KOÇTAŞ MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

KOÇTAŞ MAAŞLARI

KOÇTAŞ MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


İşe Alım

İşe alım sürecinde pozisyonun gerektirdiği bilgi, birikim ve yetkinliklere sahip adaylarda aradığımız en önemli özellik adayların Koçtaş’ın temel değerlerine uygunluğudur. Kendini ve çalıştığı kurumu ileriye taşıyacak, motivasyonu yüksek, nitelikli, yaratıcı ve dinamik takım oyuncularını Koçtaş ailesine katmak en büyük amacımızdır.

Koçtaş’ta işe alım süreci, mağazalar ve merkez olmak üzere iki ana koldan yürütülür. Merkez veya mağazalarımızın sene içerisindeki her türlü eleman ihtiyacı için Koçtaş İnsan Kaynakları, farklı kanallardan tanıtım yapar ve ilan verir. Adayların işe uygunluğunun değerlendirilmesinde birebir mülakatlarla birlikte pozisyonun niteliklerine uygun olarak genel yetenek testi, kişilik envanteri, İngilizce sınavı, vaka ve grup çalışmaları gibi değerlendirme araçları kullanılır.Nasıl Başvurabilirim?
Koçtaş’a mağazalarımızda form doldurarak, gazete ilanlarında belirtilen adreslere ulaşarak veya buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz.Koçtaş’ta Staj
Perakende sektöründe teorik bilgisini pratik yaparak desteklemek isteyen, staj zorunluluğu olan meslek lisesi, MYO ve üniversite öğrencilerine staj imkanı sunulmaktadır. Linke tıklayarak staj imkanlarını inceleyebilirsiniz.Ücret Yönetimi
Koçtaş, yapılan işin boyutunu dikkate alan, adil, performansı ayrıştıran ve rekabetçi bir ücret sistemi uygunlanmaktadır. Şirketin ücret politikasının ve piyasadaki konumunun belirlenmesinde Türkiye’de ve şirketin faaliyet gösterdiği alanda gerçekleştirilen detaylı ücret araştırmaları temel alınır.

Ücret artışları senede bir kere Ocak ayında gerçekleştirilir. Ücret artışı belirlenirken çalışanın performansı, pozisyonun büyüklüğü ve kişinin potansiyeli dikkate alınan kriterlerdendir. Böylece çalışanlar kendilerinden beklenen yüksek performans çıtasına yönlendirilirken, yüksek performanslı çalışanlar da ayrıştırılarak ödüllendirilir.
Prim Sistemi
Koçtaş prim sistemi, toplam ücret yönetimi kapsamında çalışanların değişken ücret sistemine ilişkin uygulamaların oluşturulması ve kuralların belirlenmesine ait süreç yönetimini temel alır.

Prim, organizasyonun veya çalışanların önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmasına bağlı olarak, toplam gelirlerinde farklılaşma yaratmak amacıyla yapılan ödemeleri ifade eder.

Çalışanın organizasyonda bulunduğu pozisyon ve kıdemine göre prim sistemi uygulanmaktadır. Hedefin ulaşıldığı seviyeye göre çalışanların beklenen performansı sağlaması durumunda prime hak kazanılır.Performans Yönetimi
Tüm çalışanlarımızın şirket hedefleri doğrultusunda en iyi şekilde yönlendirilmesi amacıyla hedef yayılım sistemi aracılığı ile bireysel iş hedefleri belirlenir. Bu sistem sayesinde Koçtaş’ın hedeflerinin doğru bir şekilde yayılması ve her çalışanın bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde kendisine düşen sorumluluğu alması sağlanır.

Bireysel performanslar sene sonunda yönetici ve çalışan arasında gerçekleşen görüşmelerde değerlendirilir. Bu görüşmelerde amaç;


Çalışanların yıl başında belirlenmiş olan hedeflere ne derece ulaştığının belirlenmesi,
Olumsuz yöndeki sapmaları iyileştirmek için yapılması gerekenlerin belirlenmesi,
Çalışanlara geribildirim verilmesinin sağlanmasıdır.

Bu görüşme ve değerlendirmeler doğrultusunda insan kaynakları planlamasına, ücretlendirme çalışmalarına ve çalışanların gelişim planlarına yön verilir.


Gelişim Planlama
Koçtaş, çalışanlarının işe ilişkin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlayacak eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek bu yönde gelişimlerini destekler.

Tüm çalışanların gelişim planları Koçtaş hedefleri, stratejileri, çalışan performansı ve işin gerekleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen ihtiyaç analizleri sonucunda planlanmakta ve sınıf eğitimleri, çalıştaylar, işbaşı eğitimleri, makaleler, videolar, koçluk, rehberlik gibi kaynaklar vasıtasıyla yıl içerisinde gerçekleştirilir.

Çalışanların gelişim planları, şirket ve çalışan ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, eğitim, gelişim ve paylaşım platformu olan KoçAkademi üzerinden yürütülmektedir.
Koçtaş İnsan Kaynakları; “en değerli sermayemiz insan gücümüzdür” anlayışıyla;

Hızlı büyümeye ve değişime uyum sağlayan
İşinde yenilikçi
Kendisini ve çevresini sürekli geliştiren
Hedeflerini gerçekleştirirken destek alacağı
Rekabet avantajı olarak gördüğü
Adayların şirket bünyesine alınmasını ve elde tutulmasını sağlayan tüm sistem ve süreçlerin şirket içinde hayata geçirilmesini, sürekliliğini ve sahiplenilmesini hedefler.
Koç Holding Emekli ve Yardım Vakfı Sandığı1967 yılında kurulan vakfın amacı, çalışanlarına “ek sosyal güvence ve yardım” sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda Koçtaş’da çalışmaya başlayan her aday Koç Emekli Vakfı üyesi olur.
Vakıf üyesi olanlar için (eş ve çocuk dahil olmak üzere) isteğe bağlı Koç Allianz sağlık sigortası,
Ölüm, hastalık sebebiyle çalışamama ve maluliyet hallerinde Risk Teminatı, Emeklilik veya üyeliğin sona ermesi halinde:
         a) Toptan ödeme,
         b) Emekli Aylığı ödemesi,


Mesken edinme ve belirli ihtiyaçların karşılanması için finansman desteği şeklindedir.

Üyeler vakfa dahil oldukları tarihten itibaren her ay ücretlerinden aşağıdaki ölçülerde kesenek primi öderler. Şirketler de üyeler adına aynı miktarda iştirak payı öderler. Keseneğe esas aylık ücretler üzerinden her ay; üyelerden % 6 kesenek payı, şirketlerden % 6 iştirak payı tahsil edilir.Kimler Üye Olabilir?


Full time kadroda çalışmaya başlayan, 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşın altındaki çalışanlar işe giriş tarihlerinden itibaren Vakf’a üye olmak zorundadırlar. 35 yaşını doldurmuş full time çalışanlar için vakıf üyeliği zorunlu değildir. Üyeliği zorunlu olmayan bu çalışanlar, işe giriş tarihlerinden itibaren, 6 ay içerisinde vakıf üyeliğini talep etmeleri halinde vakıf üyesi olabilirler. Part time ve sezonluk olarak çalışan personeller vakıf üyeliği kapsamında değildir.KoçAilem Programı


Koç Ailem Programı, "Koç Topluluğu Ailesinin üyesi olan Koç Çalışanları'nın, hayatının her evresinde yanında olup yaşam kalitelerini yükseltmeye katkıda bulunan fayda ve uygulamalar bütünüdür."

KoçAilem Programı ile Koç Topluluğu Çalışanları'na, Koç Topluluğu Şirketleri'nin ürün ve hizmetlerinden sağlanan özel avantajlar, düzenlenecek dönemsel kampanyalar ile de ekstra avantajlar sunulmaktadır.


Bu olanaklarla birlikte, Topluluk Çalışanı olmanın bilincini geliştirecek sosyal faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri KoçAilem Programı kapsamında çalışanlara sunulmaktadır.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3000TL olsa da satış müdürü maaşları  13000TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3500TL-8200TL, insan kaynakları maaşları 3200TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3400TL-10500TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2900TL-9900TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 7200TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4500 TL dir. Mühendis maaşları 4500TL den başlayıp 16500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3900-12400 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2000 ile 8500 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2000TL ile 9000 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme