Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu İle “Konsolosluk Ve İhtisas Memurluğu” Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu İle “Konsolosluk Ve İhtisas Memurluğu” Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu İle “Konsolosluk Ve İhtisas Memurluğu” Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Dışişleri Bakanlığı, mesleki yaşantılarının üçte ikisine yakınını yurt dışında ve diplomatik pasaport sahibi olarak geçiren “meslek memuru” ile “konsolosluk ve ihtisas memuru” istihdam etmektedir.
Bakanlık, personel istihdam politikası çerçevesinde “meslek memuru” ile“konsolosluk ve ihtisas memuru” olarak yetiştirmek amacıyla da, giriş sınavları açarak “aday meslek memuru” ile “aday konsolosluk  ve ihtisas memuru”almaktadır.

MESLEK MEMURLARI
Görevleri:  Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden memurlardır. Meslek memurları, yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen ikili ve çok taraflı ilişkilerin siyasi, ekonomik ve kültürel boyutları ile uluslararası hukuk konuları ağırlıklı olmak üzere, uluslararası ilişkiler alanındaki gelişmeleri takip ve analiz eder, dış politikanın oluşturulmasına yönelik gerekli girdileri sağlar, stratejileri ve hareket tarzlarını oluşturarak Hükümet tarafından tespit olunan dış politika çerçevesinde uygular.
Meslek memurları, yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atandıklarında, konsolosluk işlemlerinde imzaya yetkilidir.
Atanabilecekleri unvanlar: Merkez ve yurtdışı teşkilatında atanabilecekleri çeşitli unvanlar bulunmakla birlikte, kariyer olarak Başkatip/Konsolos-Birinci Sınıf Başkonsolos-Elçi-Büyükelçi-Daimi Temsilci gibi unvanlara atanabilmektedirler.
Yurtdışına sürekli görevle ilk kez atanmaları: Yurtdışına sürekli görevle ilk kez atanan meslek memurlarının görev süreleri kural olarak beş yıldır. Yurtdışına sürekli görevle ilk kez atanan meslek memurlarının beş yıllık görev sürelerinin iki yılını mahrumiyet bölgesinde geçirmeleri gerekir.

KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLARI
Görevleri:  Konsolosluk ve ihtisas memurları, Bakanlığın görevleri çerçevesinde, konsolosluk, protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler, elektronik konsolosluk ve bilişim hizmetleri ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden memurlardır.   Konsolosluk ve ihtisas memurları, yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atandıklarında, konsolosluk işlemlerinde imzaya yetkilidir.
Adaylık süresi: Konsolosluk ve ihtisas memurluğunda adaylık süresi bir yıldır.
Atanabilecekleri unvanlar: Merkez ve yurtdışı teşkilatında atanabilecekleri çeşitli unvanlar bulunmakla birlikte, kariyer olarak Başkatip/Konsolos- Daimi Temsilcilik Müsteşarı - Büyükelçilik Müsteşarı- Başkonsolos gibi unvanlara atanabilmektedirler.
Meslek Memurluğuna geçiş:  Konsolosluk ve İhtisas Memuru statüsünden, Meslek Memuru statüsüne geçiş mümkün değildir. Ancak, Konsolosluk ve İhtisas Memuru statüsündeki personelin, başvuru şartlarını taşıması ve yapılacak olan sınavlarda başarılı olması halinde Meslek Memuru statüsüne atanması mümkündür.
ÖNDEGELİM SIRASI
Meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurları arasındaki öndegelim sıralaması bulundukları unvan grubuna göre belirlenmekle birlikte, aynı unvan grubundaki memurlar arasında "meslek memurları"önde gelmektedir.