Maarif Müfettişligi ve Maarif Müfettiş Yardımcılığı Maaş - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Maarif Müfettişligi ve Maarif Müfettiş Yardımcılığı Maaş

Maarif Müfettişligi ve Maarif Müfettiş Yardımcılığı Maaş:
Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarında görev yapacak olanların (önceki görevleri nedeniyle daha yüksek ücret almaya devam edenler hariç) aylık net ücretleri, 2017 yılında;
-9 uncu derecenin 1 inci kademesinden göreve başlayan Maarif Müfettiş Yardımcısı için 2.839.-TL,
-1 inci derecenin 4 üncü kademesinde bulunan ve 25 yıl hizmeti bulunan Maarif Müfettişi için 3.564.-TL
olacaktır.

1 inci derece Maarif Müfettişi unvanlı kadro için 3600 ek gösterge belirlenmiştir.
Yukarıda belirtilen maaş tutarları hesaplanırken; bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre hesaplama yapılmış, Gelir Vergisi oranı %15 uygulanmış ve yabancı dil tazminatı dahil edilmemiştir.