BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI MAAŞLARI

BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir.Ekonomi Bakanlığı, Dış Ticaret Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı çeşitli eğitim alanlarında Dış Ticaret Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS-A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Dış Ticaret Uzmanlığı

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerinde görevlendirilen ve sorumluluk verilen Dış Ticaret Uzmanları, hizmetin gereği olarak Ekonomi Bakanlığı Merkez ve Yurt Dışı Teşkilatı kadrolarında görev yaparlar.

Ücretleri (2015 yılı ikinci altıya göre güncel)

Dış Ticaret Uzman ve Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir Dış Ticaret Uzman Yardımcısı, 2015 yılının ikinci altı aylık dönemi içerisinde göreve başladığında aylık net 3.509 TL maaş alabilecektir. (Bu maaş rakamına Yabancı Dil Tazminatı dahil değildir.)

1 inci derece Dış Ticaret Uzmanı kadrosunda görev yapanlar, emeklilik hakları bakımından; 3600 ek gösterge, 2000 makam tazminatı göstergesi ve 8000 görev tazminatı göstergesinden yararlanmaktadırlar.

Uzman yardımcılığına atanma

Uzman yardımcıları, mesleğe özel giriş sınavı ile alınır. Giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylar için Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan yazılı ve sözlü sınav aşamalarından oluşur.

Giriş sınavını kazanarak kendilerine yapılan bildirimi müteakip belirtilen süre içinde yazılı başvuru yapanlar, uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar.

Yetiştirilmeleri ve eğitimleri

Uzman yardımcısı olarak atananlar; bu kadroda bulundukları sürede, memuriyetin ve uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla çeşitli eğitimlere tabi tutulurlar.

Uzman yardımcıları;

-Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri dâhilinde eğitime tabi tutulurlar.

-Bakanlıkça uygun görülen kurum dışı kurs ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Bakanlıkça hazırlanan bir program dâhilinde yabancı dil eğitiminden faydalanabilirler.

-Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ile Ekonomi Bakanlığınca Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Yurt Dışına Personel Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.

Uzmanlık tezi

Bakanlık birimlerinde uzman yardımcısı kadrosunda aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil iki yıl çalışan uzman yardımcısı uzmanlık tezini hazırlamaya hak kazanır.

Uzman yardımcısı, tezinin yazılı bir nüshasını ve elektronik ortamdaki kopyasını, tez konusunun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde birimine teslim eder. Bir yıllık sürenin hesabında, aylıksız izin veya toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dikkate alınmaz.

Tezin jüri üyelerine teslimini müteakip en geç altmış gün içinde uzman yardımcısı tezini jüri huzurunda savunur.  Tezi yetersiz bulunan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır

Yeterlik sınavı

Uzmanlık tezi yeterli bulunan ve Bakanlık birimlerinde uzman yardımcısı kadrosunda aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil en az üç yıl çalışan uzman yardımcısı, yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

Yeterlik sınavı, Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde ekonomi, dış ticaret, hukuk, uluslararası ekonomik ve ticari örgütler, dış ticaret mevzuatı ile yatırım teşvik mevzuatı,  Bakanlığın görevleri, teşkilat yapısı ile Bakanlığın görev alanına giren ve sınavdan en az iki ay önce ilan edilen diğer konulardan yazılı ve sözlü şeklinde yapılır.

Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzmanlığa atanma

Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için,

Yeterlik sınavında başarılı olması ve giriş sınavına başvuru sırasında sunduğu yabancı dil belgesinden eski tarihli olmamak kaydıyla, YDS’den en az (B) seviyesindeki belgeyi veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) ve benzeri bir belgeyi yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde ibraz etmesi

gerekir.

Uzman olma hakkını kaybetme

Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzman yardımcılarının görevleri

Uzman yardımcıları,

a-Görevlendirildikleri birimin kısa, orta ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla,

b-Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin araştırma ve incelemeleri yürütmekle ve Bakanlığın politika, strateji ve hedeflerinin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yaparak proje geliştirmekle,

c-Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olan yayınları takip etmekle,

ç-Kurum içi ve dışı toplantılara katılmakla,

d-Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamakla,

e-Amirleri tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmekle

görevlidirler.

Uzmanlığa yeniden atanma

Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple görevinden ayrılmış olup yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla, durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.
En çok güldüğümüz sorulardan biride budur. Gerek dünyada gerekse ülkemizde insanlar lise hayatlarından sonra üniversiteye girmek için çırpınırlar.

Çırpınan dünya ve ülkemiz gençliği ellerine geçirdikleri diplomalarla birçok sektörde iş aramaya başladıklarında 4 yıl evet evet  4 yıl sonra sizde biliyorsunuz ama bir daha tekrar etmek istedik 4 yıl sonra acaba deneyiminiz,tecrübeniz var mı? Sorusuna muhatap kalmakta ve sonuç olarak günümüz rakamlarıyla 3,5 milyon kayıtlı işsiz üniversite mezunu sokakta iş aramaktadır.

Bu soru çok önemlidir.  Yani ,deneyim ve tecrübe 4 yıl boyunca öğretilmeyen ve verilmeyen iki kelime deneyim ve tecrübe nedir?

Gerçekte firma size şunu sormaktadır .Bu firma ne olursa olsun soru şudur; benim malımı,ürünümü,servisimi bu her neyse değişebilir.
Benim ürünümü satabilirmisin – satamazmısın? Yani var mısın? – yok musun?
Satabiliyorum diyebileceksen işe alınacaksın. Kimse senin diploma rengine bakmayacak.

Bizde iddia ediyoruz ki; satmayı veya almayı öğrenmenin süresi 4 yıl değildir. Sizin de karar vereceğiniz nokta diplomalı işsiz olmak mı?

Yorktrade e-iç ve dış ticaret okulları yukarıda anlatmaya çalıştığımız durumu anlayan,eğitimi lise ve üzeri olan hala hazırda üniversite okuyan,mezun olmuş veya içinde bulunduğu kariyer seviyesinde değişiklik yapmak isteyen “bende almayı veya satmayı öğrenerek kariyerimde veya ticari hayatımda bir üst noktaya geçmek isteyen” diyen herkese kapılarını açmıştır.

YABANCI DİL GEREKLİ MİDİR?

Alacağınız bu eğitim sisteminde İngilizcenin gerekli olacağı, ancak e-iç ticaret yaptığınız takdirde hiçbir şekilde yabancı dil kullanmanız gerekmeyecektir.

İngilizce ile alakalı alım-satım gerek içeride gerekse dışarıda nasıl yapılacağı konusundaki yeterli İngilizce eğitimi kurumlarımızda verilmektedir.
Sadece ama sadece YORKTRADE okullarına ait olan kalıplar ve uluslar arası çevirici programlar ile bir tek İngilizce değil Çince dahil 25 ayrı dilde ticaret yapmak isteyen veya herhangi bir kurumda ihracat-ithalat uzmanı olmak isteyen öğrencilerimize program dahilinde uygulamalı olarak öğretilecektir.

Sektör ve ürün odaklı olan bu çalışmalar neredeyse sıfır hata ile katılımcılarımızın ticaret yapmasına veya uzman olmasına yardımcı olacaktır.
Gerekli ayrıntı ve detaylar merkezlerimizde kayıt sırasında sizlere verilecektir.

BU EĞİTİMİ KİMLER VERMEKTEDİR?

Zaman zaman karşılaştığımız ve en çok gurur duyduğumuz konulardan biride budur.
Çünkü eğitimlerimizi büyük bir yüzde ile bu işin mutfağından gelen ticari hayatları boyunca binlerce işlem yapmış, milyonlarca dolarlara imza atmış kişiler tarafından verilmektedir.

Kurumlarımızın iddiası ;hayatında hiç işletme açmamış veya hiçbir yer işletmemiş, almamış veya satmamış şahısların bu eğitimi veremeyecekleridir.

Kısaca hala hazırda YORKTRADE e-iç ve dış ticaret okulları dışında bu eğitimi legal olarak alabileceğiniz başka bir kurum yoktur.

YORKTRADE BU İŞİ YAPIYOR MU?

Yorktrade ; bu işi iç ve dış piyasada yapan ,ticaretin içinde olan uzman eğitim kadrosu ile profesyonel bir ekipten oluşmaktadır.

Gerek ulusal gerekse uluslar arası dış ticaret eğitimi verdiğini söyleyen kurum ve kuruluşlar bulunmakta ama bu kurumların çoğu bu işi yapmıyor. Ticaretin yakından uzaktan içinde değiller.

Bu noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

Daha önceden pazarda domates bile satmamış bir kurumdan ticaret eğitimi almanın,gerçek iş hayatında sonuç getirmeyeceği ortadadır.

Üniversitedeki eğitimlerden de ayıran en önemli özelliğimiz budur. İşin içinde olmamız!

PROGRAMA KATILMA ŞARTLARI NELERDİR?

Eğitim programlarımıza katılabilmek için daha önceden yurt içi veya yurtdışı ticaret deneyimi koşulu aramıyoruz.
Herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümünden mezun olma gibi bir şart da yok.
Üniversitede okurken eğitimlerimize katılabilirsiniz. Size özel saatli programlarımız mevcut.
Lise mezunu olanlar da eğitimlerimize katılabilir.Hiçbir engel yok!
Şu anda mevcut işinizde çalışırken de bu eğitimi alabilir kariyerinizde fark yaratabilirsiniz.
Çalışmıyor olabilirsiniz. Farketmez !
Kısacası kişilerin geçmişi eğitimleri ne olursa olsun , içinde iyi bir yerde uzman olma isteği olan her katılımcıyı başlangıç seviyesinden alarak yetiştiriyoruz.
Yatırımı kendine yapmak isteyen herkes e-dış ticaret eğitimi alabilir .

BU EĞİTİME KİMLER KATILAMAZ ?

1 - Kendinden emin olmayanlar

2 - Bu işin olabilirliğine inanmayanlar

3 - Her şeyi bildiğini düşünenler

4 - Ticaretten korkanların bu eğitimi almalarında sakınca görülmektedir.


YAŞ SINIRI VAR MI ?

18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. üst yaş sınırı yok.

EĞİTİMLER NASIL YAPILIYOR?

Eğitimler tamamen uygulama ile Yorktrade merkezlerinin profesyonel ortamlarında yapılacaktır.
Gerçek iş hayatından uzakta alınan eğitim sonuç getirmez.
Eğitim tamamen gerçek alıcı –satıcı ve iş bağlantıları ile gerçekleşecektir.

BU İŞİ YAPMAK İÇİN ŞİRKET AÇMAK ZORUNDA MIYIM?

Hayır .Zorunda değilsiniz.

EĞİTİMLER TÜRKÇE Mİ?

Genel eğitim program dilimiz Türkçedir. İsterseniz ingilizce olarak da özel eğitim alabilirsiniz.
konomi Bakanlığı 2011 yılında kurulmuştur. Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın yerine kurulmuştur. Ekonomi bakanlığının görevleri Dış ticaret hizmetlerine ilişkin ana hedef ve politikaların belirlenmesine yardımcı olmak ve belirlenen dış ticaret politikasını geliştirmek ve yürütmek, Ekonomik faaliyetlerin dış ticarete dönük yapılandırılması için gerekli tedbirleri almak, uygulamak ve bu tedbirlerin ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarca uygulanmasının ve koordinasyonunun sağlanması konusunda çalışmalar yürütmek, Dış ticaretin ülke ekonomisi yararına yapılması amacıyla ürün ve yurtdışı müteahhitlik dahil uluslararası hizmet ticaretine ilişkin gerekli her türlü tedbiri almak. Tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dış politikası ile ilgili bir bakanlık olan ekonomi bakanlığının ihtiyaç duyduğu kadro dış ticaret uzmanı kadrosudur.
Dış ticaret uzmanı dış ticaret mevzuatı ile ilgili konularda araştırma yapar, bazen uluslararası ticaret konularında diğer ülkelerle müzakere süreçlerinde yer alır, bazen ithalat yapılan ürünlerle ilgili soruşturma denetim işleri yapar, bazen ihracatta devlet yardımları ile ilgili firmaların destek dosyaları inceler. Genel müdürlükten genel müdürlüğe ve genel müdürlük içerisindeki her dairede farklı işler yapabilir.  Geniş bir uzmanlık alanıdır.
ekonomi-bakanligi-memurrDış ticaret uzmanı olmanın birinci koşulu dış ticaret uzman yardımcılığı sınavına girmektir. Bu sınava girme şartları her uzmanlıkta olduğu gibi 657 Devlet Memurları Kanununun 48 maddesinde belirtilen şartlara uymak, erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak, sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını geçmemiş olmaktır.
–  Bunların haricinde en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik ve ziraat fakülteleri, diğer fakültelerin dış ticaret, uluslararası ticaret, matematik ve istatistik bölümlerinden mezun olmak,


–   Son iki yıl içinde alınmış olmak kaydıyla, Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinin birinden KPDS’den en az (C) seviyesinde belgeye veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye veya KPSS’nin yabancı dil bölümündeki soruların en az %70’ine doğru cevap vermiş olmak
–   KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı)’den ilgili puan alanında asgari puan almak. Mesela 2012 eylül ayındaki son sınavda iktisat alanından girecekler için İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 80 puan, Uluslararası İlişkiler alanı için KPSSP-88 puan türünden en az 80 puan, İşletme alanı için KPSSP-23 puan türünden en az 80 puan, Bilgisayar Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan, Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak gerekmektedir. Her bölüm için farklı bir puan türü istenmesi KPSS’de sorulan her soruya belli ölçülerde cevaplandırmış olma zorunluluğu getirmektedir.
Yazılı (klasik) sınav Yabancı dil (Almanca, Fransızca. İngilizce) ve Alan bilgisi (İktisat, Uluslararası ilişkiler, Endüstri Mühendisliği, İşletme, Hukuk, Bilgisayar Mühendisliği. Kimya Mühendisliği, Ekonometri) şeklinde iki oturumlu yapılır. Yazılı sınavı başarı ile verenler sözlü sınava girmeye hak kazanırlar.
Sözlü sınav konuları ise alan konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığıdır. Alan bilgisi elli puan diğerleri onar puan olarak değerlendirilir.
Sözlü sınavı başarı ile verenler bakanlık bünyesinde dış ticaret uzman yardımcısı olmaya hak kazanırlar. Uzman yardımcıları üç yıl boyunca çeşitli konularda eğitimlerle kendilerini geliştirirler. Son bir yıl tez yazımı vardır. Tez komisyona sunulur ve başarılı bulunduğu taktirde yeterlilik sınavına girmeye hak kazanılır. Yeterlilik sınavı ekonomi, dış ticaret, hukuk, uluslararası ekonomik ve ticari örgütler, dış ticaret mevzuatı ile yatırım teşvik mevzuatı, Bakanlığın görevleri, teşkilat yapısı konularında yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınav ve sözlü sınavın başarılı sayılması için her birinden ayrı ayrı 70 almak gerekmektedir. Bu sınavlardan başarılı olanlar uzman olarak atanırlar.
Tezleri ikinci defa kabul edilmeyen, tezlerini vaktinde sunamayan ve yeterlilik sınavında ikinci defa başarısız olanlar uzman sıfatlarını kaybederek bakanlığın ihtiyaç olunan bir birimine memur olarak atanırlar.


Müsteşar maaşları 9498 TL iken genel müdür maaşları 8335 TL olması beklenmektedir. Şube Müdürü 4369 TL alırken düz memur      maaşı 2683 TL dir. Hizmetlilerin başlangıç maaşı 2517 TL’dir. Yeni atanacak öğretmen maaşı 3363 TL olacaktır. Kaymakam maaşı 4596 TL alırken başkomiser maaşı 4366 TL olacaktır. Polis maaşı, 3818 TL, uzman doktor maaşı 5.093 TL, doktor          maaşı 4225 TL, hemşire maaşı 2916, mühendis maaşı 4460 TL, teknisyen maaşı, vaiz maaşı ve imam maaşı  3496 TL, hakim maaşı 4063 TL ve savcı maaşı 4257 TL olacaktır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme