Kitap Pataloğu nedir,ne iş yapar,nasıl olunur ? - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Kitap Pataloğu nedir,ne iş yapar,nasıl olunur ?

Kitap Pataloğu nedir,ne iş yapar,nasıl olunur ?:
Kütüphane Ve Arşivlerde Muhafaza Edilen Ve Zamanla Çeşitli Sebeplerle Dağilmiş, Kirlenmiş, Yirtilmiş, Kirilmiş Olan Kiymetli Evrak, Kitap Ve Yazma Eserleri Orijinallerine Uygun Olarak Restorasyona Tabi Tutan Kişidir.

Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında yer alan “Kitap Patoloğu” unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurları, özlük haklarının aynı hizmet sınıfında görev yapan emsal personele göre düşük belirlendiğinden yakınıyor.

Kamu kurumlarının arşiv ve kütüphanelerinde bulunan ve zaman içerisinde çeşitli sebeplerle dağılmış, kirlenmiş, yırtılmış, kırılmış olan kıymetli evrak, kitap ve yazma eserlerin orijinallerine uygun olarak restorasyonu işini yapan Kitap Patoloğu unvanlı memurlar, TH Sınıfında yer almakla birlikte; ek gösterge, özel hizmet tazminatı ve ek ödemeleri belirlenirken bu hizmet sınıfı içerisinde unvan olarak sayılmamışlardır. Durumun böyle olması ise söz konusu personelin, mesleki lisans mezunu olup TH Sınıfında en düşük ücreti alanlardan olması sonucunu doğurmaktadır.

Söz konusu personelin özlük haklarının iyileştirilmesi için kanun ya da Bakanlar Kurulu Kararı düzenleme yapılmadığından, toplu sözleşmelere konulan hükümler yoluyla Kitap Patoloğu kadrosunda görev yapan memurlar hakkında özel hizmet tazminatı ve yan ödemeler bakımından “mesleki teknik öğrenim görmüş diğer personel” hakkında geçerli olan belirlemelerin uygulanması sağlanabilmektedir.

Öte yandan, Kitap Patoloğu kadro unvanında görev yapanlar, TH Sınıfı kapsamında yer almakla birlikte, bu hizmet sınıfında görev yapan teknik bilimler lisansiyeri diğer Devlet memurlarına tanınan “ilave 1 derece alarak memuriyete başlama” imkanından da yararlanamamaktadırlar.