Genelkurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı Maaş - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Genelkurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı Maaş

Genelkurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı Maaş:
Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcıları, bakanlıkların merkez teşkilatı için oluşturulan uzman ve uzman yardımcıları için mevzuatında öngörülmüş olan mali ve sosyal haklardan aynı aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmaktadırlar.Buna göre, 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı, 2017 yılı ikinci altı ayı içerisinde göreve başladığında aylık 3.509 TL net ücret alabilecektir. Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.