BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MAAŞLARI

BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir.


Hazine Uzman Yardımcılığı Sınavı için

Hazine Uzman Yardımcılığı sınavı 3 aşamalı olarak gerçekleşmektedir:
1. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)
2. Müsteşarlıkça yapılan yazılı sınav
3. Müsteşarlıkça yapılan sözlü sınav

Genel Giriş Koşulları

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
• En az 4 yıllık eğitim veren, siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik fakülteleri ile diğer üniversite ve fakülteleri ile diğer üniversite ve fakültelerin matematik, istatistik bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak,
• Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,

1.Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)

KPSS sınavı ÖSYM tarafından test şeklinde yapılmaktadır. Hazine Müsteşarlığının sınavına katılabilmek için, öncelikle KPSS sınavının yabancı dil ve alan bilgisi sınavlarından gerekli olan asgari puan koşulunu sağlamak gerekmektedir.

• KPSS yabancı dil bölümünde sorulan sorulara en az %70 oranında (42 doğru cevap) doğru cevap vermiş olmak (Ancak KPDS’den 70 ve üzeri alanlar için bu şart aranmamaktadır.),
• Her bölüm için belirlenen taban KPSS puanı üzerinde puan almak ,

2.Müsteşarlıkça yapılan yazılı sınav

KPSS sınavından Kurumca istenen asgari puanı sağlayan adaylar arasından kontenjan dahilinde en yüksek puanı alan ve aşağıdaki koşulları sağlayan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanırlar. Yazılı sınav klasik olarak yapılmaktadır.

Sınavda adayların sorumlu oldukları konular aşağıda yer almaktadır .

• İktisat Alanı: Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka, Ekonometri,
• İşletme Alanı: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, Üretim-Pazarlama-Finans Yönetimi, İşletme Finansmanı,
• Hukuk Alanı: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler), Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),
• Maliye Alanı: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı), Maliye Politikası,
• Uluslararası İlişkiler Alanı: Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Uluslararası Hukuk,
• Endüstri Mühendisliği Alanı: Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi, Üretim Yönetim Sistemi, Üretim Planlaması, Yönetim Bilgi Sistemleri,
• Bilgisayar Mühendisliği Alanı: Bilgisayar Programlama, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Internet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği,
• Elektrik Elektronik Mühendisliği Alanı: Bilgisayar Programlama, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Bilgisayar Mimarisi, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme, Mikro İşlemciler,
• Tekstil Mühendisliği Alanı: İplik Teknolojisi, Dokuma Teknolojisi, Örme Teknolojisi, Konfeksiyon Teknolojisi, Boya Baskı Terbiye, Teknik ve Tıbbi Tekstiller, Elyaf Bilgisi, Lifler,
• Maden Mühendisliği Alanı: Kaya Mekaniği, Maden İşleme Yöntemleri, Cevher Hazırlama ve Çıkarma, Havalandırma, Maden Ekonomisi,
• Matematik Alanı: Genel Matematik, Doğrusal Cebir, Finans Matematiği, Olasılık Hesapları, Genel İstatistik,
• İstatistik Alanı: Olasılık Hesapları, Örnekleme Teknikleri, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik Süreçler,
• Makina Mühendisliği Alanı: Mukavemet, Dinamik, İmalat, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Kontrol,
• Metalurji (ve Malzeme) Mühendisliği Alanı: Malzeme Bilimi, Termodinamik Prensipleri, Statik ve Mukavemet, Faz Diyagramları, Malzemeye Plastik Şekil Verme, Seramik İmalat Prosesi, Metal Döküm Prensip ve Teknolojileri, Demir ve Demir Dışı Metal Üretim Teknikleri,
• Ziraat Mühendisliği Alanı : Tarım Ekonomisi, AB’nin Ortak Tarım Politikası (Gelişim süreci, kırsal kalkınmanın temel amacı, araçları), Bahçe Bitkileri, Zootekni, Süt Teknolojisi, Su Ürünleri, Kültür-Teknik .

Yazılı sınavda, iktisat alanından sınava giren adaylar sadece iktisat konusundaki alan bilgisi sorularını, diğer alanlardan sınava giren adaylar ise sınava girdikleri alan bilgisi soruları ile genel iktisat sorularını cevaplandıracaklardır.

Yazılı sınavda, bölümler itibariyle soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:
- İktisat Alanından Sınava Giren Adaylar İçin; (%100) Alan Bilgisi,
- Diğer Alanlardan Sınava Giren Adaylar İçin; (%80) Alan Bilgisi, (%20) Genel İktisat

3.Müsteşarlıkça Yapılan Sözlü Sınav

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanırlar.

Sözlü sınavda, adayların yazılı sınavda sorumlu oldukları konulara ilişkin bilgi düzeyleri, Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, Genel yetenek ve genel kültürü, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, gibi hususlar göz önüne alınarak değerlendirme yapılır.

Giriş sınavında daha önce iki defa başarılı olamayanlar tekrar giriş sınavına giremezler.
Asgari ücretin 1300 liraya çıkarılması ve Ocak'ta yapılacak yüzde 6 zam sonrasında memurların 2016'da zamlı maaşları ne kadar olacak? Unvanlara göre alınacak net maaşlar...
Asgari ücretin 1300 liraya çıkarılması ve Ocak'ta yapılacak yüzde 6 zam sonrasında memurların 2016'da zamlı maaşları ne kadar olacak? Unvanlara göre alınacak net maaşlar...

Alınacak maaşlara yıl sonunda ortaya çıkacak enflasyon rakamlarına göre  enflasyon farkından kaynaklanan yeni bir ilave zam yapılması ihtimalide oldukça yüksek görünmektedir.

Maaşların hesaplanmasına eş, çocuk yardımı, yabancı dil tazminatı gibi ilave kalemler eklenmemiştir. En yüksek derecede olan devlet memurunun aldığı maaşa göre hesaplama yapılmıştır.


Unvanlara Göre 2016 Ocak ayı maaşlarıUNVAN
İstihaklarToplamı
Kesintiler Toplamı
Net Maaş
1.Hukuk Müşaviri
7,625.02
-1,212.78
6,412.24
Ambar Memuru
3,099.07
-412.89
2,686.18
Antrenör
3,233.61
-424.45
2,809.16
Arama Kurtarma Teknisyeni
3,504.20
-465.06
3,039.14
Araştırma Görevlisi
4,575.62
-527.44
4,048.18
Araştırmacı
3,811.68
-509.14
3,302.54
Arkeolog
3,840.95
-497.79
3,343.16
Arşiv Memuru
2,971.16
-386.94
2,584.22
Asistan
4,687.28
-554.10
4,133.18
Aşçı
2,638.27
-344.91
2,293.36
Avukat
4,186.79
-521.74
3,665.05
Ayniyat Saymanı
3,759.06
-482.53
3,276.53
Bahçivan
2,638.27
-344.91
2,293.36
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
4,983.00
-602.66
4,380.34
Başkanlık Müşaviri
6,596.81
-938.62
5,658.19
Başkomiser
4,018.20
-503.44
3,514.76
Başmüfettiş
5,085.14
-628.87
4,456.27
Başmühendir
4,540.15
-575.15
3,965.00
Bekçi
2,643.16
-345.68
2,297.48
Belediye Başkan Yardımcısı
7,288.15
-1,055.38
6,232.77
Berber
2,638.27
-344.91
2,293.36
Bilgisayar İşletmeni
3,070.24
-401.00
2,669.24
Biolog
3,633.06
-494.54
3,138.52
Bölge Müdür Yardımcısı
4,593.95
-543.06
4,050.89
Bölge Müdürü
7,131.83
-1,127.04
6,004.79
Cezaevi Katibi
3,063.22
-399.13
2,664.09
Cezaevi Müdürü
4,583.20
-533.01
4,050.19
Cezaevi Vaizi
3,375.19
-501.85
2,873.34
Çarşı ve Mahalle Bekçisi
3,154.03
-413.44
2,740.59
Çevirici(Akademik)
4,483.58
-526.74
3,956.84
Çocuk Eğitimcisi
3,074.64
-404.33
2,670.31
Çocuk Gelişimcisi
3,509.76
-460.44
3,049.32
Çözümleyici
3,546.03
-465.37
3,080.66
Dağıtıcı
2,638.27
-344.91
2,293.36
Daire Başkanı
5,820.25
-701.73
5,118.52
Daire Başkanı KİT Müşavir
5,194.96
-619.01
4,575.95
Daire Tabibi
4,684.49
-553.66
4,130.83
Daktilograf
2,985.13
-389.15
2,595.98
Defterdarlık Uzmanı
4,171.42
-519.59
3,651.83
Denetçi-Başdenetçi
6,542.64
-1,096.94
5,445.70
Destek Hizmetleri Daire Başkanı
7,288.15
-1,168.56
6,119.59
DPB Başkanı
10,064.53
-1,737.51
8,327.02
DPB Uzmanı
4,373.07
-655.54
3,717.53
DPB Uzman Yardımcısı
6,542.64
-934.23
5,608.41
Diş Protez Teknisyeni
3,505.57
-459.78
3,045.79
Diyetisyen
4,426.51
-525.77
3,900.74
Doçent
5,504.75
-695.74
4,809.01
Ebe
3,509.76
-460.44
3,049.32
Eczacı
3,953.78
-510.34
3,443.44
Eğitim Görevlisi
3,670.82
-539.35
3,131.47
Eğitim Uzmanı
3,523.69
-461.85
3,061.84
Eğitim ve Öğretim Planlamacısı
4,483.58
-526.74
3,956.84
Ekonomist
3,126.31
-426.86
2,699.45
Emanet Memuru
2,989.32
-389.81
2,599.51
Enstitü Sekreteri
4,276.68
-502.42
3,774.26
Fakülte Sekreteri
4,430.80
-532.50
3,898.30
Fizikçi
3,911.41
-517.28
3,394.13
Fizyoterapist
3,580.22
-479.92
3,100.30
Garson
2,638.27
-344.91
2,293.36
Gassal
2,638.27
-344.91
2,293.36
Gelir Uzman Yardımcısı
3,505.62
-420.29
3,085.33
Gelir Uzmanı
4,158.16
-517.50
3,640.66
Gençlik ve Spor Uzmanı
6,542.64
-934.23
5,608.41
Genel Müdür
9,390.80
-1,655.73
7,735.07
Genel Müdür Bakan Müşaviri
7,424.22
-1,238.79
6,185.43
Genel Müdür Yardımcısı
7,625.02
-1,212.78
6,412.24
GTH Uzmanı
6,542.64 TL
-934.23
5,608.41
Grafiker
3,827.74
-516.64
3,311.10
Hademe
2,638.27
-344.91
2,293.36
Hastabakıcı
2,646.65
-346.23
2,300.42
Hazine Uzmanı
4,186.79
-521.74
3,665.05
Hemşire
3,505.57
-459.78
3,045.79
Hizmetli
2,638.27
-344.91
2,293.36
Hukuk Müşaviri
4,904.92
-592.95
4,311.97
İcra Memuru
3,054.83
-397.55
2,657.28
İcra Müdür Yardımcısı
4,432.56
-518.14
3,914.42
İcra Müdürü
4,558.06
-529.05
4,029.01
İç Denetçi
5,243.66
-648.93
4,594.73
İl Emniyet Müdür Yardımcısı
4,665.95
-585.32
4,080.63
İl Emniyet Müdürü
7,131.83
-1,244.15
5,887.68
İl GöçUzmanYardımcısı
3,508.41
-420.73
3,087.68
İl Göç Uzmanı
4,171.42
-519.59
3,651.83
İl Müdür Yardımcısı
4,524.88
-523.80
4,001.08
İl Müdürü
7,131.83
-1,145.90
5,985.93
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü
4,600.93
-544.16
4,056.77
İl Planlama Uzmanı
4,145.59
-515.52
3,630.07
İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
4,402.41
-562.78
3,839.63
İlçe Emniyet Müdürü
4,488.86
-573.81
3,915.05
İlçe Müdürü
4,271.09
-501.54
3,769.55
İmam-hatip
3,041.18
-449.86
2,591.32
İnfaz KorumaBaşmemuru
3,227.79
-420.65
2,807.14
İnfaz Koruma Memuru
3,222.21
-419.77
2,802.44
İstatistikçi
3,911.41
-517.28
3,394.13
İstidalci
3,504.20
-465.06
3,039.14
İşve Meslek Danışmanı
3,930.84
-513.06
3,417.78
İşletme Müdür Yardımcısı
4,234.85
-502.10
3,732.75
İşletme Müdürü
4,276.68
-502.42
3,774.26
İtfaiyeci
3,214.10
-422.15
2,791.95
Kaloriferci
2,638.27
-344.91
2,293.36
Kaymakam
7,267.26
-899.18
6,368.08
Kaymakam Adayı
4,541.16
-583.96
3,957.20
Kimyager
3,576.03
-479.26
3,096.77
KİT Müşaviri
4,455.18
-525.36
3,929.82
Komiser
3,958.93
-495.92
3,463.01
Komiser Yardımcısı
3,916.40
-490.52
3,425.88
Kontrolör-Başkontrolör
6,542.64
-1,096.94
5,445.70
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
3,017.88
-388.04
2,629.84
Koruma ve Güvenlik Şefi
3,035.33
-395.50
2,639.83
Kuran Kursu Öğreticisi
3,111.64
-469.35
2,642.29
Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı
4,373.07
-655.54
3,717.53
Kültür ve Turizm Uzmanı
6,542.64
-934.23
5,608.41
Kütüphaneci
3,504.20
-465.06
3,039.14
Mal Müdürü
4,354.12
-523.01
3,831.11
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
5,286.79
-803.17
4,483.62
Mali Hizmetler Uzmanı
4,373.07
-655.54
3,717.53
Maliye Uzmanı
6,542.64
-934.23
5,608.41
Matbaacı
2,971.16
-386.94
2,584.22
Matematikçi
3,911.41
-517.28
3,394.13
Memur
2,971.16
-386.94
2,584.22
Muayene Memuru
4,466.94
-565.69
3,901.25
Muhabir
3,083.01
-410.36
2,672.65
Muhafaza Memuru
3,032.81
-404.01
2,628.80
Mimar
3,083.01
-410.36
2,672.65
Muhasebeci
3,244.09
-426.10
2,817.99
Murakıp
3,175.80
-477.64
2,698.16
Musahhih
3,459.51
-458.02
3,001.49
Mutemet
2,971.16
-386.94
2,584.22
Mübaşir
2,780.51
-363.17
2,417.34
Müdür
4,271.09
-501.54
3,769.55
Müdür Yardımcısı
4,135.82
-489.09
3,646.73
Müezzin Kayyım
3,041.18
-449.86
2,591.32
Müfettiş
5,085.14
-628.87
4,456.27
Müfettiş Yardımcısı
3,953.16
-476.22
3,476.94
Mühendis
4,466.94
-565.69
3,901.25
Mülkiye Müfettişi
6,949.05
-851.37
6,097.68
Müsteşar
10,773.48
-1,871.06
8,902.42
Müsteşar Yardımcısı
9,390.80
-1,660.71
7,730.09
Müşavir
7,625.02
-1,193.92
6,431.10
Mütercim
3,306.14
-434.05
2,872.09
Müze Araştırmacısı
3,546.03
-465.37
3,080.66
Nüfus Müdürü
4,271.09
-501.54
3,769.55
Okutman (Akademik)
4,483.58
-526.74
3,956.84
Orman Muhafaza Memuru
3,278.43
-413.41
2,865.02
Öğretim Görevlisi
4,483.58
-526.74
3,956.84
Öğretmen
3,332.48
-497.52
2,834.96
Özel Kalem Müdürü
4,915.34
-583.62
4,331.72
Pedagog
3,569.74
-478.27
3,091.47
Profesör
3,794.77
-464.83
3,329.94
Proramcı
6,400.42
-809.77
5,590.65
Psikolog
3,546.03
-465.37
3,080.66
Sağlık Fizikçisi
3,576.03
-479.26
3,096.77
Sağlık Memuru
3,505.57
-459.78
3,045.79
Sağlık Teknikeri
3,505.57
-459.78
3,045.79
Sağlık Teknisyen Yardımcısı
2,648.75
-346.56
2,302.19
Sağlık Teknisyeni
3,505.57
-459.78
3,045.79
Santral Memuru
2,985.13
-389.15
2,595.98
Sayman
4,234.85
-502.10
3,732.75
Saymanlık Müdürü
4,354.12
-523.01
3,831.11
Seçim Müdürü
4,625.30
-546.99
4,078.31
Sektreter
3,035.33
-395.50
2,639.83
Sivil Savunma Uzmanı
3,559.93
-466.27
3,093.66
SGK Denetmen Yardımcısı
3,702.16
-474.32
3,227.84
SGK Denetmeni
4,171.42
-519.59
3,651.83
SGK Başkan Yardımcısı
9,390.80
-1,655.73
7,735.07
SGK Başkanı
10,064.53
-1,737.51
8,327.02
SGK Merkez Müdür Yardımcısı
4,135.82
-489.09
3,646.73
SGK Merkez Müdürü
4,271.09
-501.54
3,769.55
SGK Uzmanı
6,542.64
-1,032.23
5,510.41
Sosyolog
3,576.03
-479.26
3,096.77
Strateji Geliştirme Başkanı
9,390.80
-1,655.73
7,735.07
Şef
3,661.73
-479.19
3,182.54
Şehir Plancısı
4,466.94
-565.69
3,901.25
Şoför
2,971.16
-386.94
2,584.22
Şube Müüdürü
4,271.09
-501.54
3,769.55
Tabip
4,687.28
-554.10
4,133.18
Tapu Müdürü
4,341.55
-521.03
3,820.52
Tapu Sicil Müdür Yardımcısı
4,135.82
-489.09
3,646.73
TBMM Genel Sekreteri
11,191.81
-1,993.73
9,198.08
TeknikÖğretmen THS
3,827.74
-516.64
3,311.10
Teknik Ressam
3,574.66
-484.54
3,090.12
Tekniker
3,504.20
-465.06
3,039.14
Teknisyen
3,504.20
-465.06
3,039.14
Terzi
2,638.27
-344.91
2,293.36
Tıbbi Teknolog
3,576.03
-479.26
3,096.77
TUİK Uzman Yardımcısı
4,373.07
-655.54
3,717.53
TUİK Uzmanı
6,542.64
-934.23
5,608.41
Usta Öğretici
2,971.16
-386.94
2,584.22
Uzman
3,303.35
-433.61
2,869.74
Uzman(Akademik)
4,483.58
-526.74
3,956.84
Vaiz
3,458.86
-512.44
2,946.42
Vali
10,773.48
-1,866.07
8,907.41
Vali Yardımcısı
6,888.31
-827.15
6,061.16
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı
4,149.78
-491.30
3,658.48
Vergi Dairesi Müdürü
4,354.12
-523.01
3,831.11
VHKİ
3,131.89
-418.06
2,713.83
Veteriner Hekim
4,443.33
-549.62
3,893.71
Veteriner Sağlık Teknikeri
3,560.03
-468.36
3,091.67
Veteriner Sağlık Teknisyeni
3,560.03
-468.36
3,091.67
Veznedar
3,040.91
-396.38
2,644.53
Yardımcı Doçent
4,659.29
-562.91
4,096.38
Yazı İşleri Müdürü
4,558.06
-529.05
4,029.01
Yoklama Memuru
2,971.16
-386.94
2,584.22
Yurt Müdürü
4,344.34
-521.47
3,822.87
 Yurt Yönetim Memuru
4,146.99
-490.86
3,656.13
Yükseokul Sekreteri
4,360.34
-513.02
3,847.32
Zabıt Katibi
3,420.21
-444.48
2,975.73
Zabıta
3,213.40
-422.04
2,791.36


2015 Asgari geçim indirimi miktarı


ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2015 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

ÜCRETLİNİN MEDENİ

DURUMU
AYLIK TUTAR

- BEKAR

90,11 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

90,11 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        1 ÇOCUKLU

103,63 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        2 ÇOCUKLU

117,15 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        3 ÇOCUKLU

126,16 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        4 ÇOCUKLU

135,17 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

108,14 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

121,65 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

135,17 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

144,18 TLAsgari ücret 1.300,00 T.L. olduğunda ortaya çıkacak asgari geçim indirimi tutarları


ASGARİ ÜCRET 1.300,00 T.L. OLURSA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ  HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

ÜCRETLİNİN MEDENİ

DURUMU
AYLIK TUTAR

- BEKAR

124,13 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

124,13 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        1 ÇOCUKLU

142,74 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        2 ÇOCUKLU

161,36 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        3 ÇOCUKLU

186,19 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        4 ÇOCUKLU

198,60 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

148,95 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

167,57 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

186,19 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

211,01 TL

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 28 kamu personeli alımıDevlet Personel Başkanlığı (DPB), Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına 28 kamu personeli alımı yapılacağını duyurdu. Hazine uzman yardımcılığı için başvurular 7 Kasım - 18 Kasım tarihleri arasında alınacak. Kaynak: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 28 memur alımı başvuruları başladı
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı hazine uzman yardımcısı pozisyonunda 28 kamu personeli alacak. Devlet Personel Başkanlığında (DPB) yayınlanan ilan uyarınca 7 farklı alandan mezunlar için her birine açılan kadro sayısı farklı olmak toplam 28 pozisyon açıldı. İktisat mezunları için 7,  işletme mezunlarına 4, maliye mezunlarına 3, hukuk mezunlarına 5, bilgisayar mühendisliği mezunlarına 4, endüstri mühendisliği mezunlarına 3 ve matematik mezunlarına 2 açık pozisyon belirtildi. Başvurular 7 Kasım - 18 Kasım 2016 tarihleri arasında alınacak.Hazine uzman yardımcısı alımı için adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. 1 Ocak 1981 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecek. Adayların hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik fakülteleri veya matematik bölümü mezunu olmaları gerekmekte. Başvurularda adayların 2016 KPSS puanları dikkate alınacak. Ancak alım yapılacak her alan için farklı öğrenim şartı ve KPSS alt puan sınırı bulunuyor. Kaynak: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 28 memur alımı başvuruları başladı
Hazine Uzmanlığı

Kariyer meslekler arasında yer alan Hazine Uzmanı ve Hazine Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar, Ankara’da Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatında görev yaparlar.

Hazine Uzmanları, ekonomi politikalarının tespiti ile ilgili çalışmaları yapmak ve kararlaştırılan politikaları uygulamak; hazine işlemlerini, para-kredi ve nakit hareketleri ile Devletin iç ve dış borç yönetimini yapmak; kamu iktisadi teşebbüsleri ve Devlet iştirakleri ile ilgili olarak Devlet pay sahipliğinin gerektirdiği her türlü işlemi yapmak; kamu iktisadi teşebbüslerinin yeniden yapılandırılma işlemlerini yapmak; iki taraflı ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler ve anlaşmalarla ilgili hizmetleri yürütmek; uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlarda üyelik ve temsilin gerektirdiği işlemleri ve görevleri yapmak gibi Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülen ve uzmanlık gerektiren çeşitli görevleri yerine getirirler.

Ücretleri

2013 yılı ikinci altı aylık dönemi içerisinde göreve başlayacak bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “Hazine Uzman Yardımcısı” 9'uncu derecenin 1'inci kademesinde aylık 3.106.-TL Net Ücret alacaktır.

Hesaplamaya Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Uzman Yardımcılığına Atama

Giriş sınavında başarılı olan adaylar, kendilerinden istenecek belgeleri süresi içerisinde teslim etmeleri halinde, boş Uzman Yardımcısı kadrolarına başarı sıralamasına göre atanırlar.

Yetiştirilmeleri

Uzman Yardımcıları, “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak Temel ve Hazırlayıcı bir eğitimden geçirilirler.

Uzman Yardımcıları, temel ve hazırlayıcı eğitimden sonra Ana Hizmet Birimlerinde, uygun görülecek bir sürede (2 aydan az olmamak üzere) staj yaparlar.

Yeterlik Sınavı

Üç yıllık fiili hizmet sürelerini tamamlayan Hazine Uzman Yardımcıları, Hazine Uzmanlığına geçebilmeleri için yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavı yılda en fazla iki defa açılır.

Yeterlik Sınavı üç aşamalıdır.

Birinci Aşama:Uzman Yardımcılarınca hazırlanan tezlerin Yeterlik Sınavı Kurulunca “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirildiği bölümdür.

İkinci Aşama:Yeterlik Sınavı Kurulunca “Başarılı” bulunan tezlerin sözlü olarak savunulması aşamasıdır.

Üçüncü Aşama: Müsteşarlığın görev ve faaliyetleriyle ilgili mevzuat sorularını içeren bölümdür.

Yeterlik Sınavına Girebilme Şartları

Uzman Yardımcıları, adaylık dönemi dahil, Uzman Yardımcısı kadrosunda,  ücretsiz izin ile fiilen görev yapılmayan lisans üstü öğrenim ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, üç yıllık fiili hizmet süresini tamamlamak ve her yıl olumlu sicil almış olmak şartıyla, yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Uzmanlığa Atanma

Yeterlik sınavında başarılı olan Uzman Yardımcıları, kazanılmış haklarına uygun boş kadro durumuna göre, Uzman olarak atanırlar.

Uzman Yardımcısı Unvanını Kaybetme

Yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybedenler ile üç yıllık fiili hizmet süresi içinde olumlu değerlendirilmeyenler veya sınava girmeye hak kazandığı yılı izleyen iki yıl içinde geçerli mazereti olmaksızın iki sınav hakkını kullanmayanlar Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Müsteşarlıkta, durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Hizmet İçi Eğitim

Müsteşarlık, Uzman Yardımcıları ve gerekli görüldüğünde Uzmanlar için, uygun görülecek zamanlarda, hizmet içi eğitim programları düzenler.

Uzmanlığa Yeniden Atanma

Uzman unvanını kazandıktan sonra Müsteşarlıktaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılmış olanlardan yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak şartıyla Uzmanlığa atanabilirler.


Müsteşar maaşları 9498 TL iken genel müdür maaşları 8335 TL olması beklenmektedir. Şube Müdürü 4369 TL alırken düz memur      maaşı 2683 TL dir. Hizmetlilerin başlangıç maaşı 2517 TL’dir. Yeni atanacak öğretmen maaşı 3363 TL olacaktır. Kaymakam maaşı 4596 TL alırken başkomiser maaşı 4366 TL olacaktır. Polis maaşı, 3818 TL, uzman doktor maaşı 5.093 TL, doktor          maaşı 4225 TL, hemşire maaşı 2916, mühendis maaşı 4460 TL, teknisyen maaşı, vaiz maaşı ve imam maaşı  3496 TL, hakim maaşı 4063 TL ve savcı maaşı 4257 TL olacaktır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme