MADEN SEKTÖRÜ MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

MADEN SEKTÖRÜ MAAŞLARI

MADEN SEKTÖRÜ MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:Yeraltı zenginliklerini gözleri ile gören ve onları çıkaran madenciler yerin binlerce alt altına inerek çalışmalarını yapmaktadır. Maden ocaklarında çalışmalarını sürdürerek işlerini meslek haline getiren madenciler yaptıkları işin hakkını alarak aylık olarak ücretlerini almaktadır. Riskli bir meslek olan madencilik gelişmiş ülkelerde ücretleri fazla olurken gelişmekte olan ülkeler de kısmen bu fiyat düşüş göstermektedir.
Yeraltından çıkarılan madenlerin işlenmesi için farklı bir alana götürülürken genellikle taş ocaklarında çıkarılan kömürler kazıyarak ve ayıklayarak çıkarılması sağlanır. Emek gerektiren bu işte zorluklar oldukça fazladır. Tehlikesi bir o kadar fazla olurken bireyler gelirlerini elde etmek için çalışmak zorunda olduklarını bildiklerinden dolayı bu işi yapmak zorundadır. Çalışma ortamda her an olabilecek olan göçükler çalışanlara zor anlar yaşatabilir. İş güvenliğinizi sağlayarak kendinizi korumak için gerekli olan araçları kullanmanız kesinlikle gerekmektedir. Can güvenliğinizi sağlamak için gereken ne varsa yapılmalı işinize kontrollü bir şekilde başlamanız sağlanmalıdır. Mineralleri ayıklayarak çıkarmak ve madenleri kazıyarak işlenebilir halde çıkabilirsiniz. Delikler açılarak bilinçli bir halde patlatılması sağlanır. Çıkan madenler ocağa yollanarak işletme aşamasına geçilir. Vagonlara yerleştirilen madenler raylarla sürülmesi sağlanır. Çıkarılan madenler türlerine göre ayrıştırılarak farklı bölmeler oluşturulur. Sıkı çalışmanın ardındanmadenci maaşları çalıştıkları saat aralıklarına göre farklılık göstermektedir. Yaklaşık olarak 2000 ila 2500 arasında maaş alacakları gündeme gelmektedir.
Can güvenliğinizi sağlayarak çalışma hayatınızı oluşturarak işinizi kontrollü bir şekilde yaparak gelirinizi elde edeceksiniz. Madenleri aksatmadan çıkararak işinizi kolaylaştıracak olumsuz durumlara karşı temkinli davranacaksınız. Yaşam standartlarına uyum sağlamak için çalışmalarınızı bırakmayacak kendinizi geliştirerek elinizi hızlandıracaksınız. Oldukça zorlu olan görevlere zamanla alışarak madenleri ve mineralleri çıkarmayı başaracaksınız. Unutmayın ki can güvenliğinizi oluşturmadan asla madene iniş yapmayın.
Ġnsan ve toplum hayatında vazgeçilmez bir yer tutan “Madencilik” sektörü, tarih boyunca geliĢmiĢ
ülkelerin sahip oldukları teknoloji ve refah düzeyine ulaĢmalarında en etkin rol oynayan
faktörlerden biri olmuĢtur. Madencilik, özellikle tarım ile birlikte toplumların hammadde
ihtiyaçlarını sağlayan iki temel üretim alanından birisi konumundadır.
Doğal kaynaklarını etkin bir biçimde kullanan geliĢmiĢ ülkeler, var olan ekonomik güçlerini büyük
anlamda buna borçludur. Sektör, gerek ekonomiye doğrudan yaptığı katkılar, gerekse ekonominin
diğer alanlarına, özellikle imalat sektörüne sağladığı girdiler nedeniyle özel bir öneme sahiptir.
Sektörler arasında en yüksek katma değer ve istihdam yaratma kapasitesine sahip olan madencilik
sektörü, daha çok kırsal alanlara yakın yerlerde gerçekleĢtirildiği için kente olan göçü önlemekte ve
bölgesel kalkınmayı da hızlandırmaktadır. Bu nedenle gerek ekonomik gerekse sosyal kalkınma
politikalarının oluĢturulmasında, sektöre özel bir önem verilmesi gerektiği açıktır. Doğru plan ve
politikaların takip edilmesi sonucunda sektörün üretim, istihdam vb. ekonomik göstergelere önemli
katkılar sağlayacağının ve ülke imalat sanayi için itici bir güç olacağının göz ardı edilmemesi
gerekmektedir.
Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde Ernst & Young Türkiye olarak bu çalıĢmadaki
amacımız, dünya ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olan madencilik sektörü hakkında kısa
bir bilgi vermek ve sektörün dünya ekonomisindeki yerini global ve lokal düzeyde genel okuyucu
kitlesiyle paylaĢmaktır.
Sektöre iliĢkin uygulamalar itibarıyla tereddüt edilen hususlar hakkında danıĢmanlık ihtiyacınızın
bulunması halinde, sektör uzmanlarımız sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.

ÇalıĢmamızın konuyla ilgilenenlere yararlı olmasını dileriz.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3100TL olsa da satış müdürü maaşları  11600TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3100TL-8800TL, insan kaynakları maaşları 3600TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3020TL-10600TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2100TL-9100TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 6500TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4000 TL dir. Mühendis maaşları 4000TL den başlayıp 14500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3200-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2200 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2150TL ile 9300 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme