LEGRAND MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

LEGRAND MAAŞLARI

LEGRAND MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Merkezi Fransa’da bulunan Legrand, bina, elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sistemler konusunda uzmandır. 180 ülkeyi kapsayan ticari faaliyetleri, 35 binden fazla çalışanı ve 215 binin üzerinde farklı ürün referansına sahip Legrand Grup’un konutlar, ticari ve endüstriyel yapılar için komple sistem çözümleri bulunmaktadır. Konutlar, ticari ve endüstriyel yapılar için trafo, şalt ürünleri, dağıtım panoları, kablo taşıma sistemlerinden, anahtar priz, ev otomasyon sistemleri, acil durum aydınlatma ürünleri, yapısal kablolama, hemşire çağrı sistemleri ve aydınlatma kontrol sistemlerine kadar uçtan uca komple sistemler sunmaktadır.

"FARKLILIĞIMIZI VE GÜVENİLİRLİĞİMİZİ YARATAN EN ÖNEMLİ UNSUR ÇALIŞANIMIZDIR!"
30.000 dünya çalışanı ile küresel LEGRAND ailesinin parçası olmanın onurunu taşıyan firmamız, takımdaşlık bilincinde kurumsal başarıya odaklanmış, bütünleştirebilen, kişisel kalitesini şirketin geleceği ile bütünleştirmiş, sayıları 500'e yaklaşan çalışana sahiptir. Çalışan memnuniyetine verdiğimiz önemin göstergeleri; eğitim, performans değerlendirme, verimlilik odaklı ödüllendirme, sürekli gelişim fırsatları yaratabilme gibi her türlü aracı kullanarak insan kaynaklarının çağdaş en iyi uygulamalarına örnek olabilme gayretimizle tanımlanabilir. Müşterimizin evinde, ofisinde veya fabrikasında güvenle kullandığı LEGRAND markalı her elektrik malzemesinin yön verdiği elektrik enerjisinin girdiği mekanda, aslında çalışanımızın alın terinin ve beyin gücünün yarattığı potansiyel enerjinin yansımaları olduğunu düşünüyoruz.
Sektörel ortalamayı ve TEFE/TÜFE koşullarını değerlendiren şirketimiz, bu çerçevede çalışanını enflasyon karşısında mağdur duruma düşürmeyen ve iş pazarının sektörel ortalamalarının üzerinde bir Ücret Yönetim Sistemini uyugulamaktadır. Performans Değerlendirme Sistemimizin uzantısında yıllık bazda performans artışları ayrıca belirlenmektedir. Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Yakacak Yardımı, İzin Harçlığı, Bayram Harçlığı, Evlilik/Doğum/Askerlik/Ölüm/Çocuk Yardımı ile öğrenim durumlarına bağlı olarak Tahsil Yardımı yapılmaktadır.
SEÇME YERLEŞTİRME VE İŞE ALIM SÜRECİ          
SEÇME YERLEŞTİRME VE İŞE ALIM SÜRECİ
Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan insan gücü ihtiyacımızı, değişik kaynaklardan temin edilen ve kurum kültürümüz ile ihtiyaç duyulan iş pozisyonunun gerektirdiği uygun yeterliliklere sahip adaylar arasından "DOĞRU İŞE, DOĞRU İNSAN" ilkesi çerçevesinde en kısa sürede ve belli bir analiz metodolojisi ile karşılamaktayız. İhtiyaç duyulan iş pozisyonu için, iç potansiyel ve aday bilgi bankamızdaki mevcut adaylar arasından uygun yeterliliklere sahip adaylar bulunamaz ise; şirketimizin internet siteleri ve gerekirse gazete ilanları ile ihtiyaç duyulan pozisyon için arayışımızı duyurulmaktadır. Açık iş pozisyonu için beklenen kilit yetkinlikleri değerlendirilen adaylardan ihtiyaçlar ile eşleştirilebilenler arasından mülakatlar sonucunda seçim yapılmaktadır. İşe alınan elemanlara Oryantasyon Eğitim Programı uygulanır.
EĞİTİM
Çalışanlarımızın yetkinliklerinin şirket hedefleri ve iş pozisyonlarının ortaya çıkardığı ihtiyaçlar çerçevesinde, eğitim ihtiyaçları belirlenir, analiz edilir ve yıllık bazda Stratejik Eğitim Planı yapılır. Hedef; çalışanlarımıza şirket hedefleri paralelinde ihtiyaç duydukları kişisel gelişim fırsatları yaratmak, onların içlerindeki en iyiyi ortaya çıkartmak, bireysel ve şirket hedeflerini aynı noktada bütünleştirmek, müşteri beklentilerini en üst düzeyde cevaplandırabilecek potansiyel ve dinamik iş gücümüzü hep daha iyiye taşıyabilmektir. Yıllık eğitimler iç ve dış kaynaklı olarak gerçekleştirilir, sonuçları analiz edilir ve değerlendirilir. Eğitim sonuçlarının iş süreçlerine yansımaları, ölçme ve değerlendirme yoluyla geliştirilir.
PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve KARİYER
Şirket hedefleri ile çalışanlarımızın bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlamayı amaçlayan sistematik bir süreçtir. Çalışanlarımızın şu anda yapmakta oldukları işi daha iyi yapabilmeleri için mevcut yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve ileride üstlenecekleri pozisyonlar için gerekli yetkinliklerin kazandırılması amacıyla kullanılır. Sistemin üç temel bacağı vardır: Hedeflerle Yönetim, Çalışanın Gelişimi ve Yetkinlik Bazlı Değerlendirme. Amir-Çalışan sistematik performans görüşmelerine dayanan uygulamada, bireylerin ve süreçlerin sürekli iyileştirme temel prensibi içinde gelişimi esas alınır. Tüm LEGRAND çalışanlarının sistematik bir süreç çerçevesinde küresel kariyer fırsatları yakalayabilme şansı mevcuttur.
Bu konuda küresel olarak işletilen TALENTIS sistemi üzerinden tüm yetenekler değerlendirilebilinir.
Süreçlerin iyi planlanması, sürekli iyileştirilmesi, etkin şekilde desteklenmesi ve sonuçlarının takip edilmesi (işe alım, eğitim, ücretlendirme & yan haklar, performans ve diğer ana İK süreçleri)

Çalışanların Şirketi sahiplenmeleri ve performansa etkin katılımlarını pekiştirecek politika ve süreçlerin geliştirilmesi, işyerinde memnuniyetin izlenmesi ve iyileştirmelerde sürekliliğinin sağlanması

İşletmede endüstriyel ilişkiler ile idari işlerin adil, verimli ve çalışan memnuniyetini destekleyecek şekilde yürütülmesi

İletişim ve Sosyal Bütünleşme:

Mesajların etkin ve anlaşılır bir şekilde çalışanlarla paylaşılması

Legrand Gruba aidiyet/bağlılık duygusunun sürekli desteklenmesi

İnsan Kaynakları Vizyonumuz :

Türk iş piyasasında ve Global Legrand ekibinde , İş kültürü ve iş sonuçlarına etkisi örnek gösterilen; sürdürülebilir insan gücüne temel ve destek olmaktır.

İnsan Kaynakları Misyonumuz :

Basit, kültür ve ahlaki ilkelere uygun sistemler geliştirerek, açık, adil, ödüllendirici ve sürekli gelişen iş ortamlarında, etkin ve adanmış çalışan katkısıyla Şirket başarısını sürekli kılmaktır.

Legrand Grup’un değerleri çerçevesinde; kaynaklarımızın etkin kullanımını sağlamak, etik davranmak, müşterimize odaklı olmak, yenilikçiliği her çabamızda gözetmek çalışmamızda bize yol gösteren ilkelerdir.

Ekibimize katılacak olan tüm yeni mezunlar veya profesyonellerden de bizimle ortak değerlere sahip olmalarını bekleriz. Bunun için her başvuruyu titizlikle değerlendirir en doğru kişileri ekibimize dâhil ederiz.


Satış maaşları yeni çalışanlar için 3400TL olsa da satış müdürü maaşları  13200TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3100TL-8900TL, insan kaynakları maaşları 3150TL-9650TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3400TL-10800TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 3200TL-9400TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 8400TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4200 TL dir. Mühendis maaşları 4400TL den başlayıp 15400TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3200-12900 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2200 ile 8300 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2350TL ile 9900 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme