REKTÖR MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

REKTÖR MAAŞLARI

REKTÖR MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir

REKTÖR MAAŞLARI: Öğretim Elemanlarının Ek Ders Ücretleri
Bugünkü haberimizde, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının ek ders ücretleri ile ilgili bilgilendirme yapacağız.
EK DERS ÜCRETİNİN YASAL MEVZUATI

2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde; “Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari on saat ders vermekle yükümlüdür. Öğretim görevlisi ve okutmanlar ise, haftada asgari on iki saat ders vermekle yükümlüdür.” denilmektedir.

Diğer taraftan, 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elamanlarına görev unvanlarına göre Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler  için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders  ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır.”  hükmü yer almaktadır.

HAFTALIK DERS YÜKLERİ NE KADAR ?

Haftalık ders yükleri öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanların maaş karşılığı okutmuş olduğu dersler olarak nitelendirilebilir. Akademik Personelin unvanına ve görevlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Unvan

Haftalık Ders Yükü

1.Öğretim

2.Öğretim

Toplam (saat)

Profesör

10

20

10

30

Doçent

10

20

10

30

Yrd.Doç.

10

20

10

30

Öğr.Gör.

12

20

10

30

Okutman

12

20

10

30

                                                        (Tablo 1)

-Tablomuzdan Doçent unvanını örnek verecek olursak, Doçent olan öğretim üyesinin ek ders ücretini alabilmesi için öncelikle 10 saatlik maaş karşılığı derslerini yani haftalık ders yükünü tamamlaması gerekmektedir. Tamamladığı takdirde  birinci öğretimde 20 saate kadar,  ikinci öğretimde ise 10 saate kadar ek ders ücreti alabilecektir

-2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca; Rektör, Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerinin ders verme yükümlülükleri yoktur ve dolayısıyla haftalık ders yükleri  “0” olarak kabul edilir. Bu bağlamda, yukarıda adı geçen unvanlara sahip akademisyenler 1 saat ders yapsa bile haftalık ders yükü aranmaksızın ek ders ücreti alabilirler.

-Bununla birlikte Rektör, Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdür yardımcılarının ve bölüm başkanlarının ise haftalık ders yükleri tabloda yer alan verilerin yarısı olarak kabul edilir. Örneğin; idari bir görevi olmayan bir Yardımcı Doçent’in haftalık ders yükü 10 saat iken Bölüm Başkanı olan Yardımcı Doçent’in haftalık ders yükü 5 Saattir.

HANGİ UNVAN SAAT BAŞI NE KADAR ÜCRET ALABİLİYOR ?

Ek ders ücretleri, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda unvanlara göre belirlenen katsayılar üzerinden hesaplanmaktadır. Cari yıl için belirlenen memur maaş katsayısı (2016 yılının ilk 6 ayı için 0,088817) ve girilen ders saati birbirleri ile çarpılarak belirlenir. Örnek olarak bütün unvanların 80 saatlik ek ders ücretlerini hesaplayabiliriz.

Unvan

Katsayı

Profesör

300

Doçent

250

Yardımcı Doçent

200

Öğretim Görevlisi

160

Okutman

160

                                                 (Tablo 2)

80 saatlik örnek Hesaplama;

Unvan

Unvan Katsayısı

Memur Maaş Katsayısı

Brüt Ücret

(1 Ders Saati)

80 Saatlik Brüt Ücret

Profesör

300

0.088817

26.64 TL

2131.20 TL

Doçent

250

0.088817

22.20 TL

1776.00 TL

Yardımcı Doçent

200

0.088817

17.76 TL

1420.80 TL

Öğretim Görevlisi

160

0.088817

14.21 TL

1136.80 TL

Okutman

160

0.088817

14.21 TL

1136.80 TL

Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlar eğitim öğretim yılı sonuna kadar ek ders ücreti alabilirler. Ancak yaz döneminde lisans dersleri bittiği için ek ders ücreti alamazlar.

Bunun istisnası sadece lisansüstü eğitimdir. Öğretim üyeleri lisansüstü eğitimde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine danışmanlık yaptıkları için yaz döneminde de haftalık ders yükü aranmaksızın ek ders ücreti alabilirler. Örnek olarak bir öğrencinin danışmanlığını yapan öğretim üyelerinin almış oldukları aylık (4 haftalık ) ek ders ücretini hesaplayabiliriz.

Bilindiği üzere, öğretim üyesi 1 öğrenciye, 4 saati uzmanlık 1 saati danışmanlık olmak üzere toplamda haftalık 5 saat ders verir. Aylık ise toplamda 20 saat eder. Unvanlara göre 1 öğrenciden yani 20 saatten aşağıdaki tutarlar kadar ek ders ücreti alabilirler.

Unvan

Unvan Katsayısı

Memur Maaş Katsayısı

Brüt Ücret

(1 Ders Saati)

20 Saatlik Brüt Ücret

Profesör

300

0.088817

26.64 TL

532.80 TL

Doçent

250

0.088817

22.20 TL

444.00 TL

Yardımcı Doçent

200

0.088817

17.76 TL

355.20 TL

Akademik rektör olmanın şartları nelerdir?
ÜNİVERSİTELERDE REKTÖR OLMAK

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33/b maddesinde "REKTÖRLAR", öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya rektörlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen öğretim yardımcıları olarak tanımlanmıştır.

Rektör kadrosu Bakanlıklarda ve diğer kamu kurumlarında görev yapılan kariyer rektörlıkları ile karıştırılmamalıdır. Üniversitelerde rektörlar akademik kadro içerisinde yer almakta olup, özel bilgi ve rektörlığa ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilmek üzere istihdam edilirler. Üniversiteler en çok aşağıdaki alanlarda rektör kadrosu ilan etmektedirler :

1-Laboratuvarlar (Gıda, Biyoloji, Fizik, Kimya vb. alanlarda rektör alınmaktadır.)

2-Tıp Fakülteleri

3-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlıkları (Yazılımcı ihtiyacını karşılamak amacıyla Bilgisayar Mühendisliği, BÖTE mezunu kişiler rektör olarak alınmaktadır.)

4-Basın Yayın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü (Rektörlüğün basın yayın biriminde çalıştırılmak üzere, Halkla İlişkiler, Gazetecilik mezunu kişiler rektör olarak alınmaktadır.)

5-Uluslarararası İlişkiler ve Erasmus Birimleri (Dış ilişkilerle ilgili konularda genellikle yabancı dili iyi düzeyde olan İngilizce Öğretmeni, İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu kişiler rektör olarak alınmaktadır.)

6-Kütüphane (Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına bağlı olarak "Bilgi ve Belge Yönetimi" mezunu kişiler rektör olarak alınmaktadır.)

7-Proje Koordinatörlükleri (Rektörlüğe bağlı proje birimlerinde proje alanında deneyimli kişiler rektör olarak alınmaktadır.)

8-Uygulama ve Araştırma Merkezleri (Son zamanlarda birçok üniversitede kurulan uygulama ve araştırma merkezlerinde farklı lisans mezunları rektör olarak alınmaktadır.)

AKADEMİK REKTÖR OLMAK İÇİN ASGARİ ŞARTLAR NELERDİR ?

-ALES'ten en az 70 puan sahibi olmak,

-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan sahibi olmak.(Meslek Yüksekokullarında ilan edilen Rektör kadrolarında yabancı dil şartı yoktur)

-Belgelendirmek kaydıyla ilanda aranılan alanda en az 2 yıl deneyimli olmak

AKADEMİK REKTÖR KADROLARINA NASIL BAŞVURURUM ?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi tüm üniversiteler rektör kadrolarını ihtiyaçlarına göre değişik tarihlerde ilan edebilirler. Tüm rektör alımları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasından yer alan Akademik Kadro İlanları menüsünde ve sayfamızda ilan edilmektedir.

Burada üniversitelerin ilan ettikleri rektör kadrolarını inceleyerek "İlanda Aranan Özel Şartlar" kısmında belirtilen kriterleri sağlamanız halinde, başvurunuzu ilan metninde belirtilen adreslere istenilen belgelerle birlikte yapabilirsiniz.

BAŞVURDUKTAN SONRA DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR ?

Başvuru yapıldıktan sonra üniversiteler tarafından belgeleriniz ilanda aranan şartları taşıyıp taşımadığınıza yönelik kontrol edilir. Eğer ki başvurunuz uygun görülürse, jüri tarafından ön değerlendirme listesine dahil edilirsiniz. Söz konusu yönetmelik gereği, ön değerlendirme ALES puanının %60'ı ve yabancı dil puanının %40'ı alınarak belirlenir.

(Meslek Yüksekokullarında ALES puanının %70'i ve lisans mezuniyet notunun %30'u alınarak belirlenir)

ALES ve Yabancı Dil puanınıza göre belirlenen ön değerlendirme sonucuna göre ilk ona girerseniz (eğer ki ilan edilen kadro sayısı 1'se 10 kişi çağırılır) yazılı sınava davet edilirsiniz.

Ön değerlendirme sonuçları üniversitenin kurumsal web sayfasında ilan edilir. Sınava girecek adaylarda ayrıca bir yazılı tebligat yapılmaz. Kurumların yaptığı duyurular tebligat niteliğindedir.

Akademik rektör alımlarında sözlü mülakat yoktur. Jüri sizi giriş sınavında yazılı olarak sorulan sorulara verdiğiniz cevaba göre değerlendirecektir.

Yazılı sınav sonucu değerlendirme ise aşağıdaki şekilde yapılmaktadır :

ALES (%30) + Lisans Mezuniyet Notu (%30)+Giriş Sınavı Notu (%30) + Yabancı Dil Puanı (%10)

ALES (%35) + Lisans Mezuniyet Notu (%30)+Giriş Sınavı Notu (%35) (Meslek Yüksekokullarındaki Değerlendirme)

Yukarıda belirtilen oranlara göre yapılacak hesaplamalar sonucunda eğer ki en yüksek puana sahip aday sizseniz rektör olarak ilgili kadroya atanmaya hak kazanırsınız.

ATANDIKTAN SONRA ÖZLÜK HAKLARI VE MAAŞ NE KADAR ?

Rektör maaşları son dönemde yapılan iyileştirmeler sonucunda önemli seviyede artmıştır. Rektör maaşları ülkemizde geliştirme ödeneğinden ötürü bölge bölge farklılıklar göstermekle birlikte ortalama 4000-5000 TL aralığında değişmektedir.

REKTÖRLIK HEDEFLEYENLERE TAVSİYELER

Yukarıda açıkladığımız gibi "Akademik Rektör" kadroları için mutlaka sağlanması gereken 3 şarta (ALES 70, Dil 50 ve 2 yıl asgari deneyim) ilave olarak üniversiteler tarafından ilanlara koşullar eklenebilmektedir.

Genellikle üniversiteler en çok özel şartı "Rektör" kadrolarında yazabilmektedir. Bunun nedeni, belirli bir alanda rektör ihtiyacı olduğu için bu doğaldır. Bu çerçevede, üniversiteler genellikle rektör kadrolarında serfitika ve özel deneyim gibi şartlar istemektedirler.

Bu doğrultuda rektörlık kadrosuna başvurmayı düşünen kişilerin;

1- Özel sektör deneyimi elde ederken sigortalı olarak çalışmaları,

2- Meslek açısından önemli sertifika kurslarına giderek belge alınması,

3- Yüksek Lisans asgari 2 yıllık deneyim yerine sayıldığı için özel sektörde çalışmak istemeyenlerin yüksek lisans yapmaları,
AKADEMİK PERSONELİN 15 TEMMUZ 2017 ZAMLI NET MAAŞI

Kamu görevlilerinin aylık ücretlerinin belirlenmesinde esas alınan katsayıların, 1 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olarak %5 oranında artmasıyla, akademik personelin 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde alacağı aylık net maaş miktarları da belli oldu.
%5 zamlı maaşlarını ilk olarak 15 Temmuz 2017 tarihinde alacak olan akademik personele, 1-14 Temmuz dönemine ilişkin zamlı maaş farkı ayrıca ödenecek.

Akademik personelin brüt maaşlarından kesilen gelir vergisi oranının, genel olarak yılın ikici altı aylık döneminde (personele göre değişen aylarda) %20’ye çıkacak olması, maaş zammı ile gelecek artışın vergi ile gideceği anlamına da geliyor.

1 Temmuz 2017’dan geçerli %5 oranındaki maaş zammı sonrası, akademik personelin 2017 yılının ikinci altı aylık dönemindeki aylarda alacağı net maaş miktarlarına, gelir vergisi kesintisinin olası farklı oranları da dikkate alınarak, aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.Akademik personelin net maaşı (2017 yılının ikinci altı ayında)

Kadro Unvanı Derece Kademe          Hizmet Yılı     Aylık Net Maaş
G.Vergisi %15            G.Vergisi %20
*Rektör           1/4       25 ve üstü       7.868 TL         7.762 TL
*Rektör Yrd., Dekan (En az 3 yıllık Prof.)   1/3       20        7.331 TL         7.240 TL
*Dekan Yrd. Yüksekokul Müdürü (en az 3 yıllık Prof.)      1/1       18        7.239 TL         7.153 TL
*Profesör (En az 4 yıllık)       1/4       25 ve üstü       7.139 TL         7.058 TL
*Profesör (3 yıllık)     1/3       20        7.092 TL         7.015 TL
*PROFESÖR (2 yıllık)          1/2       19        6.206 TL         6.129 TL
*Profesör (2 yıldan az)           1/1       18        6.201 TL         6.124 TL
*Doçent (kazanılmış hak aylık derecesi 1)    1/4       25 ve üstü       5.322 TL         5.245 TL
*Doçent          1/1       18        4.476 TL         4.400 TL
*Doçent          2/1       15        4.460 TL         4.386 TL
*Doçent          3/1       12        4.447 TL         4.373 TL
*Yardımcı Doçent      3/1       12        4.295 TL         4.225 TL
5/1       6          4.305 TL         4.234 TL
*Araştırma Görevlisi  5/1       6          3.965 TL         3.896 TL
6/1       3          3.910 TL         3.841 TL
7/1       0          3.902 TL         3.833 TL
*Öğretim Görevlisi

*Okutman

*Uzman

*Çevirici

*Eğitim-Öğretim Planlamacısı

1/4       25 ve üstü       4.157 TL         4.084 TL
3/1       12        3.949 TL         3.878 TL
5/1       6          3.869 TL         3.799 TL
7/1       0          3.805 TL         3.737 TL


Müsteşar maaşları 9498 TL iken genel müdür maaşları 8335 TL olması beklenmektedir. Şube Müdürü 4369 TL alırken düz memur      maaşı 2683 TL dir. Hizmetlilerin başlangıç maaşı 2517 TL’dir. Yeni atanacak öğretmen maaşı 3363 TL olacaktır. Kaymakam maaşı 4596 TL alırken başkomiser maaşı 4366 TL olacaktır. Polis maaşı, 3818 TL, uzman doktor maaşı 5.093 TL, doktor          maaşı 4225 TL, hemşire maaşı 2916, mühendis maaşı 4460 TL, teknisyen maaşı, vaiz maaşı ve imam maaşı  3496 TL, hakim maaşı 4063 TL ve savcı maaşı 4257 TL olacaktır. Rektör maaşları ise 8416 TL dir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme