ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAAŞLARI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir.



Tüm tehlike sınıfındaki iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanları bulundurulması yasal bir zorunluluk haline getirildi. Bu yüzden dolayı da iş yerleri hem etik değerler, hem iş güvenliği hem de işçi sağlığı gereği firma bünyesinde bu kadrolardan uzman istihdam etmesi gerekmektedir.
Bu da iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı işlerini oldukça popüler bir hale getirdi. Çünkü hala sektörde gerektiği sayıda uzman bulunmamaktadır. Son dönemler yapılan araştırmalarda iş sağlığı ve güvenliği maaşlarının sınıflara göre ayrıldığı bilinmektedir. 2017 Yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Maaşları Ne Kadar Olur? Sorusuna geçmeden önce detaylı bir şekilde iş güvenliği kadrolarına bakmak daha doğru olacaktır.

İş güvenliği sektöründe iş yerleri üç farklı sınıfa ayrılmıştır.
Çok tehlikeli
Az tehlikeli
Tehlikeli
Gibi farklı sınıflardan iş yerleri bulunmaktadır. Bu tehlike sınıflandırmasına göre de iş güvenliği uzmanlığı kadroları sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmada şu şekilde yapılmıştır.

A sınıfı iş güvenliği belgesine sahip olan uzmanlar çok tehlikeli iş yerlerinde çalışabilmektedir.
B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği belgesine sahip olan uzmanlar ise tehlikeli iş yerleri sınıflandırmasında çalışabilmektedir.
C sınıfı iş güvenliği belgesi olan uzmanlar ise az tehlikeli iş yerleri bünyesinde çalışabilmektedir.
Bu lisans sınıfları arasında belli sürelerde ve çalışma başarına göre geçişler olabilmektedir. İşte bu çalışma sınıflandırılmasından dolayı da iş güvenliği uzmanlarının maaşları farklılık göstermektedir. Öncelikle

Sektör içerisinde oldukça iyi maaşlara çalışan iş güvenliği uzmanları bulunmaktadır. Örneğin ortalama olarak piyasa içerisindeki araştırmalar sonucunda C sınıfı bir iş güvenliği ve sağlığı uzmanları 2.500 TL civarında maaş almaktadır. B sınıfı iş güvenliği ve sağlığı uzmanları ise 5 bin TL civarında maaş alırken A sınıfı iş güvenliği ve sağlığı uzmanlığı kadrosunda bulunanların maaşı ise 9 Bin TL’ye kadar çıkmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise A sınıfı iş güvenliği belgesine çok az sayıda kişinin sahip olmasıdır. Ancak geçen yıla göre önümüzdeki yıl bu sayı değişebilecektir. Bu değişim de 2017 Yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Maaşları Ne Kadar Olur? Sorusunu gündeme getirmektedir.

2017 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Maaşları Ne Kadar?

Geçen yıl Türkiye genelinde, 552 A sınıfı iş güvenliği belgesi, 947 B sınıfı belgesi ve 14.305 de C sınıfı iş güvenliği ve sağlığı belgesine sahip olan uzman bulunmaktaydı. Yapılan son sınavda ise 35 bin kişi sınavlara katıldı ve yapılan tahminler sonrasında ise bu 15 bin yeni iş güvenliği ve sağlığı uzmanlığı için yarışacak olan adayların beklediği kestirilmektedir.  İş güvenliği ve sağlığı uzmanlığı için ilk defa sınava girenler ve ilk işlerini yapacak olan direkt olarak C sınıfı lisans belgesine sahip olmaktadır. Gerekli olan çalışma şartlarını ve iş yetkinliğini gösterdikçe belge kapsamı genişletilmekte ve önce B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı ve sonrasında da A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alınabilmektedir.

Tabi bu iş güvenliği uzmanlığı kadroları da oldukça fazla sayıda bulunmaktadır. Tam kesin olmamakla birlikte ülkemizde toplamda 1 milyon 600 bin civarında iş yeri bulunmaktadır. Yine kabaca yapılan bir analiz sonucunda bu iş yerlerinin % 98’i 50 kişiden az çalışanı bulunan iş yerleri olmakla birlikte 320 bin tehlikeli ve 250 bin de çok tehlikeli iş güvenliği uzmanlığı pozisyonu bulunmaktadır. Tabi bu süreçte hem kişilerin daha fazla başvurması hem de istihdamın son derece hızlı karşılanması ile birlikte 2017 Yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Maaşları Ne Kadar Olur? Sorusunda tahminler maaşların düşeceğini göstermektedir. Özellikle de C sınıfı iş güvenliği ve sağlığı belgesine sahip olan uzmanların sayısının artacağı düşünülürse 2.500 ile 5 bin lira arasında olan bu uzman maaşlarında düşüş yaşanacağı tahmin edilmektedir. Ancak B ve A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı ve sağlığı maaşlarında ise bir süre daha yüksek fiyatlardan maaş verileceği tahmin edilmektedir.

İş yerlerinin tehlike seviyesini ve iş güvenliği, sağlığı uzmanlarının da belge derecelerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı belirlemektedir. Bu yapılan belirlemelere göre ise iş güvenliği ve sağlığı uzmanı olabilecek olan adaylarda şu kriterler aranmaktadır.

Mühendislik ve mimarlık fakültelerinden mezun olanlar, çalışma hayatını denetleyen ve bu kadroda on yıl boyunca görev yapmış olan müfettişler, Fen Edebiyat fakülteleriniz, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinden mezun olanlar ile teknik öğretmenler ve iş sağlığı ve güvenliği programlarından mezun olanlar ile eğitim alanlar sınava girmeye hak kazanır ve sınavda başarılı olması halinde C sınıfı iş güvenliği ve sağlığı belgesini alır.

İş Güvenliği Sınavına Nasıl Girilir?

Gerekli ola tüm bilgiler hem iş güvenliği ve sağlığı genel müdürlüğü internet sayfasında hem de ÖSYM internet adresinde açıklamalı ve ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. 1 Temmuz 2016 tarihi ile çıkarılan yasa ile 50 kişiden az çalışanı olan her tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerleri iş güvenliği ve iş sağlığı uzmanlarını istihdam etmek zorundadır. Gerekli olan sınavlara giren ve istenen puanları alan iş güvenliği uzmanları adayları direkt olarak C sınıfı uzmanı belgesi alırlar. 3 yıl çalıştıktan sonra tekrar sınava girilir ve sonrasında da B sınıfı iş güvenliği belgesi alınır. Bu kadroda da dört yıl çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu süre sonunda sınava girilerek A sınıfı iş güvenliği belgesi alınabilmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı ifade eder
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürüklüğe girdi. Ancak anılan Yönetmelik bazı maddeleri 11 Ekim 2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirildi.

Yönetmelikte yapılan yeni değişiklik ile birlikte; Branşı ne olursa olsun mühendislerle, mimar, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile teknik öğretmenler ve meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından iş güvenliği belgesi alarak iş güvenliği uzmanı olabilirler.

Bu kapsamda, (A) Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,

2) Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlardan; iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olanlara,

3) Genel Müdürlük veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlara,

4) İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine,

5) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl fiilen görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanı olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına,

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1’deki örneğine uygun olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce verilir.

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara,

2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,

3) İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri hariç, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapan müfettişlerden (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1’deki örneğine uygun olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce verilir.

C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara,

2) İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri hariç Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapan müfettişlerden (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılanlara,

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1’deki örneğine uygun olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce verilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre istihdam edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları koşuluyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet etmek suretiyle çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilmektedir.Hizmet alan kurum tarafından, bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı (01/07/ 2012-31/12/2012 arasında 0,071589) ile çarpımı tutarında (01/07/2012-31/ 12/2012 arasında 14,3178 TL/Saat) ilave ödeme yapılmaktadır. Bu ödemeden yalnızca damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam 80 saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmamaktadır.Kamu sağlık hizmetlerinde tam süreli çalışmaya ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmelerinde ve hizmet verilen işyerlerinde çalışanlarla sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmelerinde, diğer kanunlarda yer alan kısıtlayıcı hükümler uygulanmamaktadır.

4-KANUNA GÖRE İŞ YERİNDEN KASTEDİLEN NEDİR.

Kanun, kapsamına kamu ve özel sektöre ait tüm işyerleri alınmıştır.

Kanundaki işyeri tanımı:

‘’Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu ‘’ şeklinde tanımlanmıştır.

5-KANUNDA’Kİ RİSK DEĞERLENDİRİLMESİNDE İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR, TEHLİKE SINIFLARINA GÖRE İŞ YERLERİ KAÇA AYRILIR.

Kanun’a göre mevcut risk değerlendirmesine ek olarak; iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli, az tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere iş yerlerinin risk değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir.

Tehlike sınıfları 29 Mart 2013 tarihli resmi gazetede ‘İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ’ de detaylı olarak iş yerlerinin hangi tehlike sınıfına girdiğini açıkça belirtmektedir.

Ayrıca 6331 sayılı kanun madde 9-(2.madde) de işyeri tehlike sınıflarının tesbitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır denmektedir.

6-KANUNUN UYGULANMAYACAĞI İŞLER VE KİŞİLER HANGİLERİDİR?

6331 sayılı Kanunun uygulanmayacağı işler ve kişiler;

a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri,

b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri,

c) Ev hizmetleri,

ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar,

d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri olarak görülmektedir.

7- HANGİ İŞYERLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ DESTEKLENMELİDİR?

Özel sektör işyerlerinden 10 kişiden az çalışanı olan ve çok tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmesi Bakanlıkça desteklenebilmektedir.Az tehlikeli sınıfta yer alan 10 kişiden az çalışanı bulunan özel sektör işyerlerinin destek hizmetlerinden yararlanabilmesi Bakanlar Kurulu kararıyla mümkündür.

Buna göre, hangi tehlike sınıfında olursa olsun 10 ve yukarı sayıda çalışanı olan işyerleri ile Bakanlar Kurulu karar almaksızın 10 kişiden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri, özel sektör işyeri olsalar dahi destek hizmetlerinden yararlanamamaktadır.

Belirtilen işyerleri dışında, kamu kurum ve kuruluşlarının da iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönünden sağlanan destekten faydalanması olası değildir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesini destekleme ile ilgili giderler Sosyal Güvenlik Kurumu''''nca karşılanacak olup, kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden finansmanı sağlanmaktadır.

Şu kadar ki, destek sağlanan işyerlerinin istihdam ettiği kişileri sigorta ettirmediği kontrol ve denetimlerde tespiti halinde, tespit tarihine kadar yapılan ödemelerin yasal faiziyle birlikte ilgili işverenlerden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahsil edilmesi söz konusudur. Ayrıca, bu durumdaki işverenlerin üç yıl süreyle destekten yararlanması mümkün değildir.

Destek sağlanacak işyerlerinin belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınmaktadır.

10-İŞ KAZASI VE MESLEKHASTALIKLARININ KAYITLARI KONUSUNDA İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ NASILDIR?

İşyerinde meydana gelen bütün iş kazaları kayıtlarının işveren tarafından tutulması, gerekli incelemelerin yapılarak işverence raporların düzenlenmesi gerekir.Yine işverence, işyerinde meydana gelmekle birlikte, yaralanma veya ölüme neden olmayan ancak işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayların incelenerek, bunlar ile ilgili raporların tanzim edilmesi icap eder.Bunların yanında, iş kazaları kazadan sonraki 3 işgünü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıkları, öğrenildiği tarihten itibaren 3 işgünü içinde işverence Sosyal Güvenlik Kurumu''''na bildirilmektedir.
Yasanın uygulanmasında en önemli ayağı oluşturan iş güvenliği uzmanları 2-15 bin lira arasında değişen maaş oranlarıyla istihdam ediliyor. İş sağlığı ve güvenliği danışmanlık şirketi Genel Müdürü Güler Özkartal, sektörün ihtiyaç duyduğu uzman sayısının 120-130 bini geçeceğini söyledi.

Özkartal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre; Türkiye'nin iş kazalarına ödediği bedel İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın ne kadar gerekli ve ne kadar hassasiyetle uygulanması gerektiğinin somut verileri ile dolu olduğunu söyledi. Yılın başında uygulanmaya başlayan yasanın yeni sektörleri ve yeni yeni kariyer fırsatlarını da beraberinde getirdiğini anlatan Özkartal, "Aradan geçen zaman içinde iş güvenliği uzman sayısı 30 binlere kadar yaklaştı. Ülke genelinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veren yaklaşık 190 kurum var. Mühendisliğin tüm bölümleri ile mimar ve teknik adamların iş güvenliği uzmanı eğitimi alabiliyor. Eğitimler 220 saat civarında, sınavda 70 ve üzerinde not alanlar C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmaya hak kazanıyorlar. Bu grup az tehlikeli sınıflarda yetkili. Üç yıl az tehlikeli iş yerlerinde görev yapıp, B sınıfı uzmanlık sınavında başarı gösterirse B sınıfı iş güvenliği uzmanı oluyor. Dört yıl B sınıfı uzmanı olarak görev yapan ve A sınıfı uzmanlık sınavını geçen ise usta, yani A sınıfı iş güvenliği uzmanı oluyor." dedi.

Sertifikası olan kişilerin 180 saat +37 saat mesai yapabildiğine dikkat çeken Mavi Akademi Genel Müdürü Güler Özkartal, uzmanların tehlike sınıflarına göre 217 saati dolduruncaya kadar birçok iş yerinde çalışabildiğini vurguladı. Özkartal şunları kaydetti: "Az tehlikeli sayılan 100 çalışanı olan bir işletmede çalışan başına 10 dakikadan 156 saat bir iş yerinde kalan saatler ise başka bir işletmede kullanılabiliyor. C sınıfı uzmanlar 2-3 bin TL, B sınıfı uzmanlar 3-7 bin TL, A sınıfı uzmanlar da 7-15 bin TL arasında maaş alabiliyor."


Müsteşar maaşları 9498 TL iken genel müdür maaşları 8335 TL olması beklenmektedir. Şube Müdürü 4369 TL alırken düz memur      maaşı 2683 TL dir. Hizmetlilerin başlangıç maaşı 2517 TL’dir. Yeni atanacak öğretmen maaşı 3363 TL olacaktır. Kaymakam maaşı 4596 TL alırken başkomiser maaşı 4366 TL olacaktır. Polis maaşı, 3818 TL, uzman doktor maaşı 5.093 TL, doktor          maaşı 4225 TL, hemşire maaşı 2916, mühendis maaşı 4460 TL, teknisyen maaşı, vaiz maaşı ve imam maaşı  3496 TL, hakim maaşı 4063 TL ve savcı maaşı 4257 TL olacaktır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme