GAMA ENERJİ MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

GAMA ENERJİ MAAŞLARI

GAMA ENERJİ MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


1959 yılından bu yana, güç santralları, petrol, çimento, petrokimya ve gaz tesisleri, fabrikalar, yüksek binalar, su arıtma tesisleri ve iletim hatları, köprü ve çeşitli altyapı yapımlarını gerçekleştiren ve aynı zamanda çeşitli enerji yatırımlarına sahip olan GAMA şirketleri; GAMA Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş., GAMA Enerji A.Ş., GAMA International BV, GAMA Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş. ve GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş., GAMA Holding’in çatısı altında toplanmıştır.
GAMA HOLDİNG

1959 yılında faaliyete başlayan GAMA, 1962 yılında, o tarihe kadar sadece yabancı firmalar tarafından gerçekleştirilen mekanik, elektrik ve enstrümantasyon montajı konularında faaliyet göstermek üzere Fenni ve Gama İnşaat Grupmanı Ltd. Şirketini kurmuş ve termik santrallarda kullanılan buhar kazanlarının mucidi sayılan Amerikan “Babcock and Wilcox” firmasının Türkiye temsilciliğini üstlenmiştir. GAMA bu yapılanmasıyla o zamana kadar Türk firmaları tarafından yapılmayan güç santralları başta olmak üzere teknoloji ağırlıklı endüstriyel tesis yapımına yönelmeyi hedeflemiş, enerji müteahhitliği kapsamında ilk iş olarak 1963 yılında Babcock Wilcox’un taşeronu olarak Mersin Termik Santralı’nın kazan montaj işini üstlenerek başarıyla tamamlamıştır. GAMA, bu başarının hemen ardından Dünya Bankası’ndan endüstriyel tesis yapımı için yeterlik alan ilk Türk firması olmuş ve bu yeterlikle 1964 yılında 4x25 MW Mersin Termik Santralının genel montaj işini üstlenerek Türkiye’de anahtar teslim endüstriyel tesis yapımı devrini açmış ve Türkiye’nin ilk enerji müteahhitti olmuştur.

Firma, artan tecrübesi ile güç santralları, petrol, çimento, petrokimya ve gaz tesisleri, fabrikalar, yüksek binalar, su arıtma tesisleri ve iletim hatları, köprü ve çeşitli altyapı yapımlarını gerçekleştirerek, Türkiye’nin kalkınma ve sanayileşme çalışmalarına katkıda bulunmuştur.

Yurt içinde edinilen tecrübe ile 1970’li yılların başından itibaren GAMA bünyesindeki şirketler, faaliyetlerini yurt dışında Orta Doğu, Rusya, Avrasya Ülkeleri, Güney Doğu Asya, Kuzey Afrika ve İrlanda’ya genişletmiştir.

GAMA, 2002 yılından itibaren kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girmiş ve GAMA Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş. altında bulunan faaliyetlerin bünyesinde toplanacağı GAMA Holding A.Ş. 2 Haziran 2003 tarihinde kurulmuştur. GAMA Holding A.Ş.; her biri kendi içinde şirketler/ortaklıklar barındıran, GAMA Enerji A.Ş., GAMA Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş., GAMA Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş., yurt dışı iştiraklerin bulunduğu GAMA International B.V.,ve GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş. olmak üzere beş ana gruptan oluşmaktadır.

GAMA ENERJİ

GAMA Holding, 2002 yılında geçirdiği yeniden yapılanma sürecinde, bünyesinde yer alan ve Türkiye’nin ilk yap-işlet-devret enerji ve su altyapı projelerinin sahibi yatırım şirketlerini (İzmit Su, Birecik HES, Trakya Elektrik ve TGT Enerji) GAMA Enerji çatısı altında toplamıştır. 2004 yılında İrlanda’da inşaatına başlanan Tynagh Kombine Çevrim Doğalgaz Santralı, GAMA’nın ilk uluslararası enerji yatırımı olarak 2006 yılında faaliyete geçmiştir. GAMA Enerji, üretim portföy çeşitliliği anlamında, elektrik üretiminin her alanında var olan bir yatırım şirketidir.

GAMA GÜÇ SİSTEMLERİ

1963 yılından bu yana çeşitli kapasitelerde, çok sayıda buhar kazanı ve aksesuarlarının projelendirilmesi, malzeme temini, imalat, montaj, işletme ve servis hizmetlerini başarıyla tamamlayan GAMA’nın buhar üretimine yönelik bilgi birikimi kazanlarla sınırlı kalmayarak, gerek üretilen buhar gücü ekipmanlarının performansa etkileri gerek enerji sektöründeki faaliyetleri firmayı güç sistemlerini komple üstlenebilecek bir düzeye ulaştırmıştır. Bu düzeye ulaşmanın doğal sonucu olarak GAMA Kazan Teknolojisi A.Ş.nin ana faaliyet alanı, güç sistemlerinin de katılımıyla genişletilmiş ve 2003 yılında şirket ünvanı GAMA Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş. olarak değiştirilmiştir. GAMA Güç Sistemleri, yurt içi ve yurt dışında yapımı planlanan enerji santrallarının mühendislik, malzeme temini ve yapımında (EPC) etkin rol almakta olup, bu hedef doğrultusunda kısa zamanda çok önemli mesafeler alarak, önemli projelerin anahtar teslimi, EPC bazında yapımını üstlenmektedir.

GAMA ENDÜSTRİ

GAMA, 1959 yılında GAMA İnşaat Ltd. Şirketi adıyla faaliyetlerine başladıktan sonra 1968 yılında Mersin Termik Santrali’nin yapım işinin alınmasıyla, mekanik ve elektrik montaj işleri ile enstrümantasyon konularını da kapsayacak şekilde faaliyet alanını genişletmiştir. 1970 yılında GAMA İnşaat Ltd. Şirketi’nin kilit teknik ve idari personelinin katılımı ile GAMA Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş. kurulmuştur. 1970’li yılların başından itibaren faaliyetlerini genişleten GAMA, termik santraller, rafineriler, petrokimya tesisleri, hidroelektrik santralleri, kimya ve metalurji tesisleri, çimento fabrikaları, boru hatları gibi endüstriyel tesislerin anahtar teslimi inşaatı işleri yanında, yüksek binalar, iş ve alışveriş merkezleri, konutlar, turizm tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler, sağlık tesisleri, barajlar, metro sistemleri, altyapı tesislerinin anahtar teslimi yapım işlerini gerçekleştirmektedir. Bu tarihten itibaren GAMA Endüstri, Türkiye’de ve Irak, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Malezya, İrlanda, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Makedonya, Ukrayna, Libya, Yemen, Katar, Kazakistan ve Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu 25’den fazla ülkede, dünya çapında büyük ölçekli birçok projeye imza atmıştır.

GAMA INTERNATIONAL B.V.

GAMA’nın yeniden yapılanması aşamasında, yurt dışında, endüstri tesisleri, kuvvet santralları ve boru hatlarının anahtar teslimi inşaat, imalat ve montajı ile alt yapı tesisleri, çok katlı yapılar, ticaret merkezleri ve konut kompleksleri inşaatı alanlarında faaliyet gösteren şirketleri tek bir çatı altında toplamak ve uluslararası piyasalarda daha etkin olabilmelerini sağlamak amacıyla 2003 yılında, Hollanda merkezli GAMA International B.V. kurulmuştur.

GAMA TİCARET VE TURİZM

GAMA’nın taahhüt ve enerji dışında faal olduğu diğer bir alan da ticarettir. GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş., iş makinaları satış ve sonrası hizmetleri, endüstriyel ve yapı malzemelerinin uluslararası ticareti ile makina ve teknolojik ürünlerin satın alma ve lojistik hizmetleri, seyyar cerrahi hastane ve mobil ilk yardım istasyonlarının anahtar teslim tedariği faaliyetlerinde aktif bir rol oynamaktadır.
MİSYON

Holding’in güçlü şirket portföyünü, değerlerine uygun ve etkin bir şekilde yöneterek, hissedarlar başta olmak üzere tüm paydaşlara sürekli değer yaratmak.

VİZYON

Stratejik olarak seçilmiş sektörlerde karlı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayan, saygın ve etik değerlerine bağlı, uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir Yatırım Holding şirketi olmak.

DEĞERLER

GÜVENİLİRLİK
Biz Önce Güven İnşa Ederiz.

GAMA için “Güvenilirlik”; her koşulda ilkelere, kurallara ve standartlara bağlılık ile verdiğimiz sözlerin, aldığımız kararların ve tüm çalışmalarımızın sorumluluğunu sonuna kadar üstlenmektir. 

UYUMLU İŞBİRLİĞİ
Birlikte Çalışır, Birlikte Değer Yaratırız.

GAMA için “Uyumlu İşbirliği”; saygı, anlayış, uzlaşma, sinerji ve ortak kazanım ilkeleri doğrultusunda farklı bireylerle farklı ortamlarda üretken iş ilişkileri geliştirebilmektir. 

GELİŞİM VE DEĞİŞİM
Gelişimimiz Geleceğimizdir.

GAMA için “Gelişim ve Değişim”; önce kendimizden başlayarak sürekli gelişime ve yeniliğe yatırım yapmak, öğrenme ve paylaşma tutkusu ile sürekli daha ileriyi hedeflemektir.

İNSANA DEĞER
Geleceğe Mirasımızı “İnsana Verilen Değer” ile Oluştururuz.

GAMA için “İnsana Değer”; her türlü statü, kademe, yetkinlik seviyesinden bağımsız olarak, herkesi önce bir birey olarak kabul etmek, saygı duymak ve takdir etmektir.

BAŞARMA TUTKUSU
Başarıya Azimle ve Tutkuyla İlerleriz.

GAMA için “Başarma Tutkusu”;  yaptığı işten gurur duyarak, tutkusunu, azmini, sabrını ve cesaretini görünür şekilde her gün işine katmaktır.
50 yılı aşkın tarihimizde etik davranış, GAMA’nın rehber ilkesi olmuştur. Hepimiz, tüm paydaşlarımızla olan işlerimizdeki doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik hususundaki itibarımızdan büyük gurur duyuyor ve bu sağlam etik davranış kültürümüzü korumaya tam anlamıyla bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Uluslararası bir şirket olarak, düzenlemeler ve ticari geleneklerin bir ülkeden diğerine değişiklik gösterdiği karmaşık küresel pazarlarda iş yapmak zorundayız. İlkelerimiz ve öz değerlerimiz ışığında hazırlanan İş Ahlakı Kurallarımız, bize her durumda en yüksek etik standartlarda, dürüstlük, doğruluk ve hukuka saygıyla hareket etmemizi sağlayarak rehberlik edecektir.

İnsan Kaynakları Politikamız

Karşılıklı güven ve etik değerlerin ön planda olduğu şirket kültürümüz, insan kaynakları politikamızın temelidir.
Her biri farklı sektörlerde / alanlarda faaliyet gösteren GAMA şirketlerinin; büyüme hedefleri ve stratejilerini destekleyecek esnek İnsan Kaynakları politikaları belirlenmektedir.

Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını arttıracak bir ortam yaratmak, çalışanların gelişimine yatırım yapmak, bu ortamın korunup geliştirilmesi için gerekli politikaları ve teknik bilgiyi oluşturarak, şirketimizi nitelikli personel açısından çekici kılmak, nitelikli personelimizi korumak, temel insan kaynakları politikamızdır.

Kariyer ve İş Olanakları

Bu web sitesi kariyer.net altyapısı ile desteklenmektedir. Yapılan başvuruları sadece GAMA görür ve değerlendirir. Tüm başvurular gizlilik ilkesi içinde değerlendirilir.

GAMA web sitesinden “Açık Pozisyonlar” linkini seçip, açık pozisyonları görebilir ve inceleyebilirsiniz.
Kariyer.net üyesi iseniz, “Açık Pozisyonlar” link’inde ilgilendiğiniz pozisyonu seçtikten sonra, gelen sayfadaki “kullanıcı adı” ve “şifrenizi” girip, “Online Başvuru” kutusuna basarak, ilanlara başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kariyer.net üyesi değilseniz,on-line application kısmında yeralan “member” kısmına tıklayarak özgeçmişinizi oluşturabilir ve yukarıdaki adımları takip ederek GAMA’ya iş başvurularınızı yapabilirsiniz.

Girmiş olduğunuz özgeçmişinizi daha sonra değiştirmek için ve yapmış olduğunuz başvuruları görmek üzere “Açık Pozisyonlar” sayfasındaki, Özgeçmiş Bilgilerim ve Başvurularım bağlantılarından yararlanabilirsiniz.

ik@gama.com.tr mail adresine word formatındaki CV’nizi ekleyerek de GAMA’ya başvuruda bulunabilirsiniz. Lütfen CV’niz ile başvuruda bulunurken, ilgilendiğiniz pozisyon ve/veya başvuruda bulunmak istediğiniz GAMA şirketini/projesini belirtmeyi unutmayınız.

Başvuru ve İşe Alım Süreci

CV/Özgeçmişinizin bize ulaşması ile birlikte başvuru süreciniz başlamış demektir. İlk olarak bilgi ve deneyimleriniz değerlendirilmekte ve varsa aranan pozisyonlarımızla eşleştirilmektedir.

CV/Özgeçmişinizde verdiğiniz bilgiler ve deneyimleriniz doğrultusunda aranan pozisyonlar için uygun olduğunuz saptandığında, sizinle temasa geçilerek iş görüşmesine davet edilirsiniz.

Açık pozisyonlarla eşleşmeyen Özgeçmişler veritabanımızda saklanmakta, uygun pozisyon oluşması halinde adaylarla irtibata geçilmektedir.

Bu irtibat sonrası, İnsan Kaynakları uzmanlarımız adaylarla bire-bir yapılandırılmış mülakat (Structured Interview) yapmakta ve mülakat sonuçları adaylara mail yoluyla iletilmektedir.

İlginiz için teşekkür ederiz.


Satış maaşları yeni çalışanlar için 3300TL olsa da satış müdürü maaşları  12800TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3200TL-8500TL, insan kaynakları maaşları 3400TL-9800TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3000TL-10800TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2700TL-9500TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 7300TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4200 TL dir. Mühendis maaşları 4200TL den başlayıp 12500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3700-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2500 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2400TL ile 9500 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme