Fizyoterapist Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Fizyoterapist Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl olunur

Fizyoterapist Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl olunur:
Kamu kurum ve kuruluşlarında Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda mesleki lisans mezunu olarak görev yapan Devlet memurları arasında fizyoterapistler de bulunmaktadır.

Fizyoterapistler hangi işleri yapar?
Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte, fizyoterapist unvanlı personelin hangi işlerle çalıştırılabilecekleri de belirtilmiştir. Bu düzenlemeye göre, fizyoterapist;
a) Sağlıklı bireylerde kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini artırmak için bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarını planlar ve uygular.
b) Hastalık durumlarında;
-Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar.
-Fizyoterapi programında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için hastanın rol ve görevlerini tanımlar.
-Fizyoterapi programı ve iyileşme süreci ile ilgili bilgileri kaydeder.
-Koruyucu ve destekleyici rehabilitasyon cihaz ve teknolojilerinin kullanımı konusunda uzman tabiple birlikte, uygun ölçü ve özellikleri belirler, öneri geliştirir, hasta ve aileye eğitim verir.
-Fizyoterapi sürecinde, uygulanan fizyoterapi programının hasta için uygun olmadığını veya programını sonlandırmak gerektiğini öngördüğü durumlarda ilgili tabibe görüşünü bildirir, tabibin programın uygulanmasında ısrar etmesi durumunda söz konusu programı, durumu kayıt altına alarak uygular.
-Fizyoterapi programı için uygun olan teknolojik ekipmanı güvenli ve etkili bir şekilde kullanır, ortaya çıkabilecek istenmeyen etkileri ve komplikasyonları önlemek için gerekli önlemleri alır.
Görev yapabilecekleri yerler
Fizyoterapistler, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru ya da sözleşmeli olarak görev yapabildikleri gibi özel kuruluşlarda da iş imkanı bulabilmektedirler.
Örneğin;
-Yataklı tedavi kurumlarında (ortopedi ve travmatoloji, nöroloji, psikiatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları, çocuk hastalıkları, üroloji, onkoloji, kadın doğum, kulak-burun-boğaz, yoğun bakım, plastik cerrahi, romatoloji, acil servis, diş vb servislerinde)
-Birinci basamak sağlık kuruluşlarında,
-Rehabilitasyon ve kaplıca merkezlerinde,
-Huzur evlerinde,
-Spor merkezlerinde
görev yapabilmektedirler.