KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MAAŞLARI

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir.


Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Esaslar ile ek ve değişiklikler çerçevesinde istihdam edilmek üzere, Kütüphaneci (200), Arkeolog (100), Müze Araştırmacısı (100), pozisyonlarında KPSS (B) grubu KPSS P3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınav ile toplam (400) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARININ YER VE ADETLERİ
KÜTÜPHANECİ (200): Adana (3), Adıyaman (4), Afyonkarahisar (4), Ağrı (1), Aksaray (2), Amasya (3), Ankara (6), Antalya (4), Ardahan (1), Artvin (2), Aydın (3), Balıkesir (3), Bartın (2), Batman (2), Bayburt (2), Bilecik (2), Bingöl (1), Bitlis (2), Bolu (2), Burdur (2), Bursa (3), Çanakkale (3), Çankırı (2), Çorum (3), Denizli (3), Diyarbakır (3), Düzce (1), Edirne (2), Elazığ (2), Erzincan (2), Erzurum(3), Eskişehir (3), Gaziantep(3), Giresun (1), Gümüşhane (1), Hakkari (1), Hatay (3), Iğdır (1), Isparta (3), İstanbul (7), İzmir (6), Kahramanmaraş (5), Karabük (1), Karaman (2), Kars (1), Kastamonu (2), Kayseri (3), Kırıkkale (2), Kırklareli (3), Kırşehir(2), Kilis (1), Kocaeli (2), Konya (6), Kütahya (3), Malatya (3), Manisa (2), Mardin (2), Mersin (3), Muğla (2), Muş (1), Nevşehir (3), Niğde (2), Ordu (3), Osmaniye (1), Rize (2), Sakarya (3), Samsun (2), Siirt (2), Sinop (2), Sivas (4), Şanlıurfa (2), Şırnak (2), Tekirdağ (2), Tunceli (1), Tokat (1), Trabzon (3), Uşak (2), Van (3), Yalova (1), Yozgat (3), Zonguldak (3).
ARKEOLOG (100) : Adana (2),Adıyaman (1), Aksaray (2), Antalya (5), Aydın (4), Balıkesir (2), Bartın (2), Batman (1), Bayburt (2), Bitlis (2), Bolu (1), Bursa (4), Çanakkale (2), Çankırı (1), Çorum (2), Denizli (1), Diyarbakır (1), Edirne (2),Erzurum (1), Gaziantep (4), Giresun (1), Gümüşhane (2), Hatay (2), İstanbul (10), İzmir (4), Kahramanmaraş (1), Karaman (1), Kars (4), Kastamonu (2), Kayseri (2), Kırşehir (1), Kilis (2), Kocaeli (1), Kütahya (4), Manisa (2), Muğla (2), Nevşehir (4), Rize (2), Sinop (1), Sivas (2), Şanlıurfa (3), Uşak (1), Van (2), Zonguldak (2).
MÜZE ARAŞTIRMACISI (100):
Sanat Tarihçisi (72): Adana (2), Adıyaman (1), Aksaray (3), Amasya (1), Antalya (2), Aydın (1), Balıkesir (2), Bartın (1), Batman (1), Bayburt (1), Bilecik (1), Bitlis (1), Bolu (1), Bursa (4), Çanakkale (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Elazığ (1), Erzincan (1), Erzurum (1), Giresun (1), Gümüşhane (1), Hatay (2), İstanbul (13), İzmir (2), Kahramanmaraş (1), Karabük (1), Kars (2), Kırklareli (1), Kırşehir (1), Kilis (1), Manisa (1), Mersin (1), Nevşehir (3), Osmaniye (1), Rize (2), Samsun (1), Sinop (1), Sivas (1), Şanlıurfa (3), Trabzon (1), Van (1), Zonguldak (1).       
Hititolog (6): Çorum (1),Gaziantep (1), İstanbul (2), Kayseri (1), Sivas (1).
Antropolog (2): Çankırı (1), Muğla (1).
Sümerolog (3): İstanbul (2), Kayseri (1).
Etnolog (8): Adana (1),Antalya (1),Balıkesir (1), Edirne (1), İstanbul (1), İzmir (1), Manisa (1), Rize (1).
Tarih (6): Bilecik (1), Çanakkale (1), İstanbul (4).
Filolog (Arap Dili ve Edebiyatı) (3): İstanbul (3).
1-GENEL ŞARTLAR:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7 nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak


“Madde 48 –
            Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
            A) Genel şartlar:
            1. ……..
            2. ……..
            3. ……..
            4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
            5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
            6. Askerlik durumu itibariyle;
            a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
            b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
            c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
        7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.”

b) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan, başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresini kaybetmemiş, Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) B Grubu (KPSSP3) puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sözleşmeli pozisyon unvanları, müze araştırmacısı pozisyon unvanı için ayrıca bölümler itibariyle, sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek.
2-SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
A- Kütüphaneci:
— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik ve dokümantasyon ve enformasyon veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,
B- Arkeolog:
— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,
— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
C-Müze Araştırmacısı:
— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren;
Sanat Tarihi: Sanat Tarihi programından,
Antropolog: Antropoloji programından,
Hititolog: Hititoloji programından,
Etnolog: Etnoloji, Türk Halk Bilimi, Türk Halkbilimi, Halk Bilimi veya Halkbilimi programlarından birinden,
Tarih: Tarih programından,
Sümerolog: Sümeroloji programından,
Filolog (Arap Dili ve Edebiyatı): Arap Dili ve Edebiyatı programından,
veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,
— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.3- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Başvurular elektronik ortamda 13/07/2016-28/07/2016 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar http://www.kulturturizm.gov.tr  sitemizin ana sayfasında bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linkten başvurularını gerçekleştirecektir. Adayların gerekli işlemleri yapmadan önce, sorunla karşılaşmamaları açısından aynı sayfada yayınlanan Sınav Başvuru Kılavuzunu incelemeleri önemle rica olunur.
Sınav başvuruları Sınav Başvuru Sisteminin 13/07/2016 tarihinde açılmasıyla başlayacak ve 28/07/2016 tarihi saat 17:30’da kapanacaktır. Bu tarihten sonra sistem kesinlikle açılmayacak ve elektronik ortamda yapılmayan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
Elektronik ortamda başvuru yapan adayların, “Sınav Başvuru Sistemi” aracılığıyla alınan 657-4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formunun ıslak imzalı çıktısı ile sisteme yüklenen eklerin (diploma, adli sicil belgesi vs.) birer çıktısını alarak “Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 100.Yıl-ANKARA” adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına 08/08/2016 tarihi mesai saati bitimine kadar elden veya posta yolu ile teslim etmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Form ve eklerinin belirtilen tarihe kadar verilmemesi ya da gönderilmemesi halinde başvuru yapılmamış kabul edilecektir. Ayrıca, eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.
Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar, KPSS (B) grubu KPSS P3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere bir sıralamaya tabi tutulur. Atama yapılacak pozisyon sayısının üç katını geçmemek üzere, ilanda pozisyon unvanları itibariyle belirtilen sayıda aday belirlenir ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. KPSS (B) puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılmayacaktır.
4- ELEKTRONİK BAŞVURU SONRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
a) Başvuru formu çıktısı
b) Yükseköğrenim diploması/çıkış belgesi örneği.
c) Nüfus cüzdanının fotokopisi,
ç) Başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi sona ermemiş KPSSP3 sonuç belgesinin çıktısı,
d) 13/07/2016 tarihi ve sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (Asıl). (e-devlet ile alınabilir)
5- SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ:
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar,
a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi,
b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.
 Giriş sınavı başarı notu eşit olan adaylardan KPSSP(3) puan türü yüksek olan adaya öncelik tanınır.


6- DİĞER HUSUSLAR:
Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, kurumlar arasında yer değişikliği yapılamaz. Sözleşmeli personelin Kurum içi yer değişikliği ise anılan Esasların ek 3 üncü maddesinde belirtilen hallerde gerçekleştirilebilir.
Arkeolog ve Müze Araştırmacısı unvanından başvuracaklarda aranan “Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak” şartı hususunda, ilgililerin yazılı beyanları dikkate alınacaktır.
Yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, yukarıdaki şekilde kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
7- SINAV YERİ VE TARİHİ:
Sözlü Sınav: Sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.kulturturizm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

8- YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Başarılı olan adayların listesi www.kulturturizm.gov.trinternet adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki, Bakanlığımız resmi internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Personel Dairesi Başkanlığının belirtilen adresine elden teslim edeceklerdir.
Başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atanma onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak zorundadırlar.
İlan olunur. 13/07/2016


ADAYLARIN DİKKATİNE

2014 yılı KPSS puan esasına göre alınacak adayların ÖSYM nin 2016 yılı sınav sonucunun 14/07/2016 tarihinde ilan edeceği saate kadar elektronik ortamda müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra müracaatları geçersiz sayılacaktır.
Önemle duyurulur.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan 2.600 kadrolu işçinin maaşları ödenmediği ortaya çıktı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin çeşitli illerindeki çalışanları, maaşlarını çekmek için bankaya gittiklerinde hesaplarda yalnız maaşların yarısını yattığını gördü.

Nedeni sorulduğunda maaşların kalan bölümünün daha sonra ödeneceği bilgisi verildi. Sözcü Gazetesi’ndeki  Ceyhun Özgönül imzayı haberde şöyle deniyor:

Bakanlığın Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan kadrolu işçi statüsündeki personeli, her maaş günü olduğu gibi, perşembe gecesi 24.00'te yatırılması gereken maaşlarını almak için cuma günü sabah bankaya ve ATMlere gittiklerinde gözlerine inanamadı. Maaş hesaplarındaki tutar eksikti. Maaşların ancak yansının hesaba yatırıldığım gören çalışanlar ne yapacağım şaşırdı. Ortalama 2 bin 500 TL civarındaki maaşlarının yansırım hesaba yatırıldığını gören işçilerden bazıları durumu; çalıştıktan ilin Kültür ve Turizm müdürlüklerine ileterek, bazıları da bağlı bulundukları Öz İplik İş Sendikası yetkililerine haber vererek çözüm aramaya çalıştı. İşçiler başvurdukları yetkililerin kendilerine maaşların geri kalanının da gün içinde yatacağı bilgisini verdiklerini, ancak bunun gerçekleşmediğini kaydetti. Maaşları Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü'nce ödenmekte olan işçiler endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

Öte yandan bakanlığa bağlı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü'nün ise ödenmeyen maaşları tamamlamak için arayışa girdiği ve para bulunduğu takdirde işçilerin kalan maaşlarım yatıracağı öğrenildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez teşkilatında görev yapmak üzere "Kültür ve Turizm Uzmanı” olarak yetiştirilmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından yarışma sınavı ile “Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı" istihdam etmektedir.Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Kültür ve Turizm Uzmanlığı

Kültür ve Turizm Uzmanları, mevzuat ile Bakanlığa verilmiş olan görevleri yürütmek ve Bakanlıkça yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmak;  Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmek; Bakanlığın görev alanına giren mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve tekliflerini bildirmek gibi görevleri yürütmek üzere istihdam edilirler.

Uzman Yardımcılarının eğitim dalları

Uzman Yardımcılığına, Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre, sınav duyurusunda belirtilecek;

-En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ve benzeri fakültelerden,

-Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan

veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olanlar alınabilmektedir.

Ücretleri

2017 yılının ilk altı ayında, bekar ve çocuksuz bir "Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı", 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde aylık net 4.086 TL maaş alabiliyor. Bu maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Mesleğe alınmaları

Uzman yardımcıları, mesleğe Yarışma Sınavı ile alınmaktadır.

Yarışma Sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülen zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılmaktadır.

KPSS’den, Yarışma Sınavı duyurusunda belirtilecek puan türlerine göre asgari puanı almış olanların başvurabileceği Yarışma Sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılabilir.

Uzman yardımcılığına atanma

Yarışma Sınavını asıl olarak kazananlar, istenecek belgeleri belirtilecek süre içerisinde Bakanlığa iletmeleri halinde, Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar.

Yarışma Sınavında başarılı olup bildirimde belirtilen sürede gerekli başvuruyu yapmayanlardan, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan veya göreve başlamayanlardan boşalan/atama yapılamayan kadroya, yeni bir sınav yapılıncaya kadar veya yeni bir sınav yapılmaması halinde en geç iki yıl içinde yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

Uzman Yardımcılığı

Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Uzman yardımcıları, bu süre eğitim ve staja tabi tutulurlar.

Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja tabi tutulurlar. Ayrıca, hazırlanan çalışma ve yetiştirme planı çerçevesinde yetiştirilmeleri sağlanır.

Tez hazırlama

Uzman yardımcıları; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dahil Kurumda iki yıllık fiili hizmet süresini tamamlamalarını izleyen bir ay içinde, tez seçimi için başvuruda bulunurlar.

Tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, hazırladıkları tezi teslim ederler.

Tezde İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birinden hazırlanacak ve iki sayfayı geçmeyecek özet bölümünün de bulunması şartı da aranır.

Uzman yardımcısı, Yeterlik Sınavı Komisyonu önünde tezini sözlü olarak savunur ve tez konusu ile ilgili soruları cevaplandırır.

Tezi yetersiz bulunan uzman yardımcılarına, yeni bir tez hazırlamaları veya aynı tezi düzelterek sunmaları için altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

Yeterlik sınavı

Uzmanlık tezi kabul edilen ve aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç en az üç yıl fiilen çalışan uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü şekilde yapılabileceği gibi sadece yazılı olarak da yapılabilir. Yeterlik sınavı yılda en fazla üç defa açılır.

Tezi yeterli bulunduğu hâlde sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzmanlığa atanma

Uzman yardımcısının uzman olarak atanmasında; yeterlik sınavında başarılı olmasının yanı sıra Uzman yardımcılığı dönemi içinde KPDS’den en az (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlilik sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içinde sahip olması şartları aranır.

Başarısızlık hali

Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları

Uzman yardımcıları;

-Görevlendirildikleri birimin işlerine katkıda bulunmaktan,

-Uzmanların araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları için gerekli ön hazırlıklar ile araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları yürütmekten,

-Meslekî bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olacak yayınları takip etmekten,

-Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılar ile inceleme ve denetleme programlarına katılmaktan,

-Amirleri veya uzman tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmekten,

görevli ve sorumludurlar.

Yurt dışında eğitim ve yurt dışına gönderilme

Uzmanlar ve uzman yardımcıları, Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak ve mesleki bilgilerini artırmak üzere, birim amirinin uygun görüşü alınarak, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, yurt dışına gönderilebilirler.

Uzmanların yurt dışına, eğitim veya inceleme ve araştırmalar yapmak ve mesleki bilgilerini artırmak üzere gönderilmelerinde uzmanlık kıdemi esas alınır.

Uzmanlığa yeniden atanma

Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Bakanlıktaki görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla, durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.


Müsteşar maaşları 9498 TL iken genel müdür maaşları 8335 TL olması beklenmektedir. Şube Müdürü 4369 TL alırken düz memur      maaşı 2683 TL dir. Hizmetlilerin başlangıç maaşı 2517 TL’dir. Yeni atanacak öğretmen maaşı 3363 TL olacaktır. Kaymakam maaşı 4596 TL alırken başkomiser maaşı 4366 TL olacaktır. Polis maaşı, 3818 TL, uzman doktor maaşı 5.093 TL, doktor          maaşı 4225 TL, hemşire maaşı 2916, mühendis maaşı 4460 TL, teknisyen maaşı, vaiz maaşı ve imam maaşı  3496 TL, hakim maaşı 4063 TL ve savcı maaşı 4257 TL olacaktır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme