HAVELSAN MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

HAVELSAN MAAŞLARI

HAVELSAN MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Türkiye'nin Bilişim ve Sistem Evi olan HAVELSAN, Şirketin ana sermayesini teşkil eden insan kaynağına yatırımı en ön planda tutmakta ve bu doğrultuda çalışanlarının iş tatmini, eğitimi ve sürekli gelişimi odaklı bir personel politikası uygulamaktadır. Bu kapsamda da teknik eğitimlerin yanısıra kişisel gelişim odaklı eğitimler de düzenlenmektedir.

HAVELSAN A.Ş. şirketi geleceğe taşıyacak, şirketin değerlerine sahip, gelişim potansiyeli yüksek olan kişileri, sektörel şartları da göz önünde bulundurarak seçmekte ve işe almakta, nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı hedeflemektedir. Ayrıca kariyer yönetimi kapsamında yetenek odaklı Mühendislik-Uzmanlık havuzu aracılığı ile HAVELSAN A.Ş.'de yeteneklerimizi izlemek, verimli ve etkin olarak yönetmek istenmektedir. Katılımcı Yönetim anlayışını benimseyen HAVELSAN'ın sektöründe elde ettiği başarılar insan kaynağına yapmış olduğu yatırımların bir yansımasıdır.
Şirketin rekabet düzeyini en yüksek düzeye çıkarabilecek bilgi odaklı, nitelikli, değişime açık kalifiye personel gücünü yaratmak, yetenek havuzunu yönetmek ve sürekliliğini sağlamaktır.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM MİSYONUMUZ

Şirket çalışanlarının şirket ortak hedefleri etrafında birleştirilmesi,

Güçlü bir kurum kültürünün oluşturulması,

Şirkete bağlılığın arttırılması,

Kariyer Yönetim Sisteminin uzmanlık havuzlarındaki yetkinlik yönetimi ve yedekleme yöntemleri ile proaktif olarak insan kaynaklarının etkin ve verimli olarak yönetilmesinin sağlanması,

Tüm çalışanların optimal performans düzeyine ulaştırılması,

Değişen ekonomik, toplumsal ve sektörel gelişmelere cevap verebilecek bir personel istihdam politikası benimsenmesi,

İşletmenin rekabet gücünü en yüksek düzeye çıkaracak insan kaynağını şirketin stratejik amaçlarına hizmet edecek şekilde yeniden değerlendirerek organizasyonun verimliliğini artırmasıdır.
HAVELSAN'da eleman seçme ve yerleştirme sürecinin amacı, mevcut pozisyon açıklarını, yıllık yapılan insan gücü planlamaları doğrultusunda, şirket vizyonu, misyonu ve kurum kültürüne en uygun temel yetkinlikler ile pozisyona ait özel yetkinliklere göre seçilmiş en uygun aday ile doldurmaktır.

HAVELSAN'a başvurular internet sitemiz üzerinden online olarak ya da anlaşmalı olduğumuz www.kariyer.net internet sitesi aracılığıyla yapılabilir. Şirketimize iletilen tüm başvurular, İnsan Kaynakları veri tabanına kaydedilir. Yıllık işgücü planlaması doğrultusunda pozisyon açığı olduğu takdirde, bu veri tabanından araştırma yapılarak, iş tanımları ile gerekli niteliklere uyan adaylardan bir havuz oluşturulur.


Aranan pozisyona uygun yetkinliklere sahip olan adaylar Personel Seçme Esasları Prosedürü kapsamında aşağıda yer alan Aday Sınav Gereklilikleri Esasları başlığı altında yer alan kriterlere göre ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan adaylarla Teknik Mülakat yapılır. Bu mülakatta adaylar ilgili yöneticiler tarafından teknik açıdan değerlendirilir. Mülakat sonucunda en başarılı olan adaylara kişilik testi uygulanır ve Personel Değerlendirme Kuruluna alınır.


İnsan Kaynaklarının da bulunduğu Personel Değerlendirme Kurulunda adayların temel yetkinlikleri, profosyenel hayattaki tutum ve davranışları ile şirkete uygunlukları değerlendirilir. Kurul sonucunda uygun bulunan adaylara İnsan Kaynakları tarafından iş teklifi yapılır ve işe yerleştirme işlemleri tamamlanır.

ADAY SINAV GEREKLİLİKLERİ ESASLARI

HAVELSAN’a iş başvurusu yapan adaylara uygulanacak sınavlar ve bunlara ilişkin baraj puanları, aşağıda tablo halinde verilmektedir.

ADAYIN DURUMU           TEKNİK UZMANLIK SINAVLARI         YABANCI DİL SINAVLARI        HVL SINAVI         TEKNİK MÜLAKAT
ALES  KPSS  GRE    GMAT            TOEFL           YDS
Üniversite Mezunları/
Mühendis Adayı        ≥ 80     ≥ 75     ≥ 157   ≥ 550   ≥ 79     ≥ 75                ≥15
Ön Lisans Mezunları             ≥ 70                                        ≥ 60     ≥ 75     ≥15
Lise Mezunları                       ≥ 65                                        ≥ 60     ≥ 75     ≥15
İlköğretim Mezunları                                                                                     ≥15 NOT: Sınav sonuçları en fazla 4 (dört) yıl için geçerlidir. Gazi ve engelli adaylardan teknik sınav sonucu istenmez, sadece mülakat ve Kişilik Testi uygulanır.

Teknik Uzmanlık Sınavları
Lisansüstü eğitimini tamamlayan adaylarla, en az 3 (üç) yıllık benzer iş deneyimine sahip adaylardan Teknik Uzmanlık Sınav sonucu istenmez.
Lisans Mezunları:
En az 3 (üç) yıllık benzer iş deneyimine sahip olmayan adaylardan;
Not ortalaması ≥ 3.00 ise Teknik Uzmanlık Sınavı sonucu istenmez.
Not ortalaması < 3.00 ise Teknik Uzmanlık Sınav sonucu (ALES için 80) istenir.
Teknik bölümler için KPSSP1 puan türünden (Genel Yetenek 0,70; Genel Kültür 0,30),  idari bölümler için KPSSP3 (Genel Yetenek 0,50; Genel Kültür 0,50) puan türünden değerlendirilecektir.
Ön lisans mezunları:
KPSSP93 puan türünden, Ortaöğretim (lise) mezunları KPSSP94 puan türünden değerlendirilecektir.

Yabancı Dil Sınavları
Yabancı dil bilgisi iş tanımı kapsamında gerekli ise;
Üniversitelerin tüm derslerde yabancı dilde öğretim veren bölümlerinden mezun olan adaylardan ve iş tanımı kapsamında yabancı dil bilgisi gerekmeyen adaylardan yabancı dil sınav sonuç belgesi istenmez.

3 (üç)  yıl ve üzeri iş deneyimine sahip olan adaylardan, istihdam edileceği pozisyon için istenilen seviyede yabancı dil bilgisine sahip olduğunu beyan edenler için; adayın bağlı olacağı en üst seviyedeki yöneticinin de yabancı dil yeterliliğinin istenilen seviyede olduğunu teyit etmesi ve yazılı olarak “yabancı dil seviyesi uygundur” onayını vermesi durumunda yine sınav sonuç belgesi istenmez.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3000TL olsa da satış müdürü maaşları  13000TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3500TL-8200TL, insan kaynakları maaşları 3200TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3400TL-10500TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2900TL-9900TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 7200TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4500 TL dir. Mühendis maaşları 4500TL den başlayıp 16500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3900-12400 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2000 ile 8500 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2000TL ile 9000 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme