Havacılık Uzman Yardımcılığı Maaş - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Havacılık Uzman Yardımcılığı Maaş

Havacılık Uzman Yardımcılığı Maaş:
Havacılık Uzman ve Uzman Yardımcılarının sözleşme usûl ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödeme tutarı, Genel Müdür için belirlenen her türlü ödemeler dahil mali ve sosyal haklar tutarını geçmeyecek şekilde, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmektedir. (Havacılık Uzman Yardımcıları, 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olan rakamlara göre,yaklaşık 4.800 TL tutarında brüt ücret almaktadırlar.)  

Emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbi olan Havacılık Uzmanları, emeklilik açısından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı genel müdürlüklerin emsali personeline denk statüde kabul edilmektedirler.