NEXUM BOĞAZİÇİ MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

NEXUM BOĞAZİÇİ MAAŞLARI

NEXUM BOĞAZİÇİ MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Kurulduğumuz 2000 senesinden bu yana gösterdiğimiz sürekli büyüme ve uluslararası projelerdeki açılımlarımızla çalışanlarımıza tüm süreçlerimizde önemli kariyer fırsatları yaratıyoruz. Stajyerlerimize kadroya geçme olanaklarını sunuyoruz. Her departmanda junior, mid ve senior seviyelerde çalışanlarımızı, kariyer basamaklarını birer birer tırmanmalarını sağlayıp proje yönetme, departman yönetme ve partner olmaya kadar giden yolda destekliyoruz. Farklı alanlarda hizmet vermemizin avantajı ile çalışanlarımıza departmanlar arası geçiş imkanlarını sunuyoruz.Yazılım ve Dijital Pazarlama
Analiz ve Yazılım Geliştirme Uzmanı: Gelişen teknolojilerin ışığında, farklı teknolojiler hakkında sahip olduğu bilgiyi kullanarak müşteriler için en iyi ve kaliteli çözümleri geliştirir.
Veritabanı Yöneticisi: Veritabanı mimarisini, kodlama standartlarını ve kalite güvence politikalarını geliştirmek, verimlilik ve etkinliği artırmak için performansı izlemek ve iyileştirmek, veritabanı sorunlarını gidermek, uygulamanın güvenliği sağlamak ve süreci iyileştirmekten sorumludur.
Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı: Gelişen teknolojilerin ışığında, mobil uygulamalar hakkında sahip olduğu bilgiyi kullanarak müşteriler için en iyi ve kaliteli çözümleri geliştirir.
Web Arayüz Geliştirme Uzmanı: Web tasarım uzmanları tarafından tasarlanan kullanıcı arayüzlerini, HTML/CSS kullanarak uluslararası standartlara gore geliştirir.
İçerik Yönetim Uzmanı: Müşteri ile iletişim halinde kalarak müşteri ihtiyaçlarına gore içerikleri girer, yönetir.
İş Analisti: Müşterilerden talepleri ve ek geliştirme isteklerini alır, ihtiyaçları analiz eder, analiz dokumanı hazırlar ve uygulamaları geliştirmesi için yazılım ekibine iletir.
Yazılım Test Uzmanı: Yazılım problemlerini ve bu problemlerin yaratacağı sonuçları belirlemek ve kaliteli çözümler üretmek adına test planları geliştirip yazılımı test eder.
Yazılım Destek Uzmanı: Müşteri problemlerini zamanında karşılayarak, müşterilere yazılımın doğru kullanımı için eğitim vererek, müşterilere, çalışanlara ve yönetime destek sağlar.
Web Tasarım Uzmanı ve Sanat Yönetmeni: Yaratıcı fikirler üretip interaktif stratejiler geliştirerek tasarım yapar ve yüksek tasarım kalitesini sağlar.
Sosyal Medya Uzmanı: Sosyal medya stratejileri geliştirerek sosyal medya kampanyaları planlar ve uygular.
Dijital İçerik Editörü: Yaratıcı içerik stratejileri geliştirerek dijital pazarlama iletişimi ve sosyal medya platformlarına değer yaratacak içeriği üretir.
Danışmanlık
Web Analiz Danışmanı: İşletmelerin pazarlama girişimlerini güçlendiren ve daha yüksek dönüşüm sağlayan web siteleri oluşturarak geniş kitlelerin web sitesine çekilmesine yardımcı olur.
CRM Danışmanı: İşletmelerin, müşterileri ile gerçekleştirdiği ilk görüşmeden, satış sonrası hizmetlere kadar tüm iş süreçlerini yönetmesini ve farklı açılardan her detayı görebilmesini sağlayacak çözümü sunar.
Proje Yönetimi
Proje Yöneticisi: Projenin satış aşamasından tamamlanmasına kadar olan tüm süreçlerinde finansal kaynakları ve insan kaynaklarını yöneterek projenin istenen zaman ve kalitede oluşturulmasını sağlar.
Teknik Proje Yöneticisi: Projenin başlamasından tamamlanmasına kadar olan süreçte teknik alt yapının belirlenmesi, teknik açıdan ekibin yönlendirilmesi gibi sorumlulukları üstlenir.
Yardımcı Proje Yöneticisi: Müşteri ve ekip arasında bir köprü görevi görerek projenin istenen zaman ve kalitede tamamlanmasını sağlar.
Satış ve Pazarlama
Satış ve Pazarlama Müdürü: Satış hedeflerini belirleyip satış stratejileri geliştirerek satışları koordine eder ve müşteri önceliklerini izleyerek satış potansiyelini ve yatırım ihtiyaçlarını belirler.
Müşteri Yöneticisi: Nexum tarafından sağlanan her hizmet ve çözüm hakkında derin bilgi sahibi olan müşteri yöneticileri, müşteri ihtiyaçlarını anlayıp ihtiyaçların projeye dönüştürülmesini ve müşterilerle sürekli iletişim kurup müşteri ihtiyaçlarına zamanında cevap vererek yüksek müşteri memnuniyetini sağlar.
Pazarlama ve Halkla İlişkiler Uzmanı: Nexum tarafından sağlanan hizmet ve çözümlerin geliştirilmesi ve tutundurulmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecini yönetir ve PR ajansı ile birlikte halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütür.
Ortak Hizmetler
IT Sistem: Çalışanların sisteme güvenli erişimini ve kullanımını ve IT alt yapısının kusursuz işlemesini sağlar.
İnsan Kaynakları: Seçme yerleştirme, ücret yönetimi, performans ve kariyer yönetimi, eğitim yönetimi gibi fonksiyonlarını yerine getirerek insan kaynaklarını yönetir ve sürdürülebilir rekabet avantajının geliştirilmesine yardımcı olur.
Mali İşler: Finansal kontrolleri gerçekleştirip raporlar hazırlayarak firma finansallarını yönetir ve stratejik yönetime destek olur.
İşe alma ve yerleştirme süreci, işgücü planlaması sonucunda insan kaynakları ihtiyaçlarının belirlenmesi ile başlar. Açık pozisyonlarımıza aşağıdaki kaynaklar aracılığıyla ulaşılır.

Kariyer.net
Sosyal mecra (linkedin, facebook,twitter)
Üniversite işbirlikleri
Açık pozisyonlarımıza gelen tüm başvurular Nexum veritabanına kaydedilir. İşgücü planlaması doğrultusunda açılan pozisyonlar için veritabanımızdan araştırma yapılarak gerekli temel kriterleri karşılayan adaylar belirlenir ve işe alım süreci başlar.

Görüşmeler İnsan Kaynakları Departmanı tarafından organize edilir. Farklı departman ve pozisyonlar için görüşme süreci farklı ilerleyebilse de adaylarla İnsan Kaynakları Uzmanları’nın ve ilgili departmanların yöneticilerinin katıldığı en az iki görüşme yapılır.

Bu süreçte tüm adaylarımız kişilerarası ilişkiler kurma ve geliştirme, insiyatif alma, iletişime açık olma, kendini geliştirme, müşteri ve kalite odaklı olma yetkinlikleri ile değerlendirilir. Yöneticilerde aradığımız özellikler arasında ise takım ruhunu oluşturabilme, çalışanların gelişim ihtiyaçlarını tespit ederek, performans standartlarını belirleyip izleyerek onların bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik koçluk ve mentorluk becerileri gelir. Bu yetkinliklerle birlikte en önemli kriterlerimizden biri değerlerimize ve kurum kültürümüze uygunluktur. Yetkinliklerin yanı sıra yabancı dil bilgisi, teknik sınav, proje ve portfolyo değerlendirmesi yapılır.

Görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda olumlu bulunan adaylarla ilgili referans kontrolleri yapılır. Hakkında olumlu referans alınan adaylar için İnsan Kaynakları tarafından iş teklifi hazırlanır ve yazılı olarak sunulur. Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyon için değerlendirilemeyen adaylara mail yoluyla İnsan Kaynakları tarafından bilgilendirme yapılır ve başvuruları başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere veritabanında saklanır.

Nexum Staj Programı
İstekli, heyecanlı, hızlı, sonuç odaklı ve yaratıcı gençleri Nexum ailesine bekliyoruz.

Çünkü;

Gençlerin iş hayatına bir adım önde başlamalarını sağlamak,
İşi, yaparken öğrenmelerine ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak,
Gençlerin profesyonel hayat, iş alanları ve pozisyonlarla ilgili farkındalıklarını artırmak istiyoruz.
Bunun için şartlarımız;

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik, Bilişim Yönetim Sistemleri gibi bölümlerin ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim görmek
İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak
Tercihen staj veya yarı zamanlı çalışma deneyimine sahip olmak
Değerlendirme aşamalarımız;

İnsan Kaynakları tarafından yapılan kısa telefon mülakatının yapılması
Departmana bağlı olarak adaylara proje gönderilmesi ve proje çıktısının değerlendirilmesi
Olumlu bulunan adaylarla yetkinlik bazlı mülakatın gerçekletirilmesi
Programın kapsamı;

Staj süresi minimum 2 aydır. Staj için belirli bir dönem bulunmamakta ve her dönemde stajyer alımı yapılabilmektedir.
Stajyerlerimiz staj süresince bağlı bulunduğu departmanın sorumlusu tarafından verilen işlerde ve projelerde yer alarak işi yaparken öğreniyor, kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar.
Staj sonrasında ihtiyaca ve performans değerleme sonucuna göre yarı zamanlı veya tam zamanlı oluşabilecek pozisyonlarda değerlendirilme olanağı bulabiliyorlar.
Buddy Uygulaması


Buddy uygulaması işe yeni başlayan arkadaşlarımızın kurum kültürümüze ve işe hızlı adaptasyonunun sağlanmasını amaçlar. İşe başlamadan önce kişinin buddysi ve oryantasyon sorumlusu İnsan Kaynakları tarafından departman yöneticisi ile birlikte belirlenir ve kişi işe başladığı ilk gün uygulama hakkında bilgilendirilip buddysi ve oryantasyon sorumlusu ile tanıştırılır. Buddy olarak atanan kişi, aramıza yeni katılan arkadaşımızla bir hafta boyunca öğle yemeğine çıkar, bir ay boyunca genel işleyiş ile ilgili sorularını yanıtlar. Bu uygulama aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın genel işleyiş, idari işler, genel ihtiyaçlar, iş akışı hakkındaki bilgi ve dokumanlara hızlı bir şekilde erişmesini sağlar.
Yüksek performansı ödüllendiren, adil ve rekabetçi bir sistemi sürekli kılmayı amaçlayan ücretlendirme politikamız, çalışanlarımızın yetkinliklerini, görev ve sorumluluklarını, eğitim ve iş deneyimlerini esas alır.

Ücretlendirme politikamız, piyasadaki ödeme sistemleri ve seviyeleri dikkate alınarak ve çalışanlarımızın performansı, sorumluluk dereceleri ve ortaya çıkarılan sonuçlar incelenerek şekillenir.


Esnek çalışma saatleri
Özel sağlık sigortası
Yemek kartı
Avans ve kredi imkanları
1 yıl dolmadan kullanılabilen 15 iş günü yıllık izin
Pozisyona bağlı olarak GSM hattı ve telefon
Pozisyona bağlı olarak prim
İşe alım sürecine katkıda bulunan çalışanlarımız için hediyeler
Evlenen ve çocuğu olan çalışanlarımız için hediyeler
Eğitim veren arkadaşlarımıza hediyeler

Buddy uygulamasında hediyeler

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3300TL olsa da satış müdürü maaşları  12800TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3200TL-8500TL, insan kaynakları maaşları 3400TL-9800TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3000TL-10800TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2700TL-9500TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 7300TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4200 TL dir. Mühendis maaşları 4200TL den başlayıp 12500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3700-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2500 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2400TL ile 9500 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme