması koşulları ile 3. maddede çerçevesi çizilmiş hediyeleri alabilir ve/veya
verebilir ya da özel bir uygulamaya tabi tutulmayı kabul edebilirler.
3. 2. maddede belirtilen koşullara uygun olmak şartıyla;
• Şirket çalışanları, kabul edilebilir standartlarda eğlence, ikram ve yemek verebilirler ve alabilirler.
• Şirketi temsilen katılınan seminer ve benzeri organizasyonlarda para dışında günün anısı olarak ve sembolik
değeri olan ödül, şilt vb. hediyeler alınabilir.
4. Yukarıda belirtilen durumlar ve para dışındaki diğer hediyeler, menfaatler, tatiller, indirimler v.b. 2. maddede
sayılan koşullara uygun olmak şartıyla her takvim yılı ve hediyeyi veren kişi/kurum ayrı olmak üzere alınan
hediyelerin toplam değeri 250 YTL'den daha az ise onay gerekmez.
5. Zımnen veya açıkça bir karşılığa bağlanan hediye veya menfaatlerin alınması yasaktır.
6. Rüşvet ve/veya komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez.
7. Şirket çalışanlarının alt işverenlerden, tedarikçilerden, danışmanlardan, rakiplerden veya müşterilerden
karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul etmesi, seyahat giderlerini, etkinlik harcamalarını ve benzeri
ödemeleri karşılatması yasaktır.
8. Şirket tarafından müşteri, bayi ve iş ilişkisinde bulunulan diğer 3.kişilere verilecek hediye ve promosyon
malzemelerinin neler olabileceği Şirket Üst Yönetimi tarafından onaylanır. Onaylanan hediye ve promosyon
malzemelerinin dağıtımı için, ayrıca izin almaya gerek yoktur.
9. 2. Maddede sayılan koşullar ile uyumlu olmak şartıyla, Şirket uygun ürünleri ve hizmetleri hediye olarak kabul
edebilir ve Şirket üst yönetiminin bilgisi ve onayı dahilinde, alıcının kültürüne ve etik değerlere uygun ürün veya
hizmetler hediye olarak verilebilir.
I. ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI :
Etik kurallara uyum tüm çalışanların asli sorumluluğudur. Bu doğrultuda tüm çalışanların;
• Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme,

5
FORM A02
• SARTEN İş Etiği Kuralları'nı okuma, içinde yer alan kural, ilke ve değerleri bilme, anlama, içselleştirme ve
bunlara uygun hareket etme,
• Şirket için geçerli olan genel ve işleri ile ilgili spesifik politika ve prosedürleri öğrenme,
• Kendisi veya başkaları ile ilgili potansiyel ihlaller konusunda yöneticisine ve insan kaynaklarına danışma,
• Kendisinin veya başkalarının olası ihlallerini ivedilikle rapor etme; bu konularla bildirimlerini isimli veya isimsiz
olarak yöneticisine, insan kaynaklarına veya Etik Kurul'a yazılı veya sözlü olarak iletme,
• Kurallar doğrultusunda hareket edilmesinde ve sorunların çözümünde yardımcı olması amacıyla tanımlanan
"Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol ve Yöntemler’i izleme,
• Etik soruşturmalarda Etik Kurul ile işbirliği içinde bulunma, soruşturma ile ilgili bilgileri gizli tutma sorumluluğu
bulunmaktadır.
J. YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI :
Yöneticilerinin, ETİK çerçevesinde çalışanlar için tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da
bulunmaktadır. Buna göre, yöneticiler;
• Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini
sağlamaktan,
• Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmekten,
• Etik kurallarla ilgili soru, şikayet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemekten,
• Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almak
ve gerekli gördüğünde Etik Kurul'a en kısa sürede iletmekten,
• Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını
sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan sorumludur.
K. İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI :
• Çalışanların Etik Kurallar hakkında bilgilendirilmesi, politika ve kuralların anlaşılırlığının sağlanması amacıyla
belirli dönemlerde eğitimlerin verilmesi ve bu konunun çalışanlarla sürekli iletişiminin sağlanmasından
• Şirkette işe girenlerin etik kuralları okumasından, bu konuda bilgilendirilmelerinden
• Her yılın başında, tüm çalışanların İş Etiği Uygunluk Formu'nu imzalayarak bildirimlerini yenilemelerini
sağlamaktan sorumludur.
• Şirket yönetimleri Etik Kurul ile işbirliği içerisinde;
• Etik Kurallar çerçevesinde yapılan şikayet ve bildirimlerin gizliliğini garanti etmek ve bireyleri bildirimleri
sonrasında korumaktan,
• Bildirimde bulunan çalışanların iş güvenliğini sağlamaktan,
• Şikayet ve bildirimlerin zamanında, adil, tutarlı ve duyarlı bir şekilde soruşturulmasını garanti etmekten ve
ihlaller sonucunda gerekli aksiyonları kararlılıkla almaktan sorumludurlar.

6
FORM A02
L. ETİK KURALLARA UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ :
İş Etiği Kuralları'nı veya Şirket politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi
derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları
ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli
bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.
M. ETİK KURUL :
Etik Kurul, etik kuralların ihlal edildiğine dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemek ile sorumludur.
Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak çalışan Etik Kurul aşağıdaki pozisyonlardaki kişilerden oluşur:
BAŞKAN : Haluk GİRAY
ÜYELER : Hasan AKTOSUN - Cumhur ÇETİN
Sorunlarınız ve bildirimleriniz için aşağıdaki e-posta ve posta adreslerini kullanabilir veya Etik Kurul üyeleri ile
direkt temasa geçebilirsiniz.
E-posta : etikkurul@sarten.com.tr
Adres : Etik Kurul Dikkatine : Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Zincirlikuyu Yolu Sokak No:4 Balmumcu-Beşiktaş-İSTANBUL
Telefon : +90- 212 - 275 76 60
** Etik Kurul Çalışma İlkeleri
Etik Kurul çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür:
• Bildirim ve şikayetler ile, bildirim veya şikayette bulunanların kimliğini gizli tutar.
• Soruşturmayı mümkün olduğu kadar gizli kurallar içinde yürütür.
• Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden talep yetkisine sahiptir. Elde
ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu ile sınırlı olarak inceleyebilir.
• Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi delil ve belgeler tutanağa eklenir.
• Tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
• Soruşturma ivedi yöntemle ele alınır ve sonuca mümkün olan en seri şekilde ulaşılır.
• Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur.
• Sonuç hakkında ilgili bölümler ve mercilere bilgi verilir.

7
FORM A02
• Kurulun başkanı ve üyeleri bu konu hakkındaki görevlerini yerine getirirken bağlı oldukları bölüm yöneticileri ve
organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak ve etkilenmeden hareket ederler. Kendilerine konu
hakkında baskı ve telkin yapılamaz.
• Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal
etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan faydalanabilir.
• Etik kurallara aykırı davranan personele tatbik edilecek ceza konusunda SARTEN İÇ YÖNETMELİK ESASLARI


geçerlidir.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3100TL olsa da satış müdürü maaşları  11600TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3100TL-8800TL, insan kaynakları maaşları 3600TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3020TL-10600TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2100TL-9100TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 6500TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4000 TL dir. Mühendis maaşları 4000TL den başlayıp 14500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3200-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2200 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2150TL ile 9300 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme