PLANLAMA DEPARTMAN MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

PLANLAMA DEPARTMAN MAAŞLARI

PLANLAMA DEPARTMAN MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Kalkınma Bakanlığı, “Planlama Uzmanı” olarak yetiştirilmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile “Planlama Uzman Yardımcısı" istihdam etmektedir.Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Ücretleri

Planlama Uzmanı ve Planlama Uzman Yardımcısı kadrolarında olanların aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

2016 yılı ikinci altı aylık döneminde göreve başlayacak bekar ve çocuksuz bir “Planlama Uzman Yardımcısı”, 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde aylık net 3.961 TL maaş alabiliyor. Bu maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Öte yandan,1 inci derece Planlama Uzmanı kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Uzman yardımcılığına giriş

Kalkınma Bakanlığında görevlendirilecek uzman yardımcıları, giriş sınavı ile alınırlar. Giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre, Bakanlıkça belirlenen yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü bölümlerinden oluşan sınavdır.

Giriş sınavına katılacak adaylarda, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerinden mezun olmak şartı aranır.

Uzman yardımcısı olarak atanacaklarda; İngilizce, Almanca, Fransızca veya Bakanlıkça tespit edilecek diğer yabancı dillerden en az biri için sınav tarihinden önceki beş yıl içerisinde yapılmış YDS’den Bakanlıkça ilan edilen puan veya üstünü almış veya geçerlik süresi dolmamış KPSS yabancı dil bölümünde Bakanlıkça belirlenen sayıda soruyu veya üstünü doğru cevaplamış olmak şartı da aranır.

Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi

Uzman yardımcıları, aday memurluk eğitim ve stajının yanı sıra, planlama uzmanlığının gerektirdiği bilgi beceri ve mesleki değerleri kazanmaları amacıyla hazırlanan bir program çerçevesinde eğitime tabi tutulurlar.

Tez hazırlama

Uzman yardımcıları, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az iki yıl fiilen çalıştıktan sonra tez konusu belirlerler ve tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en erken altı ay, en geç bir yıl sonra teslim ederler. Tez hazırlama süresinin son iki ayında uzman yardımcısına gerekli kolaylık sağlanır.

Yeterlik sınavı

Uzmanlık tezi başarılı kabul edilen ve aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışan uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yeterlik sınavı, yazılı veya sözlü şekilde yapılır.

Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi

 Uzman yardımcılarından;

-Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler,

-İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar,

-Süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler,

Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzmanlığa atanma

Planlama uzmanlığına atanabilmek için;

-Uzman yardımcısı olarak adaylıkta geçen süre dâhil en az üç yıl çalışmış olmak,

-Uzmanlık tezinin sınav kurulunca başarılı kabul edilmesi ve yeterlik sınavında başarılı olmak,
-Uzman yardımcılığı döneminde alınan YDS’den asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olmak, şarttır.

Uzmanların yeniden atanması

Planlama Uzmanı sıfatını kazandıktan sonra Bakanlıktaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılıp yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Bakanlığın ihtiyacı bulunması şartıyla Planlama Uzmanlığına atanabilirler.
Şehir plancısı 4 yıllık şehir ve bölge planlama lisans programını bitirmiş ve tmmob şehir plancıları odasına kayıt yaptırarak planlama mesleğini icra etmeye hak kazanmış kişidir. Türkiye’de kayıtlı beş bin meslek insanından biridir.
Kırsal ve kentsel bölgelerde her ilçenin kamu yönetiminde plancı açığı vardır ve kentsel -kırsal kalkınmanın gerçekleşmesine yönelik her çalışmada bu mesleğe talep giderek artmaktadır. Mekansal sorunlar ile ilgili her işte çalışabilirler. Belediyelerin şehir ve bölge planlama birimlerinde çalışma imkanı bulabilirler, özel sektörde örneğin konut üretiminde, hatta bankaların finansal hizmet verecek şube veya elektronik makinenin yer seçimiyle ilgili çalışma alanlarında iş olanağı doğmaktadır. Şehir plancıları kentsel dönüşüm ve çeşitli projelerde yer alan şehir planlamacısı maaşı 3.500 – 4.000 TL arasında olmaktadır. Yabancı şirketler de ve uluslararası projelerde görev yapan personeller ise daha fazla maaş almaktadırlar. Ayrıca bu personel için yabancı firmalar çok iyi bir referans olmaktadır.
Şehir plancısı, kentlerin planlı ve düzenli gelişmesinin sağlanması için öneriler oluşturan ve de bu önerileri uygulamaya geçiren uzman kişidir. Bir şehir plancısı bu önerileri oluştururken şehre etkisi olabilecek tüm teknik, tarihsel, mekansal, sosyal, kültürel, estetik ve ekolojik faktörleri göz önünde tutarak bu çalışmaları gerçekleştirir.


Satış maaşları yeni çalışanlar için 3100TL olsa da satış müdürü maaşları  11600TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3100TL-8800TL, insan kaynakları maaşları 3600TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3020TL-10600TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2100TL-9100TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 6500TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4000 TL dir. Mühendis maaşları 4000TL den başlayıp 14500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3200-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2200 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2150TL ile 9300 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme