ELİF PLASTİK MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

ELİF PLASTİK MAAŞLARI

ELİF PLASTİK MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Elif fleksibl (esnek) ambalaj çözümlerinde kalitesi ile dünya çapında bilinen ve tercih edilen tedarikçilerden biridir. Kurulduğu 1972 yılından beri hizmet ve kalite standartlarını sürekli geliştiren Elif’in fleksibl (esnek) ambalaj pazarındaki liderliği hizmet sunduğu çok uluslu tanınmış markalar tarafından da tescillenmiştir.

Elif'in gerek mimarisi, gerek alt yapısı, gerekse de teknolojisi ve yüksek kapasitesi ile dünyanın en önemli üretim tesislerinden biri olan konsept fabrikası 55.000 m2'si tek çatı altında toplanmış kapalı alan olmak üzere, 110.000 m2 toplam alanı kaplar. Konsept fabrikasını model alarak 2014 yılında faaliyete geçen yeni fabrikası ile beraber Elif, yılda yaklaşık 80.000 ton üretim kapasitesine sahiptir. Elif, Dünya çapında örnek gösterilen konsept fabrika modelini yeni teknolojilerle sürekli geliştirerek büyümesine farklı coğrafyalarda yeni yatırımlarla devam etmeyi hedeflemektedir.

Merkezi Türkiye'de bulunan Elif'in çok coğrafyalı üretim ve uluslararası faaliyet ağı, müşterilerine yerelleştirilmiş küresel hizmet ve tedarik esnekliği sunacak biçimde stratejik olarak yapılandırılmıştır. Elif, bilimsel bir şekilde yürütülen işbirliği ve yenilikçiliği sayesinde farklı müşterilerin farklı ihtiyaçlarına göre özel olarak geliştirilmiş en yüksek kalitede ürünler ve benzersiz bir hizmet sunar.

Yerli ve yabancı pek çok büyük markaya hizmet veren Elif, üretiminin yarısından fazlasını dünyanın 50 farklı ülkesine ihraç etmektedir.

Elif müsterileri, tedarikçileri, profesyonel insan kaynakları ve yenilikçi yönetiminin yarattığı sinerji ve dinamizmle gelecekte de mükemmel ürünler ve hizmetler sunmayı hedefler.
Elif'in Kurumsal Kimliği, şirketin her günkü faaliyetlerini yürütürken gösterdiği benzersiz yaklaşımını dile getirir. Elif'in global kültürü ve sektörel deneyimi, şirketi müşterilerinin gözünde stratejik bir ortak haline getirmekte ve ayrıcalıklı bir yere koymaktadır.
Elif'in Kurumsal Değerler'i, müşterilerin, ortakların ve çalışanların ekosistemi içindeki çalışma tarzını belirleyen davranışları yansıtır. Elif, sahip olduğu inovasyon ruhu, mükemmellik konusunda sarsılmaz kararlılığı ve sürdürülebilir kalkınmaya olan inancı sayesinde müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde değerler yaratır.
Vizyon ve Misyon
VİZYON
Fleksibl ambalaj endüstrisinde  yüksek  kalite ve servis standartlarıyla Dünya çapında bir firma olmak.

MİSYON
Sürdürülebilirliği sağlayarak, iş ortaklarımız, Elif çalışanları ve toplum için uzun vadeli değer yaratmak.
Elif fleksibl (esnek) ambalaj çözümlerinde kalitesi ile dünya çapında bilinen ve tercih edilen tedarikçilerden biridir. Kurulduğu 1972 yılından beri hizmet ve kalite standartlarını sürekli geliştiren Elif’in fleksibl (esnek) ambalaj pazarındaki liderliği hizmet sunduğu çok uluslu tanınmış markalar tarafından da tescillenmiştir.

Elif'in gerek mimarisi, gerek alt yapısı, gerekse de teknolojisi ve yüksek kapasitesi ile dünyanın en önemli üretim tesislerinden biri olan konsept fabrikası 55.000 m2'si tek çatı altında toplanmış kapalı alan olmak üzere, 110.000 m2 toplam alanı kaplar. Konsept fabrikasını model alarak 2014 yılında faaliyete geçen yeni fabrikası ile beraber Elif, yılda yaklaşık 80.000 ton üretim kapasitesine sahiptir. Elif, Dünya çapında örnek gösterilen konsept fabrika modelini yeni teknolojilerle sürekli geliştirerek büyümesine farklı coğrafyalarda yeni yatırımlarla devam etmeyi hedeflemektedir.

Merkezi Türkiye'de bulunan Elif'in çok coğrafyalı üretim ve uluslararası faaliyet ağı, müşterilerine yerelleştirilmiş küresel hizmet ve tedarik esnekliği sunacak biçimde stratejik olarak yapılandırılmıştır. Elif, bilimsel bir şekilde yürütülen işbirliği ve yenilikçiliği sayesinde farklı müşterilerin farklı ihtiyaçlarına göre özel olarak geliştirilmiş en yüksek kalitede ürünler ve benzersiz bir hizmet sunar.

Yerli ve yabancı pek çok büyük markaya hizmet veren Elif, üretiminin yarısından fazlasını dünyanın 50 farklı ülkesine ihraç etmektedir.

Elif müsterileri, tedarikçileri, profesyonel insan kaynakları ve yenilikçi yönetiminin yarattığı sinerji ve dinamizmle gelecekte de mükemmel ürünler ve hizmetler sunmayı hedefler.
Elif, söz verdiği kalite ve hizmetin, sadece kalifiye çalışanlarla elde edilebileceğinin bilincindedir. Bu nedenle Elif, yüksek kaliteli çalışanlar seçer ve önlerindeki uzun yolda onları daha da nitelikli hale getirmek için yatırımlar yapar. Çalışanların gelişimi, performans değerlendirme sonuçlarından biri olan gelişim planlaması sayesinde Elif performans yönetimi süreci ile bütünleşmiştir
Yeni çalışanların, Elif ve endüstrinin dinamikleri hakkında tutarlı tanıtıcı eğitimler almasını sağlamak için, her pozisyona yönelik özel giriş ve oryantasyon programları düzenlenmektedir. Elif yetkinliklerin ve yeteneklerin resmi eğitim programları ve eğitim araçlarının yanı sıra görev başında da geliştirilebileceğine inanır. Elif, resmi programlar, süreçler, kurum çevresinde eğitim ve geliştirmenin yanı sıra ‘iş başında öğrenim’ yoluyla yetenekleri inşa eder. Elif şirketin insan kaynakları stratejisine paralel olarak çalışanların gelişimi üzerinde durur ve bu gelişimi desteklemeye yönelik birçok olanak sağlar.
Elif'i Keşfedin
Müşterilerine 360° somut mükemmellikle, sürekli yenilik ve sürdürülebilir uygulamalarla hizmet veren Elif, küresel ve farklı kültürü ile rakipsiz bir ambalaj tedarik ortağıdır. Elif kendini üç temel başlıkla ifade eder:

–– Vizyon ve Misyon: Elif’i başarıya götüren stratejik çerçevenin temelini tanımlar.
–– Kurumsal Kimlik: Elif’in günlük faaliyetlerindeki benzersiz yaklaşımı dile getirmektedir.
–– Kurumsal Değerler: Elif’in, müşterileri ve iş ortakları ile nasıl çalıştığının yanı sıra kendi içindeki çalışma prensiplerini de ortaya çıkaran davranışları yansıtır.

Elif’in temel hedefi, yüksek kalite ve hizmet standardı ile iş ortakları, Elif üyeleri ve toplum için uzun vadeli değerler yaratarak sürdürülebilirliği sağlamak ve Ambalaj Sektöründe Önde Gelen Küresel bir Şirket olmaya devam etmektir.

Elif’in çok çeşitli altyapılara sahip çalışanlarından oluşan insan kaynakları gücü, şirketin bu hedefe yönelik başarısının ayrılmaz bir parçasıdır. Elif, kurumsal kişilik ve değerlere yönelik hedeflerine ulaşmasını sağlayan her bireyine ve kararlarına değer verir ve saygı duyar.
Çeşitlilik & Eşit İstihdam Olanağı, Elif’in sürekli büyümesine yönelik sürdürülebilir bir rekabet avantajıdır. Elif, fikirlerini, çözümlerini ve esnekliğini zenginleştirmek için farklı geçmişleri, kültürleri, yaklaşımları, perspektifleri ve kariyer deneyimleri olan bireyleri bir araya getirir. Elif, farklı çalışma arkadaşlarının ve yöneticilerinin ve eşit istihdam olanağının olduğu bir kazanım kültürü ile kazanan bir takım ortaya çıkarmaya kararlıdır. Elif, her birey için eşit fırsatlar sunulmasına ve yine bu bireylerin her biri için aynı motivasyon anlayışının sağlanmasına büyük önem verir. Bu amaçla Elif, çalışanlarının başarılı olması için onların tüm gereksinimlerini karşılamayı ve tüm çalışanlarına destek olup onları teşvik etmeyi amaç edinmiştir. Irkına, rengine, dinine, ulusal kimliğine, cinsiyetine, yaşına, özrüne, medeni durumuna veya herhangi bir statüye bakmadan iş ihtiyaçlarına, iş gereksinimlerine ve bireysel niteliklere dayalı istihdam kararlarını vermek ve çalışanlarına ayrımcılığın ve haksızlığın olmadığı bir iş ortamını sağlamak, Elif insan kaynaklarının temel politikasıdır.
İş sağlığı ve güvenliği sahası, Elif çalışanlarının güvenliğini, sağlığını, refahını ve çevresini korumaya ilişkin disiplinlerin toplamıdır. Elif iş sağlığı ve güvenliği programlarının amacı, çalışanları için daha güvenli ve daha sağlıklı çalışma ortamını sağlamak ve şirket için en önemli değerlerden biri olan çalışan sinerjisini sürekli yükseltmektir. Bu nedenle, çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ve ziyaretçileri için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanması için çalışma yeri koşullarını sürekli iyileştirerek daha iyi bir çalışma ortamı oluşturmak öncelikle Elif yönetimi tarafından desteklenmektedir. Elif, çalışanlarına yönelik yıllık sağlık kontrol programlarını sürekli ve periyodik olarak yürütmektedir. Elif, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Sertifikası’nı almaya hak kazanmış ve daha fazla koruma sağlamak ve çalışanlarının, tedarikçilerinin ve ziyaretçilerinin, iş kazasına maruz kalmalarını ve hastalanmalarını önlemek için çeşitli programları ve süreçleri tamamlamıştır. Tüm Elif çalışanları, güvenlikle ilgili konuların belirlenmesinde, herhangi potansiyel bir tehlikenin raporlanmasında, bu tehlikeye yönelik çözümlerin uygulanmasında öncü olarak yer alırlar.Satış maaşları yeni çalışanlar için 3300TL olsa da satış müdürü maaşları  12800TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3200TL-8500TL, insan kaynakları maaşları 3400TL-9800TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3000TL-10800TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2700TL-9500TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 7300TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4200 TL dir. Mühendis maaşları 4200TL den başlayıp 12500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3700-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2500 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2400TL ile 9500 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme