MÜFETTİŞ YARDIMCISI MAAŞLARI

 

MÜFETTİŞ YARDIMCISI MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir.Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle “Uzman Yardımcısı” veya “Müfettiş Yardımcısı” olarak giren ve belirli süreli eğitimin ardından yapılan yeterlik sınavı neticesinde “Uzman” veya “Müfettiş” unvanlı kadrolara atanan Devlet memurlarının aylık ücretleri farklı usullere göre ödenmektedir.Kariyer meslek personeli olarak da bilinen bu personelden bazılarına 657 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık ödenirken, bazıları ise 375 sayılı KHK kapsamında ücret ve tazminat göstergesi esas alınarak aylık maaş ödemesi yapılmaktadır.

Ücret ve tazminat göstergelerine göre aylık ücretleri hesaplanan kariyer meslek personelinin ücretinden kesilen gelir vergisi oranı; yılın ortasına gelmeden %20’ye, yılın ikinci yarısında ise %27’ye ulaşabilmektedir. Bu durum, söz konusu personelin aylık net ücretinin, ilerleyen aylarda yılın ilk aylarına göre daha düşük olmasına neden olmaktadır.

Aylıklarını “ücret göstergesi” ve “tazminat göstergesine” göre alan Müfettiş ve Uzmanlar ile bunların yardımcılarının (Mali Hizmetler Uzmanı ve yardımcıları hariç) derece/kademelerine ve hizmet yıllarına göre 15 Ağustos 2015 tarihinde alabilecekleri net maaş miktarlarına ilişkin bilgilere, memurunyeri.com olarak aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Ücret ve tazminat göstergesine göre aylık alan Müfettiş ve Uzmanların 15 Ağustos 2015 net maaşları (Mali Hizmetler Uzmanı hariç)

Unvan  Derece Kademe              Hizmet Yılı           Gelir Vergisi Oranı           Aylık Net Ücret
Müfettiş/Uzman             1/4         25 yıl ve üstü     %20       5.048 TL
Müfettiş/Uzman             1/4         24           %20       5.049 TL
Müfettiş/Uzman             1/3         23           %20       5.050 TL
Müfettiş/Uzman             1/2         22           %20       5.050 TL
Müfettiş/Uzman             1/1         21           %20       5.051 TL
Müfettiş/Uzman             2/3         20           %20       4.779 TL
Müfettiş/Uzman             2/2         19           %20       4.780 TL
Müfettiş/Uzman             2/1         18           %20       4.780 TL
Müfettiş/Uzman             3/3         17           %20       4.507 TL
Müfettiş/Uzman             3/2         16           %20       4.507 TL
Müfettiş/Uzman             3/1         15           %20       4.508 TL
Müfettiş/Uzman             4/3         14           %20       4.373 TL
Müfettiş/Uzman             4/2         13           %20       4.374 TL
Müfettiş/Uzman             4/1         12           %20       4.374 TL
Müfettiş/Uzman             5/3         11           %20       4.238 TL
Müfettiş/Uzman             5/2         10           %20       4.238 TL
Müfettiş/Uzman             5/1         9             %20       4.239 TL
Müfettiş/Uzman             6/3         8             %20       4.103 TL
Müfettiş/Uzman             6/2         7             %20       4.104 TL
Müfettiş/Uzman             6/1         6             %20       4.040 TL
Müfettiş/Uzman             7/3         5             %20       3.902 TL
Müfettiş/Uzman             7/2         4             %20       3.903 TL
Müfettiş/Uzman             7/1         3             %20       3.903 TL
Müfettiş Y./Uzman Y.    9/3         2             %20       3.387 TL
Müfettiş Y./Uzman Y.    9/2         1             %20       3.388 TL
Müfettiş Y./Uzman Y.    9/1         0             %20       3.388 TL
Müfettiş Y./Uzman Y.    9/1         0             %15      
3.509 TL
2016 yılı Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı yoplu sözleşmeyle belirlenen oran çerçevesinde yüzde 5 olarak arttırılacaktır. Bun ek olarak oluşabilecek enflasyon farkı da eklenecek.

Enflasyon farkının henüz belli olmamasından dolayı aşağıdaki tabloda 193 adet ünvanın toplu sözleşmede belirtilen zam oranlarına paralel olarak maaş hesaplamaları yapılmıştır. Yapılan hesaplamalarda salt/mutlak değerlere yer verilmiş olup, herhangi bir yan yada ek ödeme tazminat, aile yardımı ödeneği gibi ödenekler eklenmemiş, unvanların en üst derece ve kademesi dikkate alınmıştır.

Ayrıca son yapılan düzenleme ile emniyet personelinin ek göstergeleri yükseltilmiş ve hesaplamalarımızda bu da göz önünde bulundurulmuştur.

UNVAN
Net Maaş
Hukuk Müşaviri
6,551.41
Ambar Memuru
2,836.53
Antrenör
2,966.77
Arama Kurtarma Teknisyeni
3,199.70
Araştırma Görevlisi
4,278.78
Araştırmacı
3,489.20
Arkeolog
3,521.62
Arşiv Memuru
2,728.58
Asistan
4,368.79
Aşçı
2,420.58
Avukat
3,873.07
Ayniyat Saymanı
3,461.66
Bahçivan
2,420.58
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
4,630.50
Başkanlık Müşaviri
5,777.22
Başkomiser
4,038.72
Başmüfettiş
5,837.30
Başmühendis
4,190.71
Bekçi
2,424.93
Belediye Başkan Yardımcısı
4,041.44
Berber
2,420.58
Bilgisayar İşletmeni
2,818.59
Biolog
3,315.51
Bölge Müdür Yardımcısı
4,281.64
Bölge Müdürü
6,134.32
Cezaevi Katibi
2,813.15
Cezaevi Müdürü
4,280.90
Cezaevi Vaizi
3,034.71
Çarşı ve Mahalle Bekçisi
3,033.44
Çevirici(Akademik)
4,182.07
Çocuk Eğitimcisi
2,819.75
Çocuk Gelişimcisi
3,221.06
Çözümleyici
3,243.67
Dağıtıcı
2,420.58
Daire Başkanı
6,270.88
Daire Başkanı KİT Müşavir
4,837.64
Daire Tabibi
4,366.29
Daktilograf
2,741.03
Defterdarlık Uzmanı
3,859.08
Denetçi-Başdenetçi
5,564.30
Destek Hizmetleri Daire Başkanı
6,252.07
DPB Başkanı
8,512.07
Diş Protez Teknisyeni
3,217.34
Diyetisyen
3,271.30
Doçent
5,084.43
Ebe
3,221.06
Eczacı
3,638.40
Eğitim Görevlisi
3,308.04
Eğitim Uzmanı
3,234.32
Eğitim ve Öğretim Planlamacısı
4,182.07
Ekonomist
2,848.08
Emanet Memuru
2,744.76
Enstitü Sekreteri
3,988.73
Fakülte Sekreteri
4,120.07
Fizikçi
3,575.58
Fizyoterapist
3,275.04
Garson
2,420.58
Gassal
2,420.58
GelirUzman Yardımcısı
3,259.19
Gelir Uzmanı
3,847.25
Genel Müdür
7,907.61
Genel Müdür Bakan Müşaviri
6,325.48
Genel Müdür Yardımcısı
6,551.41
Grafiker
3,199.70
Hademe
2,420.58
Hastabakıcı
2,428.05
Hemşire
3,217.34
Hizmetli
2,420.58
Hukuk Müşaviri
4,558.11
İcra Memuru
2,805.96
İcra Müdür Yardımcısı
4,137.16
İcra Müdürü
4,258.49
İç Denetçi
4,857.55
İl Emniyet Müdür Yardımcısı
4,313.14
İl Emniyet Müdürü
6,017.60
İl Müdür Yardımcısı
4,228.91
İl Müdürü
6,115.52
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü
4,287.86
İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
4,057.93
İlçe Emniyet Müdürü
4,137.80
İlçe Müdürü
3,983.73
İmam-hatip
2,736.09
İnfaz Koruma Başmemuru
3,282.68
İnfaz Koruma Memuru
3,277.69
İstatistikçi
3,575.58
İstidalci
3,210.28
İşve Meslek Danışmanı
3,611.25
İşletme Müdür Yardımcısı
3,944.77
İşletme Müdürü
3,988.73
İtfaiyeci
2,948.54
Kaloriferci
2,420.58
Kaymakam
6,735.37
Kaymakam Adayı
4,182.42
Kimyager
3,271.30
KİT Müşaviri
4,153.43
Komiser
3,968.46
Komiser Yardımcısı
3,921.41
Kontrolör-Başkontrolör
5,564.30
Koruma ve GüvenlikGörevlisi
2,776.89
Koruma ve GüvenlikŞefi
2,787.44
Kuran Kursu Öğreticisi
2,790.05
Kütüphaneci
3,210.28
Mal Müdürü
4,061.37
Mali Hizmetler Uzmanı
4,592.69
Matbaacı
2,728.58
Matematikçi
3,575.58
Memur
2,728.58
Muayene Memuru
2,822.21
Muhabir
2,775.78
Muhafaza Memuru
2,822.21
Mimar
4,112.60
Muhasebeci
2,928.90
Murakıp
2,849.20
Musahhih
3,170.43
Mutemet
2,728.58
Mübaşir
2,551.84
Müdür
3,983.73
Müdür Yardımcısı
3,853.69
Müezzin Kayyım
2,736.09
Müfettiş
5,856.10
Müfettiş Yardımcısı
3,915.42
Mühendis
4,112.60
Mülkiye Müfettişi
6,449.01
Müsteşar
9,058.32
Müsteşar Yardımcısı
7,902.64
Müşavir
6,570.22
Mütercim
3,033.38
Müze Araştırmacısı
3,254.24
Nüfus Müdürü
3,983.73
Okutman (Akademik)
4,182.07
Orman Muhafaza Memuru
3,064.60
Öğretim Görevlisi
4,182.07
Öğretmen
2,994.06
Özel Kalem Müdürü
4,579.01
Polis, Başpolis, Kıdemli Başpolis
3,750.38
Pedagog
3,265.69
Profesör
5,912.13
Proramcı
3,243.67
Psikolog
3,271.30
Sağlık Fizikçisi
3,271.30
Sağlık Memuru
3,217.34
Sağlık Teknikeri
3,217.34
Sağlık Teknisyen Yardımcısı
2,429.91
Sağlık Teknisyeni
3,217.34
Santral Memuru
2,741.03
Sayman
3,944.77
Saymanlık Müdürü
4,061.37
Seçim Müdürü
4,310.70
Sektreter
2,787.44
Sivil Savunma Uzmanı
3,268.02
SGK Başkan Yardımcısı
7,907.61
SGK Başkanı
8,512.07
SGK Merkez Müdür Yardımcısı
3,853.69
SGK Merkez Müdürü
3,983.73
Sosyolog
3,271.30
Strateji Geliştirme Başkanı
7,907.61
Şef
3,362.12
Şehir Plancısı
4,112.60
Şoför
2,728.58
Şube Müdürü
3,983.73
Tabip
4,368.79
Tapu Müdürü
4,037.71
Tapu Sicil Müdür Yardımcısı
3,853.69
TBMM Genel Sekreteri
9,269.89
TeknikÖğretmen THS
3,487.65
Teknik Ressam
3,253.67
Tekniker
3,199.70
Teknisyen
3,199.70
Terzi
2,420.58
Tıbbi Teknolog
3,271.30
Usta Öğretici
2,728.58
Uzman
2,914.84
Uzman(Akademik)
4,182.07
Vaiz
3,112.10
Vali
9,061.20
Vali Yardımcısı
6,410.35
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı
3,866.16
Vergi Dairesi Müdürü
4,048.92
VHKİ
2,865.81
Veteriner Hekim
4,115.19
VeterinerSağlık Teknikeri
3,265.92
Veteriner SağlıkTeknisyeni
3,265.92
Veznedar
2,792.44
Yardımcı Doçent
4,933.81
Yazı İşleri Müdürü
4,258.49
Yoklama Memuru
2,728.58
Yurt Müdürü
4,040.19
Yurt Yönetim Memuru
2,829.68
Yükseokul Sekreteri
4,066.12
Zabıt Katibi
3,143.12
Zabıta
2,947.91
"Mezun olduktan sonra denetimle ilgili bir işte çalışmayı hedefliyorum. Bankada bununla ilgili hangi pozisyona başvurabilirim?"
"Bankaların Müfettiş Yardımcısı alım programları ile ilgileniyorum. Bu alanda sunulan kariyer fırsatları nelerdir?"
Bankacılık ve denetim konusuna ilgi duyuyor, kariyerinize bankacılığın temel değerlerini en iyi şekilde öğrenerek başlangıç yapmak istiyorsanız "Müfettiş Yardımcısı" alım programımıza başvuruda bulunabilirsiniz.
Nasıl Başvurulur?

Bankamızın yılda 1 kez açtığı "Müfettiş Yardımcısı" programına dahil olmak için Garantili Kariyer'de özgeçmişinizi oluşturarak, ilanımıza online başvurmanız gerekmektedir.
Aranan Özellikler
27 yaşını aşmamış,
Analitik düşünen, detaycı,
Öğrenmeye ve gelişime açık,
İletişimi kuvvetli,
Takım çalışmasına yatkın,
T.C. vatandaşı olan,
Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış ya da en az Temmuz 2017' ye kadar erteletmiş olan ,
Yurtiçi / yurtdışı seyahat engeli bulunmayan,
4 yıllık eğitim veren üniversitelerin, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin İstatistik bölümleri, Bankacılık ve Sigortacılık bölümü, Endüstri ve İşletme Mühendisliği bölümleri ya da (lisans diploması ayrımı olmaksızın) Ekonomi, İşletme/Finans konulu Yüksek Lisans programları ile bunlara eşdeğer oldukları yetkili makamlarca onaylanmış, Türkiye ve yabancı ülkelerdeki okullardan birini bitirmiş ya da Temmuz 2016' da diplomasını alacak olan,
İyi derecede İngilizce bilen,
TOEFL'dan min.75 puan veya IELTS'ten min. 6 puan almış ve belgesi Temmuz 2016 tarihine kadar geçerli olan adaylar Yabancı Dil sınavına alınmayacaklardır. Bu adayların başvuru sırasında TOEFL ve IELTS alanını doldurmaları gerekmektedir.
TOEFL ya da IELTS belgesi olmayan ya da geçerlilik süresi Temmuz 2016 tarihinden önce dolmuş olan adaylar Yabancı Dil sınavına alınacaktır.
Önceki dönemlerde açılmış olan bankamız Müfettiş Yardımcısı / Bilgi Sistemleri Denetçi Yardımcısı / Management Trainee/ Sales Trainee sınavlarına bir kereden fazla katılmamış veya bankamız Müfettiş Yardımcısı / Bilgi Sistemleri Denetçi Yardımcısı alım sürecinde mülakatlardan elenmemiş olan.
Aranan niteliklere uygun adaylar, 9 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilecek Genel Yetenek ve Yabancı Dil Sınavı'na davet edilecektir. Sınav uygulaması İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilecektir.
Son başvuru tarihi: 01 Nisan 2016
Sınav - mülakat davetleri ve sonuç bildirimleri e-posta ve sms aracılığıyla yapılacaktır.
HEMEN BAŞVUR!

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı, bankamızın günlük faaliyetlerini bağımsız bir şekilde; banka ilke ve mevzuatlarında uygun olup olmadığını inceleme, izleme ve raporlama yetkisine sahiptir. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın misyonu, Bankamızın ve iştiraklerimizin operasyonel risklerini minumuma indirmektir. Kurul, faaliyetlerini teftiş, soruşturma ve inceleme çalışmaları şeklinde ve risk odaklı denetim anlayışı ile gerçekleştirir.
İşe Alım Süreci

Sınav Uygulaması
Müfettiş Yardımcısı alım sınavı İstanbul ve Ankara ve İzmir'de yapılmaktadır ve 2 bölümden oluşmaktadır:
1. Genel Yetenek Sınavı
Genel yetenek sınavı çoktan seçmeli olarak yapılmakta ve aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
Sayısal kavrama testi 
Sözel kavrama testi 

2. Yabancı Dil Sınavı
Yabancı dil sınavında İngilizce testi uygulanmaktadır. Yabancı dil sınavından alınan sonuç, daha sonra gerçekleştirilecek sözlü sınav aşamasının sonucu ile birlikte Bankamızda verilen yabancı dil tazminat derecesini belirleyecektir.
Mülakat Süreci
Sınav sürecinde başarılı olanlar, en az iki aşamadan oluşan mülakatlara davet edilirler. Son aşama olarak, adaylar Bankamız üst düzey yöneticilerinin katılacağı bir mülakata davet edilecektir.
Görev Teklifi ve Eğitim
Sınav ve mülakat süreçlerinde başarılı olan adaylara görev teklifi yapılır. Görev teklifini kabul eden adaylar, iki aylık yoğun bir eğitim programına katılırlar. Ayrıca, Müfettiş Yardımcıları bu süreç içerisinde birimlerde ve şubelerde kısa süreli staj yaptıktan sonra eğitim sürecinin bitmesi ile birlikte görevlerine atanırlar.
Kariyer Yolları

İki yıl boyunca Müfettiş Yardımcısı olarak görev  yaptıktan sonra, "Yetki Sınavı" na girerler ve başarılı olanlar "Yetkili Müfettiş Yardımcısı" unvanı alırlar. Yetkili Müfettiş Yardımcıları 1 yıl sonra, performansları doğrultusunda  yeterlilik eğitim programına alınırlar. Eğitim sonrasında "Yeterlilik Sınavı"na girerler ve "Müfettiş" ünvanını alırlar. Müfettiş Yardımcıları kariyerlerine Teftiş Kurulu içerisinde veya banka birim ve şubelerinde devam etme şansına sahiptirler.
Ücret ve Yan Haklar

Müfettiş Yardımcıları, Bankamızdaki diğer çalışanlar gibi, aylık maaşın yanı sıra her ay maaşın 1/3’ü oranında ikramiye ve yılda 2 defa performansa bağlı prim alırlar. Ayrıca, ülkemizin ekonomik koşulları doğrultusunda yılda 2 kez maaş artışı yapılmaktadır.
Maaşa ek olarak, İstanbul dışında daha fazla olmak üzere, günlük harcırah alınır. İstanbul dışında yapılan görevlendirilmelerde, günün şartlarına uygun olarak belirlenen limitler dahilinde, Kurul üyelerinin görev yerine ulaşım, konaklama ve yemek harcamaları da karşılanır.
İstanbul dışında görev yapılan süre içinde, iki haftada bir uçakla İstanbul'a dönme hakkı vardır.
Ayrıca; özel sağlık sigortası ve hayat sigortası yapılmaktadır.
BANKA MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI kadroları genelde kamu bankalarında açılmaktadır. Sınav ile yapılan alımlarda her bankanın kriterleri farklıdır. Bazı bankalar yabancı dili zorunlu tutarken bazı bankalar ise zorunlu tutmamaktadır.   Ortalama bankalardaki banka müfettiş yardımcılığı maaşları da aşağıdaki şekildedir.


T.C. ZİRAAT BANKASI    Son gelen bilgiler şu şekilde:
Net maaş: 1750 TL
Şehir içi harcırah:Günlük 35 TL
Şehir Dışı harcırah:Günlük 105
4 net maaş ikramiye
Dil tazminatı: 140 TL
Yıllık toplam: 53.200 TL(6 ay ş.içi, 6 ay ş.dışı sayarsak)
Aylık ortalama: 4.433     Kurul üyelerine görev merkezlerinde iç yevmiye ödenmektedir. Kurul üylerine kıdemlerine göre aldıkları maaşın yanında yılda 4 ikramiye ve yabancı dil tazminatı ödenmektedir.
VAKIFBANK       3500-4000 (Brüt 1850 + Yevmiye + Özel Uzmanlık tazminatı brüt 375 TL + diğer tazminat + Yabancı Dil Tazminatı +İkramiye(Yıllık 4 Brüt Maaş) + Temettü (Kar Payı)     Müfettiş Yrd. 3 yıllık staj süresi geçirirler. Bu staj süresinin 1.5 yılı müfettiş refakatinde geçer. 3 yıllık staj süresi sonunda yeterli düzeye ulaştığı anlaşılan müfettiş yrd. yeterlilik sınavına tabi tutulur ve başarılı olanlar müfettiş olarak atanır.
HALKBANK         Müfettiş Yrd. Maaşı; Brüt 2500 + 4 maaş ikramiye + iç harcırah yok, dış harcırah (150 TL).             3 yıllık yetişme dönemi sonuncunda yapılacak yeterlilik sınavında başarı gösterenler müfettişliğe atanırlar.
FİNANSBANK    1650 TL net maaş + Brüt 80 TL şehiriçi 120 şehirdışı harcırah         İstanbul’da haftasonu harcırah yok. İstanbul dışında haftasonu kalınıyorsa harcırah var.
DENİZBANK       2.250 TL net maaş + Net 15 TL şehiriçi net 50 TL şehirdışı harcırah +  yemek (İstanbul’da günlük 10 TL, dışarıda 20 TL)    Haftasonları harcırah var. Toplamda 2.700 – 3.750 aralığında net gelir
HSBC     2.250 TL net maaş + Net 37 TL şehiriçi, brüt 120 TL şehirdışı harcırah        İstanbul’da haftasonu harcırah yok. İstanbul dışında haftasonu kalınıyorsa harcırah var.
TBMM’ye sunulan Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile bazı kanun ve KHK’larda değişiklik yapılmasına dair Kanun Tasarısı, Maarif Müfettişi kadrolarının kaldırılarak Bakanlık Maarif Müfettişi adında daha yüksek ücretle personel istihdam edilecek yeni kadrolar ihdas edilmesini de öngörüyor. “Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” olarak hazırlanan Torba Kanun Tasarısında, Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM Başkanlığına ilişkin çeşitli düzenlemeler de yer alıyor. Kanun Tasarısında yer alan düzenlemelerden bazıları, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığının yeniden yapılandırılmasına yönelik. Rehberlik ve Denetim Başkanlığı kaldırılıyor MEB’nın Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, "Teftiş Kurulu Başkanlığı" şeklinde yeniden yapılandırılıyor. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başkan ile Başkanlık birimlerinde ve çalışma merkezlerinde görevli Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarından oluşacak. Başkanlığın görev merkezi Ankara olacak. Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin rehberlik ve teftişini sağlamak amacıyla gerekli görülen illerde Bakan onayı ile çalışma merkezleri kurulabilecek. Teftiş Kurulu Başkanlığında ve çalışma merkezlerinde yeterli sayıda Bakanlık Maarif Müfettişi ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı istihdam edilecek. Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadroları kaldırılıyor Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadroları kaldırılıyor. 500 adet "Bakanlık Maarif Müfettişi" ve 250 adet "Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı” unvanlı kadro ihdas ediliyor. Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunanlar, bulundukları kadro dereceleriyle Eğitim Uzmanı kadrolarına atanmış sayılacak. Eğitim Uzmanı kadrolarına bu şekilde atanan Maarif Müfettiş Yardımcıları, yeterlik sınavına girebilmek için gerekli olan süre tamamlanıncaya kadar görev yaptıkları süre Müfettiş Yardımcılığında geçmiş sayılacak. Bu süreyi tamamlayanlar yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emsali müfettişlerin tabi olduğu özlük haklarından yararlanacak. Eğitim Uzmanı kadrolarına atanmış sayılanlara, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre söz konusu kadrolarına bağlı olarak mali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemeler toplamı net tutarının, atanmış sayıldıkları kadro unvanları için öngörülen mali haklar toplamı net tutarından fazla olması halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte anılan kadro unvanlarında bulunanlar hakkında, atanmış sayıldıkları kadroda bulundukları sürece, daha önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunacak. Eğitim Uzmanı kadrolarına atanmış sayılanlar 2015-2016 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı yetkileri ile verilen görevleri yapmaya devam edecek. Bakanlık Maarif Müfettişi kadrolarına başka kadrolardan atama yapılabilecek Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren bir yıl içinde; Bakanlık Maarif Müfettişi unvanlı toplam serbest kadro adedini geçmemek üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanunun 36/A/11 maddesinde belirtilen müfettiş ve denetçiler ile Maarif Müfettişi, Eğitim Müfettişi, Milli Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni unvanlarım ihraz etmiş olanlar arasından mülakatla ve Bakan Onayı ile Bakanlık Maarif Müfettişi olarak atanabilecek. Özlük hakları değişiyor **Bakanlık Maarif Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının aylık ücretleri, diğer merkez kariyer personeli gibi ücret ve tazminat göstergesi esas alınarak belirlenecek. **Bakanlık Maarif Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Özel Hizmet Tazminatı bakımından, diğer bakanlıkların Müfettiş ve Müfettiş yardımcıları ile aynı haklardan yararlanacak. **Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ek göstergesi 1.derecede 3600 olacak. **1.derece Bakanlık Maarif Müfettişi kadrosuna atananlar hakkında 2000 Makam Tazminatı göstergesi ve 8000 Görev Tazminatı göstergesi uygulanacak. Bakanlık Maarif Müfettişi maaşı, Maarif Müfettişi maaşına göre fazla olacak 2016 yılının ilk altı ayında geçerli olan katsayılara göre ve %15 gelir vergisi diliminde; -Halen 25 hizmet yılında ve 1/ 4’de bulunan bekar (veya evli olup eşi çalışan) ve çocuksuz bir Maarif Müfettişinin aylık net maaşı 3.779 TL’dir. Göreve yeni başlayan bekar (veya evli olup eşi çalışan) ve çocuksuz bir Maarif Müfettiş Yardımcısının aylık net maaşı ise 3.074 TL’dir. -Kanun Tasarısının ilgili bölümlerinin aynı şekilde yasalaşması durumunda, 25 hizmet yılında ve 1/ 4’de bulunan bekar (veya evli olup eşi çalışan) ve çocuksuz bir Bakanlık Maarif Müfettişinin aylık net maaşı 5.599 TL olacaktır. Göreve yeni başlayan bekar (veya evli olup eşi çalışan) ve çocuksuz bir Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısının aylık net maaşı ise 3.778 TL olacaktır.


Müsteşar maaşları 9498 TL iken genel müdür maaşları 8335 TL olması beklenmektedir. Şube Müdürü 4369 TL alırken düz memur      maaşı 2683 TL dir. Hizmetlilerin başlangıç maaşı 2517 TL’dir. Yeni atanacak öğretmen maaşı 3363 TL olacaktır. Kaymakam maaşı 4596 TL alırken başkomiser maaşı 4366 TL olacaktır. Polis maaşı, 3818 TL, uzman doktor maaşı 5.093 TL, doktor          maaşı 4225 TL, hemşire maaşı 2916, mühendis maaşı 4460 TL, teknisyen maaşı, vaiz maaşı ve imam maaşı  3496 TL, hakim maaşı 4063 TL ve savcı maaşı 4257 TL olacaktır

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar