OYAK RENAULT MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

OYAK RENAULT MAAŞLARI

OYAK RENAULT MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Şirketimizin Toplam Kalite Felsefesi doğrultusunda, değişimi ilke edinerek sürekli gelişimi yaşam biçimi olarak alan,
Faaliyetimizin vazgeçilmez unsuru olarak gördüğümüz insanın var olan değerlerini, endüstriyel performansını artırmak yönünde harekete geçiren,
Yasal ve sosyal sorumluluklarını eksiksiz yerine getiren,
Kurumsal imajımızı şirket içinde ve dışında güçlendiren,
Türkiye’de referans olmayı hedefleyen; bir insan kaynakları politikası uygulamayı taahhüt ediyoruz.
İlkemiz

Çalışana saygı duyan ve sorumluluk veren bir yönetim tarzı uygulamaktır.

Hedeflerimiz
Güvenli, sağlıklı ve çevreye saygılı bir iş ortamı oluşturmak,
Etkin endüstriyel ve sosyal ilişkiler kurarak çalışma barışının devamlılığını sağlamak,
Şirket bütünlüğü içinde gelişimi hızlandırmayı planlamak ve yönetmek,
İnisiyatif almayı ve yaratıcılığı teşvik etmek,
Çalışanlarımızın memnuniyetini ve motivasyonunu artırmak, şirketimize bağlılık duygularını geliştirmek,
Çalışanlarımızın bireysel gelişimini ve yetkinliklerini artırmak, bunları şirketimizin ve çevresinin değişimlerine göre uyarlamak,
Kurumsal bir kariyer yönetimi ve teşvik sistemleri uygulamak,
Ulusal ve uluslar arası projelere ve çalışmalara aktif olarak katılmak.
Kariyer gelişimi; birey, eğitim ya da iş üzerinde öğrenme yoluyla beceri gelişimini gerçekleştirdiğinde ya da yeni iş deneyimleri elde ettiğinde meydana gelir. Amacımız; bu deneyimleri, kişilerin kariyer gelişimlerini ve şirket performansını olumlu etkileyecek şekilde organize etmektir.

Renault, 100’ün üzerinde ülkede, araçları hayal eden, tasarlayan, üreten ve pazarlayan 100.000’den fazla yetenek demek. Renault Grup, uluslararası boyutu ve grup içi faaliyet alanlarının çeşitliliği ile çalışanlarına ilerleme olanakları sağlamaktadır.

Bireysel Görüşmeler: Her yıl kişi ile amiri arasında gerçekleştirilen “Bireysel Görüşmeler”, şirket hedeflerinin en alt çalışana kadar indirilmesini ve “Yıl Sonu Değerlendirmeleri” ile de bu hedeflerin ne kadar ve nasıl gerçekleştirildiğinin kontrol edilmesini sağlar.

Şirket İçi Görev Değişiklikleri ve Uluslararası Transferler: Kariyer gelişimleri; şirket içi görev değişiklikleri (mobilite), proje gruplarında ve uluslararası diğer Renault grubu şirketlerinde görev alma şeklinde olabilir. Kişilerin bu görev süreçlerindeki performansları, şirketin yönetici ihtiyaçlarına bağlı olarak, yönetimsel kademelere geçişin altyapısını hazırlar.

Sürekli Eğitim: Çalışanlarının kendilerini geliştirmesini teşvik eden Oyak Renault, onlara meslek yaşamları boyunca eğitim olanakları sunmaktadır. Oyak Renault’nun her 5 çalışanından 4’ü yılda ortalama bir eğitime katılır.


İş Ahlakı Esasları

Bir şirketin refahı ve gelişmesi; müşterilerine, çalışanlarına, ortaklarına, kendisine mal veya hizmet sağlayanlara ve kendileriyle ticarî ilişki içinde olduğu kimse ve şirketlere verdiği güvene dayanır.

Bu güvenin var olması ve devamı, şirketin tüm mensupları için her yerde ve her koşulda uygulanması gereken bir takım kurallar dizisine dayanır.

Çalışanların Şirket İçi Davranış Kuralları
Ayırımcılık yapmamak ve bireylere karşı saygı göstermek
Şirketin varlıklarını (tesis, araç, sınaî mülkiyet, vb.) kişisel amaçları için kullanmamak ve korumak
Şirket imajını korumak
Bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği
Gizlilik esaslarına uymak
Her türlü menfaat çatışmasından kaçınmak (ücretli işler, pay almak, hediye verilmesi-alınması, siyasi faaliyetler vb.)
Çalışanların Şirket Dışı Davranış Kuralları
Kanunlara uymak
Çevreye saygı ve çevreyi koruma
Müşterilere karşı dürüstlük
Hissedarlara karşı dürüstlük
Ticari paydaşlara karşı dürüstlük
Rüşvet ve örtülü kazançların reddi
Gerektiğinde aracı kuruluşların uzmanlığına başvurulması
Mali hesaplar ve denetim esaslarına uygun davranılması
Sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi
Oyak Renault’da iş güvenliği

Şirketimizde iş güvenliği ve çalışanlarımızın sağlığı birinci önceliğimizdir. Bu amaçla atölyelerdeki her çalışma postasında ergonomi analizleri ve iş kazalarını önlemeye yönelik risk analizleri yapılmaktadır. Değerlendirmelerde iyileştirilmesi gerektiği tespit edilen veya çalışan tarafından şikâyette bulunulan çalışma postalarında acil önlemler alınmaktadır.

Fabrikada çalışma ortamlarının gürültü, ısı, havalandırma, aydınlatma, hava kirliliği gibi ölçümleri düzenli olarak bağımsız laboratuarlar tarafından yapılmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği politikası

Güvenli bir ortamda ve uygun çalışma koşullarında üretim yapmak, kalite, kârlılık ve büyüme hedeflerine ulaşmanın vazgeçilmez bir unsurudur.

Temel İlkelerimiz;
Renault Grubu iş güvenliği politikasına uyumlu ve ulusal mevzuat ile yönetmeliklere uygun çalışmak,
Yeni projeler veya önemli proses değişikliklerinin iş güvenliği ve ergonomi hedeflerine uymaktır.
Çalışma şartlarının ve ergonominin iyileştirilmesi, risklerin önlenmesi ve çalışan sağlığının korunması işletmemizin ve yöneticilerimizin en önemli sorumlulukları arasındadır.

Çalışma şartlarının ve iş güvenliği yönetiminin başarısı, bireysel ve toplum olarak güvenlik bilincine sahip olmaktan geçer. Herkes, gerekli güvenlik ekipmanlarını kullanarak, kurallara uyarak ve risklerin önlenmesine katkıda bulunarak kendi güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

Gerekli önlemler alındığı takdirde önlenemeyecek iş kazası yoktur. Sağlıklı olmak ve fiziksel güvenlik çalışanlarımızın en doğal hakkıdır. Güvenlik bir davranış biçimidir. Güvenli davranmayı gerek şirket içinde gerekse şirket dışındaki yaşantımızda bir yaşam biçimi olarak benimsemeli ve hayatın her alanında uygulamalıyız.
Oyak Renault, çalışanların bireysel gelişimini artırmayı İnsan Kaynakları Politikasının en önemli eksenlerinden biri olarak kabul etmektedir. Oyak-Renault, tüm çalışanlarının yaşı, mesleği, görevi ne olursa olsun, mesleğini en mükemmel şekilde devam ettirmesi için gerekli eğitimleri almasını taahhüt eder. Bu taahhüt Oyak Renault İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nün bir birimi olan Eğitim Enstitüsü kanalıyla gerçekleştirilir. Stratejik hedeflere ulaşmak için, bireysel ve kitlesel yetkinliklerden destek alarak gerekli şartlar oluştuğunda, ihtiyacı olan her çalışanın eğitim almasını sağlayan bir eğitim sistemi mevcuttur.

Yetkinliklerin geliştirilebilmesi için eğitim eksenleri doğrultusunda bireysel ve kitlesel gelişim eylemleri gerçekleştirilmektedir. Bu eksenler şu şekilde belirlenmiştir;

Oryantasyon-adaptasyon ve mesleki stajlara eşlik etmek,
Yabancı dil becerilerini geliştirmek,
Yönetim becerilerini geliştirmek,
Mesleki uzmanlıkları cezbetmek, korumak ve geliştirmek.

Bu eğitim eksenleri çalışanların işe başladıkları günden itibaren, bütün çalışma yaşamları boyunca, bireysel ve mesleki gelişimleri için ihtiyaç duyacakları eğitimleri kapsamaktadır. Bu eğitimler, çalışanların bireysel gelişim ve mesleki kariyerleri için bireysel seviyede olabildiği gibi, şirketin teknik ve teknolojik gelişimi, yasalar ve normlar, sosyal ve kültürel gelişmeler doğrultusunda kitlesel seviyede de olabilmektedir. Diğer taraftan, eğitim ihtiyaçları bu eksenler doğrultusunda bireysel ve kitlesel seviyede tespit edilmekte ve buna bağlı olarak mevcut ve yaratılan eğitimlerle ihtiyaçlar karşılanmaktadır.
yak-Renault Mensupları Yardımlaşma Derneği Lokali

1992 yılında üyelerinin hizmetine açılmış olan Oyak-Renault Derneği Lokali, 2002 Nisan ayından beri Uludağ Yolu’nda bulunan binasında Oyak–Renault Aşiyan Lokali olarak hizmet vermektedir.

Lokal binasında toplam 200 kişi kapasiteli 3 ayrı yemek salonu, 50 kişi kapasiteli 1 bar bölümü, 35 kişi kapasiteli tam donanımlı 2 eğitim salonu, 1 çocuk oyun odası, 1 okey ve briç salonu bulunmaktadır. Ayrıca, toplu organizasyonlarda da kullandığımız iki ayrı alandan oluşan bahçe bölümümüz ve çim alanlı bir bahçemiz bulunmaktadır.


Oyak-Renault Tüketim Kooperatifi

Tüketim Kooperatifi 1979 yılında Oyak-Renault çalışanlarının oluşturduğu bir kuruluştur. Kooperatifin amacı üyelerine daha kaliteli ve daha uygun fiyata ürün sunmaktır. Geçmişte sadece market olarak başlattığı hizmet ağını genişleten kooperatif, kafeteryadan pastaneye, elektronikten kitapçıya çeşitli mağazalarıyla üyelerine hizmet vermektedir.


Oyak-Renault Sağlık Merkezi

Oyak-Renault Sağlık Merkezi 5 hekim, 7 sağlık personeli, 1 adet tam donanımlı acil müdahale ambulansı ile 7 gün 24 saat çalışanlarına hizmet vermektedir. Bunu yanı sıra haftanın belirli günlerinde sağlık merkezimizde diyetisyen bulunmaktadır.


Ayrıca sağlık merkezi, çalışma koşullarıyla ilgili gürültü, aydınlatma ve hava kirliliği gibi konularda ortam ölçümleri gerçekleştirmektedir.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3400TL olsa da satış müdürü maaşları  13200TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3100TL-8900TL, insan kaynakları maaşları 3150TL-9650TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3400TL-10800TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 3200TL-9400TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 8400TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4200 TL dir. Mühendis maaşları 4400TL den başlayıp 15400TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3200-12900 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2200 ile 8300 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2350TL ile 9900 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme