DENETÇİ YARDIMCISI MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

DENETÇİ YARDIMCISI MAAŞLARI

DENETÇİ YARDIMCISI MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir.


Sayıştay, Kaymakamlık ve İdari Hakimlik için KPSS puan şartı bulunmamaktadır. Sayıştay denetçileri devlet kurumlarında denetim yapmaktadır. Özlük hakları, maaşı çok caziptir bu sebeple Sayıştay, A Grubu adayların görev yapmak istedikleri yerlerin başında gelmektedir. Sayıştay sınavına 10.000’e yakın aday katılmaktadır. Ancak her sene sınav açılmamaktadır. Örneğin 2015 yılı içinde protokol yapılmıştı ancak yıl içinde sınav açılmadı.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavı iki aşamadan oluşmaktadır. İlk sınav ÖSYM tarafından test usulü yapılmaktadır. Test sınav 150 sorudan oluşmaktadır. Sınavda en büyük sorunsa süredir. Adaylar 150 soruyu 150 dakikada çözmek zorundadır.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınav konuları
Alan bilgisi 90 soru
* Hukuk 30 soru (Anayasa, İdare, Borçlar, Medeni, Ticaret Hukuku)
* İktisat 30 soru (Mikro iktisat, makro iktisat, iktisat teorisi, iktisat politikası, para-banka-kredi)
* Maliye 30 soru (Maliye teorisi, maliye politikası, bütçe, vergi hukuku, Türk vergi sistemi)
Genel Kültür Genel Yetenek 60 soru
* Genel Kültür 26 soru: Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Sanat tarihi, Türkiye coğrafyası, vatandaşlık, güncel bilgiler, dünya tarihi
* Genel yetenek 34 soru: Türkçe ve matematik

Soruların KPSS düzeyine benzer olduğunu bilmenizi isterim. Çıkmış sorulara bakıldığı zaman soruların çok zor olmadığı ancak süre kısıtının olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sayıştay sınavında her alanın farklı ağırlıkları bulunmaktadır. Bu da sınavda standart sapmanın olduğu anlamına gelir.
Hukuk %25 – Maliye %25 – İktisat %20 – Genel Kültür %10 – Genel Yetenek %20’dir. Test sınavda alım yapılacak kişi sayısının 5 katı aday içine girmek gerekmektedir. Örneğin 60 Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı olacaksa ilk 300 içerisinde yer alan adaylar sınavı kazanacak ve ikinci aşama olan klasik sınava girmeye hak kazanacaktır.

İkinci aşama olan klasik sınav iki oturum ve beş bölümden oluşmaktadır.
1* Hukuk (Anayasa, İdare, İdari yargı, Medeni, Borçlar hukuku)
2* İktisat (İktisat teorisi, iktisat politikası, mikro iktisat, makro iktisat, para-banka-kredi)
3* Maliye (Maliye teorisi, maliye politikası, bütçe, vergi hukuku, Türk vergi sistemi)
4* Kompozisyon (Güncel gelişmeler, ekonomik olayları yorumlama kabiliyeti gerekmektedir. Ara ara ekonomiye dair makaleler okumanızı tavsiye ederim.)
5* Ticaret hukuku veya Muhasebe alanından birini seçmelisiniz. Seçimden sonra seçiminizi değiştiremezsiniz.

Klasik sınav sonrası alacağınız puanla adayların sıralaması belirlenecektir. Ardından üçüncü ve son aşama olan mülakat aşamasında alım yapılacak 60 kişi belirlenecektir.

Sınavda her soru altın değerinde olduğu için tüm test alanlarına hakim olmanız gerekmektedir.

Sayıştay denetçi yardımcılığı sınavı kaynak listesi
* Anayasa – İdare ve İYUK = Ahmet Nohutçu
* Medeni – Borçlar Hukuku = Tan Tahsin Zapata
* Ticaret Hukuku = Ayşe Sarıca
* Mikro ve Makro İktisat = Erdal Ünsal, Zeynel Dinler, Samet Tufan Özbudak’ın kitaplarını tercih edebilirsiniz.
* Para-Banka-Kredi = Abuzer Pınar veya Fatih Özatay
* Vergi Hukuku – Türk Vergi Sistemi = Nurettin Bilici
* Maliye = İsmail Engin
* Maliye Politikası = Abuzer Pınar
* Muhasebe = Orhan Sevilengül veya Ercan Beyazıtlı
* Genel kültür testinde sanat tarihi alanı için Açık Öğretim Fakültesi notu okunması yeterlidir.

Sayıştay denetçi yardımcıları iki senelik eğitim boyunca memur aday olarak çalışmaktadır ve bu süreçte de maaş almaktadır. 2 sene sonunda asalet tasdik olunca maaşları 5000 TL’nin üzerine çıkmaktadır.
Denetçi yardımcısı ne iş yapar, nasıl olunur, maaşı ne kadardır, olma şartları nelerdir? Denetçi yardımcıları hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarına bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.
DENETÇİ YARDIMCISI NEDİR?

Denetim için eğitim alan ve bu faaliyetleri yürüten , denetim konusunda deneyimli , yeterli bilgiye sahip, bağımsız , tarafsız davranabilen , kişilere denetçi denir.Bir denetçi denetim yaparken , tarafsız ve ahlaki kurallara önem göstererek yapar. Bir çok işletme tarafından hoş karşılanmayan denetçiler , ülkenin önemli bir meslek mensuplarıdır. Her şeyin nizami ve kurallara uygun olması için caydırıcı cezalarla , yahut yapılan uyarılarla gerekli düzeni kurmaya ve korumaya çalışırlar. Denetçiler yani diğer adıyla yeminli mali müşavir olarak da bilinirler. Bazı iş ilanları ve sektörlerde denetçi yerine yeminli mali müşaviri de denilmektedir.

DENETÇİ YARDIMCISI NE İŞ YAPAR?

Uzman olunan konularda belgelere dayanarak inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili hususlarda yazılı görüş vermek, rapor düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. Denetçilerin diğer adıyla yeminli mali müşavirler bu görevlerinin yanında tasdik işleri yaparlar.

YARDIMCI DENETÇİ OLMA ŞARTLARI ;

Devlet memurları kanununun 48 inci maddesinde gösterilen şartlara uyulması gerekmektedir. Bu şartlar şöyledir;

Türk Vatandaşı olmak
Sınav tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet Memurluğuna atanabilirler),
Genel olarak en az Ortaokul veya dengi okul mezunu olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarda, zimmet, ihtilas (1), irtikâb (2), rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimali (3) ve istihlâk (4) kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
Askerlik durumu itibariyle
Askerlikle ilgisi bulunmamak,
Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 53 . maddesi (Sakatların Devlet Memurluğuna alınmaları) hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
Hizmet göreceği sınıf için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36. ve 41. maddelerinde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,—bu maddeler sırasıyla aşağıda belirtilmektedir;
1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
2- Teknik Hizmetler Sınıfı
3- Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı
4- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
5- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
6- Din Hizmetleri Sınıfı
7- Emniyet Hizmetleri Sınıfı
8- Yardımcı Hizmetler Sınıfı
9- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı
10- Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı

DENETÇİ TÜRLERİ NELERDİR?

Üç adet denetçi türü vardır bunlar; bağımsız denetçiler, iç denetçiler,kamu denetçileri olmak

Bağımsız denetçiler; hiçbir kuruluşa veya kişiye bağlı olmayan anlamına gelmektedir. Genel kabul edilen muhasebe maddeleri ve ilkeleri doğrultusunda mali inceleme tablosunu doğru bir biçimde doldurulduğuna emin olmakla yükümlü kişilerdir.

İç denetçiler; Bu denetimin amacı organizasyonun yetkili kişilerin sorumluluklarını etkin ve verimli bir şekilde yapmaklarına yardımcı olur.

Kamu denetçileri;  Kamusal örgütlere bağlı olarak çalışan denetçilerdir. SGK müfettişleri, maliye müfettişleri vb. uygunluk denetimi yaparlar.

YARDIMCI DENETÇİ NASIL OLUNUR ?

Hukuk , siyasal bilgiler,işletme,iktisat,iktisadi ve idari bilimler fakültesinden veya bunlara denkliği kanıtlanmış yüksel kurulu tarafından onaylanmış , yurtiçi ve yurtdışındaki en az 4 yıllık fakültelerden mezun olduktan sonra , devletin dönemlik açmış olduğu denetçi yardımcı sınavlarına girerek belgeli bir denetçi yardımcı olmanız gerekmektedir. Bunun akabinin de 35 yaşını geçmemiş adayları sözlü mülakat için çağrılır. Bu eleme sınavını geçtikten sonra ülkenin her yerinde geçerli olan sağlık raporuyla incelemeler sonunda yardımcı denetçi olunur.
Resmi Gazete'nin 21 Nisan 2016 tarihli sayısında " Sayıştay Denetçi Yardımcısı adaylığı giriş sınavı, Denetçi yardımcılarının mesleki eğitim, staj ve yeterlilik sınavı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" yayımlandı. 

Giriş sınavı ve daha fazla konuda yapılan değişikliklere aşağıdan göz atabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan "T.C Resmi Gazete" 'nin 21 Nisan 2016 tarihli sayısında yayımlanan söz konusu yönetmelik hakkında görüşlerinizi ve bilgilerinizi diğer ziyaretçilerimizle paylaşmak için sayfanın aşağıda bulunan yorum kısmını kullanabilirsiniz.

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI, DENETÇİ

YARDIMCILARININ MESLEKİ EĞİTİM, STAJ VE YETERLİK

SINAVI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/8/2011 tarihli ve 28015 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı, Denetçi Yardımcılarının Mesleki Eğitim, Staj ve Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinin adı “SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCILIĞI YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş sınavı esasları ve duyurulması

MADDE 5 – (1) Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ve mülakattan oluşur.

(2) Eleme ve yazılı sınavların yapılma usul ve esasları ile sınav sonuçlarına ilişkin hususlar Sayıştay Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasında yapılan protokole göre belirlenir.

(3) Giriş sınavının yapılacağı tarih ve il, sınava giriş şartları, atama yapılacak kadro sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar; Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden en az birinde iki kez yayımlanarak ve Başkanlıkça uygun görülecek diğer araçlarla eleme sınavının başlangıç tarihinden en az otuz gün öncesinden başlayarak duyurulur.

(4) Atama yapılacak kadro sayısı, ilan tarihi itibari ile mevcut boş kadro sayısını geçemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Başkanlık tarafından, mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylardan fotoğraflı özgeçmişleri alınır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Başarılı olanların, eleme sınavı puanı, yazılı sınav puanı ve mülakat puanının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralama yapılır ve giriş sınav sonuç listesi hazırlanır. Puanların eşit olması halinde sırasıyla, yazılı sınavda hukuk, maliye, iktisat, kompozisyon ve seçmeli alandan alınan puanın yüksekliğine göre sıralama yapılır ve başarılı sayılanlar Sayıştay internet sitesinde yayımlanır. Sonuçlar Başkanlıkça ilgililere ayrıca duyurulur.

(2) Başarılı olan adaylardan atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir.

a) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

b) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

c) Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylanmış örneği,

ç) Yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olanların, bu öğrenimlere ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylanmış örneği,

d) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

(3) Giriş sınavında başarılı olup ataması yapılacaklardan, belirtilen süre içerisinde ikinci fıkrada sayılan belgelerle Başkanlığa müracaat etmeleri istenir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri getirmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(4) Giriş sınav sonuç listesindeki sıralama doğrultusunda giriş sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar adayın atama işlemleri yapılır.

(5) Yukarıdaki belgeler ile aday tarafından verilmiş olan diğer bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.Müsteşar maaşları 9498 TL iken genel müdür maaşları 8335 TL olması beklenmektedir. Şube Müdürü 4369 TL alırken düz memur      maaşı 2683 TL dir. Hizmetlilerin başlangıç maaşı 2517 TL’dir. Yeni atanacak öğretmen maaşı 3363 TL olacaktır. Kaymakam maaşı 4596 TL alırken başkomiser maaşı 4366 TL olacaktır. Polis maaşı, 3818 TL, uzman doktor maaşı 5.093 TL, doktor          maaşı 4225 TL, hemşire maaşı 2916, mühendis maaşı 4460 TL, teknisyen maaşı, vaiz maaşı ve imam maaşı  3496 TL, hakim maaşı 4063 TL ve savcı maaşı 4257 TL olacaktır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme