MAPFRE MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

MAPFRE MAAŞLARI

MAPFRE MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


MAPFRE’ de Ücret Politikamız:

Her bir çalışanın üstlendiği iş pozisyonu esasına göre belirlenir.
Kurumsal stratejilerle uyumludur.
Hak ediş, teknik bilgi, profesyonel beceri ve performansı hesaba katar.
Cinsiyet, ırk ve ideolojilerine bakılmaksızın tüm MAPFRE çalışanları arasında eşit işe eşit ücret uygulanmasını garanti eder.
Sağladığımız Yan Haklar:

Özel Ferdi Kaza Sigortası
Özel Hayat Sigortası
Özel Sağlık Sigortası
Şirket katkılı Bireysel Emeklilik Sigortası
Ulaşım & Yemek
Kreş Yardımı
Sosyal Kulüp Üyelikleri
Sağlıkla Yaşam Programı (diyetisyen, psikolojik danışmanlık, sigarayı bırakma desteği)
Seçme ve Yerleştirme, MAPFRE GRUP bünyesinde,  hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin çalışan çıktısı olduğu yüksek performanslı kurum kültürünün yaratılması ve iyi yönetim, liderlik, etkin ödüllendirme ile çalışan mutluluğu ve en beğenilen şirket olma hedeflerimize hizmet eden en önemli süreçlerden biridir.

Tüm dünyadaki MAPFRE şirketlerinde standart olarak belirlenen global seçme yerleştirme süreçlerimiz ve bunları uygulamaya geçiren uzman insan kaynakları ekibimiz ile ihtiyacımız olan yeteneklerin, şirketimize kazandırılması konusunda son derece dikkatli ve özenli bir seçme ve yerleştirme süreci uygularız.

Seçme ve yerleştirmede ana ilkemiz, ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve MAPFRE GRUP değerlerini benimseyip yaşatacak adaylara fırsat eşitliği sunmaktır.

Tüm MAPFRE çalışanlarının ve adayların sergilemesini beklediğimiz stratejik yetkinlikler ile seviye ve iş ailesi yetkinlikleri işe alım süreçlerimiz sırasında titiz bir süreçle ölçülür ve değerlendirilir.
Kariyer yönetimi, MAPFRE GRUP ihtiyaç ve beklentileri ile çalışanlarımızın potansiyeli ve kariyer gelişimine ilişkin beklentilerini aynı potada birleştiren ve mevcut potansiyel değerlerimizi en etkin şekilde değerlendirmeye yönelik bir araç olarak görülür. Temel yaklaşım olarak çalışanlarımızın mevcut potansiyellerini geliştirmeleri, doğru kişinin doğru pozisyonda çalışmasının sağlanması ve yüksek potansiyelli çalışanların tanınması ve ödüllendirilmesini hedefler.

MAPFRE GRUP içinde var olan kariyer basamaklarında yükselme, istek ve bağlılıkla,  yüksek performansın hayata geçirilmesi olarak tanımladığımız başarı ile doğru orantılıdır.

Grubumuz bünyesinde kariyer hareketleri, pozisyon yapılandırılmasında belirlenen standartlar çerçevesinde dikey (daha üst bir unvana) veya yatay (benzer unvan ile farklı bir fonksiyona) yönde olabilmektedir. Kariyer matrislerimiz ile farklı pozisyonlarda çalışılarak kazanılan deneyim ve geliştirilen kurum bilgisi ile bir sonraki aşamada, çalışanın kariyerini zenginleştirebilecek ve aynı anda kurumumuza da en yararlı olunabilecek pozisyonlar Kariyer Yönetim sistemimiz içinde belirlenmiştir.

Kariyer gelişimi fırsatlarının tüm çalışanlarımıza eşit olarak sağlanabilmesi amacıyla, yeni çalışan ihtiyaçlarımızın, öncelikle şirketimizde yetişmiş ve kariyer planlamasına uygun şartları karşılayan çalışanlarımız arasından temin edilmesine çalışırız. Bu kapsamda, yeni açılan pozisyonlar için gerekli şartları yerine getirdiğine inanan çalışanlarımız, görev yaptıkları alanlar dışında, diğer iş fonksiyonlarına ve grup şirketlerimizde mevcut açık pozisyonlara ve 46 ülkedeki grup şirketlerimizde uluslararası başvuruya açılan çeşitli pozisyonlara müracaat edebilmektedirler.
Şirketimizde aynı bağlılık ve yetenek düzeyine sahip olan tüm bireyler; cinsiyetleri, yaşları, uyrukları, ideolojileri ne olursa olsun, istihdam, terfi olanakları, kişisel ve profesyonel gelişim için eşit fırsatlara sahiptir.

Sosyal açıdan çalışanlarının tamamının doğal gelişim gösterebildiği örnek bir şirket olmak için çalışırız. Bireysel çeşitliliğe değer verir ve çeşitlilik içeren ekiplerin daha iyi sonuçlara imza atabileceğine inanırız.

MAPFRE Grup, kurumsal ve yönetimsel ilkeleri çerçevesinde, eşitlik ve uzlaşmaya dair aktif ve yapılandırılmış bir politika izlemektedir. Eşitlik planlarımızla; işe alım, mesleki sınıflandırma, terfi, eğitim, maaş, iş hayatı, kişisel yaşam ve aile yaşamının uzlaştırılması, tacizin önlenmesi konularında önleyici iç sistemler tanımlanmıştır.

Grubumuzun eşitlik ve uzlaşma politikaları aşağıdaki hedeflere hizmet edecek şekilde geliştirilmiştir:

Çalışanlarımızın MAPFRE’ye bağlılıklarını, memnuniyetlerini ve kişisel ve profesyonel esenliklerini artırmak.
Çalışanlarımızın iş ortamı, şahsi ortamları ve aile çevresi arasında denge kurmasını kolaylaştırmak.
Yeteneğin bağlılığını geliştirmek ve yetenekleri cezbetmek.
Verimliliği teşvik etmek.
Tüm çalışanlarımız günlük faaliyetlerinde, MAPFRE’nin eşitlik politikalarını desteklemek, uygulamak ve bunlara bağlı kalmaktan sorumludur.

Engellilik Kurumsal Programı:

MAPFRE, dünya nüfusunun %15’inin engelli olduğu gerçeğinden hareketle, kurumsal sosyal sorumluluk gündeminin ilk sırasına Engellilik Programı'nı yerleştirmiştir.

Engellilik Kurumsal Programı ana hatlarıyla; engelliliğe hassas bir kurum kültürü yaratmayı, şirketimizde daha fazla engelli adaya çalışma fırsatı sunabilmek ve engellilik durumu söz konusu çalışanlarımızın işe adaptasyonunu desteklemeyi, yaşam kalitesini arttırmayı ve bulunduğumuz faaliyet alanında engellilere özel çalışmalar yapmayı hedefler.
MAPFRE Grup Performans Değerlendirme Sistemi (PDS), bir stratejik yönetim ve kişisel gelişim aracı olarak, tüm MAPFRE Grup çalışanları tarafından üstlenilen görevlerin, stratejik plan ve kurumsal hedeflerimizle uyumlu olarak düzenlenmesini ve çalışanların profesyonel olarak ilerleyebilmeleri için onlara kılavuzluk etmeyi amaçlar.

Bu anlamda MAPFRE Grup Performans Değerlendirme Sistemi; Yöneticilerin çalışanlarına talimat vermesi ve bunun gerçekleşmesini denetlemesi şeklindeki klasik yönetim yaklaşımlarından uzaklaşarak; çalışanı işinde ilerletmek, hedeflerini başarması için yönetmek/yönlendirmek ve onlara liderlik etmeye odaklanır. İş hedeflerine paralel olarak, şirket değer ve yetkinliklerimizin sergilendiğinin izlendiği Global Performans Yönetim Sistemimiz,  başarılı bir performansın objektif tanımlarını ortaya koyarak, eşitlik ilkelerimizin hayata geçirilmesini destekler.

MAPFRE GRUP’ta yöneticilerimiz, yönetim becerilerinin yanı sıra sertifikalı birer “Performans Koçu”durlar. Çalışan ve yöneticilerimizin performans gelişimi, Kurum İçi Koçluk Sistemimiz aracılığıyla, geri bildirim ve karşılıklı iletişim temelinde teşvik edilir.


MAPFRE Grup Ailesinin her bir bireyinin potansiyelini en doğru şekilde değerlendirmek ve geliştirmek bizim için kritik önemdedir. Performans Değerlendirme Sistemimiz ile stratejilerimizin insan yönetimine yansıması ve uygulamaların sonuçlarının değerlendirilmesi için bütünü analiz etmeyi ve geliştirmeyi hedefleriz.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3600TL olsa da satış müdürü maaşları  13800TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3600TL-8500TL, insan kaynakları maaşları 3600TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3900TL-10600TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 3000TL-9700TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 8500TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4800 TL dir. Mühendis maaşları 4800TL den başlayıp 15500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3100-12800 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2500 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2250TL ile 9000 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme