İŞLEM GİS MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

İŞLEM GİS MAAŞLARI

İŞLEM GİS MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Yeni atanan naklen gelen Memur Sözleşmeli personel : Yeni atama ve naklen atama onayı gerçekleştiğinde bu durum evrak bürosu tarafından Şefliğimize bildirilir. Şefliğimiz tarafından personelin naklen geldiği yere
bakılarak; Şehir içi nakil ise, personelin naklen geldiği yerden ayrıldığı gün veya ertesi gün, Şehirlerarası nakil ise, görev yerinden ayrıldığı günden itibaren 15 günlük mehil müddet iznini kullanmasına müteakip, Göreve
başlatma işlemlerine başlanır. Personel Müdürlüğe geldiğinde atama onayı kendisine tebliğ edilir. Maaş nakil ilmühaberinden 15 günlük mehil müddet izni hesaplanarak süre bitiminde göreve başlatılır. Personelden nüfus
cüzdanı fotokopisi, fotoğrafı, banka hesap numarası, bilgi formu, yeni atanan sözleşmeli ve Memur personel ile başka kurumda naklen atanan personelden mal bildirimi istenir. Ayrıca; 3628 sayılı mal bildiriminde
bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununun 7.inci maddesine göre sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi ve Sözleşmeli Personelin mal
bildirimi yenilettirilir. İnternet kanalıyla SGK işe giriş bildirgesi doldurulur. (Memurlar için 10 gün içinde, sözleşmeli personel göreve başladığı gün veya bir gün önce düzenlenir) Atama onayı, maaş nakil ilmühaberi banka
hesap numarası, göreve başlama yazısı ile birlikte, maaşı yapılmak üzere Tahakkuk Bürosuna gönderilir. Bu arada giyimeşyası kartı varise Ayniyat Bürosuna gönderilir. Personelin göreve başlayışı, Bakanlık Personel Dairesi
Başkanlığına bildirilir. SGK İşe giriş bildirgesi gönderilir. Ayrıca personelin pozisyon ve unvanına göre hangi birimde hizmetine ihtiyaç duyuluyorsa o birime görev yeri yazısı Müdür imzası ile yazılır ve görev yerinden başlama
yazısı geldikten sonra kişiye ait yeni dosya açılır. Tüm belgeler sicil bürosuna teslim edilerek İşlem tamamlanır.
b) Naklen gelen İşçi personel : Naklen atama onayı evrak bürosu tarafından Şefliğimize bildirilir. Nakil gelen personele ait maaş nakil ilmühaberi, görev ayrılış yazısı ve sicil dosyası geldiği kurum/birim tarafından
Müdürlüğümüze/Şefliğimize gönderilir. Şehir içi nakil ise, personel görevinden ayrıldığı gün veya ertesi gün göreve başlatılır. Şehirler arası nakil ise, görevinden ayrılış tarihinden itibaren 15 gün mehil müddet izni
kullanımına müteakip göreve başlama işlemine başlanır. Personel sicil dosyası alınarak dizi pusulası ekinde sicil bürosuna imza karşılığı teslim edilir. Dizi pusulasının bir örneği personelin geldiği kuruma yazı ekinde iade
edilir. Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına göreve başlama yazısı yazılır. İnternet kanalıyla SGK işe giriş bildirgesi yapılır. Maaş yapılması için tahakkuk bürosuna banka hesap numarası maaş nakil ilmühaberi, tayin onayı
ve göreve başlama yazısı gönderilir. Daha sonra fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi ve bilgi formu istenir ve sicil dosyasına konulur. Müdürlük Makamınca uygun görülen birime görev yeri yazısı gönderilir. Görevlendirildiği

birimden göreve başlama yazısı geldiğinde sicil bürosuna evrakları teslim edilerek İşlem tamamlanır.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3000TL olsa da satış müdürü maaşları  13000TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3500TL-8200TL, insan kaynakları maaşları 3200TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3400TL-10500TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2900TL-9900TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 7200TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4500 TL dir. Mühendis maaşları 4500TL den başlayıp 16500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3900-12400 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2000 ile 8500 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2000TL ile 9000 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme