Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar

Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar:
Kalkınma Bakanlığı, “Planlama Uzmanı” olarak yetiştirilmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile “Planlama Uzman Yardımcısı" istihdam etmektedir.

Uzman yardımcılığına giriş
Kalkınma Bakanlığında görevlendirilecek uzman yardımcıları, giriş sınavı ile alınırlar. Giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre, Bakanlıkça belirlenen yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü bölümlerinden oluşan sınavdır.
Giriş sınavına katılacak adaylarda, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerinden mezun olmak şartı aranır.
Uzman yardımcısı olarak atanacaklarda; İngilizce, Almanca, Fransızca veya Bakanlıkça tespit edilecek diğer yabancı dillerden en az biri için sınav tarihinden önceki beş yıl içerisinde yapılmış YDS’den Bakanlıkça ilan edilen puan veya üstünü almış veya geçerlik süresi dolmamış KPSS yabancı dil bölümünde Bakanlıkça belirlenen sayıda soruyu veya üstünü doğru cevaplamış olmak şartı da aranır.
Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi
Uzman yardımcıları, aday memurluk eğitim ve stajının yanı sıra, planlama uzmanlığının gerektirdiği bilgi beceri ve mesleki değerleri kazanmaları amacıyla hazırlanan bir program çerçevesinde eğitime tabi tutulurlar.
Tez hazırlama
Uzman yardımcıları, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az iki yıl fiilen çalıştıktan sonra tez konusu belirlerler ve tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en erken altı ay, en geç bir yıl sonra teslim ederler. Tez hazırlama süresinin son iki ayında uzman yardımcısına gerekli kolaylık sağlanır.
Yeterlik sınavı
Uzmanlık tezi başarılı kabul edilen ve aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışan uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yeterlik sınavı, yazılı veya sözlü şekilde yapılır.
Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi
 Uzman yardımcılarından;
-Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler,
-İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar,
-Süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler,
Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Uzmanlığa atanma
Planlama uzmanlığına atanabilmek için;
-Uzman yardımcısı olarak adaylıkta geçen süre dâhil en az üç yıl çalışmış olmak,
-Uzmanlık tezinin sınav kurulunca başarılı kabul edilmesi ve yeterlik sınavında başarılı olmak,
-Uzman yardımcılığı döneminde alınan YDS’den asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olmak,
şarttır.
Uzmanların yeniden atanması
Planlama Uzmanı sıfatını kazandıktan sonra Bakanlıktaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılıp yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Bakanlığın ihtiyacı bulunması şartıyla Planlama Uzmanlığına atanabilirler.