DENETMEN MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

DENETMEN MAAŞLARI

DENETMEN MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir.


Sosyal Güvenlik Kurumu Denetmen Yardımcılığı
Denetmen yardımcılığı ülkemiz bütçesinin yarıdan fazla payına sahip olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun İl teşkilatlanmasında görev yapan denetim mesleğidir. 2011 yılında ihdas edilerek yönetmelik ile hakları ve görevleri düzenlenmiştir. Şu an Denetmen olarak görev yapan eski personel meslek ihdasının evvelinde Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru sıfatını haiz görev yapmaktaydı. Kadro ihdası ile meslek bir Denetim A Grubu mesleği halini almıştır. Mevzuatın ilgili hükümlerince yaptırım uygulayabilmek yetkisine sahip hale getirilmiştir. İşin özü teftiş görevinin kurum dışına tezahürüdür.
Mesleğe Giriş
Mesleğe giriş Kamu Personeli Seçme Sınavı neticesinde alınan puanlar ile ve iki gruba hitaben gerçekleştirilmektedir. SBF/İİBF grubu ve İstatistik/Matematik grubu ayrı puan türleri ile aynı kadrolara atanarak birlikte görev yapmaktadırlar. Meslekte bölümler arası herhangi bir ayrım gözetilmemektedir. -İİBF grubu için P-113 puanı, -İstatistik grubu içinse P-111 puanı kullanılmaktadır. Bugüne dek 75 taban puan ile alım yapılmıştır. Ancak İİBF grubu için taban puana kadar bir iniş söz konusu olmamaktadır. Kadro arzının azlığı, talebin çokluğu göz önüne alınırsa ortalama olarak 80+ puan almadan, mesleğe giriş kolay olmamaktadır. Meslek yönetmeliğine göre mesleğe giriş için kuruma Yazılı ve/veya sözlü sınav yapmak konusunda bir serbesti tanınmaktadır. Kurum şu an için sadece sözlü sınav ile alım yoluna gitmektedir. Yani KPSS puanınız ile yapacağınız başvuru neticesinde listede yer almayı başarırsanız sizi bir Sözlü sınav bekleyecek. Sözlü sınav Ankara Balgat’ta bulunan Başkanlık binasında yapılmaktadır. Bir grup sabah bir grup öğleden sonra alınmaktadır. Adaylar mülakatta sınav sürecinde hazırlandığımız Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe alanının yanı sıra, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin hak, sorumluluk ve yetkilerini sıralayan Yönetmelikten sorumlu tutulmaktadırlar. Mülakatta mezun olunan bölüm kısmen dikkate alınmakta ve sorulan sorular buna göre şekillenebilmektedir. Mülakat neticeleri T.C Kimlik Numarası ile sorgu yapılan bir ekrandan kişisel olarak duyurulmaktadır. Bu duyurudan sonra atama yapılacak İller duyurulmakta ve on-line olarak doldurulup imzalanan tercih formları ile diğer evrakların teslimi süreci başlamaktadır. Tercihler internet üzerinden yapılmaktadır. 20 tercih hakkınız vardır. Bu ilk 20 tercihte kadro açılan illerden istediklerinizi seçebilirsiniz. 21.tercih, 20 tercihinize yerleşemezseniz kurumun sizi atayacağı yeri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu seçeneği açıp açmamakta özgürsünüz. Mülakat neticesinde yedek uygulaması mevcuttur. İlk tercihlerde yerleşemeyen adaylardan boş kalan yerler için yedek adaylar tercih yaparlar. Yine benzer prosedür uygulanır ve kadrolara yerleşim gerçekleştirilmiş olur. Ardından atanacağınız il de benzer yöntemle duyurulur. Evinize tebligat gelmesinden itibaren kendi ilinde başlayacak olanlar aynı gün, il dışına gidecek olanlar ise tebligat tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başlarlar. Eğer ilinize gidip ayın 14’ünde geldiğinizi beyan eder imzayı atarsanız, o ayın maaşını peşin olarak alabilirsiniz.
MESLEKTE SİZİ NELER BEKLİYOR?
Öncelikle mesleğe başladığınızda ‘aday memur’ olacaksınız. 12 aylık bir süreci aday memur olarak geçireceksiniz ve yetkisiz denetmen yardımcısı olacaksınız. Bu süreçte sizi daha çok servisin evrak işleri bekliyor. Üstadınıza bağlı olarak denetimlere çıkma şansına sahipsiniz. Bu kişiden kişiye değişebilen bir durumdur. Çıkmak sizin avantajınıza olacaktır. Çünkü soyut ve karmaşık olan kurum mevzuatı tatbik edildikçe daha anlaşılır ve uygulanabilir hale gelmektedir. 12 Ay’ın sonunda bağlı olduğunuz İl Müdür Yardımcısı asaletinizi tasdik eder. Bu tasdikten evvel birimin size yapacağı basit bir sınavdan geçeceksiniz. Akabinde sizi bir ‘yetki sınavı’ bekliyor. Yetki sınavı Klasik ve/veya Test olarak yapılmaktadır. Sınav; Hukuk, Muhasebe ve Kurum Mevzuatı’ ndan oluşmaktadır. 2 hakka sahipsiniz, yetkinizi aldıktan sonra da artık kendi denetimlerinize çıkmaya başlayacaksınız. 3.yılın sonunda ise ‘yeterlik sınavı’ olacak. Yine benzer şartlar geçerli. Ek olarak bir sözlü mülakat yapılacak. Sonrasında ise yeni bir atama sürecine gireceksiniz. Bu atama yeterlik sınavındaki başarınıza göre yapacağınız tercihe göre gerçekleşecek.  Denetmen sıfatını haiz olacaksınız.
Denetim:
Meslek, 5510 Sayılı Kanuna, meslek yönetmeliğine ve denetimi ayrıntılandıran genelgelere bağlı olarak yürütülmektedir. Denetimini yapacağınız başlıklar genel olarak ‘sigortacılık’ üzerine olacaktır. Denetim alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz. -Sahte Sigortalılık ve Kayıt Dışı İstihdam -Gelir tespiti(Genel Kurul kararı ile denetmen yardımcıları iş alanından çıkarılması kararlaştırıldı. Henüz yasallaşmadı gelişmeleri paylaşacağız) -Muvazaalı Boşanmalar -İnşaat Sigortası/Asgari İşçilik -Tam muhteviyatı teftişi alakadar etse de kısmen İş Kazaları. -Belli sektörel denetimler.(Ramazan’da fırınların denetlenmesi gibi) Yapacağınız denetim belli aşamalara dayanır. Bu aşamaları şu şekilde sıralayabiliriz; -Mucip Aşaması;  Bu aşamada genel olarak İl Müdürlüklerinin Kayıt dışı İstihdamla Mücadele birimlerinden size ihbar yazısı görevlendirme üst yazısı ile birlikte gelir. Sorumlu Denetmen sizlere bu mucipleri dağıtırlar. İhbarların kaynakları ise; Alo-170 şikayet hattı, BİMER’ e gelen şikayetler veya direkt olarak intikal eden dilekçelerdir. O ay yapacağınız iş bu muciplerdir. Bu işlem ayın başında yapılır. O ayın sonuna dek mucipleri raporlandırmanız gerekmektedir. Denetim Aşaması; Denetimi yerinde yaparsınız, iş başlığına göre değişmekle beraber, çevre soruşturması, fiili çalışma tespiti, kayıtların incelenmesi yollarıyla, tutanak tutar, tutanağı rapora dayanak gösterirsiniz. Yaptığınız saptamalar oluşan kanaatinizin temel dayanma noktasıdır. Denetim yerine istediğiniz gibi girmek, zorluk çıkarılırsa Kolluk Kuvvetlerinden yardım almak gibi yetkileriniz vardır. O yüzden bir şekilde denetimi yapabilirsiniz. Resmi olarak buna bir mâni yoktur. -Değerlendirme ve Kanaatin oluşması; Bir kere her şeyden önemli kısım şu. Bir durumun tespitinde sizin kanaatinizin oluşması, karar vermeniz için yeterlidir. Delillendirmek önemli olmakla beraber, oluşan kanaatinizi rapora yansıtarak, bir sonuca etki etme şansına sahipsiniz. Bu değerlendirme de yetkinizin bir sınırı yoktur. Yemin dışında her türlü delile dayanabilirsiniz. -Rapor Aşaması; Bir denetmenin ay içinde almış olduğu mucipleri raporlandırması gerekmektedir. Merkezi teşkilat bu raporları İstatistik ve Performans Takibi yolu ile izlemektedir. Yazdığınız rapora karşı idari başvuru yolları ihtiyari olarak açıktır. İdari aşamadan sonra ise ancak Yargı yoluna başvurularak raporların aksi ispatlanmak suretiyle iptal edilebilir.
Yetkileriniz:
Meslek size ciddi bir yetki sahası sunmaktadır. Bu yetkilerinize dayanarak yapacağınız işlemler ile de aslında şahsınız adına küçük, genele yansımasında ise büyük bir etkinliğiniz bulunmakta. Şöyle ki; Mesleğin ihdasının en önemli amacı Kayıt dışı İstihdam ile Mücadele’dir. Sizin yaptığınız denetimler ve sigortasız insanlara sağladığınız hizmetler, haksız olarak elde edilen kazanımları engellemeniz adeta çarpan etkisiyle kümülatif olarak ‘milyonlarca lira’ kamu kazanımına sebep olmaktadır. Bunun bir parçası olmak gerçekten vicdanen ve iş tatmini açısından size çok şey katmaktadır. Ayrıca “sosyal güvenceden yoksun” kesimlere devletin elini uzatmasında bir aracı olmanın sosyal ve vicdani kazanımlarını hissedeceğiniz bir meslekte bulunacaksınız. Denetmen yardımcılığı , bürokrasi ve devlet kültürünün halka nasıl bir yansıması olduğunu görmek açısından özellikle taşra illerinde size çok şey katacaktır. Çünkü küçük illerde devlete bakış gerçekten farklıdır ve size her şeyden evvel devlet mümessili olarak geldiğiniz gözüyle bakan insanların nasıl saygı duyduğunu hissedeceksiniz.  Yani burası hakikaten işin mutfağı.  Halkınızı tanımanız ve gelecekte daha stratejik noktalarda bulunduğunuzda vereceğiniz kararların tasavvurunda size çok şey katacağını göreceksiniz. Denetimlerde herhangi bir grup ayrımı söz konusu değil. Köydeki bakkalı da, En büyük holdingi de siz denetliyorsunuz. Bu yönden her tip işverenle muhatap olma şansına sahipsiniz.
Dezavantajlar:
Mesleğin olumsuz yanları elbette var. Bunların başında söylediğimiz gibi ‘özlük hakları’ sorunu geliyor.  Şu an yeni başlayan Denetmen Yardımcıları 9/1 düzeyinden başlıyor ve 3100 tl civarında bir başlangıç maaşı var. 2200 ek gösterge emeklilikte çok ciddi gelir ve ikramiye kaybı ile karşı karşıya olmanıza sebep oluyor. Kaldı ki dereceniz ilerlediğinde ise tırmanabildiğiniz gelir 4000 tl civarında ve bu yetersiz bir artış gerçekten. Bu da meslek mensuplarının meslekte kalmasının önüne geçen bir durum. Meslek rotasyona tâbi. Bu da belli sürelerle düzen bozulması anlamına geliyor. Ancak taşraya geldiğiniz vakit rotasyonun gerekliliğini anlayacağınızı düşünüyorum. Çünkü küçük bir ilde 5 yıl gibi bir süre artık herkesçe tanınmanıza, İlişkilerin belli noktada ciddiyetten uzaklaşabilmesine, sık sık yapılan denetimler nedeniyle işverenlerin şahsi bir takım önyargılarla yaklaşabilmesine yetecek bir süre. Mesleğin icrasının sağlıklı ilerlemesi için bir noktada rotasyon gerekli. Ancak bu da bir olumsuzluk kalemi olarak göz önünde bulundurulmalıdır.(ROTASYONUN KALDIRILMASI SÖZ KONUSU; İlgili haberimiz; http://tercihiniyap.net/sosyal-guvenlik-denetmenligi-mesleginde-rotasyon-kalkiyor/ ) Küçük illerde belli noktalarda baskılar ile karşılaşacağınızdan bahsetmiştik. Bu ahbaplık ve hatta akrabalık ilişkilerine dayanabileceği gibi bürokratik ve siyasi ilişkilere de dayanabilmektedir. Bu da zaman zaman yaptığınız iş ile alakalı sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilecektir. Şikayet mekanizmasında herhangi bir kısıt yok maalesef. Şikayet kanallarını herkes özgürce ve bilgilerini gizleyerek rahatlıkla kullanıyor. Bu da iş yükünüzün olması gerektiğinden çok fazla olmasına neden olabiliyor zaman zaman. Ayrıca işverenin sık sık sizle karşılaşması sanki sizin onunla kişisel bir sorununuz varmış algısını yaratıp işinizi zorlaştırabilmekte. Mesleğin önü gelecekte daha açık olacak. Meslek mensupları hem özlük haklarının iyileştirilmesi hem de daha saygın bir konuma gelmesi için uğraş vermektedirler. Ayrıca ÇSGB'nin etkin denetim ve kayıt dışılığın azaltılması hedefleri doğrultusunda hedeflediği 5000 denetim personeli hedefine bağlı olarak meslek daha da önem kazanacaktır
Asgari ücretin 1300 liraya çıkarılması ve Ocak'ta yapılacak yüzde 6 zam sonrasında memurların 2017'de zamlı maaşları ne kadar olacak? Unvanlara göre alınacak net maaşlar...
Asgari ücretin 1300 liraya çıkarılması ve Ocak'ta yapılacak yüzde 6 zam sonrasında memurların 2016'da zamlı maaşları ne kadar olacak? Unvanlara göre alınacak net maaşlar...

Alınacak maaşlara yıl sonunda ortaya çıkacak enflasyon rakamlarına göre  enflasyon farkından kaynaklanan yeni bir ilave zam yapılması ihtimalide oldukça yüksek görünmektedir.

Maaşların hesaplanmasına eş, çocuk yardımı, yabancı dil tazminatı gibi ilave kalemler eklenmemiştir. En yüksek derecede olan devlet memurunun aldığı maaşa göre hesaplama yapılmıştır.


Unvanlara Göre 2016 Ocak ayı maaşlarıUNVAN
İstihaklarToplamı
Kesintiler Toplamı
Net Maaş
1.Hukuk Müşaviri
7,625.02
-1,212.78
6,412.24
Ambar Memuru
3,099.07
-412.89
2,686.18
Antrenör
3,233.61
-424.45
2,809.16
Arama Kurtarma Teknisyeni
3,504.20
-465.06
3,039.14
Araştırma Görevlisi
4,575.62
-527.44
4,048.18
Araştırmacı
3,811.68
-509.14
3,302.54
Arkeolog
3,840.95
-497.79
3,343.16
Arşiv Memuru
2,971.16
-386.94
2,584.22
Asistan
4,687.28
-554.10
4,133.18
Aşçı
2,638.27
-344.91
2,293.36
Avukat
4,186.79
-521.74
3,665.05
Ayniyat Saymanı
3,759.06
-482.53
3,276.53
Bahçivan
2,638.27
-344.91
2,293.36
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
4,983.00
-602.66
4,380.34
Başkanlık Müşaviri
6,596.81
-938.62
5,658.19
Başkomiser
4,018.20
-503.44
3,514.76
Başmüfettiş
5,085.14
-628.87
4,456.27
Başmühendir
4,540.15
-575.15
3,965.00
Bekçi
2,643.16
-345.68
2,297.48
Belediye Başkan Yardımcısı
7,288.15
-1,055.38
6,232.77
Berber
2,638.27
-344.91
2,293.36
Bilgisayar İşletmeni
3,070.24
-401.00
2,669.24
Biolog
3,633.06
-494.54
3,138.52
Bölge Müdür Yardımcısı
4,593.95
-543.06
4,050.89
Bölge Müdürü
7,131.83
-1,127.04
6,004.79
Cezaevi Katibi
3,063.22
-399.13
2,664.09
Cezaevi Müdürü
4,583.20
-533.01
4,050.19
Cezaevi Vaizi
3,375.19
-501.85
2,873.34
Çarşı ve Mahalle Bekçisi
3,154.03
-413.44
2,740.59
Çevirici(Akademik)
4,483.58
-526.74
3,956.84
Çocuk Eğitimcisi
3,074.64
-404.33
2,670.31
Çocuk Gelişimcisi
3,509.76
-460.44
3,049.32
Çözümleyici
3,546.03
-465.37
3,080.66
Dağıtıcı
2,638.27
-344.91
2,293.36
Daire Başkanı
5,820.25
-701.73
5,118.52
Daire Başkanı KİT Müşavir
5,194.96
-619.01
4,575.95
Daire Tabibi
4,684.49
-553.66
4,130.83
Daktilograf
2,985.13
-389.15
2,595.98
Defterdarlık Uzmanı
4,171.42
-519.59
3,651.83
Denetçi-Başdenetçi
6,542.64
-1,096.94
5,445.70
Destek Hizmetleri Daire Başkanı
7,288.15
-1,168.56
6,119.59
DPB Başkanı
10,064.53
-1,737.51
8,327.02
DPB Uzmanı
4,373.07
-655.54
3,717.53
DPB Uzman Yardımcısı
6,542.64
-934.23
5,608.41
Diş Protez Teknisyeni
3,505.57
-459.78
3,045.79
Diyetisyen
4,426.51
-525.77
3,900.74
Doçent
5,504.75
-695.74
4,809.01
Ebe
3,509.76
-460.44
3,049.32
Eczacı
3,953.78
-510.34
3,443.44
Eğitim Görevlisi
3,670.82
-539.35
3,131.47
Eğitim Uzmanı
3,523.69
-461.85
3,061.84
Eğitim ve Öğretim Planlamacısı
4,483.58
-526.74
3,956.84
Ekonomist
3,126.31
-426.86
2,699.45
Emanet Memuru
2,989.32
-389.81
2,599.51
Enstitü Sekreteri
4,276.68
-502.42
3,774.26
Fakülte Sekreteri
4,430.80
-532.50
3,898.30
Fizikçi
3,911.41
-517.28
3,394.13
Fizyoterapist
3,580.22
-479.92
3,100.30
Garson
2,638.27
-344.91
2,293.36
Gassal
2,638.27
-344.91
2,293.36
Gelir Uzman Yardımcısı
3,505.62
-420.29
3,085.33
Gelir Uzmanı
4,158.16
-517.50
3,640.66
Gençlik ve Spor Uzmanı
6,542.64
-934.23
5,608.41
Genel Müdür
9,390.80
-1,655.73
7,735.07
Genel Müdür Bakan Müşaviri
7,424.22
-1,238.79
6,185.43
Genel Müdür Yardımcısı
7,625.02
-1,212.78
6,412.24
GTH Uzmanı
6,542.64 TL
-934.23
5,608.41
Grafiker
3,827.74
-516.64
3,311.10
Hademe
2,638.27
-344.91
2,293.36
Hastabakıcı
2,646.65
-346.23
2,300.42
Hazine Uzmanı
4,186.79
-521.74
3,665.05
Hemşire
3,505.57
-459.78
3,045.79
Hizmetli
2,638.27
-344.91
2,293.36
Hukuk Müşaviri
4,904.92
-592.95
4,311.97
İcra Memuru
3,054.83
-397.55
2,657.28
İcra Müdür Yardımcısı
4,432.56
-518.14
3,914.42
İcra Müdürü
4,558.06
-529.05
4,029.01
İç Denetçi
5,243.66
-648.93
4,594.73
İl Emniyet Müdür Yardımcısı
4,665.95
-585.32
4,080.63
İl Emniyet Müdürü
7,131.83
-1,244.15
5,887.68
İl GöçUzmanYardımcısı
3,508.41
-420.73
3,087.68
İl Göç Uzmanı
4,171.42
-519.59
3,651.83
İl Müdür Yardımcısı
4,524.88
-523.80
4,001.08
İl Müdürü
7,131.83
-1,145.90
5,985.93
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü
4,600.93
-544.16
4,056.77
İl Planlama Uzmanı
4,145.59
-515.52
3,630.07
İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
4,402.41
-562.78
3,839.63
İlçe Emniyet Müdürü
4,488.86
-573.81
3,915.05
İlçe Müdürü
4,271.09
-501.54
3,769.55
İmam-hatip
3,041.18
-449.86
2,591.32
İnfaz KorumaBaşmemuru
3,227.79
-420.65
2,807.14
İnfaz Koruma Memuru
3,222.21
-419.77
2,802.44
İstatistikçi
3,911.41
-517.28
3,394.13
İstidalci
3,504.20
-465.06
3,039.14
İşve Meslek Danışmanı
3,930.84
-513.06
3,417.78
İşletme Müdür Yardımcısı
4,234.85
-502.10
3,732.75
İşletme Müdürü
4,276.68
-502.42
3,774.26
İtfaiyeci
3,214.10
-422.15
2,791.95
Kaloriferci
2,638.27
-344.91
2,293.36
Kaymakam
7,267.26
-899.18
6,368.08
Kaymakam Adayı
4,541.16
-583.96
3,957.20
Kimyager
3,576.03
-479.26
3,096.77
KİT Müşaviri
4,455.18
-525.36
3,929.82
Komiser
3,958.93
-495.92
3,463.01
Komiser Yardımcısı
3,916.40
-490.52
3,425.88
Kontrolör-Başkontrolör
6,542.64
-1,096.94
5,445.70
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
3,017.88
-388.04
2,629.84
Koruma ve Güvenlik Şefi
3,035.33
-395.50
2,639.83
Kuran Kursu Öğreticisi
3,111.64
-469.35
2,642.29
Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı
4,373.07
-655.54
3,717.53
Kültür ve Turizm Uzmanı
6,542.64
-934.23
5,608.41
Kütüphaneci
3,504.20
-465.06
3,039.14
Mal Müdürü
4,354.12
-523.01
3,831.11
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
5,286.79
-803.17
4,483.62
Mali Hizmetler Uzmanı
4,373.07
-655.54
3,717.53
Maliye Uzmanı
6,542.64
-934.23
5,608.41
Matbaacı
2,971.16
-386.94
2,584.22
Matematikçi
3,911.41
-517.28
3,394.13
Memur
2,971.16
-386.94
2,584.22
Muayene Memuru
4,466.94
-565.69
3,901.25
Muhabir
3,083.01
-410.36
2,672.65
Muhafaza Memuru
3,032.81
-404.01
2,628.80
Mimar
3,083.01
-410.36
2,672.65
Muhasebeci
3,244.09
-426.10
2,817.99
Murakıp
3,175.80
-477.64
2,698.16
Musahhih
3,459.51
-458.02
3,001.49
Mutemet
2,971.16
-386.94
2,584.22
Mübaşir
2,780.51
-363.17
2,417.34
Müdür
4,271.09
-501.54
3,769.55
Müdür Yardımcısı
4,135.82
-489.09
3,646.73
Müezzin Kayyım
3,041.18
-449.86
2,591.32
Müfettiş
5,085.14
-628.87
4,456.27
Müfettiş Yardımcısı
3,953.16
-476.22
3,476.94
Mühendis
4,466.94
-565.69
3,901.25
Mülkiye Müfettişi
6,949.05
-851.37
6,097.68
Müsteşar
10,773.48
-1,871.06
8,902.42
Müsteşar Yardımcısı
9,390.80
-1,660.71
7,730.09
Müşavir
7,625.02
-1,193.92
6,431.10
Mütercim
3,306.14
-434.05
2,872.09
Müze Araştırmacısı
3,546.03
-465.37
3,080.66
Nüfus Müdürü
4,271.09
-501.54
3,769.55
Okutman (Akademik)
4,483.58
-526.74
3,956.84
Orman Muhafaza Memuru
3,278.43
-413.41
2,865.02
Öğretim Görevlisi
4,483.58
-526.74
3,956.84
Öğretmen
3,332.48
-497.52
2,834.96
Özel Kalem Müdürü
4,915.34
-583.62
4,331.72
Pedagog
3,569.74
-478.27
3,091.47
Profesör
3,794.77
-464.83
3,329.94
Proramcı
6,400.42
-809.77
5,590.65
Psikolog
3,546.03
-465.37
3,080.66
Sağlık Fizikçisi
3,576.03
-479.26
3,096.77
Sağlık Memuru
3,505.57
-459.78
3,045.79
Sağlık Teknikeri
3,505.57
-459.78
3,045.79
Sağlık Teknisyen Yardımcısı
2,648.75
-346.56
2,302.19
Sağlık Teknisyeni
3,505.57
-459.78
3,045.79
Santral Memuru
2,985.13
-389.15
2,595.98
Sayman
4,234.85
-502.10
3,732.75
Saymanlık Müdürü
4,354.12
-523.01
3,831.11
Seçim Müdürü
4,625.30
-546.99
4,078.31
Sektreter
3,035.33
-395.50
2,639.83
Sivil Savunma Uzmanı
3,559.93
-466.27
3,093.66
SGK Denetmen Yardımcısı
3,702.16
-474.32
3,227.84
SGK Denetmeni
4,171.42
-519.59
3,651.83
SGK Başkan Yardımcısı
9,390.80
-1,655.73
7,735.07
SGK Başkanı
10,064.53
-1,737.51
8,327.02
SGK Merkez Müdür Yardımcısı
4,135.82
-489.09
3,646.73
SGK Merkez Müdürü
4,271.09
-501.54
3,769.55
SGK Uzmanı
6,542.64
-1,032.23
5,510.41
Sosyolog
3,576.03
-479.26
3,096.77
Strateji Geliştirme Başkanı
9,390.80
-1,655.73
7,735.07
Şef
3,661.73
-479.19
3,182.54
Şehir Plancısı
4,466.94
-565.69
3,901.25
Şoför
2,971.16
-386.94
2,584.22
Şube Müüdürü
4,271.09
-501.54
3,769.55
Tabip
4,687.28
-554.10
4,133.18
Tapu Müdürü
4,341.55
-521.03
3,820.52
Tapu Sicil Müdür Yardımcısı
4,135.82
-489.09
3,646.73
TBMM Genel Sekreteri
11,191.81
-1,993.73
9,198.08
TeknikÖğretmen THS
3,827.74
-516.64
3,311.10
Teknik Ressam
3,574.66
-484.54
3,090.12
Tekniker
3,504.20
-465.06
3,039.14
Teknisyen
3,504.20
-465.06
3,039.14
Terzi
2,638.27
-344.91
2,293.36
Tıbbi Teknolog
3,576.03
-479.26
3,096.77
TUİK Uzman Yardımcısı
4,373.07
-655.54
3,717.53
TUİK Uzmanı
6,542.64
-934.23
5,608.41
Usta Öğretici
2,971.16
-386.94
2,584.22
Uzman
3,303.35
-433.61
2,869.74
Uzman(Akademik)
4,483.58
-526.74
3,956.84
Vaiz
3,458.86
-512.44
2,946.42
Vali
10,773.48
-1,866.07
8,907.41
Vali Yardımcısı
6,888.31
-827.15
6,061.16
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı
4,149.78
-491.30
3,658.48
Vergi Dairesi Müdürü
4,354.12
-523.01
3,831.11
VHKİ
3,131.89
-418.06
2,713.83
Veteriner Hekim
4,443.33
-549.62
3,893.71
Veteriner Sağlık Teknikeri
3,560.03
-468.36
3,091.67
Veteriner Sağlık Teknisyeni
3,560.03
-468.36
3,091.67
Veznedar
3,040.91
-396.38
2,644.53
Yardımcı Doçent
4,659.29
-562.91
4,096.38
Yazı İşleri Müdürü
4,558.06
-529.05
4,029.01
Yoklama Memuru
2,971.16
-386.94
2,584.22
Yurt Müdürü
4,344.34
-521.47
3,822.87
 Yurt Yönetim Memuru
4,146.99
-490.86
3,656.13
Yükseokul Sekreteri
4,360.34
-513.02
3,847.32
Zabıt Katibi
3,420.21
-444.48
2,975.73
Zabıta
3,213.40
-422.04
2,791.36


2015 Asgari geçim indirimi miktarı


ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2015 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

ÜCRETLİNİN MEDENİ

DURUMU
AYLIK TUTAR

- BEKAR

90,11 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

90,11 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        1 ÇOCUKLU

103,63 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        2 ÇOCUKLU

117,15 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        3 ÇOCUKLU

126,16 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        4 ÇOCUKLU

135,17 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

108,14 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

121,65 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

135,17 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

144,18 TLAsgari ücret 1.300,00 T.L. olduğunda ortaya çıkacak asgari geçim indirimi tutarları


ASGARİ ÜCRET 1.300,00 T.L. OLURSA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ  HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

ÜCRETLİNİN MEDENİ

DURUMU
AYLIK TUTAR

- BEKAR

124,13 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

124,13 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        1 ÇOCUKLU

142,74 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        2 ÇOCUKLU

161,36 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        3 ÇOCUKLU

186,19 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        4 ÇOCUKLU

198,60 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

148,95 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

167,57 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

186,19 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

211,01 TL
UNVAN         Derece Kademe          Hizmet Yılı     15 Ocak 2016 Net Ücret*
Müfettiş (Bakanlık)    1/4       25 ve üstü       5.520 TL
İç Denetçi (Bakanlık) 1/4       25 ve üstü       5.520 TL
Uzman (Merkez-Kariyer)       1/4       25 ve üstü       5.520 TL
Mali Hizmetler Uzmanı (Merkez sayılan)      1/4       25 ve üstü       4.326 TL
Maarif Müfettişi         1/4       25 ve üstü       3.715 TL
Defterdarlık Uzmanı  1/4       25 ve üstü       3.696 TL
İl Planlama Uzmanı    1/4       25 ve üstü       3.662 TL
Gelir Uzmanı  1/4       25 ve üstü       3.673 TL
İl İstihdam Uzmanı    1/4       25 ve üstü       3.658 TL
Vergi İstihbarat Uzmanı        1/4       25 ve üstü       3.673 TL
Mali Hizmetler Uzmanı (Merkez sayılmayan)           1/4       25 ve üstü       3.658 TL
Sosyal Güvenlik Denetmeni  1/4       25 ve üstü       3.696 TL
Müfettiş (Bakanlık)    7/1       3          4.279 TL
İç Denetçi (Bakanlık) 7/1       3          4.279 TL
Uzman (Merkez-Kariyer)       7/1       3          4.279 TL
Mali Hizmetler Uzmanı (Merkez sayılan)      7/1       3          3.637 TL
Maarif Müfettişi         7/1       3          3.384 TL
Defterdarlık Uzmanı  7/1       3          3.356 TL
İl Planlama Uzmanı    7/1       3          3.333 TL
Ürün Denetmeni         7/1       3          3.356 TL
Gelir Uzmanı  7/1       3          3.343 TL
İl İstihdam Uzmanı    7/1       3          3.327 TL
Vergi İstihbarat Uzmanı        7/1       3          3.343 TL
Mali Hizmetler Uzmanı (Merkez sayılmayan)           7/1       3          3.327 TL
Sosyal Güvenlik Denetmeni  7/1       3          3.356 TL
Gümrük ve Ticaret Denetmeni          7/1       3          3.356 TL
İl Göç Uzmanı            7/1       3          3.333 TL
Müfettiş Yardımcısı (Bakanlık)         9/1       0          3.714 TL
Uzman Yardımcısı (Merkez-Kariyer)            9/1       0          3.714 TL
Mali Hizmetler Uzman Yrd. (Merkez sayılan)          9/1       0         
3.140 TL

Maarif Müfettiş Yardımcısı   9/1       0          3.016 TL
Defterdarlık Uzman Yardımcısı        9/1       0          3.016 TL
İl Planlama Uzman Yardımcısı          9/1       0          3.001 TL
Ürün Denetmen Yardımcısı   9/1       0          3.016 TL
Gelir Uzman Yardımcısı        9/1       0          3.007 TL
İl İstihdam Uzman Yardımcısı          9/1       0          2.999 TL
Vergi İstihbarat Uzman Yardımcısı   9/1       0          3.007 TL
Mali Hizmetler Uzman Yrd.(Merkez sayılmayan)    9/1       0          2.999 TL
Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd.       9/1       0          3.016 TL
Gümrük ve Ticaret Denetmen Yrd.   9/1       0          3.016 TL
İl Göç Uzman Yardımcısı      9/1       0          3.001 TL


Müsteşar maaşları 9498 TL iken genel müdür maaşları 8335 TL olması beklenmektedir. Şube Müdürü 4369 TL alırken düz memur      maaşı 2683 TL dir. Hizmetlilerin başlangıç maaşı 2517 TL’dir. Yeni atanacak öğretmen maaşı 3363 TL olacaktır. Kaymakam maaşı 4596 TL alırken başkomiser maaşı 4366 TL olacaktır. Polis maaşı, 3818 TL, uzman doktor maaşı 5.093 TL, doktor          maaşı 4225 TL, hemşire maaşı 2916, mühendis maaşı 4460 TL, teknisyen maaşı, vaiz maaşı ve imam maaşı  3496 TL, hakim maaşı 4063 TL ve savcı maaşı 4257 TL olacaktır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme