METEKSAN MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

METEKSAN MAAŞLARI

METEKSAN MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Meteksan Savunma 2006 yılında Bilkent Holding bünyesinde kuruldu.  Kuruluşu ile birlikte Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Projesini üstlendi.  Hemen ardından, TÜBİTAK destekli “Kara Hedef Angajmanı İçin Milimetrik Dalga Radar Teknikleri Geliştirilmesi” ve “Deniz Harp Oyunu Simülasyon Sistemi” projelerini yürütmeye başladı.

Meteksan Savunma kuruluşundan itibaren Bilkent Üniversitesi başta olmak üzere üniversite-sanayi işbirliğini ön planda tuttu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzun dönemli ileri teknoloji ürünler çözüm ortağı olma yolunda hedefler belirledi.

2010 yılından itibaren Meteksan Savunma elektronik ve yazılım alt sektöründe ürün odaklı bir strateji izlemeye başladı ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen özel sektör savunma sanayii şirketi oldu.  

Bugün Meteksan Savunma’nın geliştirdiği millî ve özgün ürünler pek çok platform üzerinde yer alıyor. 
Taktik ve stratejik füze sistemlerinin veri bağları
Haberleşme sistemleri
Milimetre dalga radar sistemleri
Lazer çözümleri
Sualtı akustik sonar sistemleri
Eğitim simülatörleri

2006 yılından bugüne kadar olan büyümenin bir sonucu olarak, Meteksan Savunma uluslararası sanayi endekslerinin üzerinde bir performans göstererek, personel başına 250,000 Doların üzerinde ciro hedefini yakaladı.  Yan sanayi ve KOBİ iş ilişkilerinde sanayi stratejilerine uygun bir paydaş ağını işletmeye başladı.  Direkt personel verimlilik oranları sektörde en yüksek değerlere ulaşırken, genel giderlerinin toplam giderlerine oranını en az seviyede tuttu. 
leri teknoloji alanlarında tasarımdan üretime, iş paydaşlarımızla sürdürülebilir bir işbirliği içinde, müşterilerimize teknolojinin en üst seviyesindeki yaratıcı çözümleri geliştirebilmek ve her yönden itibarı yüksek bir yapı içinde, Bilkent Üniversitesine varlığını sürdürme olanağı sağlayacak nitelikte kaynakları yaratmaktır.

VİZYONUMUZ
Her şartta sadık kalacağımız değerlerimiz ve tüm çalışanlarımızın çok güvendiğimiz katkıları ile özgün ürünler geliştirerek, odaklandığımız alanlarda Türkiye’de en güvenilir şirket olmak.
Kârlılığın sadece ticarî değil, aynı zamanda müşterilerimiz başta olmak üzere paydaşlarımıza olan sorumluluklarımızın devamı için bir güvence olduğundan hareketle;
İç ve dış paydaşlarımıza en olumlu katkıyı sunarak;
Odaklandığımız alanlarda altyapımıza ve entelektüel sermayemize yatırım yaparak;
Faaliyetlerimizde sürekli maliyet-etkinliği gözeterek;
Kısa ve orta vade hedeflerimizi tutturarak;
Performansımızı bireysel değil, fakat şirketimize katkı sağlayan projelerimiz temelinde ve bu kanallarda başarılı olan takımlar bazında hedefleyerek, ölçerek ve ödüllendirerek;
Ticarî faaliyetimizi sürdürmek, kaynaklarımızı en etkin ve verimli şekilde kullanmak, kârlılığımızı artırmak ve Bilkent Üniversitesine yapacağımız katkıyı en üst düzeyde tutmak.

Paydaşlarımızın Güvenini Kazanmak
Müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını anlamak için dinlemek, empati yapmak, ortak çözümler geliştirmek ve ihtiyaçları zamanında ve söz verdiğimiz kapsamda ürün ve hizmetlere dönüştürerek;
Etkin ve rekabetçi maliyet yöntemleri uygulayarak;
Üniversite ve akademik çevrelerle azamî derecede işbirliği yaparak ve bunun bize kazandıracağı değerin bilincinde olarak;
Tüm paydaşlarımıza karşı şeffaflık sağlayarak;

Müşterilerimizin ve diğer tüm paydaşlarımızın güvenini kazanmak.

Gurur Duyulacak Bir Mükemellik Kültürü Oluşturmak
Organizasyon içinde her seviyede işbirliğini ön planda tutarak;
Paylaşımcı ve şeffaf bir yönetim şeklini benimseyerek;
Vizyonumuza ulaşmak üzere oluşturduğumuz stratejileri tek ses ve tek vücut şeklinde uygulayarak;
Değerlerimize aykırı olan hiçbir eylem içinde olmayarak ve bununla ilgili tedbirleri en açık ve dışarıdan görülür şekilde alarak;

Şirketimizde gurur duyulacak bir mükemellik kültürü oluşturmak;

Geleceği Şekillendirmek
İşlerimizde odaklanarak;
Değişimden endişe etmeden her alanda yenilikçi davranarak;
Başkalarının geçtiği yollarda aynı çözümler veya çözümsüzlüklerle uğraşmaktansa, hiç denenmemiş yollara girmeye cesaret ederek;
Strateji ve faaliyet planlarımızı katı değil, fakat temel prensiplere bağlı bir esneklik içinde uygulayarak;
Değişmekte olan şartlara karşı en çevik değişim ve dönüşümleri başararak;

Her zaman geleceği şekillendirebilecek yeteneklere sahip olmak.

Çalışanlarımızla Birlikte Büyümek
Şirket performansının motivasyonu yüksek çalışanlarla sağlanacağını bilerek;
Çalışanlarımızın doğru zamanda, doğru yerde, şirket çıkarlarını en doğru şekilde koruyacağına inanarak;
Organizasyondaki yeri ve ünvanından bağımsız olarak her çalışanın şirkete bir etki ve katkısı bulunduğunu ve bunun önemli olduğu bilerek;
Kariyer planlamasının ve liderlik faaliyetlerinin sadece çalışana değil, aslında şirkete önemli bir değer kattığının farkında olarak;
Adil bir ücret ve performans yönetim sistemini uygulayarak;
Çalışan memnuniyetini artıracak tedbirleri zamanında alarak;

Çalışanlarımıza güvenmek ve birlikte büyümek.


DEĞERLERİMİZ
Bizler, Meteksan Savunma Sanayii A.Ş. olarak;
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve diğer güvenlik kurumlarının yurtdışı bağımlılığını en aza indirmeyi ve bu sayede ülkemizin ulusal egemenliğine ve bağımsızlığına hizmet etmeyi;
Gelecek nesillerimizin teminatı olmakla, bilimin ve gerçekliğin ışığında eğitime verilen her türlü katkının bir görev olduğunu;
İnsan olmanın en yüce bir değerler kümesini tek başına temsil ettiğini ve bu anlamda idarî ve hiyerarşik hiçbir yapının ve uygulamanın bunun önünde yer alamayacağını;
Tüm girişimlerimizde hakkaniyet ve fazilet ölçüsünde hareket etmeyi;
Yasalara ve evrensel etik kurallara her zaman ve her şartta bağlı kalmayı;
İşbirliğinde güven vermeyi ve güven duymayı;
İç ve dış paydaşlarımıza en olumlu katkıyı sunmayı;
Kazancımızın karşılığından daha fazlasını vermeyi;

Bize çalışmalarımızda yön ve ilham veren değerlerimiz olarak taahhüt ve ilân ederiz.
KALİTE POLİTİKAMIZ

Sualtı Akustik Sistemler, Haberleşme Sistemleri, Algılayıcı Sistemler ve Simülasyon Sistemleri alanlarında müşterilerimizin gereksinim ve beklentilerini eksiksiz ve zamanında karşılamak,
Süreç performans göstergeleri ile ilgili değerleri izlemek/ölçmek,
Çalışanlarımızın eğitimi ve sürekli gelişimini sağlamak,
Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve gelişen şartlara uygun olmasını sağlamak.

KALİTE  YÖNETİM SİSTEMİMİZ


TS EN ISO 9001     standardını ve  CMMI for Development Version 1.3  modelini esas alarak kurduğumuz  Kalite Yönetim Sistemimiz,  proje teklif aşamasından ürünün müşteriye teslim  edilip garanti aşaması sonuna kadar olan tüm aşamaları kapsamaktadır.

Proje aşamasında, yazılım geliştirme faaliyetlerini  TS ISO/IEC 12207 standardı, donanım geliştirme faaliyetlerini de  TS ISO/IEC 15288 standardını esas alarak hazırladığımız süreçlere göre gerçekleştirmekteyiz.  Projelerimizin zamanında, bütçesi içinde ve sözleşme gereklerini  tam olarak karşılayacak şekilde gerçekleştirilmesi temel kalite hedefimizdir.     

Üretim aşamasındaki süreçlerimiz, üretimin tanımlanmış dokümanlara göre, yetkilendirilmiş personel tarafından, onaylanmış/kalifiye edilmiş tedarikçilerden tedarik edilen malzeme ile üretilmesi, kalibreli techizat  kullanılarak üretim ve son kontrolün yapılması faaliyetlerini kapsar.

Tüm paydaşlarımız ile koordine sağlayarak, müşterilerimizin geri bildirimlerini alıp değerlendirerek, kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek temel yaklaşımımızdır.


UYGULADIĞIMIZ KALİTE STANDARTLARI


Kalite Yönetim Sistemimizi uluslararası standardlar ve modelleri esas alarak kurduk, uyguluyoruz, uygulamalar sırasındaki geri besleme verilerini değerlendirerek ve  gelişmeleri izleyerek sürekli iyileştiriyoruz.

Uyguladığımız standardlardan başlıcaları:

CMMI for Development Version 1.3
TS EN ISO 9001- Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar
TS ISO 10007- Kalite Yönetimi - Konfigürasyon Yönetimi İçin Kılavuz
TS ISO/TR 10013- Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu İçin Kılavuz
TS ISO/IEC 12207- Bilgi Teknolojisi – Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri
TS ISO/IEC 15288-Sistem Mühendisliği - Sistem Yaşam Döngüsü Süreçleri

MIL-STD-881- Work Breakdown Structures For Defense Materıel Items

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3100TL olsa da satış müdürü maaşları  11600TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3100TL-8800TL, insan kaynakları maaşları 3600TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3020TL-10600TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2100TL-9100TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 6500TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4000 TL dir. Mühendis maaşları 4000TL den başlayıp 14500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3200-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2200 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2150TL ile 9300 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme