MUDO MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

MUDO MAAŞLARI

MUDO MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Perakende sektöründe en çok çalışılmak istenen şirketlerden biri olmak ve şirketin rekabet düzeyini en yüksek seviyeye çıkarabilecek çalışanları istihdam edip, çalışan memnuniyetinin sürekliliğini sağlamaktır.

İnsan Kaynakları Misyonumuz

- Şirket hedeflerine ulaşmada katkı sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamalarını devam ettirmek,
- Şirket değerlerine, kurum kültürüne ve şirketin stratejik amaçlarına hizmet edecek etkin seçme ve yerleştirme ile organizasyonun verimliliğini artırmak,
- Adaletli ücret ve yan haklar politikasını devam ettirmek,
- Şirket hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit edip, çalışanların eğitim ve kariyer gelişim planlarına yönelik gerekli aksiyonları alarak geleceğin liderlerini yetiştirmek,
- Çalışanların memnuniyetini ve şirkete bağlılığını arttırmak.
Seçme ve Yerleştirme
MUDO İnsan Kaynakları olarak amacımız; şirket değerlerine, kurum kültürüne ve şirketin stratejik amaçlarına hizmet edecek şekilde doğru kişileri açık pozisyonlar doğrultusunda doğru işe yerleştirmektir. Adaylarda aranılan kriterler pozisyonlara göre değişkenlik göstermekte olup tüm adayların MUDO temel yetkinliklerini karşılaması beklenmektedir.
Temel Yetkinliklerimiz

• Sürekli öğrenme isteği,
• Ticari bakış açısı,
• Global bir vizyona sahip olmak,
• Sonuç odaklı olmak,
• Detayları önemsemek,
• Sorumluluk bilinci yüksek.

İşe alım sürecindeki uygulamalarımız pozisyonlara göre değişmekte olup, süreçte karşılaşabileceğiniz uygulamalar aşağıdaki şekildedir:
• Yetkinlik Bazlı Mülakatlar
• Grup mülakatları
• Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı
• Genel Yetenek Testleri
• Kişilik Envanteri
• Case Study

Ücretlendirme ve Yan Haklar
MUDO'da ücretlendirme ve yan haklar politikası adil ve rekabetçi bir sisteme dayanmaktadır. İş değerlendirme başta olmak üzere performansa bağlı ve yüksek performansı ödüllendiren bir ücretlendirme anlayışı bulunmaktadır.
Yılda bir defa ücretler; çalışan performansları, enflasyon, piyasa durumu ve birçok kuruluşun katılımı ile gerçekleştirilen ücret araştırmaları sonuçları göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

Yan Haklar

• Yönetici ve üzeri görev seviyesi için özel sağlık sigortası,
• Pozisyona bağlı olarak şirket aracı, cep telefonu ve laptop,
• Yemek ve ulaşım hizmetleri,
• Satış ekiplerine satış primi.
Kariyer Yönetimi
Adaylar yetkinlik ve tecrübelerine bağlı olarak Uzman Yardımcısı, Uzman, Kıdemli Uzman, Yönetici, Müdür, Direktör, Genel Müdür Yardımcısı görev seviyelerinde değerlendirilmektedir. Performansa bağlı olarak terfi dönemlerinde dikey görev seviyesi değişiklikleri yapılabilmesinin yanı sıra organizasyonel verimlilik ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak farklı bölümlerdeki pozisyonlara yatay ve dikey geçiş olanağı da sağlanmaktadır.
Yetenek Yönetimi
Yetenek havuzundaki çalışanların kariyer gelişim programları ile desteklenmesi, gelişimlerinin takip edilmesi ve yeni pozisyon atamalarında uygunluğun değerlendirilmesi gibi süreçleri içerir.
Yetenek Yönetimi, şirket stratejik hedeflerine ulaşırken ihtiyacı olan insan kaynağını şirkete çekmek, uygun pozisyonların yedeklenmesine yönelik çalışanları geliştirmek ve kritik insan gücünün şirket bünyesinde kalıcılığını sağlamak için tasarlanmıştır.

Eğitim ve Gelişim
MUDO çalışanlarının eğitim ihtiyaçları, MUDO Akademi çatısı altında, kurum hedefleri, stratejileri ve iş birimlerinin öncelikleri gözetilerek belirlenmektedir. Eğitim ve gelişim sürecinin temel amacı, çalışanlarının mevcut ve potansiyel performanslarını en iyi şekilde değerlendirmektir.
Eğitim ihtiyaç analizlerinin sonuçları doğrultusunda oluşturulan programlarda teknik (mesleki bilgi, iş süreçleri vb.) ve davranışsal (kişisel gelişim, yetkinlik bazlı gelişim vb.) beceriler hem MUDO deneyimiyle zenginleşmiş iç eğitimler hem de sektörel ve teknik gereklilikler doğrultusunda belirlenen dış eğitimler ve seminerler vasıtasıyla MUDO çalışanlarına aktarılmaktadır.

Gösterdikleri performans ve gelişim düzeyi ile fark yaratan MUDO çalışanları ise çeşitli yetenek programları ile takip edilmektedir. Kendilerine özel planlanan eğitimler ve şirket bünyesindeki farklı proje görevlendirmeleriyle, gelişimleri hem İnsan Kaynakları departmanı hem de MUDO üst yönetimi liderliği ile desteklenen bu çalışanları, geleceğin MUDO liderleri olarak görmekteyiz.

Performans Yönetimi
MUDO Performans Yönetimi Sistemi'nin temel amacı, MUDO hedef ve önceliklerini, tüm çalışanların hedef ve öncelikleri haline getirerek, bireysel performans artışından kurumsal performans artışını gerçekleştirecek ortak bakış açısını oluşturmak ve sürdürmektir.
Performans Yönetim Sistemi kurum hedeflerinin çalışanlara yayılması, çalışanların hedef gerçekleştirme başarılarının ölçülmesi ve çalışanların güçlü ve gelişime açık alanlarının belirlenmesine odaklanmaktadır.

Yılda iki kez gerçekleştirilen performans değerlendirmelerinde, iş hedefleri (finansal hedefler proje bazlı hedefler vb.) ve davranışsal yetkinlikler birlikte değerlendirilmektedir. Performans değerlendirme sonuçları ile ilgili yapılan detaylı analiz çalışmaları, çalışanların gelişim planlarına ve onlar ile ilgili verilecek kariyer, ücret ve gelişim kararlarına baz teşkil etmektedir.


Satış maaşları yeni çalışanlar için 3300TL olsa da satış müdürü maaşları  12800TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3200TL-8500TL, insan kaynakları maaşları 3400TL-9800TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3000TL-10800TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2700TL-9500TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 7300TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4200 TL dir. Mühendis maaşları 4200TL den başlayıp 12500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3700-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2500 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2400TL ile 9500 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme