Ösym Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Ösym Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar

Ösym Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar:
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi  (ÖSYM) Başkanlığı, merkez teşkilatına bağlı birimlerde görev yapmak üzere ÖSYM Uzmanı olarak yetiştirmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile ÖSYM Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

ÖSYM Uzmanlığı
ÖSYM Uzman ve Uzman Yardımcıları, sınav sorularını oluşturmak ölçmek ve değerlendirmek; yerleştirme yöntem ve süreçlerini seçmek, uygulamak ve değerlendirmek; sınav ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerine yönelik inceleme ve araştırmalar yapmak; sınav ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerine yönelik yeni sistemler geliştirmek; uygun ölçme, seçme, değerlendirme ve yerleştirme yöntemlerini belirlemek; sınav sonuçlarını istatiksel yöntemlerle analiz etmek; sınav hizmetlerinin yerine getirilmesinin tüm aşamalarında en uygun yöntemlerin uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak gibi görevleri yerine getiriler.
Uzman yardımcılığına giriş
Uzman yardımcıları, mesleğe giriş sınavı ile alınırlar. Uzman yardımcılığı giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre Başkanlıkça yapılan yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.
Giriş sınavını kazananlar, başarı sıralamasına göre duyurulan Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar.
Yetiştirilmeleri
Uzman yardımcıları, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim ve staja tabi tutulurlar. Ayrıca, uzman yardımcıları için üç yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde hazırlanan çalışma ve yetiştirme planı uygulanır.
Uzman yardımcılarının çalışma yerleri
Uzman yardımcıları, ÖSYM Başkanlığında görevlendirilecekleri daire başkanlıklarında, ilgili daire başkanı tarafından belirlenen uzmanlarla birlikte ve onların gözetiminde çalıştırılırlar.
Tez hazırlamaları
Uzman yardımcıları, adaylıkta geçen süre dahil iki yıllık hizmet süresinin bitiminden önceki bir ay içerisinde ÖSYM Başkanlığının görev alanı ile ilgili konularda üç tez konusu seçerler ve tez konusunun kesinleşmesini takip eden tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde tezlerini hazırlarlar.
Tezi başarılı bulunan uzman yardımcısı sonucun ilanından itibaren iki ay içerisinde yeterlik sınavına girerler.
Yeterlik sınavı
Uzman yardımcısı kadrosunda, adaylıkta geçen süreler dâhil en az üç yıl fiilen çalışmış olan (aylıksız izinli ayrılmalar ile altı ayı geçen hastalık izinleri dâhil değildir); hazırladıkları uzmanlık tezi tez jürisi tarafından başarılı bulunan uzman yardımcıları yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.
Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.
Yeterlik sınavıyla, uzman yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamaları ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıkları ölçülür ve yeterlik sınav kurulu tarafından yapılır.
Yeterlik sınavının yazılı veya sözlü aşamasında başarısız olan uzman yardımcılarına bir yıl içinde başarısız olduğu sınava girmek üzere ikinci bir hak daha verilir.
Uzman kadrosuna atanmaları
Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.
Başarısızlık olmaları
Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.