PAKPEN MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

PAKPEN MAAŞLARI

PAKPEN MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


TARİHÇE
1989 yılında ilk fabrikanın temelleri atıldı ve...

Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 1989 yılında 30 bin metrekarelik alanda “profil fabrikası” kurarak üretime başladı. Bugün 7 fabrikadan oluşan, yaklaşık 150 bin metrekaresi kapalı, toplam 300 bin metrekareyi aşan entegre tesisleri ile Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin en büyük sanayi kuruluşu olarak hizmet veriyor.

Şimdi...
Yapı sektöründe pencereden bahçe aksesuarına, dış cepheden kapıya, borudan yalıtım ürünlerine kadar bir bina için gerekli olan birçok malzemeyi bir arada üretiyor. Yıllık 250 bin ton plastik, 650 bin metreküp yalıtım malzemesi üretim kapasitesi ve 700’ü aşkın uzman çalışanıyla sektöründe ilk 5 büyük üretici arasında yer alıyor.

Konya’dan çıktı Türkiye’de büyüdü...
Ürünlerinin dağıtım ve satışını İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya bölge müdürlükleri ile Türkiye geneline yayılmış olan yaklaşık 650 bayii ve müşterisiyle sürdürüyor, alt bayilerle birlikte 1500’e yakın satış noktasında satışı sağlanıyor.

Artık Türkiye’ye de sığmıyor...
Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, bağlı şirketi Pakpen Dış Ticaret Anonim Şirketi aracılığıyla 1998’den bu yana yeni pazarlara giriş yapıyor. Afganistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Etiyopya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, K.K.T.C., Katar, Kazakistan, Kırgızistan, KS, Kuveyt, Küba, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malta, Mısır, Moritanya, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya Fed., Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Ürdün pazarlarında yenilikçi ürünleriyle öncü duruşunu sergiliyor.
1970 yılında ticaretle başlayan yolculuğumuz, ilk günden beri başarı ve işimize duyduğumuz tutkuyla devam ediyor. “Üretimde ve insanda kalite” anlayışımız ise bu yolculuğun mihenk taşı olarak geleceğe ışık tutuyor. Bir dünya markası olma yolunda kararlılıkla ilerlerken, bugüne kadar yapı sektöründe beklentileri aşarak ve kaliteden ödün vermeden ilklere imza atmanın kıvancını yaşıyoruz.

İstikrarlı bir şekilde yükselen istihdamımız, üretim kapasitemiz ve yatırımlarımız sayesinde, bugün Türkiye’de bir yapı için gerekli bir çok malzemeyi bir arada üretebilen tek firmayız. Bizi bu başarıya ulaştıran en mühim etkenin, kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışımız olduğunu belirtmek isterim. Tasarımdan başlayan kalite anlayışımızı, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçlerimize uyguluyoruz. Ülkemizde edindiğimiz tecrübeleri ve sağladığımız başarıları, yurtdışında 50’ye yakın ülke pazarında devam ettiriyoruz.

Sektörümüzün gelişmesi ve ülke ekonomisine katkımızı sağlam temeller üzerinde yükseltmek amacıyla kurduğumuz Ar-Ge merkezimiz, tüm markaların daha iyiye doğru yol alması için çalışıyor. Ar-Ge faaliyetlerimizle inovasyona verdiğimiz önemi de ortaya koyuyoruz.

300 bin metrekarelik alanda üretim yapan fabrikalarımızın her alanında en yeni teknolojileri kullanıyoruz. Bu da bize sürdürülebilir bir gelişme sağlıyor. Bunun önemli bir örneği olarak, laboratuvarımızın TÜRKAK sertifikasına sahip olduğunu paylaşmak isterim. Türkiye’nin uluslararası geçerliliği bulunan tek kurumu olan Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) aldığımız sertifika ile dünya markası olma vizyonumuza bir adım daha yaklaştık.

Bugün, ülkemizin kalkınması için gerekli olan sanayimizin en önemli ihtiyacı kalifiye eleman açığı. Konyalı bir sanayici olarak üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek amacıyla Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde 24 derslikli ve 800 öğrenci kapasiteli bir okul yaptırıp bu amaca hizmet etmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışladık. Sektörümüzün geleceğine yön verecek kalifiye elemanları yetiştirecek Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin 2012-2013 öğrenim yılında eğitim-öğretime başladığını kıvançla paylaşıyoruz.

Pakpen olarak, müşteri odaklı üstün hizmet anlayışımız ve “asıl başarı sürdürülebilir olandır” yaklaşımımızla baktığımız ufku her an geliştiriyoruz. Bambaşka dünyaların kapısını açmak amacıyla çıktığımız bu yolda, çalışanlarımızın inancı ve kararlılığıyla yürümeye devam ediyoruz. Hayallerin, özgürlüğün, estetiğin ve bereketin birer sembolü olarak gördüğümüz markalarımızla, hizmet çıtamızı her geçen gün yükselteceğimize inancım tam.

Daha iyi bir yaşam, daha iyi bir gelecek, daha iyi bir Türkiye için değerlerimizden ve iş anlayışımızdan taviz vermeden, en üst kalitede üretim yapmaya devam edeceğiz.

Gelecek kuşaklara miras bırakacağımız değerlerimiz ışığında keyifle inşa ettiğimiz yarınlarımızda, hep birlikte daha büyük, daha güzel başarılara imza atmak dileğiyle...

Mehmet TUZA
Pakpen / Yönetim Kurulu Başkanı 
MİSYONUMUZ
Kaynakları en verimli şekilde kullanarak toplum ihtiyaçlarını önceden görüp karşılamaya odaklanmış, topluma, müşterilerine, hissedarlarına, çalışanlarına, çevreye ve tüm paydaşlarına karşı sorumluluğunun bilincinde; öncü, itibarlı, değer yaratabilen, insanlığın refahına ve gelişimine katkıda bulunabilen, kurumsal ve etik kurallara bağlı, evrensel ölçülerde sonsuz ömürlü lider bir kuruluş olmak.

VİZYONUMUZ
Değişime açık, sürekli kendini geliştiren, araştırmacı, yenilikçi, esnek ve hızlı; müşteri beklenti ve memnuniyetine üst düzeyde önem vererek sattığı ürün ve hizmete satış sonrasında da sahip çıkarak desteğini sürdüren, rekabet gücünü sürekli geliştiren, isabetli kararlarla sağlıklı ve sürekli büyüyen, yüksek katma değer yaratarak bunun paydaşlar arasında adil paylaşımına önem veren, pazarın tüm dünya olduğu bilinciyle hareket eden, uluslararası standartlarda daima aranılan ürün ve hizmet sunmayı kendisine prensip edinmiş, iyi eğitilmiş, tam donanımlı, yetenekli, katılımcı ve üst düzeyde motive olmuş çalışanlara sahip, kendi faaliyet alanında fark yaratarak sürekli lider olmayı başarabilen, itibarı yüksek bir dünya "MARKA"'sı yaratmak.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


“Pakpen A. Ş. olarak çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamın temin edildiği çalışma alanlarında istihdamlarını sağlamak öncelikli amacımızdır. Bu amaca ulaşabilmek adına şirketimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasında aşağıda belirtilen ilkeleri benimsemiştir.

Yürürlükte olan ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına eksiksiz uymak,

İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini sürekli geliştirecek şekilde çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi eğitmek,

Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarla ilgili risk analizlerini yapmak, kaza ve acil durumun oluşması durumunda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp, uygulamak,

İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir "Sıfır İş Kazası" hedefine ulaşmak.”
Temel Politikalarımız
1- Gruba bağlı şirketlerin ve birimlerin , Grubun vizyon ve hedefleri doğrultusunda organizasyonel yapıların değişime karşı dinamik olmasını sağlamaktır.
2- Grup da çalışan insanların etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarının sağlanması ve Grubun hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi için,tüm sistemleri sürekli gelişme süreci bazında bireysel ve takım performansı olarak geliştirmek ve bu şekilde çalışanların profesyonel becerilerini artırarak,kendi performanslarını ve kariyer çalışmalarına destek sağlamaktır.
3- Grubumuza katacağımız insanlarda din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın demokratik çalışma prensiplerini benimsemektir.
4- Mevcut düzenlemelerin incelenmesi ve revizesi.
5- Gruba, eğitim ve ahlak düzeyi yüksek, davranışsal sorunu olmayan, iyi yetişmiş, dinamik ve değişime açık, pozitif düşünebilen, eleman yetiştirebilen ve bu şekilde Grup değerlerini benimseyerek yaşatan kişiler katmaktır.
6- Grup şirketlerine askerlik hizmetini tamamlamış, görev tanımlarına uygun yeterlilikleri olan ve yukarıdaki madde de belirtilen şekillerde eleman almaktır.

İşlevsel Politikalarımız
1- Tüm çalışanların Grubun gelişimine katkıda bulunmasını sağlayacak bir ortamın yaratılması,
2- Tüm çalışanlara mevcut durumlar çerçevesinde eşit ve adil davranılmasının sağlanması,
3- Gruba ve çalıştıkları birime katılımda bulunmaları ve kendilerini ulaşabilecekleri en üst seviyeye kadar geliştirmeleri amacıyla tüm çalışanlara eşit fırsat tanınması,
4- Tüm çalışanların yeteneklerini,güçlerini ve yaratıcılıklarını çalıştıkları şirket ve Grubun hedefleri yönünde kullanmalarının sağlanması,
5- Grubun ve şirketin ihtiyaçları, kişilerin bireysel yetenekleri ve profesyonel hedefleri göz önüne alınarak, çalışanlara Grup içi kariyer yapabilmeleri için olanaklar yaratan sistemlerin kurulması,
6- Performans, kariyer ve maaş değerlendirmelerinin en adil şekilde yapılmasını sağlayacak Grubun genel yapısına uygun sistemlerin kurulması ve geliştirilmesi,
7- Her çalışanın şirket ve Grup içindeki rolü, yeterliliği, yetkileri, sorumlulukları, yaptıkları çalışmaların şirket ve Grup hedefleri katkısı konusunda açık ve net bir bilgiye sahip olmalarını sağlamak,
8- Yeni kurulacak bir sistem veya hedeflerle ilgili kararlar doğrultusunda tüm çalışanların bilgilendirilmelerinin sağlanması,
9- İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları esnasında çok yönlü etkileşimin ve iletişimin sağlanması,
10- Çalışanlarla ilgili tüm bilgilerin, dosyaların ve idari verilerin Grup bazında toplanarak konsolide edilmesi ve geliştirilmesi,

İş Fırsatları
Yirmibirinci yüzyılı tanımaya başladığımız bu yıllarda, iş dünyasında daha önceleri göz ardı edilen bir faktörün ağırlık kazanmakta olduğunu artık biliyoruz. Bu faktör, insandır.
Çağdaş seviyeye ulaşmak için yalnızca teknolojik ağırlıklı düşünmenin yeterli olmadığının, başarımızda en az teknolojik faktörler kadar ve belki de daha fazla rolü olan insan faktörünün farkındayız. PAKPEN İnsan Kaynakları Yönetimi'nin amacı Grubun temel hedeflerine başarıyla ulaşması için gerekli olan insana yönelik sistemleri kurmak ve yerleştirmektir. Hedefimiz, bünyesinde en üstün vasıflı elemanları toplayabilen bir organizasyon yapısı ve çalışma ortamı yaratmak, bireysel yetenekleri olabilecek en üst düzeyde geliştirmek ve değerlendirmek, çalışanlar arasında ortak bir ruh yaratarak işlerimizin daha da ileri gitmesini sağlamak olarak özetlenebilir. Bütün bunları gerçekleştirirken, Grubun yerleşmiş dürüstlük ve her zaman doğru olanı yapmak prensiplerini göz önüne alarak çalışılacaktır.


Belirlediğimiz hedeflere doğru kararlı bir şekilde ilerlediğimiz zaman, ürünlerimizin piyasada liderliğe ulaşacağından eminiz. Bunun sonucu olarak gerek kararlılık, gerekse elemanlarımızın ve içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumun gelişmesi açısından başaralı olacağımızı biliyoruz. Ancak başarıya ulaşmak için tüm elemanlarımızın tam destek ve işbirliğine ihtiyacımız olduğunu da unutmuyoruz.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3400TL olsa da satış müdürü maaşları  13200TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3100TL-8900TL, insan kaynakları maaşları 3150TL-9650TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3400TL-10800TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 3200TL-9400TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 8400TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4200 TL dir. Mühendis maaşları 4400TL den başlayıp 15400TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3200-12900 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2200 ile 8300 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2350TL ile 9900 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme