MUHTAR MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

MUHTAR MAAŞLARI

MUHTAR MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedirMeclis Genel Kurulunun gündeminde bulunan “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” köy ve mahalle muhtarlarının aylık ödeneklerinin miktarını da artırıyor.Muhtar ödeneklerinin belirlenmesinde esas alınan gösterge 14.750’ye yükseltiliyor.

Muhtarlar hakkında uygulanan gösterge rakamının 14.750 olması, 2016 yılı ilk altı aylık döneminde aylık maaşlarının net 1.300 TL olması anlamına geliyor.

Muhtar maaşları nasıl belirleniyor?

2408 sayılı “Muhtar Ödenek Ve Sosyal Güvenlik Yasası”, muhtar ödeneklerinin ne kadar olacağını ve nasıl ödeneceğini de düzenliyor.

Kanun, köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, belli bir gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ödenek verilmesine hükmederken, Kanunda gösterilen gösterge rakamının Bakanlar Kurulu tarafından iki katına kadar muhtarlara göre farklı belirleme yetkisi de bulunuyor.

Bakanlar Kurulu, muhtarlara göre değişen göstergeler belirlerken, muhtarlıkların bulunduğu yerleşim biriminin idarî yapısı ve nüfusu gibi kriterleri ayrı ayrı veya birlikte dikkate alıyor.

Muhtarlara verilen ödenekten, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmıyor.

Muhtar ödenekleri, her ayın 15. günü ilgili il özel idareleri tarafından ilgililere peşin olarak ödeniyor.

Muhtarlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?

Muhtar ödeneklerinin belirlenmesinde esas alınan gösterge rakamının (2408 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki) 14.750’ye yükseltilmesini öngören Kanun Tasarısının yasalaşarak Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen ayın 15’inde muhtarlar zamlı maaşlarını alabilecek.

Yeni gösterge rakamlarıyla aylık maaşları net 1300 TL’ye yükselecek olan muhtarlardan bazıları, Bakanlar Kurulu Kararıyla 2600 TL’ye kadar aylık maaş alabilecek.
Daha önceleri 438 lira olan muhtar maaşları çıkarılan bir torba yasa ile beraber 2014 yılında %100 bir artış göstererek brüt 877,77 tl olarak belirlendi. 342 TL sigorta primi ödeyen muhtarların eline geçecek net para 533 lira olacak.

Muhtar maaşları 2108 sayılı muhtar ödenek ve sosyal güvenlik yasasının birinci maddesine göre hesaplanır. Muhtarların 5700 olan gösterge rakamı 15 Ocak 2014 tarihinden itibaren yüzde yüzlük bir artışla 11400 olarak belirlendir.

Tüm muhtarlarımıza başarılar diliyor, görevlerini layıkıyla yapacaklarını umuyoruz.
Emniyet hizmetleri sınıfında yer alan personelin net maaşları kadro unvan ve derecelerine bağlı olarak 151 ile 452 lira arasında değişen tutarlarda arttırıldı.Halen bin 5 lira olan muhtar ödenekleri bin 300 liraya çıkarıldı
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'un yürürlüğe girmesiyle emniyet hizmetleri sınıfında yer alan personelin net maaşları kadro, unvan ve derecelerine bağlı olarak 151 ile 452 lira arasında değişen tutarlarda arttırıldı.

Kanunun, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla muhtar ödeneği ve polis maaşlarında artış oldu.

Muhtar ödenekleri, 295 liralık artışla, bin 300 liraya yükseltildi. Söz konusu artış yüzde 29 oldu.

Emniyet hizmet sınıfında yer alan personelin Emniyet Hizmetleri Tazminatları'nda yüzde 25 artışa gidildi.

Ayrıca emniyet hizmet sınıfında yer alan personelden yüksek öğrenimli olanların ek göstergeleri yükseltildi. Birinci derece için halen 2 bin 200 olan ek gösterge rakamları 3 bine çıkarıldı.

Söz konusu düzenleme ile emniyet hizmetleri sınıfında yer alan personelin net maaşları kadro unvan ve derecelerine bağlı olarak 452 ile 151 lira arasında değişen tutarlarda artırıldı. Örneğin 1. derecede bulunan 1. sınıf emniyet müdürünün maaşında 452 lira, 3. derecede bulunan başkomiserin maaşında 324 lira, 1. derecede bulunan polis memurunun maaşında 301 lira, yeni göreve başlayan polis memurunun maaşında 192 lira, çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarında ise 151 lira civarında net artış oldu.


Müsteşar maaşları 9498 TL iken genel müdür maaşları 8335 TL olması beklenmektedir. Şube Müdürü 4369 TL alırken düz memur      maaşı 2683 TL dir. Hizmetlilerin başlangıç maaşı 2517 TL’dir. Yeni atanacak öğretmen maaşı 3363 TL olacaktır. Kaymakam maaşı 4596 TL alırken başkomiser maaşı 4366 TL olacaktır. Polis maaşı, 3818 TL, uzman doktor maaşı 5.093 TL, doktor          maaşı 4225 TL, hemşire maaşı 2916, mühendis maaşı 4460 TL, teknisyen maaşı, vaiz maaşı ve imam maaşı  3496 TL, hakim maaşı 4063 TL ve savcı maaşı 4257 TL olacaktır. Muhtar maaşları ise 4312 TL dir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme