PINAR SÜT MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

PINAR SÜT MAAŞLARI

PINAR SÜT MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Pınar'ın bu denli kısa sürede pek çok "ilk" in ve başarının mimarı olmasının ardında insan kaynaklarına verdiği önem yatıyor. Yarıştığı her kulvarda liderliğini insana yaraşır kalite ve lezzette ürünler sunarak sürdüren Pınar'ın grup içi insan kaynaklarının değerlendirmesinde de felsefe aynı : Önce İnsan.

Pınar'ın insan kaynakları hedeflerini şöyle özetleyebiliriz:

Sürekli olarak, Yaşar yetkinliklerine sahip, nitelikli insan kaynağı ile çalışmak,
Başlatılan yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetim sistemini (Performans değerlendirme, potansiyel belirleme, kariyer planlama, organizasyonel yedekleme uygulamaları) tüm çalışanlar bazında yaygınlaştırmak,
Çalışanlara büyük bir ailenin bireyleri olduklarını ve değerli olduklarını hissetirmek,
Çeşitli özendiricilerle, çalışanların sistemi geliştirmeye yönelik eleştiri ve öneri sunmalarıni teşvik etmek,
Mükemmel performansa ulaşmada çalışanların yetkinliklerini, sürekli eğitimlerle ve öğrenen organizasyon kültürü yaratarak geliştirmelerine imkan sağlamak.
Pek çok ilke imza atan Yaşar Topluluğu'nun başarısının temelinde, asıl gücün "insan" olduğu bilinci yatar. Topluluk köklü geçmişinden devraldığı ilkleri başarma becerisini, girişimcilik ve yenilikçilik ruhunu; kalite anlayışı, değişime açıklık, topluma saygı, verimlilik bilinci ve dinamik organizasyon yapısıyla korur ve geliştirir. İnsan kaynakları stratejik yönetim ortağı olarak rekabet üstünlüğünü sürdürecek politika ve uygulamalarla çalışanlarına destek olur.
Nitelikli İş Gücünü Topluluğa Kazandırma : Yaşar Topluluğu’nu geleceğe taşıyacak; verimli, motivasyonu ve performansı yüksek işgücünü istihdam etmek ve bünyemizde tutmak ana hedefimizdir.Yaşar Topluluğu yetkinliklerine sahip, nitelikli, etik kurallarımız doğrultusunda çalışabilecek kişilerin Topluluğa kazandırılması hedeflenir.

Performans Yönetimi : Kurumsal performansın yükseltilmesi için çalışanların hedeflerinin şirket hedefleriyle bütünleşmesini sağlamak, performans odaklı çalışmayı teşvik etmek, çalışanların şirkete katkısını değerlendirmek ve onların gelişimlerine sistemli bir şekilde destek olmak Topluluğumuzun vazgeçilmez önceliklerindendir.

Eğitim ve Gelişim Faaliyetleri: Çalışanlar kişisel gelişim, yönetim ve uzmanlık alanlarıyla ilgili eğitimlerle desteklenir. Ayrıca çalışanların farklı ve güncel konulardaki yenilikleri takip etmelerini ve global bir vizyon kazanmalarını sağlayacak seminerler ve konferanslar düzenlenir.

Gelişmelere paralel olarak yüksek potansiyelli adayların yönetim pozisyonlarına getirilmelerinin planlanması sürekli hedeflerden biridir. ;Yaşar Holding İnsan Kaynakları tarafından merkezi olarak yürütülen programlardan biri Yönetici Yetiştirme Havuzu Projesi’dir (YYHP), genç ve potansiyeli yüksek çalışanları 18 aylık bir programla geliştirmeyi hedefler. Program eğitimler, proje çalışmaları ve mentorluk sistemiyle üçlü bir yapıya sahiptir.

Yaşar Topluluğu gerek yurt içinde gerekse yurt dışında farklı sektör ve ihtisas alanlarında çalışanlarına geniş kariyer fırsatları sunarak çalışanlarının gelişimini desteklerken organizasyonunu da güçlendirmektedir
Yaşar Topluluğu değerlerine sahip çıkan, etik kurallara uygun davranan, sürekli gelişimi hedef alan, yenilikçiliği ön planda tutan, kurumsal sosyal sorumluluğa önem veren bir kültürü daha da kuvvetlendirmek için gayret eder, gereken tedbirleri alır, uygular.

Çalışan Memnuniyeti :Yaşar Topluluğu önce insan ilkesini hedef alarak her yıl yaptığı anket uygulaması ile çalışanlarının görüşlerini alır. Bu doğrultuda şirket yönetimleri aksiyon planları hazırlayarak çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırıcı uygulamalar gerçekleştirir.

Yaşar Holding'de Sürekli İyileştirme Kültürü : Yaşar Topluluğu'nun kuruluşundan bu yana var olan sürekli iyileştirme kültürü, Ortak Kritik Başarı Göstergeleri'nin takibi, Operasyonel Maliyet İyileştirme Sistemi (OMİ), Verimlilik Yarışması ve Yalın 6 Sigma gibi farklı sistem ve uygulamalarla sürdürülmektedir.

Operasyonel Maliyet İyileştirme (OMİ) : Her seviyede çalışan bireyler veya takımlar tarafından önerilen maliyet iyileştirme projeleri sisteme dahil edilerek performas kriterleri takip edilir. Başarı kazanan projeleri önerenler ödüllendirilir.

Verimlilik Yarışması : Yaşar Topluluğu, şirketlerinde verimliliği artırmaya yönelik çalışmaları teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla 2005 yılından bu yana "Verimlilik Yarışması" organizasyonları düzenlemektedir.

Yalın 6 Sigma : 2008 yılında Yalın 6 Sigma çalışmalarına üst düzey yönetici çalıştayıyla başlamıştır.

Yönetimin desteği ile oluşturulan yol haritasında Kara Kuşaklar ve üstlenecekleri projeler belirlenmiştir. Şirkette mevcut değerli insan kaynağına Yalın 6 Sigma eğitim fırsatını vermek ve şirket kültürüne bu anlayışı katmak amacıyla Kara Kuşak'lar organizasyon içinden seçilmiştir. Sistemin yetiştirdiği Kara Kuşak, Yeşil Kuşak ve Sarı Kuşaklar ile yayılım sağlanıp proje çalışmalarına devam edilmektedir.


Satış maaşları yeni çalışanlar için 3300TL olsa da satış müdürü maaşları  12800TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3200TL-8500TL, insan kaynakları maaşları 3400TL-9800TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3000TL-10800TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2700TL-9500TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 7300TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4200 TL dir. Mühendis maaşları 4200TL den başlayıp 12500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3700-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2500 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2400TL ile 9500 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme