Hazine Müsteşarliği Merkezi Finans Ve İhale Birimi Uzman Personeli Maaş - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Hazine Müsteşarliği Merkezi Finans Ve İhale Birimi Uzman Personeli Maaş

Hazine Müsteşarliği Merkezi Finans Ve İhale Birimi Uzman Personeli Maaş:
Sözleşmeli Uzman personele, Hazine Müsteşarlığında kazanılmış hak aylığı 1 inci derecenin 1 inci kademesinde bulunan Hazine uzmanına yapılan her türlü ödeme dikkate alınarak ödenmekte olan tutarı geçmemek kaydıyla, Birim Başkanının teklifi üzerine Hazine Müsteşarı tarafından belirlenen ve hizmet sözleşmesinde gösterilen ücret ödenir.

Aylık ücretleri, her ayın 15 inde peşin olarak ödenir. Ay sonundan önce ayrılmalarda, emekliye ayrılma ve ölüm halleri hariç, kalan günlere ilişkin ücret hesaplanarak ilgiliden tahsil edilir.
2017 yılı için geçerli olan aylık ücret unsurlarına göre, 1 inci derecenin 1 inci kademesinde bulunan Hazine Uzmanı aylık net 3.244 TL ücret almaktadır. (Hesaplama 25 hizmet yılı esas alınarak ve %15 Gelir vergisi oranı uygulanarak yapılmıştır.)