PEPSICO MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

PEPSICO MAAŞLARI

PEPSICO MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


İnsan Kaynakları olarak biz, şirketimizin sürdürürülebilir performansını en üst düzeye çıkarmak üzere; işimizin, organizasyonumuzun ve çalışanlarımızın mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik, uygulanabilir, ve proaktif çözümler geliştirerek, hem kişisel hem de organizasyonel gelişimi en üst seviyeye yükseltmeye yönelik faaliyet gösteriyoruz.

PepsiCo , İnsan Kaynakları Fonksiyonu’nu, stratejik bir iş ortağı olarak gören ve iş ile ilgili kararları aktif olarak yönlendiren bir fonksiyon olarak konumlandırılmıştır. PepsiCo olarak, “her zaman sonuç, ama önce insan” ilkesi ile yaşayan bir şirketiz. PepsiCo dahilinde uygulanan İnsan Kaynakları süreç araçları, birçok alanda “Best Practice – En İyi Uygulama” niteliği taşımaktadır. Bizler de PepsiCo Türkiye olarak hem çalışanlarımız hem de şirketimiz açısından maksimum fayda sağlayacak şekilde, öncelikle bu global araç ve sistemleri eksiksiz uygulamaktayız. Bunun da ötesinde, yerel piyasa koşulları, kültürel faktörler veya organizasyonel ihtiyaçlardan kaynaklanan her alanda, lokal araçları da geliştirip hayata geçirmekteyiz.
İşveren Marka Önermemiz “Olanaklar” ile, çalışanlarımıza ve adaylarımıza sunduğumuz fırsatları, şirketimizdeki gelişime yönelik programları, yönetim kalitemizi ve iş yapış şeklimizi daha iyi iletme ve anlatma fırsatı buluyoruz.
mız - Olanaklarımız

KARIYER
PepsiCo Türkiye İnsan Kaynakları Fonksiyonu
İşveren Markamız - Olanaklarımız
Neden PepsiCo’da Çalışmalısınız?
İş ve Staj Olanakları
Yurtdışı Deneyimi Olanaklarımız
Bilgilendirme
İşveren Markamız - Olanaklarımız
İşveren Marka Önermemiz “Olanaklar” ile, çalışanlarımıza ve adaylarımıza sunduğumuz fırsatları, şirketimizdeki gelişime yönelik programları, yönetim kalitemizi ve iş yapış şeklimizi daha iyi iletme ve anlatma fırsatı buluyoruz.


Olanaklar, PepsiCo gibi saygıdeğer ve büyük bir işverenin, sunduğu fırsatlar ve bu fırsatlar doğrultusundaki “Büyük Beklentiler”ini tanımlar.

Adaylarımızdan büyük beklentilerimiz var. Adaylarımız, gelecekte büyümemizi hızlandıracak ve PepsiCo Türkiye’nin iş yapış şeklini destekleyecek kişilerdir.
Çalışanlarımızdan büyük beklentilerimiz var. Çalışanlarımız, fikirleri ve çalışmalarıyla operasyonumuzu var eder ve her geçen gün bir öteye götürür, bunu yaparken de Fayda Gözeten Performans vizyonumuzu ve değerlerimizi yaşarlar. PepsiCo çalışanları, tüm bunlar ile hem kendileri hem çevreleri / toplum için doğru ve üstün nitelikte bir şey yapmanın verdiği hazzını gün be gün yaşarlar.
Hedefimiz güçlü markalara ve üst düzey yeteneklere sahip, sonuç odaklı, dinamik bir şirketin parçası olmanın heyecanını yaşayarak bu heyecanı çevremize aktarmaktır.
PepsiCo eşsiz ve hayranlık uyandırıcı bir kültüre, ortak ilkelerle hareket eden yetenekli insanların oluşturduğu bir topluluğa sahiptir. Çalışanlarımıza destek ve ilham veren bir çalışma ortamı sağlamak ilkemizdir.

Yetenekler konusunda sürdürülebilirlik taahhütlerimizden biridir. Başarılı olmaları için iş arkadaşlarımıza yatırım yaparız. Hizmet ettiğimiz bölgelerde iş fırsatları yaratırken, şirketin büyümesini sağlayacak olan yetenekleri de bulur ve daha da gelişmelerini sağlarız.

Gelişim Olanakları
PepsiCo Türkiye, Yetenek Sürdürülebilirliği vizyonunu destekleyecek şekilde çalışan gelişimine en kritik düzeyde önem verir. Eğitim programları, kritik tecrübe kazandırma, İç Eğitmen Sistemi gibi uygulamalarla tüm çalışanlarının tüm potansiyellerini ortaya çıkartmalarını destekler ve takip eder.

Kişisel gelişim planları oluşturulur, çalışan ve yöneticinin sahiplenmesiyle yıl boyunca takip edilir.

Performans Yönetim Süreci ile tüm çalışanların sürekli gelişimi takip edilir. Yıl başında işe ve insana yönelik hedefler belirlenir, yıl ortasında çalışan ve yönetici biraraya gelerek hedef ve sonuçları gözden geçirir, yıl sonunda ise ulaşılan sonuçların ve çalışanın tüm yıla ait performans ve gelişimi değerlendirilir.

ÇEŞİTLİLİK VE DAHİL ETME
Çeşitlilik ve dahil etmeyi, geleceğimizin anahtarı olarak görüyoruz. Bu değerler, işlerimizin her alanında geçerlidir.

Şu ana kadar çeşitlilik ve dahil etme konusunda en iyi şirketlerden biri olduğumuz aşağıdaki kurumlar tarafından kabul edildi:

Asia Society: Asya Pasifik Amerikalı Liderleri ve Küresel Çeşitliliği Destekleme alanında “Best in Class” ödülü
National Association for Female Executives (NAFE): Yönetici Kadınlar için En İyi Şirketler
Working Mother Media: Çoklu Kültüre Sahip Kadınlar için En İyi Şirket
Women’s Business Enterprise National Council: Kadın Ticari Girişimleri için En iyi Amerikan şirketi
Black Collegian: Çeşitlilik Alanında En İyi 100 İşveren
Diversitybusiness.com Dergisi: Çeşitlilik Alanında En İyi 50 Kuruluş
Hispanic Business Dergisi: Tedarikçi Çeşitliliğinde En İyi 25 Şirket
Equal Opportunity Dergisi: Azınlık Grupları Mensupları için En İyi 50 İşveren
United Spinal Association: 2010 Vizyonerlik Ödülü
The Corporate Achievers for Individuals with Disabilities: 2010 En Başarılı Şirket
Black Enterprise: Farklılık Konusunda En İyi 40 Şirket
Forbes Dergisi: PepsiCo Türkiye: “Kadınların En Hızlı Yükselebildikleri” şirketler arasında birinci
GELİŞİM
PepsiCo sürdürülebilir büyüme yolunda ilerlerken, lider kadromuzu ve yüksek vasıflara ve çeşitliliğe sahip işgücümüzü oluşturmak, elimizde tutmak ve geliştirmek için çalışıyoruz. İş arkadaşlarımız en büyük gücümüzdür.

Amacımız büyük yeteneklere önemli kariyer olanakları sunmaktır. Böylece PepsiCo ve çalışanları birlikte gelişip büyüyecektir. Kariyer gelişimi modelimiz ve çalışanlara yeni görevler verirken göz önünde bulundurduğumuz beş unsur aşağıdaki modelde görülebilir.

Kanıtlanmış sonuçlar
Liderlik Yetkinlikleri
Fonksiyonel Mükemmellik
İşi Bilme
Kritik Deneyimler
Olanaklar
Bir kişinin gelecekteki iş olanakları için değerlendirilmesinin temel şartı sürdürülebilir ve üstün sonuçlar elde etmesidir. Çalışanların performanslarını uzun vadede ve “İşe ve İnsana Dönük Başarılar” açısından değerlendiriyoruz.

Sürdürülebilirlik önemlidir. Öngörülemeyen iniş ve çıkışları değil, sürdürülebilen bir başarı çizgisini önceliklendiriyoruz. Ne pahasına olursa olsun sonuç almaktansa, güvene, saygıya, adil olmaya, takım çalışmasına ve kalıcı etki yaratan sonuçlara değer vermekteyiz.

Yöneticiler en büyük yetenekleri çekmek, elde tutmak ve geliştirmek için çalışırlar. “İnsana Dönük Başarılar’ beklentilerimizin önemli bir bölümünü oluşturur. Performans Yönetimi Sürecimizdeki İnsana Yönelik sonuçların değerlendirilmesi, insan yönetimi, takım çalışması ve kişisel gelişime verdiğimiz önemi yansıtmaktadır. 360 derecelik geri bildirimim sistemimiz ve tüm çalışanların doldurduğu organizasyonel memnuniyet anketimiz, bu konuda ne kadar ilerleme kaydettiğimizi anlamamıza yardım etmektedir.

TOPLAM ÖDÜLLENDİRME PAKEDİ
PepsiCo Türkiye’de tüm çalışanları kucaklayan, dahil edici, tüm yıla yayılmış ödüllendirme programları uygulanır. Birlikte kazanma ve başarıları beraber kutlama kültürümüzü destekleyecek şekilde yürütülen bu programlar, satış, operasyon ve genel ödüller olarak sınıflandırılır. Örnek olarak şu programlar sayılabilir:

PepsiCo Türkiye Oscarları ödül programında tüm çalışanlar birbirlerini ödül için aday gösterebilirler. Yıl sonunda belirlenmiş kriterlerde en büyük başarıya ulaşan çalışanlar ödülü almaya hak kazanırlar.
Fark Yaratanlar ödül programı ile yöneticiler diledikleri zaman sorumluluk alarak kanıtlanmış sonuçlara ulaşan çalışanlarını ödüllendirebilirler.
Sahada Yüksek Uçanlar ödül programı ile yıl sonunda satış kriterlerine göre en büyük başarıyı elde eden satış çalışanları ödüllerini almaya hak kazanırlar.
Tedarik Zinciri Ödülleri ile en başarılı depo çalışanları ödüllendirilirler.
PepsiCo Türkiye olarak, ödüllendirme programlarının dışında çalışma ortamımızın, Değerlerimiz ve Vizyonumuzun, ücret ve yan haklarımızın, sunduğumuz gelişim olanaklarının tüm çalışanlarımız için fayda yarattığına inanıyor, tüm bu başlıkları Toplam Ödüllendirme Paketi altında konumlandırıyoruz.


PEPSİCO TÜRKİYE ÖDÜLLENDİRME & TAKDİR PROGRAMLARI
PepsiCo Türkiye olarak , çalışanlarımızın daha da fazla gurur duyacağı, her gün gelirken daha mutlu hissedeceği ve anlam bulup değer katacağı bir şirket olmak her zaman temel amacımızdır.

PepsiCo Türkiye olarak Değerlerimiz’i ve Fayda Gözeten Performans vizyonunu destekleyen; yiyecek ve içecek şirketlerimiz arasındaki sinerji çalışmalarını cesaretlendiren, kriterleri net ve önceden belirlenmiş, tüm çalışanlarını kucaklayan ödüllendirme programlarızı tüm yıl etkin bir şekilde uyguluyoruz.

Genel Ödüllerimiz
PepsiCo Türkiye Oscarları
Değerlerimiz, Uygulamada Mükemmellik ve Biz kültürü adına yaptığı katkılarla iz bırakan her PepsiCo Türkiye çalışanı için oluşturulmuştur.

Oscarlar sene sonunda sahiplerini bulur.
Çalışan herkes oscar için çalışma arkadaşlarını veya ekipleri aday gösterilebilir.
Yönetim komitesi adaylar arasından kazananları belirler.
Kazananlar oscar heykelleri ile birlikte ödüllerini alır.
Kıdem Ödülü
PepsiCo Türkiye’de uzun yıllar hizmet gösteren çalışanları takdir etmek için oluşturulmuştur.

Anında Puan
Bütün çalışanlarımızı kapsar. Takdir ve teşekkürlerimizi iletmek için oluşturulmuştur.

Bütün çalışanlarımız, çalışma arkadaşlarına teşekkür mesajıyla birlikte intranet üzerinden Anında Puan gönderebilir.
Yıl sonunda en çok puan alanlara “ Anında Puan plaketi ve sertifikası” verilir.
Fark Yaratanlar
PepsiCo Türkiye ‘de yaptığı her işte, her gün, Değerlerimiz’i yaşayarak ve yaşatarak, PepsiCo Türkiye Kültürü’nü besleyerek fark yaratanlar için...

Her yönetici, ulaştığı çarpıcı sonuçlarla fark yaratan çalışanını İnsan kaynakları’na iletir.
İnsan Kaynakları Fark Yaratanlar Sertifikası’nı hazırlar.
Fark Yaratanlar’ın sonuçları, yöneticinin organize ettiği departman için toplantıda ekip üyeleri ile paylaşılır.
Satış Ödülleri
Sahada Yüksek Uçanlar
Tüm yıl toplamında en büyük başarıyı elde eden PepsiCo Türkiye saha çalışanlarını ödüllendirmek için oluşturulmuş bir programdır.

Şampiyonlar Ligi
Temel satış performans göstergelerinde her çeyrekte en başarılı satış çalışanları için oluşturulmuştur.

12’de 12
Hedefe göre başarıyı tüm aylar boyunca takip eden ödüllendirme programıdır.

Hedefini tüm aylarda gerçekleştirmiş saha çalışanları sertifika ve 12’de 12 yüzüğü kazanırlar.
Operasyon ve Tedarik Zinciri Ödülleri
Tedarik Zinciri Ödüllendirme Sistemi
Depolarda görevli çalışanlarımızın başarılarının verimlilik, işçi sağlığı ve iş güvenliği, kontrollü ortam bazında değerlendirilerek ödüllendirildiği programdır.

İpek Yolu – Mars’ a Yolculuk
Bireysel ve takım performanslarıyla sürekli gelişime kendini adayan PepsiCo Yiyecek Fabrika ön cephe çalışanlarımız için oluşturulmuş bir programdır.

Çeyrekte 1

PepsiCo İçecek Türkiye kapsamında ana sorumluluk alanında kendisine verilen hedefi aşarak ulaştığı sonuçlarda katkı sağlayan çalışanlara verilir.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3000TL olsa da satış müdürü maaşları  13000TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3500TL-8200TL, insan kaynakları maaşları 3200TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3400TL-10500TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2900TL-9900TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 7200TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4500 TL dir. Mühendis maaşları 4500TL den başlayıp 16500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3900-12400 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2000 ile 8500 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2000TL ile 9000 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme