GATE ELEKTRONİK MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

GATE ELEKTRONİK MAAŞLARI

GATE ELEKTRONİK MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


GATE Elektronik, her geçen gün yeni yurt içi ve uluslararası projelerin altına imza atıyor. İnsan Kaynaklarına verdiği değer ve takım arkadaşlarına yaptığı yatırımlarla çıtasını her geçen gün yükseltiyor.

Bu takımda yer almak isteyen, hem yurt içi milli geliştirme projelerinde hem de uluslararası projelerde ileri teknolojileri kullanarak gerçek mühendislik çözümleri üreten, şirketin başarısını ileriye taşımayı hedefleyen, kendine güvenen, başarıya inanan arkadaşları GATE Elektronik ailesine davet ediyor.

Kariyer Fırsatları
GATE Elektronik’teki kariyer fırsatları ile ilgili detaylı bilgileri www.kariyer.net adresinden takip ederek başvuru yapabilirsiniz.
1989’da kurulan GATE Elektronik, Araştırma-Geliştirme, Sistem Mühendisliği, Elektronik Ekipmanların İmalatı, Endüstriyel ve Ticari Sistemlerin Depo Seviyesi Bakımı ve Onarımı alanlarında hizmet vermektedir. GATE Elektronik, Türkiye’de devlet (KOSGEB – Sanayi Bakanlığı) ve üniversite ortak girişimleri tarafından desteklenerek hizmet vermeye başlayan ilk özel ve milli kuruluştur.

Ankara’da bulunan şirket merkezi 13.000 m2’lik kapalı alana sahiptir. Sanayi Bakanlığı’nın yaptığı inceleme sonucu, GATE Elektronik firmasının İstanbul Yolu üzerindeki tesisi 17. AR-GE Merkezi olarak kabul edilmiştir.
Vizyon
Askeri ve endüstriyel sistemlere yönelik yüksek teknoloji kazandırmak, kazandırılan teknolojiyi ülke ihtiyaçlarına adapte ederek dışa bağımlılığı azaltmak, ülkemizde sistem entegrasyonu, sistem bakım mühendisliği konularında bakım - yazılım standartlarının oluşturulması ve yerleştirilmesinde öncülük etmek, faaliyet alanı içindeki en son teknolojiyi özümseyerek bu husustaki gerekli teknoloji transferini gerçekleştirmek, sektörde bu güne kadar uygulama imkanı yaratılamayan projelerin yurt içinde yapılmasını sağlamaktır.

Misyon
Gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde daima dürüst davranmak, kaliteyi ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmak, tüm personeli eğitmek, yönlendirmek, çağdaş teknolojiyi özümsemelerini ve ilerlemelerini sağlamak, kurumsallaşmış, faaliyetini sistem ve prosedürlerle bağlamış bir kurum olarak gelişmek ve büyümek, uluslararası yatırımları arttırarak başarılara imza atmak ana hedefidir.
"Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin koşulsuz olarak zamanlama ve maliyet açısından müşteriyi tam olarak tatmin etmesi GATE Elektronik'in BİRİNCİL SORUMLULUĞUDUR."

Turgay MALERİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Kalite Politikası

Müşterilerin mevcut ve gelecekteki istek ve beklentileri dahilinde, taahhüt ettiği ürün ve hizmetleri; tüm çalışanların etkin katılımı ile ilgili standartlar ve yasal gereklilikleri dikkate alarak, tüm kaynakları verimli kullanarak, süreç esaslı, maliyet odaklı ve sürekli gelişimi hedef alan yönetim anlayışı ile zamanında ve eksiksiz sağlamak, sektöründe lider bir çözüm ortağı olmak şirketin kalite politikasını oluşturmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi Yapısı

GATE Elektronik San. ve Tic. A.Ş, TS EN ISO 9001-2008 ve AQAP 2120 standartları ile uyumlu, dokümante edilen, uygulanan, etkinliği gözden geçirilen ve elde edilen verilerin sürekli iyileştirme yönünde kullanıldığı etkin ve ekonomik bir Kalite Yönetim Sistemini sürdürmektedir.

Bu kapsamda; GATE Elektronik San. ve Tic. A.Ş bünyesinde ana ve destek süreçleri tanımlanmış, detaylandırılmış ve uygulamalarını da içerecek şekilde yazılı hale getirilmiştir. Yönetim Faaliyetleri, Kaynak Yönetimi, Ürün/Hizmet Gerçekleştirme, Ölçme-Analiz ve İyileştirme olarak dört ana başlıkta toplanan Kalite Yönetim Sistemi içerisinde; süreçler (dış kaynaklı olarak tanımlananlar da dahil), bunların birbiriyle olan ilişkileri ve etkileşimleri, izlenmesi, ölçülmesi, analiz edilmesi, etkinliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesine yönelik uygulanacak faaliyetler yer almaktadır.

Tanımlanan süreçlerin yasal gereklilikler, standartlar ve mevzuatlar doğrultusunda etkin olarak çalıştırılması ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan tüm kaynaklar sağlanmaktadır.

GATE Elektronik, kalite olgusunu yalnızca ürüne ait bir özellik olarak görmeyip, kuruluşundan bu yana kalite yönetimi faaliyetlerine verdiği önem gereği ve müşterilerine sağladığı ürün ve hizmetlerin kalitesini güvence altına almak amacıyla, ulusal/uluslararası standartları esas alarak etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmuş ve bunu tüm organizasyonuna yayarak bu konudaki kararlılığını göstermiştir.

Bu kapsamda ilk olarak 2001 yılında NQA firması tarafından ISO 9001-1994 Kalite Güvence Standardına göre belgelendirilmiş, daha sonra sırası ile 2002 yılında TSE tarafından TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, aynı yıl MSB tarafından AQAP-120 Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi ve 2004 yılında MSB tarafından AQAP 2120 Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi almaya hak kazanmıştır.

2008 yılı itibari ile şirkete ait Kalite Güvence Belgeleri standartların mevcut revizyonları çerçevesinde TS EN ISO 9001:2008 olarak NQA ve TSE tarafından, 2010 yılında da AQAP 2120:2008 olarak ta MSB’den belgelendirilmiştir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

GATE ELEKTRONİK SAN VE TİC.A.Ş.    olarak faaliyet gösterdiğimiz ve bilgiye istenilen zamanda rahatlıkla ulaşılan Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Haberleşme Hizmetleri alanında Bilgi Güvenliğini en üst seviyede tutmak için;

a) Gizlilik: Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması,

b)Bütünlük: Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması,

c)Kullanılabilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması.

Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Haberleşme Hizmetleri kapsamında Bilgi Güvenliğini sağlamak ve sürdürmek için nitelikli insan gücü ve güçlü altyapıyı oluşturarak firmamız bünyesinde teknolojik çözümler üreteceğimizi ve uygulayacağımızı,
Ürün ve/veya hizmet verdiğimiz kişi ve/veya Kurumlara ait hiçbir bilgiyi 3. şahıslarla paylaşmayacağımızı,
Bu kişi ve/veya Kurumların bilgilerine yetkisiz olarak firmamız bünyesinde dışarıdan ulaşmaya çalışacak kötü niyetli kişilerin ataklarına karşı güncel güvenlik duvarlarını oluşturacağımızı,
Bilgi Güvenliğini riske edebilecek faaliyetleri belirli periyotlar da araştıracağımızı, değerlendireceğimizi, ölçeceğimizi ve raporlayacağımızı,
Sorumlu olduğumuz Kamu ve/veya özel kuruluşlara/kişilere istenilen bilgileri doğru, eksiksiz ve zamanında ulaştıracağımızı,
Sorumlu olduğumuz Kamu ve/veya özel kuruluşlardan aldığımız yetkilerle toplayacağımız bilgilerin koşulsuz doğru olması için gayret göstereceğimizi,
Firmamıza ait bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlayacağımızı,
Virüs ve zararlı yazılımların kaynağı olmayacağımız gibi bu tür faaliyetleri engellemek için gerekli tedbirleri alacağımızı,
Bilgi güvenliği ile ilgili yasal olarak belirlenmiş ve belirlenecek tüm kurallara uyacağımızı;
Taahhüt ederiz,
1989 yılında,  sivil ve askeri elektronik sistemler için arıza tespit, arıza giderme, depo seviyesi bakım onarım hizmeti vermek amacıyla kurulan GATE Elektronik,  bugün itibariyle elektronik sistem / ekipman, simülasyon sistemleri, bilgi güvenliği sistemleri, güvenlik ve geçiş kontrol sistemleri, haberleşme sistemleri tasarım ve imalatı, elektronik ve bilişim sektöründe Ar-Ge, sistem tasarımı, entegrasyon, üretim, gömülü yazılım, uygulama yazılımı  geliştirme, hava aracı bakım onarımı alanlarında faaliyetleri yürütmektedir.

25 yıllık iş deneyimi ile GATE Elektronik, Savunma Sanayi başta olmak üzere kamu sektörü ve özel sektörde aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir:Elektronik Üretim
Elektronik Test ve Ölçüm Sistemleri Tasarımı ve Üretimi
Teknik Servis
Sistem Entegrasyonu ve Bakım Mühendisliği
Simülasyon Sistemleri
Test Program Seti (TPS) Geliştirme
Elektronik Muharebe ve Koruma Sistemleri Tasarımı ve Üretimi
Elektronik Muhabere ve Bilgi Sistemleri Tasarımı ve Üretimi
Hava Trafik Yönetim Sistemleri Tasarımı ve Üretimi
Güvenlik ve Geçiş Kontrol Sistemleri Tasarımı ve Üretimi
İletişim Sistemleri Tasarımı ve Üretimi
İnsansız Deniz ve Kara Araçları Tasarımı ve Üretimi
Eğitim Hizmetleri


Merkezi Ankara’da bulunan GATE Elektronik,  İstanbul ve Eskişehir’de  kurulu Bölge Müdürlükleri ile hizmet verdiği, Türkiye’de mevcut 3000 civarında askeri, kamu ve özel sektör müşterisinin yanı sıra NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency)’ nın onaylı Bakım-Onarım Merkezi ve yedek parça sağlayıcısıdır. GATE Elektronik, ABD, Fransa, Hollanda, Suudi Arabistan, Kırgızistan, Tacikistan, Malezya gibi ülkelere teknoloji ihraç ederek yerli katkı payını yukarılara taşımaktadır.

Ankara-İstanbul Yolu üzerindeki Üretim ve AR-GE tesisi Sanayi Bakanlığı’nın yaptığı inceleme sonucu 17. AR-GE Merkezi olarak kabul edilmiştir.


GATE Elektronik, AQAP–2120 Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi, TS EN ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, Milli Gizli ve Nato Gizli Tesis Güvenlik Belgeleri’ne sahiptir.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3400TL olsa da satış müdürü maaşları  13200TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3100TL-8900TL, insan kaynakları maaşları 3150TL-9650TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3400TL-10800TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 3200TL-9400TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 8400TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4200 TL dir. Mühendis maaşları 4400TL den başlayıp 15400TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3200-12900 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2200 ile 8300 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2350TL ile 9900 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme