CMC MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

CMC MAAŞLARI

CMC MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Türkiye’nin en büyük dış kaynak çağrı merkezlerinden biri olarak,
4.500'in üzerindeki çalışanımızla,
İstanbul’da 2, Malatya ve Şanlıurfa’da toplam 4 ayrı lokasyonda
80’den fazla iş ortağımıza,
Finanstan telekomünikasyona, otomotivden enerjiye kadar birçok farklı sektörde hizmet sunmaktayız.
2000 yılından bu yana, farklı sektörlerdeki deneyimimiz, bilgi birikimimiz ve tecrübemizle hizmetinizdeyiz.

CMC’nin %100 hissesine sahip olan Uluslararası Çağrı Merkezi Hizmetleri A.Ş.’nin nihai %100 hissedarı İngiltere merkezli bir özel sermaye (private equity) yatırımcısı olan Mid Europa Partners’dır (“Mid Europa”).
Mid Europa, kuruluşundan beri topladığı ve yönettiği yaklaşık 4.2 milyar Euro fonla, Orta ve Doğu Avrupa ve Türkiye’deki büyüyen pazarlara odaklanan, gelişen ve lider konumundaki özel şirketlere yatırım yapan bir gruptur. 1999’da kurulan Mid Europa, Londra, İstanbul, Budapeşte ve Varşova’daki ofisleriyle bölgede özel sermaye yatırımcılarının öncülerindendir ve bugüne kadar çeşitli sektörlerde, Türkiye dahil 18 ülkede 31 yatırım gerçekleştirmiştir.
CMC İş Etiği Anlayışı
Doğruluk ve dürüstlük değerleriyle temellendirilen CMC iş etiği anlayışımız; kurumlar ve şahıslarlarla gerçekleştirilen tüm faaliyetlerimizde ahlaki değerlerin de ötesinde bir iş yapma anlayışını oluşturmaktadır.
Kişisel etik anlayışındaki farklılıklardan etkilenilmemesi adına CMC Etik Kurallar’ı tanımlanmıştır. CMC’nin Etik Kurallar kapsamındaki beklentisi; tüm çalışanlarının, paydaşlarının ve iş ortaklarının inançlarına ve kişisel değerlerine saygı duyulması ve değer verilmesi, CMC değerleri ve ilkeleri çercevesinde davranılmasıdır.
Etik Kurallarımız
1. Dürüstlük
CMC tüm ilişki ve süreçlerde dürüstlük prensibini esas almakta olup doğruluk, samimiyet ve ahlaki değerleri yüksek seviyede önemsemektedir.
2. Gizlilik
CMC için çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer paydaşların özel bilgilerinin korunması önemli olup bu bilgilerin onayları dışında üçüncü şahıslarla paylaşımına izin verilmemektedir. CMC çalışanlarının ticari sır, gizli bilgiler, operasyon detayları, bilgi güvenliği gibi mahremiyet gerektiren bilgileri koruması ve sadece görevleri doğrultusunda ve çalıştığı şirketin amaçlarına uygun bir şekilde kullanması beklenmektedir.
3. Adalet
CMC, herkese eşit fırsat tanıyan bir şirkettir. Çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri arasında ırk, milliyet, dil, din, cinsiyet, sosyal statü ve gibi farklılıkları dikkate almaz ön yargılı tutumlardan kaçınır. CMC çalışanı olarak tarafsız olunmalı ve adil kararlar alınmasını engelleme olasılığı bulunan ilişki ya da faaliyetlerden kaçınılmalıdır.
4. Çıkar Çatışması
Çıkar çatışması, CMC çalışanlarının görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyebilecek olan ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına, müşterilerine, tedarikçilere, kuruluşlara sağlanan maddi veya maddi olmayan her türlü menfaat elde etme halini ifade etmektedir.
CMC çalışanları, çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak eylemlerden kaçınmalı ve görevleri esnasında şirket yararını korumaya özen göstermelidir. Çalışanlar; aile fertleriyle, dostlarıyla veya ilişkide bulunan diğer şahıslarla hiçbir şekilde karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmemelidir.
5. Diğer Kuruluşlarla İlişkiler:
CMC ticari ilişkilerinde dürüstlük, eşitlik ve kanunlara uyum konuları en yüksek seviyede tutmaktadır. Her türlü yazılı ve sözlü etkileşimde; küçük düşürücü, ayrımcı veya saldırgan ifadelerden kaçınılır.
Etik kurallarına ters düşen, sembolik değeri olduğuna dair şüphe bulunan hediye, para, mülk, özel indirimler vb. kabul edilmemelidir. Ticari ilişki içerisinde bulunulan diğer kişi ve/veya kuruluşlara ödünç para ve/veya mal/hizmet verilmemelidir.
CMC çalışanları ve yöneticilerinin her türlü bilgilendirme ödeme ve iş ilişkilerini gerçekleştirirken Etik Kurallar’ı dikkate almaları ve bu doğrultuda hareket etmeleri önemlidir.
6. Kalite ve Sürekli Gelişim
CMC, müşterileri ile uzun süreli ve sağlıklı ilişkiler kurmanın, faaliyet gösterdiği sektörde bulunduğu konumu güçlendirmenin en etkili yollardan birinin kaliteli hizmet sunmak olduğu bilincindedir. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesinin müşterilerin gereksinimleri doğrultusunda devamlı olarak iyileştirmek ve gelen talepleri zamanında en iyi şekilde cevap verebilmek, CMC'nin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.
Sorumluluklarımız
CMC, faaliyet gösterdiği her bölgede yönetmeliklere uyumun yanı sıra, ilişkide bulunduğu tüm müşteri ve çalışanlar ile toplumun geneline karşı sorumluluk anlayışıyla hareket etmektedir.
1. Yasal Sorumluluklarımız
CMC, yürülükte olan mevzuatlara uygun hareket etmekte; talep edilen bilgileri resmi kurum ve kuruluşlara doğru ve anlaşılabilinir bir biçimde ve zamanında sunmaktadır. CMC tarafından kamuya açıklanacak ve/veya yetkili mercilere sunulacak her türlü rapor,sunum ve mali tablo, mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak doğru ve şefaf bir şekilde hazırlanmaktadır.
2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız
CMC, müşterileri ile olan ilişkilerinde dürüst davranarak, müşterinin hakkını korumakta, itirazlarını ve taleplerini dikkate almaktadır. Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranarak müşterileri ile arasında güvene dayalı bir ilişkinin oluşmasını sağlamaktadır.
3. Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız
CMC, çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve uygun koşullarda görev yapmalarını sağlamaktadır. Eğitim, kariyer, işe alım ve terfi gibi konularda adil davranarak, eşit olanaklar sunmaya özen göstermektedir.
4. Tedarikçi ve İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız
CMC, tedarikçi ve iş ortaklarına adil ve saygılı davranarak yükümlü olduğu konuları en kısa zamanda yerine getirmekte ve yaşanabilecek anlaşmazlıkların önlenmesi, giderilmesi ve çözüme ulaştırılması için azami gayreti göstermektedir.
5. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız
CMC, faaliyet gösterdiği sektörde adil rekabet koşulları çercevesinde rekabet etmektedir. CMC, doğru ve dürüst bir rekabetin, şirketin ve ilgili sektörün gelişmesi için en önemli unsurlardan biri olduğu görüşünü benimsemektedir.
6. Topluma Karşı Sorumluluklarımız:
CMC, topluma olan sorumluluklar çercevesinde eğitime ve sosyal yardım faaliyetlerine, çevre bilinci ve toplumsal bilinci arttırmaya yönelik çalışmalara, kültürel ve sosyal sorumluluk projelerine destek vermektedir.
7. Etik Kural İhlallerinin Araştırılması:
CMC, Etik Kural ihlali bildirimlerini ciddiye alır ve gizlilik içinde amacına uygun olan tüm iddiaları tam olarak araştırma konusunda İç Denetim Birimini görevlendirir. Bu süreçte bütün çalışanlar; konu ile ilgili tam bir şefaflık içinde davranmak, kendilerinden istenen veya faydalı gördükleri bilgi ve belgeleri gecikmeksizin ve eksiksiz olarak aktarmak ve sorulan sorulara doğru yanıt vermekle yükümlüdür.
8. Etik Komite
Şirket içerisindeki faaliyetlerde gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik gibi etik davranış ilkelerini gözeten Üst Yöneticiler tarafından oluşturulmuş olan komitedir.
İç Denetim Birimi tarafından yapılan denetim sonrası gerekli aksiyonların alınması Etik Komite’nin sorumluluğu altındadır.
9. Etik Hat:
CMC’i operasyonel, ticari ve itibari açıdan zarar verebilecek durumların ve Etik Kural ihlal bildirimlerinin yapılabileceği iletişim hatlarını ifade eder.
*Sorularınız ve bildirimleriniz için Etik Hat Formunu doldurabilir veya aşağıdaki e-posta, telefon ve posta adresini kullanarak direkt temasa geçebilirsiniz.
Müşterilerine verdiği hizmet kalitesinin her geçen gün arttırılması adına, kalite güvence sistemini vazgeçilmez çalışma tarzı olarak benimsediğini; Sistemini periyodik olarak gözden geçirerek sürekli iyileştirmenin en önemli çalışma prensibi olduğunu; Sistemini; iç ve dış müşteri tepki ve taleplerini ölçümleyerek, değerlendirerek ve çözümleyerek sürekli takip ettiğini; Hizmet verirken gizlilik ilkesine uymanın vazgeçilmez bir prensibi olduğunu; Müşterilerinin müşterisi ile ilişkide olduğu her noktada kurumsal müşterilerini temsil etme bilinciyle kaliteyi ön planda tuttuğunu; Çözüm, ürün ve hizmetlerini sunarken yüksek teknoloji kullanımının, rekabet gücünü ve farkını oluşturan en önemli etken olduğunu; Yasalara, müşteri sözleşmelerine ve uymakla yükümlü olduğu standartlara uygun hizmet verdiğini; Risk analizi yaparak karşı karşıya olduğu tüm riskleri minimize etmeyi ve sürekli takip etmeyi benimsediğini; Tüm süreçlerini eğitime verdiği önem ve ayırdığı kaynaklarla desteklediğini Taahhüt eder.

Müşteri Hizmetleri
İhtiyaç ve beklentileriniz doğrultusunda sizlere özel hizmetler geliştirip,
yeni projelerinizi hayata geçiriyoruz. İleri teknolojik uygulamalarımız ile
hızlı ve esnek çözümler oluşturarak ayrıcalıklı olduğunuzu hissettiriyoruz.
Tüketici Danışma / Bilgi Merkezi Hizmetleri
Şikayet Yönetimi Hizmetleri
Sipariş Yönetimi Hizmetleri
Üyelik Yönetimi Hizmetleri
Randevu Hizmetleri
Sadakat Programı Hizmetleri
Müşteri Memnuniyet Anketi Aramaları
Hoş geldin Aramaları
VIP / Özel Müşteri Hizmetleri
Data/ Bilgi Güncelleme Hizmetleri
Çağrı Sonrası Arkaplan (Back Office) Hizmetleri
E-posta, Faks, Posta Yönetimi
CMC insan kaynakları politikası, insan kaynağı potansiyelini geliştirerek, müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet anlayışı için belirlenen hedeflere ulaşmaktır.

Bu çerçevede insan kaynakları politikamızı belirleyen unsurlar aşağıda belirtilmiştir:
Kişiler arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm çalışanlara yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri mesleki ortam ve koşulları sağlamak.
Mevcut ve işe yeni başlayan personel ile bir ekip ortamı oluşturarak, karşılıklı saygı, güven, anlayış ve etkin bir iletişim ile uzun dönemli bir çalışma içinde olmak.
Personelin performansını objektif kriterlerle değerlendirerek, kendisini geliştirmesini ve ilerlemesini teşvik etmek.
Başarıyı ve mükemmelliği teşvik eden ve ödüllendiren bir kurum ortamı yaratmak.
Piyasa koşullarına uygun ücret ve diğer ek olanakları sunmak.
Her kademe için iş tanımlarını, gereken nitelikleri ve performans standartlarını oluşturmak.
Başarının ön koşulunun kişiye ve insan onuruna saygı olduğu ilkesinin ışığı altında, insan kaynağının geliştirilmesinin kalıcı bir kurum için gereklilik olduğu inancıyla çalışmak.Satış maaşları yeni çalışanlar için 3600TL olsa da satış müdürü maaşları  13800TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3600TL-8500TL, insan kaynakları maaşları 3600TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3900TL-10600TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 3000TL-9700TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 8500TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4800 TL dir. Mühendis maaşları 4800TL den başlayıp 15500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3100-12800 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2500 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2250TL ile 9000 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme