ROKETSAN MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

ROKETSAN MAAŞLARI

ROKETSAN MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Kurumsal enerjimizin kaynağı; çalışkan, yetkin, güvenilir, cesur ve öncü insan gücümüzün başarı azmi ve yaratıcılığıdır. Şirketimizi gelecek yıllara taşıyacak en değerli sermayemizin çalışanlarımız olduğu bilinci ile yaratıcılıklarını ortaya koyabilmelerine imkân tanıyan, sürekli gelişimi destekleyen, şirket değerlerimizi benimseyip yaşatabilecekleri, istikrarlı ve huzurlu bir çalışma ortamını yaratabilmek ana hedefimizdir.
Seçme ve Yerleştirmede ana ilkemiz;

Mevcut pozisyon açıkları adaylar arasından adil ve tarafsız bir tutum içerisinde karşılanmaktır.

Seçme ve Yerleştirme Süreci;

Bu süreç dört ana faaliyet sonucu tamamlanmaktadır.

Bütçe planı
Aday havuzu oluşturma
Seçme ve onay süreci
Oryantasyon
Her yılsonu bir sonraki yılın personel ihtiyacı belirlenerek yıllık iş gücü planı hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Diğer bir deyişle hangi pozisyona hangi özellikte personel alınacağı yılbaşında belli olmaktadır.

Aday havuzu, genel başvurular ve/veya yıllık işgücü planlaması doğrultusunda oluşan açık pozisyonlara yönelik verilen iş ilanları sonucu gelen başvurulara göre oluşmaktadır.  İlanlarımıza Roketsan WEB sayfası üzerinden veya Kariyer.net üzerinden ulaşmak mümkündür. (Belirli koşullarda gazete ilanı da verilebilmektedir.)

Roketsan’a başvurular tek kaynak olarak http://ik.roketsan.com.tr adresinden yapılabilmekte, bunun dışında yapılan başvurular dikkate alınmamaktadır.

Yapılan tüm başvurular Roketsan’ın İnsan Kaynakları aday havuzuna kaydedilmekte ve son yenileme tarihinden itibaren 2 yıl boyunca muhafaza edilmektedir.

Roketsan’da  seçme ve onay süreci önceden belirlenmiş ve tanımlanmış kriterlere uygun şekilde yürütülmektedir. Yıllık iş gücü planlaması doğrultusundaki pozisyon açıkları için aday havuzundan önce Roketsan genel prensipleri ve daha sonra pozisyonun gerektirdiği özelliklere uygun özgeçmişler belirlenmektedir.

Roketsan genel işe alım kriterleri;

Tüm adaylar için;

T.C. Vatandaşı olmak,
Pozisyonun gerektirdiği yabancı dil seviyesini kabul görmüş bir sistemle belgelendirmek. (YDS,KPDS, TOEFL, IELTS, ITEP, ÜDS vb.)
Pozisyonun gerektirdiği sertifikalara sahip olmak ve belgelendirmek
Pozisyonun gerektirdiği programlama dillerine beklenen düzeyde sahip olmak.
Adaylar için eğitim kriteri;

Pozisyonun gerektirdiği eğitimi veren üniversiteler ve bölümlerden mezun olmak,
Teknisyen kadroları için en az Meslek Lisesi mezunu olmak
Tecrübeli adayların bir üst kadroda görev alabilmesi için gerekli kriterler;

Mühendislik kadroları için pozisyonla eş değer ve/veya destekleyici en az 4 yıllık tecrübe sahibi olmak.
Uzmanlık kadroları için pozisyonla eş değer ve/veya destekleyici en az 3 yıllık tecrübe sahibi olmak.
Teknisyen kadroları için pozisyonla eş değer ve/veya destekleyici en az 10 yıllık tecrübe sahibi olmak
Özgeçmiş üzerinde gerekli kriterleri sağlayan adaylar mülakat süreçlerine davet edilmektedir. Mülakat süreci İnsan Kaynakları ve ilgili bölüm sorumlularının katılımıyla üç aşamadan oluşmaktadır.
Mülakat sürecinin ilk aşamasında adaylar temel yetkinlikleri ve pozisyonun diğer gereklerine uygunlukları açısından özgeçmişleri ile desteklenerek değerlendirilmektedir.
Birinci aşamada uygunlukları belirlenen adaylar teknik değerlendirmeye alınmaktadır. Bu değerlendirmede kullanılan araçlardan birisi sunum uygulamasıdır. Bunun için adaylara ilgili pozisyonla ilgili bir konu verilmekte ve bu konuyu İngilizce olarak, oluşturulan bir jüri önünde sunması beklenmektedir.
Her iki süreci de başarılı tamamlayan tecrübeli adaylar için eski çalıştığı yerlerdeki yöneticilerinden, yeni mezun adaylar için üniversitedeki hocalarından referans araştırması yapılmaktadır.
Pozisyona uygun aday bulunana kadar görüşmeler devam ettirilmekte ve aday belirlendikten sonra Roketsan içi onay süreci tamamlanmaktadır.
Bu değerlendirmelerin neticesinde, görüşme sürecine katılmış tüm adaylar sonuçla ilgili bilgilendirilmektedir. İşe girişi onaylanan adaylara Roketsan bünyesinde çalışmaya başlamak üzere hazırlamaları gereken evraklar bildirilmektedir.

İşe alımı onaylanan adayların işe giriş işlemi, başlayacağı günden 1 gün önce yapılır. İşbaşı yapılan gün risk düzeyi yüksek bir şirket olmamız nedeni ile iş güvenliği ve yangın eğitimi verilerek oryantasyon süreci başlatılır.

İş Olanakları

Roketsan İnsan Kaynakları web sitesi üzerinde yayınlanmış olan ilanlarımıza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ik.roketsan.com.tr

Staj Olanakları

Roketsan,  faaliyet alanı ile ilgili olarak,  mühendislik bölümlerinde okumakta olan öğrencilere staj imkânı sağlar. Staj başvuruları her yılın Mart-Nisan aylarında Roketsan A.Ş. web sitesi üzerindeki Staj Başvuru Formu doldurularak yapılır. Şirketimizdeki staj kontenjanları ilgili staj döneminde web sitemizde yayınlanmakta olup, seçimler üçüncü veya dördüncü sınıfta okuyan  öğrenciler arasından yapılmaktadır.


Satış maaşları yeni çalışanlar için 3600TL olsa da satış müdürü maaşları  13800TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3600TL-8500TL, insan kaynakları maaşları 3600TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3900TL-10600TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 3000TL-9700TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 8500TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4800 TL dir. Mühendis maaşları 4800TL den başlayıp 15500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3100-12800 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2500 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2250TL ile 9000 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme