Mahalli İdareler Kontrolörlüğü Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Mahalli İdareler Kontrolörlüğü Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Mahalli İdareler Kontrolörlüğü Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
İçişleri Bakanlığı,  merkez teşkilatında görev yapmak üzere Mahalli İdareler Kontrolörü olarak yetiştirilmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörü istihdam etmektedir.

Mahalli İdareler Kontrolörlüğü
Mahalli İdareler Kontrolörleri; mahalli idareler ile bunlara bağlı özel kanunla veya Belediye Kanununa göre kurulmuş katma bütçeli işletme ve idarelerle, döner sermayeli kuruluşların ve bunların kurdukları veya katıldıkları birliklerin yıllık normal teftişler ile iş, işlem ve personel hakkında araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak (Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfından olanların başkanı bulundukları mahalli idarelerin tarh, tahakkuk ve tahsilat dışındaki iş ve işlemleri kontrolörlerin görev alanı dışındadır)  gibi görevleri yerine getiriler.
Eğitim dalları
Stajyer Kontrolörlüğe; en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının birinden mezun olanlar alınabilmektedir.
Kontrolörlüğe giriş
Kontrolörlüğe, mahalli idareler stajyer kontrolörü olarak girilir. Stajyer kontrolörlüğüne atanabilmek için giriş sınavını kazanmak şarttır.
Mahalli idareler stajyer kontrolörlüğü giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumlarına göre İçişleri Bakanlığı tarafından uygun görülecek zamanlarda, KPSS’ye girmiş adayların katılacağı, yazılı ve sözlü sınav şeklinde ya da sadece sözlü sınav şeklinde yapılır.
Giriş sınavını kazananlar başarı olanlar, duyurulan boş kadro sayısına göre başarı sırası esas alınarak Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörü olarak atanırlar.
Stajyerlikte yetiştirilme
Stajyer Kontrolörlüğe atananlar üç yıl süre ile mülkiye müfettişleri, başkontrolör ve kontrolörlerin refakatinde stajyerlik süresi geçirirler
Bir yıllık stajyerlik dönemini başarı ile tamamlayan stajyer kontrolöre, yanında çalıştıkları mülkiye müfettişi ve kontrolörlerin görüşleri de alınarak tek başına teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yetkisi verilebilir.
Yeterlik sınavı
Stajyer kontrolörler üçüncü yılın sonunda mesleki konularda sözlü olarak bir yeterlik sınavına tabi tutulurlar.
Yeterlik sınavı sonucunda başarılı bulunanlar, Mahalli İdareler Kontrolörü kadrolarına atanırlar.
Kontrolörlüğe atanmadan önce meslekten çıkarılma
Stajyer kontrolörlerden, mesleğin gerektirdiği karakter ve nitelikler ile bağdaşmayacak durum ve davranışları tespit edilenler, yeterlik sınavı beklenmeksizin İçişleri Bakanlığı merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uygun bir göreve atanırlar.
Stajyerlik süresi sonunda yapılan yeterlik sınavlarında başarı gösteremeyen veya haklı bir sebebe dayanmaksızın bu sınava girmeyen stajyer kontrolörler, İçişleri Bakanlığı merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uygun bir göreve atanırlar.