OKUTMAN MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

OKUTMAN MAAŞLARI

OKUTMAN MAAŞLARI:OKUTMAN MAAŞLARI: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda “OKUTMANLAR”, eğitim – öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında “ortak zorunlu ders” olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanı olarak tanımlanmıştır.
Okutmanlar 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca haftalık 12 saat ders vermekle yükümlüdür.
Bilindiği üzere,  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgisayar Teknolojileri dersleri üniversite birinci sınıfta ortak zorunlu ders olarak tüm üniversitelerde okutulmaktadır. Bu ortak zorunlu dersler üniversitelerde “OKUTMANLAR” tarafından verilmektedir.

ÜNİVERSİTELER HANGİ BRANŞLARDA OKUTMAN ALIMI YAPIYOR ?

1- Türk Dili Okutmanı (Ortak zorunlu Türk Dili dersini vermek üzere Türk Dili ve Edebiyatı alanında Tezli Yüksek Lisans yapanlar alınır.)

2-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Ortak zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini vermek üzere Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında veya Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında Tezli Yüksek Lisans yapanlar alınır.)

3-Yabancı Dil (İngilizce, Arapça, Fransızca ve Almanca Okutmanları) (Ortak zorunlu yabancı dil veya hazırlık öğrenimi olan okullarda yabancı dil dersi vermek üzere ilgili dilin edebiyat bölümü mezunları veya eğitim fakültesi mezunları)

4-Temel Bilgisayar Teknolojileri (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans yapanlar alınır.)

5-Beden Eğitimi ve Spor (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapanlar alınır.)

TÜRK DİLİ, TARİH, BİLGİSAYAR VE BEDEN EĞİTİMİ ALANLARINDA OKUTMAN OLMAK İÇİN ASGARİ ŞARTLAR NELERDİR ?

-ALES’ten en az 70 puan sahibi olmak,

-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan sahibi olmak. (Meslek Yüksekokullarında ilan edilen Okutman kadrolarında yabancı dil şartı yoktur)

-Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Maaş listesi aşağıdaki gibidir:

Kadro Unvanı
D/K
Hizmet Yılı
Aylık Net Maaş
*Rektör
1/4
25 ve üstü
8.101 TL
*Rektör Yrd., Dekan (en az 3 yıllık Prof.)
1/3
19
7.546 TL
*Dekan Yrd., Yüksekokul Müdürü (en az 3 yıllık Prof.)
1/1
17
7.448 TL
*Profesör(en az 4 yıllık)
1/4
25 ve üstü
7.349 TL
*Profesör(3 yıllık)
1/3
19
7.300 TL
*Profesör(2 yıllık)
1/2
17
6.386 TL
*Profesör(2 yıldan az)
1/1
15
6.379 TL
*Doçent (kazanılmış hak aylık derecesi 1)
1/4
25 ve üstü
5.478 TL
*Doçent
1/1
15
4.602 TL
*Doçent
2/1
12
4.586 TL
*Doçent
3/1
9
4.572 TL
*Yardımcı Doçent
3/1
9
4.416 TL
4/1
6
4.436 TL
*Araştırma Görevlisi
4/1
6
4.114 TL
5/1
3
4.076 TL
7/1
0
4.015 TL
*Öğretim Görevlisi
*Okutman
*Uzman
*Çevirici
*Eğitim-Öğretim Planlamacısı
1/4
25 ve üstü
4.278 TL
3/1
9

4/1
6
4.256 TL
7/1
0
4.014 TL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme