İSDEMİR MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

İSDEMİR MAAŞLARI

İSDEMİR MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


2015 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 5262 kişiye istihdam olanağı sunan İsdemir, Erdemir Grubu’nda yürütülen İnsan Kaynakları stratejisinin bir parçası olarak; bilgi üreten, çözüm odaklı, gelişime açık, ekip çalışmasına yatkın nitelikli insan gücünü artırmaya ve elde tutmaya yönelik uygulamalar hayata geçiriyor.
İsdemir’de ücretler, temel olarak işin gerektirdiği ve kişilerin sahip olduğu yetkinliklere, sorumluluklara, eğitim ve iş tecrübelerine dayanarak yapılan değerlendirme ile belirlenir.
Şirketimizde Mavi Yakalı olarak çalışanların Toplu İş Sözleşmesi’ne bağlı olarak ücretleri belirlenmektedir. Beyaz Yakalı personel ise Şirketimiz tarafından belirlenmiş olan ücret skalasına göre ücretlendirilmektedir.
Çalışma Günleri ve Saatleri
Hafta İçi 07:30-17:30
Vardiyalı 00:30-08:30
08:30-16:30 -16:30-00:30
İzin Politikası

Yıllık izin süreleri İş Kanunu çerçevesinde belirlenmektedir.
Toplu İş Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde farklı uygulamalar bulunmaktadır.
Kurumsal stratejik hedeflerimiz ve vizyonumuz doğrultusunda İnsan Kaynakları olarak işe alma sürecinde amacımız, yapılan iş analizleri ve iş tanımlamaları doğrultusunda işin gerektirdiği yetkinliklere sahip adayları “Doğru İşe Doğru İnsan" prensibiyle değerlendirmektir.
Yıllık kadro planı, yeni yatırımlar ve kariyer planlama süreci sonuçlarına göre belirlenen işe alım ihtiyaçları doğrultusunda İnsan Kaynakları, şirket içi/dışı kaynakları kullanarak ilgili departmanlar ile birlikte mülakat ve değerlendirme aşamalarını yürütür.
İsemir işe alım süreci 5 aşamadan oluşur;
İngilizce Dil Sınavı

Mühendislik ve idari fakülte mezunu olan adaylarda, iyi derecede İngilizce dil bilgisi şartı aranır. Yabancı dil seviye belirleme sınavı olarak TOEFL sonucu istenmekte olup, adayların puanının en az 60 olması gerekmektedir. Günlük işlerde sıklıkla İngilizce kullanımı gerektiren pozisyonlara başvuran adaylarda TOEFL puanının en az 70 olması şartı aranır.
Test Uygulamaları

Mühendislik ve idari fakülte mezunu olan adaylarda, adayların, davranış önceliklerini belirleyerek, hangi işlerde daha verimli çalışabileceklerini değerlendirilmesi amacıyla Kişilik Envanteri yapılır.
Diğer pozisyonlar için işe alımlarda ise kişilerin değişik yönlerini saptamaya yarayan davranışsal ölçüm tekniği olan Psikoteknik Testler uygulanmaktadır.
İnsan Kaynakları Mülakatı

Adaylarla, İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından ön mülakat yapılır.
Panel Mülakat

Mühendislik ve idari fakülte mezunu olan adaylarla, ilgili departman yöneticileri ve İnsan Kaynakları yöneticileri tarafından ortak mülakat yapılır.
Sağlık Muayenesi

Adaylar, işyerinde çalışmalarında tıbbı yönden engel olabilecek herhangi bir durumlarının olup olmadığının tespiti için sağlık muayenesine tabi tutulur.
Tüm aşamaların sonunda başarılı bulunan adaylar gerekli onay ve izinlerin tamamlanması ile İsdemir’deki görevlerine başlatılırlar.
İsdemir, Eğitim-Gelişim Faaliyetlerinde yeni uygulama ve yöntemlere yatırım yaparak ilerlemeye devam etmektedir. Çalışanlarımız iç ve dış kaynaklı eğitim programları ile teknik (mesleki), kişisel ve liderlik gelişim konuları başta olmak üzere birçok alanda desteklenmektedir.
Vizyonumuz

Erdemir Grubu'nu Dünya klasında şirket olmaya taşıyacak ve bunu sürdürülebilir kılacak; mutlu, esnek, çevik, gelişim odaklı, topluma, insana ve çevreye saygılı insan kaynağını geliştirmek ve elde tutmak.
Misyonumuz

Kurumun stratejilerini gerçekleştirmesi için gerekli eğitsel faaliyetleri hayata geçirmek.
Kuruma bağlı, kurum değerlerine uyumlu çalışanlar yetiştirmek
Çalışanlarının yönetsel, kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olmak
Gerçekleştirdiği gelişim faaliyetleri ile kurum kültürünü desteklemek
Sosyal sorumluluğa yönelik etkinlikler ile topluma ve çevreye destek olacak faaliyetler gerçekleştirmek
İsdemir 2014 yılı Eğitim Bilgileri
Şirket  Katılımcı Sayısı          Toplam Süre (Saat)
İsdemir           34.618 214.923
Staj Programları

İsdemir, üniversite ve meslek liseleri öğrencilerine sağladığı staj imkânı ile gelecekte çalışma hayatına katılacak gençlerin mesleki bilgilerinin artmasını sağlarken, kurumsal bir şirket deneyimi kazanmalarına da destek oluyor.
Ayrıca, Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde üniversitelerin son sınıflarında okuyan öğrencilerin çalışma hayatına daha iyi adapte olabilmeleri için uzun dönemli (intörn) staj imkânı da sağlamaktadır.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Yemek ve Taşıma Servisi

Tüm çalışanlarımız için yemek olanakları ve personel taşıma servislerimiz bulunmaktadır.
Sportif Etkinlikler

İsdemir Futbol Takımı ve İsdemir Bayan Basketbol Takımının dışında Futbol ve Sokak Basketbolu Turnuvaları düzenlenmektedir.
Kültürel Etkinlikler

İsdemir Musiki Derneği, Folklor Ekibi, Sinema Günleri, Resim Sergileri gibi etkinliklerle çalışanlarımız arasındaki ilişkiler geliştirilmektedir.
Sürekli İyileştirme

İsdemir, çalışanlarının hoşgörülü ve açık görüşlü bir ortamda yenilikçi fikirlerini sunulabilmeleri için bir iyileştirme metodolojisi olarak 2004 yılında Öneri Sistemini kurmuştur. İSÖS (İsdemir Öneri Sistemi) ile çalışanlar iyileştirme çalışmalarına katkı sağlamakta, ekip çalışmasına, yenilikçilik ve yaratıcılığa özendirilmektedir.
2008 yılında katılımıyla "Yalın Yönetim" Yaklaşımının benimsenmesiyle iyileştirme çalışmaları, ikinci bir iyileştirme metodolojisi olarak "Kaizenler" ile sürdürülmeye başlanmıştır.
Periyodik olarak düzenlenen Kaizen ve İSÖS paylaşım toplantılarında, başarılı ekip üyeleri, üst yönetim tarafından tanınmakta ve ödüllendirilmektedir.
İsdemir, Grup bazında yürütülen Bireysel Performans Yönetim Sistemi’nin bir parçası olarak, belli aralıklarla, performans sistemi dahilinde çalışanlara ilişkin değerlendirmeler yapılır. Bunun amacı; geri bildirim mekanizması oluşturmak, iş memnuniyetini arttırmak, verimli çalışmayı sağlamak, kişisel gelişim ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve çalışanın yeteneklerini geliştirmek, işe alım sürecinin etkinliğini ölçmek, kariyer planlaması yapmak ve başarılı çalışanları ödüllendirmektir.

İsdemir, Grubun gelecek resminde yer alacak, bu resmi şekillendirebilecek, yeniliğe ve gelişime açık bireylerin kuruma kazandırılmasını hedefliyor. İşe alım uygulamalarını da bu hedef doğrultusunda şekillendiriyor. Ayrıca Grubun “Dünya Klasında Şirket Olmak” vizyonuna katkıda bulunacak şekilde Organizasyonel Gelişim ve Yetenek Yönetimi uygulamalarını sürdürüyor.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3100TL olsa da satış müdürü maaşları  11600TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3100TL-8800TL, insan kaynakları maaşları 3600TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3020TL-10600TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2100TL-9100TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 6500TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4000 TL dir. Mühendis maaşları 4000TL den başlayıp 14500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3200-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2200 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2150TL ile 9300 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme