GÜRALLAR ARTCRAFT MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

GÜRALLAR ARTCRAFT MAAŞLARI

GÜRALLAR ARTCRAFT MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Gürallar Grubu çatısı altında, 1994 yılında temelleri atılan ve Türkiye sofra camı üretiminde tekelci yaklaşımı kırarak sektörün gelişiminde önemli bir rol oynayan Gürallar ArtCraft, dünya markası olma hedefiyle 2014 yılı itibariyle kurumsal yenilenmeye gitmiş ve LAV markası ile yoluna devam etme kararı almıştır.
Gürallar Grubu’nun yenilikçilik anlayışıyla geliştirilerek sofra camı sektörüne adım atan LAV, grubun 1948 yılına uzanan gücünü Gürallar ArtCraft markasının sektör deneyimiyle birleştirerek, şirketin gelecek hedefleri doğrultusunda, üretimden pazarlamaya kadar yenilikçi, dinamik ve teknolojiye değer veren bir çalışma anlayışı ile sektöre “deneyimli, modern ve genç” bir yaklaşımla hizmet sunmayı hedeflemektedir.
Logosundan ambalaj tasarımına kadar her açıdan yepyeni bir marka olarak tasarlanan LAV, kadınlar başta olmak üzere tüm kullanıcılarının en samimi, en tarz arkadaşı olmayı hedeflemektedir. Adını cam şekillendirmenin en önemli enerjisi ateş ve camın hammaddesinin bir araya geldiği kızgın cam hamurundan alan LAV, aynı zamanda ateşin ve camın insan hayatındaki vazgeçilmez yerini de simgelemektedir.
Üretimini Kütahya’da gerçekleştiren LAV, toplam 300 bin metrekare alan üzerinde kurulu 2 üretim tesisinde günde 2 milyon adede ulaşan üretimi ile dünya üreticileri arasında 6. sırada yer almaktadır. 2000 kişinin istihdam edildiği tesislerde, toplam 3500 kalem üretim gerçekleştirilirken, ürünler başta Fransa, İspanya ve İran olmak üzere, Brezilya’dan Çin ve Filipinler’e kadar dünyanın 130 ülkesine ihraç edilmektedir.
Ayrıca, 2001 yılında kurulan Gürallar Teknopark bünyesinde cam üretimiyle ilgili yeni teknolojiler üzerinde çalışmalar yapılmakta; cam üretiminin yanı sıra üretim yapan makinelerin tasarım ve üretimi süreçleri de burada yürütülmektedir. Kendi teknolojisini sürekli geliştirme amacıyla çalışan birim, 2003 yılında devreye alınan ve ikinci fırına bağlı olan tüm cam şekillendirme makinelerinin mekanik ve elektrik-elektronik süreçlerinin yanı sıra üretimini de sürdürmektedir.
Yıldız eğitim projesi, 02.08.2006 tarihinde, şirketimizin 10. kuruluş yıldönümünde doğmuş ve adını Sayın Yıldız Güral'dan almıştır. Projeye, 2006-2007 eğitim ve öğretim yılında başlanmıştır.
Projenin temel amacı; Çocuklarına iyi bir gelecek sunmak isteyen şirketlerimizin çalışanlarına yönelik bir kapı açmak ve onları hayata hazırlamak şeklinde oluşmuştur.
İyi bir lisenin, iyi bir üniversitenin anahtarı olduğuna şüphe yoktur.
Bu doğrultuda Proje Orta Öğretim Kurumu Sınavlarına (OKS) yönelik olarak başlamış ve Seviye Belirleme Sınavlarına Hazırlık (SBS) olarak devam etmektedir.
Projemizde,
2006-2007 Eğitim Öğretim yılında: 62 Öğrenci,
2007-2008 Eğitim Öğretim yılında: 110 Öğrenci,
2008-2009 Eğitim Öğretim yılında: 124 Öğrenci,
olmak üzere toplamda 296 öğrenciye eğitim verilmiştir.
2009-2010 Eğitim Öğretim yılında 117 öğrenci eğitimine devam etmektedir.
Projenin hedefleri
Eğitim gören öğrencilerimizi Seviye Belirleme Sınavlarına hazırlamak,
Okullarındaki başarılarını arttırmak,
Sosyalleşmelerine katkıda bulunmak,
Kendilerine olan özgüvenlerini arttırmak,
Topluma yararlı fertler haline gelmelerine aracı olmak,
Entelektüel zekalarına katkıda bulunmak,
Türkiye’yi muasır medeniyetlerinde üzerine taşıyacak bir neslin yetişmesinde şirket olarak üzerimize düşen görevimizi yerine getirmek şeklindedir.
Kurs başında seviye tespit sınavı yapılmakta olup, sınav sonuçlarına göre öğrenciler aşağıda görülen şekilde sınıflara ayrılmaktadırlar.
8.Sınıf-3 seviye sınıfı
7.Sınıf-3 seviye sınıfı
6.Sınıf-2 seviye sınıfı
Hediye Güral Anaokulu
Vali Şükrü Kocatepe, Bayındırlık ve İskân Müdürü Vahit Okumuşer ve İl Milli Eğitim Müdürü Halis Demir’in katılımıyla hayırsever işadamı Rıza Güral ile imzalanan protokol sonucunda 22 Mart 2008 tarihinde başlanan Hediye Güral Anaokulu’nun inşaatı, taahhüt edilen zaman olan 30 Haziran 2008 tarihinde tamamlanmıştır.
Anaokulu, 2 Eylül 2008 tarihinde Kütahya Valilik kanalıyla Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi Gülağaçlar Mevkii’nde bulunan, 4 derslik ve 100 öğrenci kapasiteli olan “Hediye Güral Anaokulu” 2008–2009 eğitim-öğretim yılında hizmete hazır hale gelmiştir.
Hediye Güral Anaokulu; 4 sınıf, 1 öğretmenler odası, 1 idare odası, 1 oyun salonu, 1 uyku salonu, 2 mutfak, 2 çocuk tuvaleti, 2 öğretmenler tuvaleti ve 1 kazan dairesinden oluşmaktadır.
Hedefimiz
Müşteri isteklerine uygun, pazar beklentilerini aşan mükemmellikte ürün ve hizmet sunmak
Kapasitemizin %50’sini katma değerli ürünlerden oluşturmak
Sahip olduğumuz teknolojik üstünlüğü devam ettirmek
Global pazarlarda söz sahibi olmak
Değerlerimiz
Başarma azmi
Sürekli gelişim
Ekip çalışması
Müşteri odaklılık
Hedeflerimiz ve değerlerimiz doğrultusunda;
Tasarımdan satışa kadar her aşamada kaliteden taviz vermemeli,
Kaliteyi müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımızla birlikte yaratmalı,
Kaynaklarımızı verimli ve etkin biçimde değerlendirmeli,
Rekabet gücümüzü sürekli kılmak için üretim maliyetlerini kontrol etmeli,
İnsan kaynağımızın niteliklerini geliştirmeli, motivasyonuna önem vermeli,
Bilgi kullanımı ve paylaşımına önem vererek her kademedeki çalışanlarımızın ürün ve proseslerimizin sürekli iyileştirilmesine katılımını sağlamalı,
Yöremizin ve ülkemizin kalkınmasına, çevre ve sosyal yapının gelişmesine katkıda bulunmalıyız.
LAV, yeniliğe ve teknolojik gelişmelere her zaman önem vermiştir. Genç çalışan kitlesinin desteğini de arkasına alarak, inovasyon bilincini tüm departmanların merkezine yerleştirmiştir. İnsan kaynakları departmanından üretime, pazarlamadan tasarıma kadar ortaya çıkan tüm yeni fikirlerin sosyo-ekonomik bir yarara dönüştürülmesi, kurumsal kültürümüz açısından büyük önem taşımaktadır.
Günümüzde Türkiye’nin üretimde kullanılan makinelerinin çoğunun ithal ediliyor olması, profesyonel yaşamın ülke ekonomisine etkisi açısından çözüm bulunması gereken en önemli hususlardan biridir. Ulusal ekonomi açısından bakıldığında, ülkemizin özgün tasarımlar yaratıp, bu tasarımları gelişen teknolojiden yararlanarak üretebilme kapasitesine sahip olması ve dışa bağımlılığının en düşük seviyede olması büyük önem taşımaktadır. Bu da ancak Ar-Ge ile sağlanabilir bir koşuldur.
Bu bilinçle yenilikçiliği ve teknolojiyi kendine ilke edinen LAV, inovasyon konusunda en önemli payı Ar-Ge departmanı faaliyetlerinden almaktadır. Bünyesinde oluşturduğu Teknopark Müdürlüğü ile kendi alanında kendi üretim teknolojisini oluşturan dünyadaki 3 firmadan biri olmuştur.
Kaynakları verimli bir şekilde işletmek, mevcut bilgi birikimiyle yeni teknolojiler yaratabilmek amacı ile kurulan Teknopark Müdürlüğü, cam üretimi ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, ayrıca bu teknolojileri üreten fabrikaların tasarım ve üretimini de kendi bünyesinde gerçekleştirerek ciddi bir avantaj sağlamıştır. Ayrıca, sıfırdan bir cam üretim tesisi kurabilecek yetkinlikle donatılan Teknopark, önceliğini yeni ürün geliştirmek, üretimde kalite artışı ile maliyetlerin düşürülmesi ve üretim teknolojilerine ilişkin know–how altyapısını faydaya dönüştürebilme konularına vermektedir. Bu özelliği ile  “ fabrika üreten fabrika”  olarak nitelendirilen Teknopark, LAV’ı dünya çapında rekabette avantajlı duruma getirmiştir.

İnovasyon kadar sürdürülebilir, geliştirebilir olması ve ayrıca kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edilerek çevreye olası olumsuz etkilerinin de en aza indirecek şekilde faaliyetlerin yürütülmesi diğer önemli hususlardandır. Bu anlamda LAV, çevreye önem vererek ve ürünlerine tüketici gözüyle bakarak, fikirden ürüne giden yolculuğunun her aşamasına inovatif yaklaşımlarını yansıtmayı öncelik edinmiştir.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3100TL olsa da satış müdürü maaşları  11600TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3100TL-8800TL, insan kaynakları maaşları 3600TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3020TL-10600TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2100TL-9100TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 6500TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4000 TL dir. Mühendis maaşları 4000TL den başlayıp 14500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3200-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2200 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2150TL ile 9300 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme