DENETÇİ MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

DENETÇİ MAAŞLARI

DENETÇİ MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir.


İÇ DENETİM UZMANI KİMDİR?
Şirketlerin veya kamu kurumlarının süreç ve sistemlerinin işleyişini, operasyon ve süreçleri, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla denetlemekle görevli kişilerdir.
İç Denetim Uzmanı olabilmek için 4 yıllık eğitim veren bir üniversite mezunu, tercihen İktisat, İşletme, Maliye, İşletme / Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezunu olmak gerekir. Bunun yanında kamu kurumları için iç denetçi sınavı, özel sektör için ise iç denetçi eğitiminde başarılı olmak gerekir. İç denetim sınavı veya iç denetim eğitimi sonrasında iç denetçi sertifikası alınır.

İç denetçi sertifikası sahibi olabilmek için iç denetçi eğitimi veren kurslara gitmekte fayda vardır.

Ayrıca iso 9001 kalite yönetim sistemi, ohsas 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemide bir iç denetçinin hakim olması gereken standartlardır.

İÇ DENETİM UZMANI NE İŞ YAPAR?

İç denetim uzmanlarının, kamu iç denetçi, maliye iç denetçi, kalite iç denetçi gibi farklı alanları vardır. Şirket veya kurum kurallarına göre iç denetim, iç tetkik, genel değerlendirme ve başarı değerlendirme yaparlar.

Denetim sırasında süreç yaklaşımı, denetim kavramı, denetim hedefleri, iç denetim soru listeleri, iç denetim standartları, objektif kanıtlar, uygunsuzluk, gözlem ve raporlama konularına ağırlık verirler.

Kamu kurumlarında görevli iç denetim uzmanlarının çalışma şartları, İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ile belirlenmiştir.

İç denetim veya iç kontrol sistemi bulunan şirket veya kurumların iç denetim kurulu,
iç denetim koordinasyon veya iç denetim birimi bulunur. İç denetim uzmanları, yaptıkları denetim sonuçları hakkında iç denetim raporu hazırlar ve bu kurullara sunar.

İÇ DENETİM UZMANI NE KADAR MAAŞ ALIR?

İç denetim uzmanı maaşları, denetim uzmanının tecrübesine göre değişir ancak ortalama bir beyaz yakalı çalışandan daha fazla maaş alırlar. Ayrıca görev ve pozisyon itibariyle şirketlerin iç denetim ve kontrol sürecinde önemli rol oynarlar ve bu nedenle aldıkları ücret yüksektir.

İÇ DENETİM UZMANI İŞ İMKANLARI

Özel sektör için iç denetim uzmanı iş ilanı yayınlayan firma sayısı fazladır. Geniş yapısı olan ve kalite yönetim sistemi kullanan her firma için tecrübeli veya tecrübesiz iç denetim uzmanı ihtiyacı vardır. Bu nedenle denetim veya gözetime yatkın olup iş arayanlar, yüksek iş bulma imkanına sahiptir.

Denetçi, denetim faaliyetini icra eden, mesleki bilgi, deneyim ve anlayışa sahip, ahlaki değerler taşıyan alanında uzman kişidir.

3 tür denetçi vardır. Bunlar;

-Bağımsız Denetçiler: Herhangi bir kişi veya kuruluşa bağlı olmadan çalışan denetçilerdir.

*Yeminli Mali Müşavirler

*Bankalar Bağımsız Denetçileri

*Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Kabul Edilmiş Dış Denetim Şirketleri

-İç Denetçiler: İşletmelerde iç denetim hizmeti yapan bölümün üyeleridir. İç denetimin amacı; organizasyonun yöneticilerine görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri için yardımcı olmaktır.
-Kamu Denetçileri: Kamusal örgütlere bağlı olarak çalışırlar.

Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı oldukları kuruluşların merkez teşkilatlarında görev yapan yeni atanmış bir denetçinin ortalama maaşı ayda 3248 TL dir.

Ayrıca devlet adına büyük kamu kurumlarını denetleme yetkisi olan Sayıştay Başkanlığı ‘nda çok sayıda denetçi personel çalışmaktadır. Bütün kurumları denetleme yetkisi olan Sayıştay’ da çalışan bir denetçi maaşı aylık 3.000 – 3.500 TL olmaktadır.
İç Denetçi Maaşları 2015 Yılında Zamlanarak 2016 Yılına Yüksek Miktarda Giriyor. İşte Rakamlar…İç denetçi maaşlarının son dönemlerde çok fazla tartışıldığı ve çok merak edildiği 2015 yılında iç denetçi maaşları belirlendi. İç denetçi maaşlarının kısa zamanda zamlanması ile birçok kişinin tepkisi çekilirken net tutarının 4,500 TL’yi geçmesi ise birçok kişi tarafından tartışılmaya başlandı.

İç denetçi maaşları 2016 yılında ne kadar artış yapacak diye baktığımız zaman, devlet tarafından verilmiş olan %11’lik bir maaş artışı gözlemleniyor. Bu oranlarda gelecek olan zamların 2016 ve 2017 yıllarında hızlı bir şekilde artması bekleniyor. 2017 yılı içinde teklif veren hükümet %7’lik bir maaş artışı verecek.İç denetçi maaşları 2016 yılında toplamda 5,243 TL iken kesilen vergilerle beraber toplamda 2,594 TL’ye iniyor. İç denetçi maaşlarının 2017 yılı sonu itibarı ile ortalama 3 bin TL civarlarında olması bekleniyor.

Maaşlarla ilgili görüşlerinizin tamamını yorum kısmından yazarak bizlere bildirebilir ve yorum yaparak kendi görüşünüzü yazabilirsiniz.
Kamu görevlilerinin maaşlarına 2016 ve 2017 yıllarında yapılacak maaş zamlarını belirleyen Toplu Sözleşme, kariyer meslek personelinden bazıları için ilave maaş artışı da getiriyor.Kariyer meslek personeli olarak da bilinen ve özel yarışma sınavıyla bazı mesleklere “yardımcı” statüsünde atandıktan sonra tabi tutuldukları belli süreli eğitimler neticesinde girdikleri yeterlik sınavında başarı göstererek kurumlarında; müfettiş, denetçi, uzman ve denetmen gibi kadrolara atanan personelin aylık ücretleri, görev unvanları ile derece/kademelerine ve görev yerleri ile hizmet sürelerine göre farklılık gösterebilmektedir.

Kariyer meslek personelinden bazılarının maaşları ücret ve tazminat göstergeleri esas alınarak hesaplanırken, bazılarının maaşları ise 657 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenmektedir. Öte yandan, kadro karşılığı sözleşmeli olarak görev yapan kariyer meslek personeli de bulunmaktadır.

Kariyer meslek personelinin 2016 yılının ilk altı ayına ilişkin maaş zammı

İmzalanan Toplu Sözleşme hükümlerine göre;

-Kariyer meslek personelinin tamamının (diğer kamu görevlileri için de olduğu gibi) aylık maaş hesabında kullanılan katsayılar1.1.2016 tarihinden geçerli olarak %6 oranında artacak.

-1.9.2008 tarihinden önce memuriyete girmiş olanların emekli keseneğine esas matrah hesabında kullanılan ek göstergeye bağlı oranlar 1.1.2016 tarihinden geçerli olarak 15 puan artacak. Bu uygulama, ilgili personelin aylık net maaşında 17,70 TL azalmaya neden olacak.

-1.1.2016 tarihinden geçerli olarak; Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ile Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan,  bunların yardımcılarının tazminat oranlarına ise 7 puan ilave edilecek.

-1.1.2016 tarihinden geçerli uygulanacak asgari ücret rakamı belli olmadığından, 2016 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları hesaplanamamıştır. Bu nedenle, kariyer meslek personelinin 15 Ocak 2016 tarihine ilişkin maaşları hesaplanırken, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personel için 2015 yılında geçerli olan AGİ tutarları esas alınmıştır.  (Aşağıdaki tabloda belirtilen maaş rakamları ile ele geçecek net maaş rakamı arasında az bir fark olabilecektir.) Kariyer personelin 666 sayılı KHK'ye göre maaşını buradan kendiniz hesaplayabilirsiniz.

Kariyer meslek personelinden bazılarının 15.01.2016 net maaşları

2016 yılı ilk altı ayı için geçerli olacak belirlemelere göre, kariyer mesleklerde görev yapan/yapacak personelden bazılarının 15 Ocak 2016 tarihinde alacakları aylık net maaş miktarı konusunda memurunyeri.com olarak yaptığımız çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

UNVAN         Derece Kademe          Hizmet Yılı     15 Ocak 2016 Net Ücret*
Müfettiş (Bakanlık)    1/4       25 ve üstü       5.520 TL
İç Denetçi (Bakanlık) 1/4       25 ve üstü       5.520 TL
Uzman (Merkez-Kariyer)       1/4       25 ve üstü       5.520 TL
Mali Hizmetler Uzmanı (Merkez sayılan)      1/4       25 ve üstü       4.326 TL
Maarif Müfettişi         1/4       25 ve üstü       3.715 TL
Defterdarlık Uzmanı  1/4       25 ve üstü       3.696 TL
İl Planlama Uzmanı    1/4       25 ve üstü       3.662 TL
Gelir Uzmanı  1/4       25 ve üstü       3.673 TL
İl İstihdam Uzmanı    1/4       25 ve üstü       3.658 TL
Vergi İstihbarat Uzmanı        1/4       25 ve üstü       3.673 TL
Mali Hizmetler Uzmanı (Merkez sayılmayan)           1/4       25 ve üstü       3.658 TL
Sosyal Güvenlik Denetmeni  1/4       25 ve üstü       3.696 TL
Müfettiş (Bakanlık)    7/1       3          4.279 TL
İç Denetçi (Bakanlık) 7/1       3          4.279 TL
Uzman (Merkez-Kariyer)       7/1       3          4.279 TL
Mali Hizmetler Uzmanı (Merkez sayılan)      7/1       3          3.637 TL
Maarif Müfettişi         7/1       3          3.384 TL
Defterdarlık Uzmanı  7/1       3          3.356 TL
İl Planlama Uzmanı    7/1       3          3.333 TL
Ürün Denetmeni         7/1       3          3.356 TL
Gelir Uzmanı  7/1       3          3.343 TL
İl İstihdam Uzmanı    7/1       3          3.327 TL
Vergi İstihbarat Uzmanı        7/1       3          3.343 TL
Mali Hizmetler Uzmanı (Merkez sayılmayan)           7/1       3          3.327 TL
Sosyal Güvenlik Denetmeni  7/1       3          3.356 TL
Gümrük ve Ticaret Denetmeni          7/1       3          3.356 TL
İl Göç Uzmanı            7/1       3          3.333 TL
Müfettiş Yardımcısı (Bakanlık)         9/1       0          3.714 TL
Uzman Yardımcısı (Merkez-Kariyer)            9/1       0          3.714 TL
Mali Hizmetler Uzman Yrd. (Merkez sayılan)          9/1       0         
3.140 TL

Maarif Müfettiş Yardımcısı   9/1       0          3.016 TL
Defterdarlık Uzman Yardımcısı        9/1       0          3.016 TL
İl Planlama Uzman Yardımcısı          9/1       0          3.001 TL
Ürün Denetmen Yardımcısı   9/1       0          3.016 TL
Gelir Uzman Yardımcısı        9/1       0          3.007 TL
İl İstihdam Uzman Yardımcısı          9/1       0          2.999 TL
Vergi İstihbarat Uzman Yardımcısı   9/1       0          3.007 TL
Mali Hizmetler Uzman Yrd.(Merkez sayılmayan)    9/1       0          2.999 TL
Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd.       9/1       0          3.016 TL
Gümrük ve Ticaret Denetmen Yrd.   9/1       0          3.016 TL
İl Göç Uzman Yardımcısı      9/1       0          3.001 TL
KPSS’den, TSE tarafından belirlenen puan türünden asgari puanı almış olanların, TSE tarafından yapılacak (yazılı ve/veya sözlü) giriş sınavını kazanmaları şartıyla denetçi yardımcısı olarak mesleğe girilir.

Denetçi yardımcılığına; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, elektrik, elektrik ve elektronik, elektronik, endüstri, gıda, kimya, makine, tekstil bölümleri ile kurumun görev alanına giren ve sınav ilanında belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar alınabilir.

Ücretleri

TSE Denetçi Yardımcılarının aylık ücretinin ödenmesinde, Bakanlık bağlı kuruluşu statüsündeki Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcısı emsal alınmakta ve “ücret göstergesi” ile “tazminat göstergesi” rakamlarına göre belirleme yapılmaktadır.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir TSE Denetçi Yardımcısı, 2014 yılında göreve başlaması halinde aylık 3.249 TL net ücret alabilecektir.

Yetiştirilmeleri

Denetçi yardımcıları, en az üç yıllık yardımcılık döneminde her bir dönem için yapılacak çalışma programına göre yetiştirilir.

-Birinci dönem çalışması olarak, Enstitünün görevleri ve organizasyon yapısının tanıtımı yapılır. Ayrıca, denetim, inceleme ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın, Enstitü işlem ve faaliyetlerinin öğretilmesi amacıyla üç ay süreli teorik eğitim verilir. Bu eğitim sürecinde, eğiticiler tarafından sınav yapılır.

-İkinci dönem çalışması olarak, denetçilerin refakatinde görevlendirilmek suretiyle denetçi yardımcılarının denetim, inceleme ve soruşturma usul ve esaslarını öğrenmeleri sağlanır. Denetçi yardımcılarına, refakatinde bulundukları denetçiler tarafından notlar verilir.

-Üçüncü dönem çalışması olarak, verilecek diğer görevlerin yapılması yanında, Kurulca belirlenen ve Enstitünün görev alanına giren ana hizmet konularında denetçi yardımcılarınca bir yıl süre içinde tez hazırlanır. Tezler sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek not verilir.

Birinci, ikinci ve üçüncü dönem çalışma notları ile Kurul Başkanı tarafından denetçi yardımcısı hakkında verilecek notun ortalaması, denetçi yardımcısının yetişme notu sayılır. Yetişme notunun 70 puandan az olmaması gerekir.

Yetki verilmesi

Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile tamamlayanlardan, iki senelik hizmet süresi sonunda uygun görülenler, denetçilerin görev yetki ve sorumluluklarına sahip olarak görev yaparlar.

Yeterlik sınavı

Denetçi yardımcıları, en az üç yıl fiilen çalıştıktan sonra açılacak yeterlik sınavına (sözlü) girerler. Denetçi yardımcılığında geçirilen süre, askerlik hizmetinde veya ücretsiz izinde geçirilen süreler hariç beş yılı aşamaz.

Yeterlik sınavı notu; yetişme notu ve sözlü sınav notunun ortalamasından oluşur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu notun en az 70 olması şarttır.

Yeterlik sınavında başarı gösteremeyenlere yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde bir hak daha verilir. Bu süre sonunda da yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler Kurul dışında Enstitü içerisinde öğrenim durumuna ve hizmet süresine uygun kadrolara atanırlar.

Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, başarı sırasına göre denetçi kadrolarına atanırlar.

Başdenetçiliğe atanma

Denetçi yardımcılığı dâhil denetçilik mesleğinde en az on yıl çalışan denetçilerden, görev ve sorumluluk bilinci, mesleki bilgileri, çalışma ve gayretleri Kurulca yeterli bulunanlar, başdenetçiliğe atanabilirler.

Ayrılanların yeniden atanması

Enstitü içinde veya dışında başka bir göreve atanan ya da istifa ederek ayrılan başdenetçi ve denetçiler, Yönetim Kurulu tarafından yeniden başdenetçi veya denetçiliğe atanabilirler.

Askerlik nedeniyle görevlerinden ayrılan denetçi ve denetçi yardımcıları, terhislerinden sonra görevlerine dönerler.

Denetçi yardımcıları görevden ayrıldıkları takdirde yeniden atanamazlar.

Hizmet içi eğitimleri

Denetçiler, görevleri ile ilgili konularda yetişmelerinin sağlanması ve bilgilerinin artırılması amacıyla hizmet içi eğitime tabi tutulurlar. Denetçilerin ayrıca, uluslararası toplantılara katılma, standardizasyona ilişkin yabancı yayınları izleme imkânına kavuşabilmeleri için yabancı dil bilgilerini geliştirmeleri teşvik edilir. Bu amaçla denetçilerin dil kurslarından yararlanmaları halinde, eğitim masrafları genel hükümlere göre Kurul tarafından karşılanır.


Müsteşar maaşları 9498 TL iken genel müdür maaşları 8335 TL olması beklenmektedir. Şube Müdürü 4369 TL alırken düz memur      maaşı 2683 TL dir. Hizmetlilerin başlangıç maaşı 2517 TL’dir. Yeni atanacak öğretmen maaşı 3363 TL olacaktır. Kaymakam maaşı 4596 TL alırken başkomiser maaşı 4366 TL olacaktır. Polis maaşı, 3818 TL, uzman doktor maaşı 5.093 TL, doktor          maaşı 4225 TL, hemşire maaşı 2916, mühendis maaşı 4460 TL, teknisyen maaşı, vaiz maaşı ve imam maaşı  3496 TL, hakim maaşı 4063 TL ve savcı maaşı 4257 TL olacaktır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme