REKLAM DEPARTMAN MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

REKLAM DEPARTMAN MAAŞLARI

REKLAM DEPARTMAN MAAŞLARI.
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Reklam ve pazarlama sektöründe maaş ortalamalarını ilk olarak 2012'nin sonunda araştırmaya başlamış, sonuçlarını da geleneksel/konvansiyonel reklam ajansları ile dijital ve sosyal medya ajanslarına yönelik iki farklı bölümde aktarmıştık.
Kristal Elma'nın ilk gününde duyurduğumuz ikinci maaş araştırmamızda ise kapsamı biraz daha genişletip bu yıl sektörün kurumsal tarafını da dikkate aldık. Hatta cinsiyet, şehir, deneyim süresi, pozisyon, aylık maaş ve ajans çalışanları için de ajans türü ve yapısı gibi temel değişkenleri sormakla kalmayıp, her iki tarafın iş tatminini ölçen birkaç soruyu da ankete dahil ettik.
Ankete toplamda 1728 ajans ve 433 kurumsal şirket çalışanı katıldı. Maaş sonuçlarını iki ayrı haberde ele alırken, çalışanların iş tatminine yönelik analizimizi de yeni yılda paylaşacağız.
Ajans tarafı için 1511 kişiden oluşan geleneksel/konvansiyonel reklam, dijital reklam ve sosyal medya ajansları çalışanlarının cevaplarını değerlendirdik. İlk önce en çok öne çıkan, pozisyon ve deneyim süresi değişkenleri üzerinden sonuçlara değineceğiz. Devamında da her bir değişken için bulduklarımızı aktaracağız.
Sonuçlar
Pozisyon ve deneyim süresi değişkenlerini bir arada aldığımızda grafik tasarımcı, metin yazarı ve sanat yönetmeni pozisyonları ön plana çıkıyor.
Sanat yönetmenlerinin (205 kişi) genel anlamda aylık maaş ortalaması 3.820 TL iken, İstanbul'da çalışanların (177 kişi) ayda 4.025 TL kazandığını bulduk. Tüm şehirlerden topladığımız verinin deneyim süresine göre değerlendirildiği tablo ise şöyle;
- 1 yıldan az deneyimi olanların (45 kişi) maaş ortalaması: 2.980 TL
- 3-5 yıllık deneyimi olanların (36 kişi) maaş ortalaması: 3.170 TL
- 5 yıldan fazla deneyimi olanların (113 kişi) maaş ortalaması: 4.545 TL
Metin yazarlarının (204 kişi) genel anlamda aylık maaş ortalaması 2.800 TL iken, İstanbul'da çalışanlar da (183 kişi) ayda 2.960 TL kazanıyor. Aynı şekilde deneyim süresine göre bakarsak;
- 1 yıldan az deneyimi olanların (42 kişi) maaş ortalaması: 1.315 TL
- 1-3 yıllık deneyimi olanların (75 kişi) maaş ortalaması: 2.165 TL
- 3-5 yıllık deneyimi olanların (50 kişi) maaş ortalaması: 3.390 TL
- 5 yıldan fazla deneyimi olanların (37 kişi) maaş ortalaması: 5.000 TL
Grafik tasarımcıların (237 kişi) genel anlamda aylık maaş ortalaması 2.450 TL iken, İstanbul'da çalışanların (148 kişi) ayda ortalama 2.570 TL kazandığını saptadık. Yine deneyim süresine göre baktığımızda;
- 1 yıldan az deneyimi olanların (45 kişi) maaş ortalaması: 2.500 TL
- 1-3 yıllık deneyimi olanların (73 kişi) maaş ortalaması: 2.020 TL
- 3-5 yıllık deneyimi olanların (37 kişi) maaş ortalaması: 1.985 TL
- 5 yıldan fazla deneyimi olanların (82 kişi) maaş ortalaması: 3.015 TL
* Pozisyonlar için çıkardığımız genel ortalamaların şehir, deneyim gibi başka değişkenler tarafından da farklılaşabileceğini hatırlamakta fayda var.
Yine de bu üç pozisyon dışında diğerleri için de bir ortalama öğrenmek isterseniz geneli çok kabaca temsil edebilecek pozisyonların maaşları şöyle;
- Sosyal Medya Hesap Yöneticisi (99 kişi) aylık maaşı: 1.925 TL
- Müşteri Temsilcisi (87 kişi) aylık maaşı: 2.455 TL
- Proje Yöneticisi (62 kişi) aylık maaşı: 3.540 TL
- Dijital Sanat Yönetmeni (57 kişi) aylık maaşı: 3.930 TL
- Müşteri Süpervizörü/Yöneticisi (41 kişi) aylık maaşı: 3.680 TL
- Front-End Web Geliştiricisi (34 kişi) aylık maaşı: 2.960 TL
- Dijital Proje Yöneticisi (33 kişi) aylık maaşı: 3.300 TL
- Genel Müdür Yardımcısı/Grup Direktörü (32) aylık maaşı: 7.275 TL
- Web Tasarımcısı (32 kişi) aylık maaşı: 3.545 TL
- Stratejik Planlama Uzmanı (30 kişi) aylık maaşı: 3.810 TL
* Dijital Sanat Yönetmeni ve Stratejik Planlama Uzmanı dışındaki pozisyonlara İstanbul odaklı bakıldığında buradaki ortalamaya göre 50 ila 100 küsur TL artış gözlemleniyor.
Diğer detaylar;
* Ankete İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Bursa, Antalya, Kocaeli, Konya, Eskişehir gibi birçok şehirden çalışan katıldı. Şehirler arasındaki gelir dağılımını en doğru şekilde yansıtabilecek cevapları ise İstanbul, Ankara ve İzmir'den aldık.
En göz çarpan fark İstanbul'daki ajans çalışanlarının (1292 kişi) aylık maaş ortalaması 3735 TL iken İzmir'de çalışanların (49 kişi) ayda ortalama 1.560 TL kazanması oldu. Ankara'daki çalışanlar (80 kişi) için ise maaş ortalaması 2.570 TL.
* Cevaplara cinsiyet dağılımına göre baktığımızda kadınların (560 kişi) aylık olarak ortalama 3.050 TL, erkeklerinse (951) 3.885 TL kazandığını saptadık. İstanbul'a göre ele aldığımızda da kadınların (484 kişi) ortalama maaşının 2.990 TL, erkeklerinse (808 kişi) 4.180 TL olduğunu bulduk. Ankara'daki manzaraya gelince; kadınlar (31 kişi) ortalama 2.050 TL, erkekler (49 kişi) de 2.900 TL kazanıyor.
* Geleneksel/konvansiyonel reklam, dijital reklam ve sosyal medya ajansı şeklinde kategorizelendirdiğimiz ajans türüne göre kazanılan maaşlar arasında istatistiki anlamda kayda değer bir fark bulamadık.
- Geleneksel/konvansiyonel reklam ajansı çalışanlarının (705 kişi) maaş ortalaması: 3.630 TL
- Dijital reklam ajansı çalışanlarının (689 kişi) maaş ortalaması: 3.650 TL
- Sosyal medya ajansı çalışanlarının (117 kişi) maaş ortalaması: 2.850 TL
* İki farklı network (tamamı profesyoneller tarafından yönetilenler ile kısmi hisseyle Türk bir ortakla yönetilenler) ve bağımsız olarak üç kategoriden oluşturduğumuz ajans yapısına göre ise gelirlerde kayda değer bir fark vardı. Bağımsız ajanslarda çalışanların maaş ortalamaları diğerlerinde çalışanlara göre çok daha düşük çıktı. İki tür network çalışanlarının maaş ortalamalarında ise istatistiki anlamda kayda değer bir fark görülmedi.
- Bağımsız ajanslarda çalışanların (961 kişi) maaş ortalaması: 3.200 TL
"Network"lerde:
-Tamamı profesyoneller tarafından yönetilen ajans çalışanlarının (308 kişi) maaş ortalaması: 4.270 TL
- Kısmi hisseyle Türk bir ortakla yönetilen ajans çalışanlarının (242 kişi) maaş ortalaması: 4.195 TL
* Deneyim söz konusu olunca sadece 1 yıldan az deneyimi olanlarla 1 ila 3 yıllık deneyimi olanların maaşlarında istatistiki anlamda bir farklılık görmüyoruz. Sonuçlara göre geri kalanlar için "deneyim arttıkça maaş artar" işleyişi geçerli. Yalnız, çalışanların sektördeki mi yoksa son çalıştığı ajanstaki deneyim süresini mi burada aktardığı değişkenlik gösterebilir.
Türkiye'de reklam ve pazarlama çalışanları gelir anketiniyayına alalı 1 aydan fazla oluyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören anketimizi sadece 4 gün yayında tutmamıza rağmen bin ikiyüzden fazla kişi gelip maaş bilgilerini ilettiler.

Bu anketi, en azından çalışanlar ve işverenler pozisyonlar için ortalamaları görebilsinler diye yaptık. Öte yandan gelen veriyi sadece bir tabloyla açıklamak doğru olmayacaktı, biz de bir İK profesyonelinden, -aynı zamanda ablam olan-Ümit Oktamış'tan yardım istedik. Ümit 15 yıldan fazla İK tecrübesiyle anket sonuçlarını yorumlamamızda bize yardımcı oldu.

İletilecek bilgiler çok olunca, araştırma sonucunu bölüm bölüm yayınlamak daha doğru olacak diye düşündüm. Tüm bölümler yayınlanınca toplu bir raporu da sizlere sunmayı planlıyoruz.

Bigumigu Türkiye Reklam ve Pazarlama Sektörü Çalışanları
Gelir Araştırması 2012 -1. Bölüm:
"Geleneksel Reklam Ajansları"

(Güncelleme: Dijital ajansları ve sosyal medya ajanslarını incelediğimiz 2. bölüm de burada yayında)

Müşteri ilişkileri, yaratıcı grup ve stratejik planlama olarak üç ana fonksiyonda değerlendirebileceğimiz geleneksel reklam ajanslarında tahmin edilebileceği gibi en yüksek ortalama maaşları yaratıcı grupta çalışan kişiler kazanıyor. Anketimize en çok katılım da %39 gibi önemli bir oranda geleneksel reklam ajansı çalışanları tarafından gerçekleştirildi.

Müşteri temsilcisi ortalama maaşları
1 yıldan az      1-3 yıl  3-5 yıl  5+ yıl
1.500 TL         2.000 TL         2.500 TL         3.600 TL
Anketimize katılan müşteri temsilcileri farklı tecrübelere sahipler. Müşteri süpervizörleri ise genellikle 3+ yıl tecrübeliler ve bu tecrübedeki süpervizörler ortalama 3.500 TL kazanıyorlar. Aynı şekilde müşteri direktörlerinin de ağırlıklı olarak 5+ yıl tecrübeye sahip ve 5+ yıl tecrübeli direktörlerin ortalama maaşı da 4.500 TL.

Stratejik planlama bölümünden anketimize katılan planlama uzmanları ağırlıklı olarak 1-3 yıl tecrübeye sahipler ve ortalama 2.250 TL kazanıyorlar. Stratejik planlama direktörlerinde ise tecrübe ağırlığı 5+ yılda, bu tecrübedeki direktörlerin maaş ortalaması 11.000 TL ile neredeyse yaratıcı yönetmenlere yakın bir çizgide seyrediyor.

Yaratıcı grupta en yüksek maaş ortalaması 5+ yıl tecrübeye sahip yaratıcı yönetmen pozisyonunda: 11.500 TL. Onu yine 5+ tecrübeye sahip yaratıcı grup lideri ortalama 8.650 TL ile takip ediyor. Reklam metin yazarlarının maaş ortalamaları, sırasıyla 1 yıldan az tecrübeliler için 1.200 TL,1-3 yıl tecrübeliler için 2.000 TL, 3-5 yıl tecrübeliler için 3.250 TL ve 5 yıldan çok tecrübeliler için 4.000 TL olarak hesaplandı. Reklam sanat yönetmenleri benzer bir artış takip etse de çok az farkla metin yazarlarından yüksek bir ortalamaya sahip: 1-3 yıl tecrübeliler 2.250, 3-5 yıl tecrübeliler 3.300 TL ve 5+ yıl tecrübeliler 4.200 TL ortalama maaş alıyorlar.

Yaratıcı grubun bir diğer emekçileri grafik tasarımcılar ise 1 yıldan az tecrübeliler 1.150 TL, 1-3 yıl 1.300 TL, 3-5 yıl 2.000 TL ve 5+ yıl tecrübeye sahip olanlar ortalama 2.600 TL maaşlar alıyorlar.

Ümit'in çıkardığı yorumlar ise şöyle:

Geleneksel reklam ajanslarında çalışan grafikerlerin 1 yıldan az deneyime sahip olanlarının 1.000-1.700 TL aralığında, 1-3 yıl deneyime sahip olanlarının 1.000-2.500 TL aralığında, 3-5 yıl deneyime sahip olanların, 1.500-2.500 TL aralığında maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Şaşırtıcı olan veri ise, grafik tasarımcı rolü için 5+ yıl deneyimde neredeyse hiçbir tutarlı maaş aralığı gözlemleyemiyor olmamız. 5+ yıl deneyimli profesyoneller 1.500 TL ile 4.000 TL net aylık arasında değişken maaşlar alabilmekteler. Ancak burada yine 4.000 TL aylık net tavanını görmekteyiz ve 4.000 TL’nin üzerinde maaş alan raporlanmaya değer sayıda profesyonele rastlamamaktayız.

Geleneksel reklam ajanslarında çalışan ve 5+ yıl deneyimli müşteri direktörlerinin tutarlı bir şekilde 4.000-6.000 TL arası aylık net maaşlar aldıklarını gözlemliyoruz. Bu rolde müşteri temsilcisi unvanı ile çalışan profesyonellerin ise daha çok 1-5 yıl deneyim aralığında olup, deneyim süreleri ile doğru orantılı olarak 1.500-4.000 TL aralığında maaşlar aldıklarını görmekteyiz. Müşteri süpervizörü rolüne baktığımızda ise, çoğunluğun 3-5 ila 5+ yıl deneyimli olduğunu ve 3-5 yıl deneyimli profesyonellerin 2.500-4.000 TL net aralığında, 5+ yıl deneyimlilerin ise 3.000-5.500 TL seviyesinde maaşlar aldıklarını görüyoruz. Veriler müşteri direktörü pozisyonu ile müşteri süpervizörü arasında çok dramatik farklar olmadığını ve ünvan farklılıklarının kurumların organizasyonel yapılarından kaynaklabileceğini göstermekte. Başka bir deyişle, bir ajansta müşteri süpervizörü ünvanı ile çalışan bir profesyonelin, diğer bir ajansta direktör ünvanı ile çalışabileceğini ve aynı maaşları alabileceğini görmekteyiz.


Satış maaşları yeni çalışanlar için 3100TL olsa da satış müdürü maaşları  11600TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3100TL-8800TL, insan kaynakları maaşları 3600TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3020TL-10600TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2100TL-9100TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 6500TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4000 TL dir. Mühendis maaşları 4000TL den başlayıp 14500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3200-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2200 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2150TL ile 9300 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme