KİMYA SEKTÖRÜ MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

KİMYA SEKTÖRÜ MAAŞLARI

KİMYA SEKTÖRÜ MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:
Kimya sektörü ürünleri oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektör; mineral yakıtlar/yağlar (27 GTİP’li), inorganik kimyasallar (28 GTİP’li), organik Kimyasallar (29 GTİP’li), eczacılık (30 GTİP’li), gübre (31 GTİP’li), boya, macun, vernik (32 GTİP’li), parfümeri ve kozmetik (33 GTİP’li), sabun (34 GTİP’li), albüminoid madde (35 GTİP’li), barut,patlayıcı madde (36 GTİP’li), fotoğrafçılık, sinemacılık eşyası (37 GTİP’li), muhtelif kimyasallar (38 GTİP’li), plastik ve plastikten mamul eşya (39 GTİP’li) ve kauçuk ve kauçuktan eşya (40 GTİP’li) ürünlerini kapsamaktadır. Kimya sanayi, pek çok sektöre ara mal ve hammadde temin eden bir sanayi dalı olarak, gerek üretim gerekse de dış ticarette önemli bir role sahiptir. Kimya sektöründen ham madde kullanılmaksızın üretilen çok az sayıda ürün bulunmaktadır. Bu kapsamda; tarım ilaçları, sentetik gübreler, veteriner ilaçları, sentetik elyaflar, sabun, deterjan, temizleyiciler, plastik ham maddeleri, beşeri ilaç sanayi, kozmetik sanayi, boya, yardımcı maddeler, deri, tekstil, inşaat (boru, levha, kapı, pencere vb.) yapıştırıcı, derz, dolgu maddeleri, izolasyon malzemeleri, fotoğraf malzemeleri, barut ve patlayıcılar gibi birçok sanayi alanına nihai ve ara ürün sağlamaktadır. Kimya ürünleri içerisinde ticarete en çok konu olan petro-kimya ürünlerinin ana maddesi, ham petrolden üretilen ürünlerden biri olan “nafta”dır. Süreç, ham petrolden naftanın ve LPG’nin, bunlardan da etilen, propilen, benzen, paraksilen vb ürünlerin üretilmesi ve bu maddelerden de alçak yoğunluklu polietilen (AYPE), yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE), polipropilen gibi plastik, kauçuk vb sektörlerin hammaddesinin üretilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ Dünyada kimya sanayinin yaklaşık % 38’ini ana kimyasallar, %27’sini özel kimyasallar, %25’ini farmasötikler ve %10’unu tüketici kimyasalları oluşturmaktadır. (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kimya Sektörü Raporu 2013/1). Ayrıca, Dünya kimya sektöründe nanoteknoloji, biyokimya, katalizatör, genetik, organik kimya ve polimer kimyası alanlarında yapılan son çalışmalar pozitif etkisini göstermeye başlamıştır Öte yandan, kimyasal madde üreten ilk 30 ülkenin cirosu 2.784 milyar avro olup, ilk üç sırada %30,5’lik pay ile Çin, %14,6’lık pay ile ABD ve %5,6’lık pay ile Japonya gelmektedir (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kimya Sektörü Raporu 2014/12). AB’de en büyük kimya üreticisi Almanya olmakla beraber onu Fransa, İtalya ve Hollanda takip etmektedir. Bu dört büyük üreticinin AB kimya toplam satışları içindeki payı %62,6’dir. DÜNYA TİCARETİ Dünya kimya ürünleri ithalatının bölgelere göre dağılımı, 2013 yılında, AB %35,3, Asya %37,4, NAFTA üyesi ülkeler %11,3, diğer Avrupa ülkeleri %6,1, Latin Amerika ülkeleri %5,9 ve Afrika ve Okyanusya ise %3,5 olarak gerçekleşmiştir. © Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2016 2 Tablo 1. Ürün Bazında Dünya Kimya Sektörü İthalatı (Bin ABD $) FASIL ÜRÜN 2014 2015 14/15 Değişim (%) 2015 Pay (%) 27 Mineral Yakıtlar/Yağlar 2.906.034.608 1.690.717.475 -41,8 43,3 28 İnorganik Kimyasal 131.486.972 117.762.175 -10,4 3 29 Organik Kimyasallar 464.670.173 400.497.654 -13,8 10,3 30 Eczacılık Ürünleri 532.876.019 514.555.871 -3,4 13,2 31 Gübreler 74.146.710 68.053.601 -8,2 1,7 32 Boya,Macun, Vernik 84.007.468 74.127.840 -11,8 1,9 33 Parfümeri, Kozmetik 114.846.039 105.293.351 -8,3 2,7 34 Sabunlar 60.990.861 54.512.268 -10,6 1,4 35 Albüminoid Madde 31.041.103 28.217.158 -9,1 0,7 36 Barut,Patlayıcı Madde 4.886.379 4.547.565 -6,9 0,1 37 Fotoğrafçılık, Sinemacılık Eşyası 16.608.216 14.672.045 -11,7 0,4 38 Muhtelif Kimyasallar 198.165.564 176.565.357 -10,9 4,5 39 Plastik Ve Plastikten Mamul Eşya 629.078.678 560.711.955 -10,9 14,4 40 Kauçuk Ve Kauçuktan Eşya 111.883.160 95.536.750 -14,6 2,4 Toplam* 5.360.721.950 3.905.771.065 -27,1 100 Kaynak: International Trade Center (ITC)-Trademap *: Dünya toplamına ilişkin istatistikler kesinleşmemiştir. Tablo 2. Ülkelere Göre Dünya Kimya Sektörü İthalatı (Bin ABD $) Sıra Ülke Adı 2014 2015 14/15 Değişim (%) 2015 Pay (%) 1 ABD 605.268.970 457.821.992 -24,4 11,7 2 Çin 511.253.090 378.413.952 -26 9,7 4 Almanya 325.923.773 258.491.924 -20,7 6,6 3 Japonya 316.150.949 184.491.339 -41,6 4,7 5 Fransa 202.308.628 149.571.292 -26,1 3,8 6 Belçika 188.379.534 149.555.571 -20,6 3,8 7 Güney Kore 215.981.371 141.493.001 -34,5 3,6 8 Hollanda 199.776.997 141.452.116 -29,2 3,6 9 Hindistan 212.799.043 141.276.719 -33,6 3,6 11 Birleşik Krallık 167.483.013 134.536.945 -19,7 3,4 10 İtalya 153.615.440 119.401.056 -22,3 3,1 12 İspanya 126.822.681 91.729.451 -27,7 2,3 13 Singapur 142.204.577 90.329.934 -36,5 2,3 14 Kanada 104.433.087 82.688.409 -20,8 2,1 15 Meksika 88.493.260 79.307.458 -10,4 2 22 Türkiye 55.400.624 42.992.094 -22,4 1,1 Liste Toplamı 3.616.295.037 2.643.553.253 -26,9 67,7 Genel Toplam* 5.360.721.950 3.905.771.065 -27,1 100 Kaynak: International Trade Center (ITC)-Trademap *: Dünya toplamına ilişkin istatistikler kesinleşmemiştir. Dünya kimya ürünleri ihracat ve ithalat değerleri incelendiğinde, ABD’nin ithalatta ve ihracatta lider konumunda olduğu görülmektedir. Dünyanın en büyük kimya ürünleri ihracatçısı olmasına rağmen, ihracatının yaklaşık bir buçuk katı değerindeki ithalatı, ülkeyi kimya ürünleri dış ticaretinde en çok net ithalat yapan ikinci ülke konumuna getirmiştir. Bu çerçevede, 2015 yılında 458 milyar Dolarlık kimya ürünleri ithalatı gerçekleştiren ABD’nin, aynı yıl kimya © Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2016 3 ürünleri ihracatı yaklaşık 331 milyar Dolar olarak kaydedilmiştir. Bu kapsamda, kimya ürünleri üreticisi ülkeler açısından, talep yoğunluğu sebebiyle, ABD pazarı büyük önem arz etmektedir. TÜRKİYE’DE KİMYA SEKTÖRÜ Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik elyaf, soda gibi çeşitli kimyasal hammadde ve tüketim ürünlerinin üretiminin gerçekleştirildiği tesislerden oluşmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firmalar ölçek ve sermaye kaynakları açısından farklılık göstermektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların önemli bir kısmı küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmakla birlikte, büyük ölçekli firmalar ile çok uluslu şirketler de faaliyet göstermektedir. Kimya sektörü ithalata bağımlı bir sektördür. Kullanılan hammaddenin yüzde 70’i ithal edilmekte,%30’u ise yerli üretimle karşılanmaktadır. Plastik üretimin ana girdisi %90 oranında petrokimya sektöründen sağlanmaktadır. Petrokimya sektörü ise büyük ölçekli, sermaye ve teknoloji yoğun bir sektördür. Plastik ve kauçuk sektörü %90’ın üzerinde ithalata bağımlı bir sektördür. Kimya sektörü sermaye-teknoloji yoğun bir sektör olduğu için işgücü yoğunluğu düşüktür. Bu sebeple, kimya sektöründe yaklaşık 300.000 kişi istihdam edilmektedir. Kimya sektörü istihdamının imalat sanayi içindeki payı yaklaşık olarak %9 seviyelerindedir. Son dört yılda ağırlıklı kapasite kullanım oranı %75,3 olarak belirlenen kimya sanayii, sermaye/teknoloji yoğun bir sektör olması nedeniyle işgücü yoğunluğu açısından nispeten düşük bir oran oluşturmaktadır. İmalat sanayii istihdamı içindeki payı son beş yıldır ortalama %8 düzeyinde seyreden sektörün, imalat sanayiinde yaratılan toplam katma değer içindeki payı ise %13,77’ye karşılık gelmektedir. Kimya Sanayi, lojistik önemi açısından çoğunlukla ülkenin kıyı bölgelerinde lokalize olmuştur. Petrol ve petrol ürünleri, deterjan, sabun, ilaç kimyasalları, boya gibi ürünleri üreten kimya firmalarının çoğu Marmara Bölgesinin üç büyük sanayi ili olan İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da, Ege Bölgesinde İzmir’de yerleşim gösterirken, gübre ve petrol ürünleri firmalarının çoğu Akdeniz Bölgesinde toplanmıştır. Ayrıca Akdeniz bölgesinde ana ham maddelerden olan soda, bikromat gibi önemli üretim merkezleri de bulunmaktadır. Kimya sektöründe yaklaşık 2600 kimyasal madde ve müstahzarları üretilmekte ve bu üretimlerde kullanılan yöntem ve teknolojilerin bir kısmı küresel rekabete ayak uydurabilecek seviyededir. Ancak, plastik sektöründe plastik hammaddede yerli üretimin yetersiz oluşu, deterjan, temizlik ürünleri, sabun, tabii kauçuk gibi sektörlerde hammadde açısından dışa bağımlı olması sektörün gelişimi için önemli bir engeldir. Türkiye’deki en büyük petrokimya şirketi eskiden bir kamu kuruluşu olan ve 2007 yılında özelleştirilen Petkim’dir. Petkim’in öz sermayesinin % 51'i 2,04 milyar ABD doları bedelle Socar-Turcas tarafından satın alınmıştır. Şirketin % 10’u hâlen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na aittir ve kalan % 39 hissesi ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda halka açık olarak işlem görmektedir. Petkim’in İzmir’deki Aliağa petrokimya tesisinin yıllık kapasitesi 3,2 milyon tondur. Petkim’in ürün yelpazesi içinde LDPE, HDPE, PVC ve PP ürünleri, masterbatch’ler, elyaf ve aromatikler yer almaktadır. Bu ürünler inşaat, elektrik, elektronik, ambalaj, tekstil ve ayrıca tıp, boya, deterjan ve kozmetik sektörleri açısından önem taşımaktadır. © Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2016 4 Petkim, birçok sektöre hammadde olarak ürettiği söz konusu ürünleri için ana girdi olarak kullandığı naftayı, gerek yurt içindeki tek üretici olan Tüpraş’tan, gerekse ithalat yoluyla yurt dışından temin etmektedir. Aynen Petkim gibi, eskiden bir kamu kuruluşu olan ve 2005 yılında özelleştirilen Tüpraş, ülkemizde ham petrol işleyen tek kuruluş olup, faaliyetlerini İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman’daki petrol rafinerilerinde sürdürmektedir. Şirketin üretimini yaptığı ürünler; LPG, benzin, hafif ve ağır nafta, kerosen, hafif ve ağır dizel (motorin) ve fuel oil yakıtıdır. TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET İHRACAT Tablo 3. Kimya Sektörü İhracatımız (Bin ABD $) FASIL ÜRÜN 2013 2014 2015 14/15 Değişim (%) 2015 Pay (%) 27 Mineral Yakıtlar/Yağlar 6.441.158 5.801.945 4.211.055 -27,4 25,5 28 İnorganik Kimyasal 1.199.165 1.321.145 1.249.078 -5,5 7,6 29 Organik Kimyasallar 598.460 534.080 474.102 -11,2 2,9 30 Eczacılık Ürünleri 754.085 806.552 878.819 9,0 5,3 31 Gübreler 98.501 151.429 134.736 -11,0 0,8 32 Boya, Macun, Vernik 764.472 771.222 681.232 -11,7 4,1 33 Parfümeri, Kozmetik 705.871 772.111 695.769 -9,9 4,2 34 Sabunlar 915.527 1.017.463 868.990 -14,6 5,3 35 Albüminoid Madde 197.167 181.793 175.670 -3,4 1,1 36 Barut, Patlayıcı Madde 23.963 28.563 30.264 6,0 0,2 37 Fotoğrafçılık, Sinemacılık Eşyası 26.296 18.746 12.527 -33,2 0,1 38 Muhtelif Kimyasallar 554.767 593.798 546.497 -8,0 3,3 39 Plastik Ve Plastikten Mamul Eşya 5.608.724 6.099.728 5.371.206 -11,9 32,5 40 Kauçuk Ve Kauçuktan Eşya 1.298.745 1.426.829 1.178.369 -17,4 7,1 Toplam 19.186.901 19.525.404 16.508.314 -15,5 100,0 Kaynak: International Trade Center (ITC)-Trademap Tablo 4.Ülkelere Göre Kimya Sektörü İhracatımız (Bin ABD $) Sıra Ülke Adı 2013 2014 2015 14/15 Değişim (%) 2015 Pay (%) 1 Irak 1.272.079 1.124.201 972.424 -13,5 5,9 2 Mısır 1.469.259 1.218.853 954.350 -21,7 5,8 3 Almanya 989.389 1.056.738 884.439 -16,3 5,4 4 BAE 708.996 683.107 757.227 10,9 4,6 5 İtalya 636.676 725.142 601.238 -17,1 3,6 6 Suudi Arabistan 216.203 413.375 510.601 23,5 3,1 7 İran 646.033 630.646 502.830 -20,3 3,0 8 Birleşik Krallık 546.796 594.294 498.993 -16,0 3,0 © Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2016 5 9 İspanya 609.240 561.315 498.105 -11,3 3,0 10 Rusya 796.088 782.669 480.336 -38,6 2,9 11 Azerbaycan 564.536 567.351 418.902 -26,2 2,5 12 Kıbrıs 517.487 60 413.739 689465,0 2,5 13 ABD 472.738 455.415 395.916 -13,1 2,4 14 Hollanda 611.645 360.886 361.243 0,1 2,2 15 Malta 599.003 842.184 358.373 -57,4 2,2 Liste Toplamı 10.656.168 10.016.236 8.608.716 -14,1 52,1 Genel Toplam 19.186.901 19.525.404 16.508.314 -15,5 100,0 Kaynak: International Trade Center (ITC)-Trademap Mayıs 2010 tarihinde yayımlanan TİM İhracatçı Raporu kapsamında 2008-2023 Stratejik Hedeflerine göre, ülkemizin, 2023 yılında, 500 milyar dolar değerindeki genel ihracat rakamı ile dünya ihracatındaki payını ikiye katlayarak ilk 20 ülke arasında yer alacağı belirtilmektedir. Söz konusu raporda aynı dönem itibariyla, kimya sektörü ihracat gelirinin de, 4.8 kat artarak 14,6’dan 50 milyar dolara yükselmesi, % 0,44 oranındaki dünya pazar payının 1.8 kat artarak % 0.79’a çıkartılması hedeflenmektedir. İhracat hedefinin 50 milyar dolara ulaşılması için güçlü olduğumuz alt sektör ihracat değerlerinin; · Organik ve anorganik kimyasalların 1.5’den 5.9’a milyar dolara · Mineral Yakıtlar, yağların 5.1’den 11.7 milyar dolara · Boya ve Hammaddelerin 0.5’den 2.5 milyar dolara · Sabun, Deterjan, Kozmetiğin 1,0’den 3.3 milyar dolara · Plastik Kauçuk ve Mamüllerinin 4.5’den 23.3 milyar dolara · Eczacılık Ürünlerinin 0.4’den 3.3 milyar dolara yükselmesi hedeflenmektedir. Söz konusu sektörler kapsamında ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterlikleri İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) ile Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB), ilgili ihracatçı birlikleri ise yine İMMİB bünyesindeki İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile AKİB bünyesindeki Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğidir.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3100TL olsa da satış müdürü maaşları  11600TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3100TL-8800TL, insan kaynakları maaşları 3600TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3020TL-10600TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2100TL-9100TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 6500TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4000 TL dir. Mühendis maaşları 4000TL den başlayıp 14500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3200-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2200 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2150TL ile 9300 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme