KOÇAK FARMA MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

KOÇAK FARMA MAAŞLARI

KOÇAK FARMA MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Koçak Farma 1971 Yılında kurulmuştur. Beşeri ilaç ve ilaç etken maddesi üretmektedir.

2000 yılında İstanbul tesislerinden Çerkezköy Organize Sanayinde 140.000 m2 alan üzerine kurulu ve 100.000 m2 kapalı alana sahip Koçak Farma ilaç üretim tesislerine intikal etmiştir.

Türkiye’nin en büyük kapalı alana sahip ilaç üretim tesisi olan Koçak Farma bu sene 45. kuruluş yılını kutlamaktadır.

Koçak Farma Grubu; üretim satış ve idari bölümlerinde yaklaşık 1.200 kişi istihdam edilmektedir.

Koçak Farma İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin ilk 500 Büyük sanayi kuruluşu arasında 325. sırada yer almaktadır.

Koçak Farma Bilim, Sanayi ve Ticaret bakanlığı onaylı ‘AR-GE merkezi’ dir. 70 uzman ve bilim insanı araştırma yapmaktadır.

Koçak Farma ilaç üretim tesisleri Avrupa birliği GMP onaylı özel üretim alanlarına sahiptir.

Tıbbın birçok alanına yönelik ilaç üretiminin gerçekleştirildiği firmamız, özellikle kadın-doğum, üroloji, göğüs hastalıkları (tüberküloz), kardiyoloji, onkoloji ve genel sağlığın korunmasına yönelik ürünler üzerine yoğunlaşmıştır.

Koçak Farma bu özel üretim alanlarında tüm farmasötik formlarda üretim yapabilmektedir.

Koçak Farma biyobenzeri ürünler, kanser ürünleri, yumuşak kapsül ürünleri, steril kartuş ürünleri, liyofilize flakon ve ampul ürünleri, kullanıma hazır steril şırınga formundaki ürünleri Türkiye’de ilk kez üretilmiştir.

Koçak Farma, 40 yıldır Sağlık Bakanlığı'nın tüberküloz ilaç ihtiyacını tek başına karşılamaktadır.

Koçak Farma, Onkoloji alanında 76 ürün ruhsatına sahiptir ve bazı onkoloji hammaddelerini Türkiye’de üretmektedir.

Koçak Farma, Onkoloji alanında ülkemizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitesi ve ürün çeşitliğine sahiptir.

Onkoloji alanındaki geniş ürün portföyüyle dünyanın önde gelen firmalarından biridir.

Koçak Farma, 2011 yılında “Onkoloji ilaçları ve Hammaddelerinin üretimin” projesi ile altın havan eczacılık ödülünü almıştır.

Koçak Farma, 2012 yılında “Kanda pıhtılaşmayı önleyen enoksaparin sodyum etken maddesi ve bitmiş ürün üretimi” projesi ile TÜBİTAK 10.Teknoloji ödülleri büyük ölçekli firma süreç kategorisinde finalist olmuştur.

Koçak Farma, 2012 yılında “Kanda pıhtılaşmayı önleyen enoksaparin sodyum etken maddesi ve bitmiş ürün üretimi” projesi ile Altın Havan Eczacılık ödülünü almıştır.

Koçak Farma, 2013 yılında “Diyabet tedavisinde kullanılan biyobenzer ürün İnsülin’in etken madde ve bitiş ürün olarak üretimi” projesi ile Altın Havan Eczacılık ödülünü almıştır.

Koçak Farma, 2014 yılında “Diyabet tedavisinde kullanılan biyobenzer ürün İnsülin’in etken madde ve bitiş ürün olarak üretimi” projesi ile TÜBİTAK 11.teknoloji ödülleri büyük ölçekli firma süreç kategorisinde finalist olmuştur.

Koçak Farma üretim tesisleri, Avrupa birliği sağlık otoriterleri tarafından denetlenmiş Avrupa birliği GMP (iyi üretim uygulamaları) uygunluk sertifikası almıştır.

Koçak Farma, Avrupa birliği GMP onaylı tesislerinde ürettiği ürünlerini Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, gibi AB ülkeleri başta olmak üzere Güney Kore, Avustralya gibi uzak coğrafya ülkelerinde içine alan 40’tan fazla ülkeye ihraç etmektedir.

Avrupa birliği dışında Irak, İran, Libya, Ukrayna, Güney Afrika ülke otoriteleri tarafından da denetlenip onaylanan Koçak Farma, bu ülkelere de ihracat yapmaktadır.

Koçak Farma, çok uluslu jenerik firmaları için AR-GE çalışmaları yapmakta, Ruhsat dosyası hazırlamakta ve fason üretim yapmaktadır.

Koçak Farma, Alman TÜV RHEİNLAND firmasından ISO 9001 kalite yönetim sistem sertifikası, ISO 14001 Çevre yönetim sistem sertifikası, OHSAS 18001 iş ve sağlık koruma yönetim sistemi sertifikalarını almıştır.

Şirketimiz 2014 yılında Çerkezköy OSB’de Biyoteknolojik ilaç üretimi için 1.100.000.000 TL toplamında yatırım teşviki almştır.

Yatırım teşviki kapsamında Türkiye’nin ilk biyoteknolojik ilaç üretim tesisinin temeli 24 Eylül 2014 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Fikri IŞIK tarafından Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde atılmıştır. Bu proje kapsamında rekombinant DNA teknolojisi (klonlama) yönetimiyle analog insülinler, monoklonal antikorlar (Mab), bakteriyal, viral ve rekombinant aşılar ülkemizde üretilmektedir.

Koçak Farma'nın ürettiği tüm ürünleri GMP standartları ile tüketicilerimize emniyet ve güvenlik çerçevesinde sunmak ve daha da gelişebilmek için araştırmak ve üstün bir gayret ile çalışmak. Güçlü ve insancıl bir yönetim anlayışı bağlamında yükselmeyi hak eden herkese fırsat vermek ve çalışanlarımız arasındaki takım ruhunu sürekli geliştirmek. Kapımızı her zaman faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz kuruluşlara açık tutarak ticari ilişkilerimizi, saygı ve iş etiği kurallarını göz önüne alarak sürdürmek ve geliştirmek. Koçak Farma olarak sürekli ve istikrarlı bir şekilde büyümek ve güçlü bir mali yapı içinde, çalışanları ve firma imajı ile örnek bir kurum kimliğine sahip olmak.
İmalatın GMP kurallarına uygun olmasını sağlamak,

Yeni Teknolojiyi takip ederek Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

Müşteri istek ve ihtiyaçlarının karşılanması için gereken özeni göstererek nihai tüketiciye güvenle ulaşacak ürünleri üretmek,

Çalışanların kaliteye katkılarını ve kişisel gelişimlerini sağlamak için eğitimler planlamak, uygulamak ve böylece şirket içinde motivasyonu sürekli ve yüksek tutmak,

Ürün kalitesini arttırmak ve işçilik maliyetlerini düşürmek için, yeni makine yatırımı yapmak veya mevcut makinelerde gerekli iyileştirme imkanlarını araştırarak üretimde yeni teknolojilerin uygulamasını sağlamak,

Üretilecek ürün ve müşteri sayılarını, kapasiteyi maksimum seviyede kullanacak şekilde arttırmak.


Yasal sorumluluklarımızı yerine getirerek çevreyle uyumlu sürekli gelişimi sağlamak,

Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanımı ve atıkların azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

Çevre konusundaki bilgi ve bilinci arttırıcı eğitimler düzenlemek,

Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın çevre bilincinin oluşmasına yönelik çalışmalar yapmak,

Çevresel amaç ve hedeflerimizi belirlemek ve uygulamak.
Koçak Farma Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı bir Ar-Ge Merkezidir.

Ar-Ge merkezinde 70’ten fazla bilim insanı yeni ürünlerle ilgili araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Koçak Farma, Ar-Ge merkezinde Konvansiyonel Ürünler, Biyoteknolojik Ürünler (İnsülinler, Monoklonal Antikorlar) ve Aşılar (Bakteriyal ve Viral) ve Anti Serumlar üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

Ülkemizin ilk biyobenzer ürünü kullanıma hazır enjektör formundaki Enoksaparin Sodyum etken maddeli Oksapar Koçak Farma Ar-Ge merkezinde geliştirilmiş ve pazara sunulmuştur.

Ar-Ge merkezimizde Tübitak-Teydeb destekli birçok proje yürütülmektedir. Tamamlanan projeler hammadde ve bitmiş ürün olarak ülkemizde ilk defa üretilerek pazara verilmiştir.

Koçak Farma Ar-Ge merkezinde çok uluslu jenerik firmaları için Ar-Ge çalışmaları yapmakta, ruhsat dosyası hazırlamaktadır.

Ar-Ge merkezimizde geliştirilen ürünlerle ilgili Türkiye’de ve dünyada patent başvuruları yapılmış ve patent hakkı alınmıştır.

Koçak Farma Ar-Ge bölümü bünyesinde aşı çalışmaları için ülkemizde ilk defa bir ilaç firması bünyesinde BSL 3, BSL 2 Laboratuarları ve Deney Hayvanları Laboratuarları kurulmuştur.


Aşı Serum üretim çalışmaları için yine ülkemizde ilk defa bir ilaç firması bünyesinde At Çiftliği kurulmuştur. Koçak Farma bünyesindeki Biyoteknoloji Laboratuvarlarında biyoteknolojik ürünler için gerekli tüm karakterizasyon ve biyobenzerlik çalışmaları yapılabilmektedir.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3100TL olsa da satış müdürü maaşları  11600TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3100TL-8800TL, insan kaynakları maaşları 3600TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3020TL-10600TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2100TL-9100TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 6500TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4000 TL dir. Mühendis maaşları 4000TL den başlayıp 14500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3200-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2200 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2150TL ile 9300 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme