KİBAR HOLDİNG MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

KİBAR HOLDİNG MAAŞLARI

KİBAR HOLDİNG MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Sahip olduğu başarıya, çalışanlarının gücü ve desteği ile ulaşan ve en önemli değerinin insan kaynağı olduğuna inanan Kibar Holding,
Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmayı,
Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamayı,
Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemeyi,
Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemeyi,
Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi,
Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunmayı insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.
Doğru adayı uygun pozisyonla eşleştirmeyi amaç edinen işe alım sürecinde, açık pozisyonlar için Kibar Holding veri tabanı, kariyer portalları ve bireysel başvurular değerlendirilerek, adaylar ön görüşmeye davet edilmektedir.
İnsan Kaynakları Departmanı ile yapılan ön görüşme sonucunda uygun görülen adaylara, pozisyonun gerekliliğine göre, dikkat testi, genel yetenek testi, yabancı dil testi, kişilik envanteri ve vaka çalışmaları uygulanmakta, kısa listeye kalan adayların, ilgili bölüm yöneticileri ile görüşmeleri sağlanmaktadır.
Bölüm yöneticisi tarafından onaylanan adaylara referans ve ücret çalışmaları sonrasında teklif sunulmaktadır.
Aday, iş teklifini kabul etmesinin ardından işe başlamaktadır. Oryantasyon ve İSG eğitimleri ile göreve adaptasyon sağlanmaktadır.
Kibar Holding ve grup şirketleri hedeflerle yönetim prensipleri doğrultusunda çalışanlarının performanslarını ölçer.
Çalışanların Performansı hedeflerin yanı sıra yetkinliklerin de kullanıldığı bir sistem ile ölçülür.
Kibar Holding Yetkinlikleri tüm grup şirketlerinin yöneticileri ile düzenlenen çalıştaylarda belirlenmiş olup, yetkinlikler Kibar Holding’in işlerinde başarıyı getiren davranış örnekleri üzerine belirlenmiştir.
Genel Esasları Kibar Holding tarafından belirlenmiş olan Performans Yönetim Sistemi, şirket bazında uygulamada farklı ihtiyaçlara cevap verecek esnekliğe sahiptir.
Performans Değerlendirme Sistemi, ara dönem ve yıl sonu olmak üzere 2 dönemde değerlendirilir.
Performans Yönetim Sistemi Eğitim ve Gelişim, Kariyer Yönetimi ve Ödül Yönetimi Potansiyel Değerlendirme süreçlerine girdi teşkil eder.
İnsan kaynağına büyük önem veren, bu anlamda sürekli eğitim ve gelişimi hedefleyen Kibar Holding`de, çalışanların talepleri, pozisyonun gerektirdiği yetkiniliklerdeki gelişim alanları, yıllık hedeflerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları eğitimler, kişisel ve mesleki gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak yıllık eğitim planları hazırlanmaktadır.
Bu süreç, pozisyon ve ünvan bazında liderlik gelişim programları, mentorluk ve koçluk çalışmaları ile de desteklenmektedir.
Gerçekleşen eğitimler sonunda katılımcılarımızın eğitimler ile ilgili değerlendirmeleri dikkate alınarak, eğitim organizasyonlarında da sürekli gelişim hedeflenmektedir.
Saat ücretli çalışanların zorunlu mesleki eğitimleri ile ağır ve tehlikeli işlerde çalışma standartlarına göre eğitim ihtiyaç analizleri yapılmakta ve bu eğitimler akredite kurumlar aracılığı ile düzenlenmektedir.
Kibar Holding`te, çalışanların hedefe yönelik performansları ve yetkinlik gelişimleri yıllar bazında izlenmektedir.
Bir üst seviye için gelişim gösteren çalışanlar, grubun ihtiyaçları göz önüne alınarak, bulundukları şirkette veya diğer grup şirketlerinde değerlendirilmektedir.
Bu gelişimi sağlamak ve potansiyel aday havuzu oluşturmak için, çalışanlar mentorlük, koçluk, liderlik programlarını da kapsayan geniş bir yelpazede sunulan imkanlardan faydalanmaktadır.
Grupta ortaya çıkan orta ve üst düzey yönetici ihtiyaçlarının büyük bir çoğunluğu yine grup içerisinden yetiştirilmektedir.
Kibar Holding' te hem çalışanın yetkinliklerini hem de yaptığı işin şirkete olan katkısını, zorluk derecesini ve sorumluluk seviyesini değerlendiren ücretlendirme sistemi esas alınmıştır.
Kibar Holding' de, uzman ve üstü seviyelerdeki çalışanlar için HAY danışmanlığında bir iş değerleme ve kademelendirme çalışması yapılmıştır. Ücret Politikaları ise her yıl ücret araştırmaları ile yeniden gözden geçirilir.
Aylık ücretli çalışanlarımıza yılda bir defa, Saatlik ücretli çalışanlarımıza ise hizmet verdikleri sektör uygulamaları doğrultusunda bir veya iki defa ücret değerlendirmesi yapılmaktadır.

Ücret Dışı Olanaklar Primler, Şirket performansının olumlu olduğu dönemlerde kişisel performansa bağlı prim sistemi uygulanmaktadır.

Ödüller, Kibar Holding`te Grup şirketleri bazında çeşitlilik gösteren tanıma ve takdir sistemleri uygulanmaktadır.

Sosyal Yardımlar, Kibar Holding`te çalışanlar şirket bazında farklılık gösteren imkanlardan faydalanılmaktadır.

Servis Olanağı, Kibar Holding şirketlerinin lokasyonları için çeşitli semtlerden hareket eden servisleri bulunmaktadır. Fazla mesai yapan çalışanlar için mesaiden sonra da belli saatlerde servis hizmeti sağlanmaktadır.

Sağlık Olanağı, Özel Sağlık Sigortası Kibar Holding şirketlerinde bulundukları sektör doğrultusunda farklı politika ve limitlerle uygulanmaktadır. Buna ek olarak tüm çalışma alanlarında işyeri doktoru bulunmaktadır ve revir hizmeti verilmektedir.


Satış maaşları yeni çalışanlar için 3000TL olsa da satış müdürü maaşları  13000TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3500TL-8200TL, insan kaynakları maaşları 3200TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3400TL-10500TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2900TL-9900TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 7200TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4500 TL dir. Mühendis maaşları 4500TL den başlayıp 16500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3900-12400 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2000 ile 8500 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2000TL ile 9000 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme